Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
NODION CYMREIG

NODION CYMREIG. -+- Yr adeg hon gan' mlynedd1 yn ol yr oedd boneddigesau Morgannwg yn, brysur wrthi yn casglu er rhoddi anrheg i'r gwron Cymreig, Syr Thomas Pic ton. -+- -4-- --0- Bwriada Cyfarfod Ysgolion Llanrwst gy- hoeddi Llyfr Tonau at wasanaeth yr Ysgol Sul. Mri. Mlatthews Williams, Organydd Llanrwst, ac O. Williams, E,glwysbach, yw'r golygwyr. Diisgwylir y llyfr o'r wasg ar fyrder. -+- -+- -+- Dywed Anthropos mai Dafydd Jones, Gar- reg Wen, oedd awdwr yr ernyn Mae Seion wan yn gruddfan dan y groes," &c. Dywed pobl y Bala: mai William Jones, y Biala (taid Mr. W. T'. Jones, High St.), oedd yr awdwr. Pwy sydd yn iawn? Mewn rhai eglwysi teimlir cryn anhawster i sicrhau testynau newyddion dyddorol i Gyf- arfodydd y Bobl leuainc sydd erbyn hyn yn sefydliad pwysig" ynglyn. a'r mwyafrif o eg-I lwysi. Nid drwg fuasai1 i rywun awgrymu cyfres o honynt. Diau y profa y sawl wna hynny yn gymwynaswr i lawer. -+- -+- -+- Gwelais ddau ar eu ffordd i Gyfarfod Misol, y ddau mewn pob i fodur. Gweinidog oedd yn y cyntaf, blaenor yn yr ail. Cei'siodd y blaeno,r basiol y gweinidbg, ond methodd! It is not a big car," ebai'r gweinidog, but there is a go in it." Nodweddiadol iawn," jepai blaenor oeddyn gwrando. -+- -+- L-lwm o ran pynciau yw rhagflen Cymdeith- asfa Llanfyllin, ond y mae yno ethol llywydd, tri blaenor i fod ar Gyfdsteddfod y Gym- deithasfa, a rhai i roi'r Araith a'r Cyngor yn yr Ordeinioi y flwydJdyn nesaf. Disgwylir penderfyniadau ar Ddirwest o'r pwyllgor, a disgwylir trafodaeth ar hyn. Ni fu erioed fwy 0 dangnefedd a chydgyn- huNiad gweinidog,io,ii nag sydd yng Nghonwy. Cydgynhullant yng Nghyngrair yr Eglwysi Rhyddion": y mae iddynt "Gymdeithas Gweinidogion Ymneilltuol y Cylch," C,ym- deithas Gweinidogion y M.C. a rhai yn seloig iawn dros Gymd'eithas y Trethdalwyr. Noddir un o'r Cymdeithasau o leiaf a The da," a hono o bob un yw'r fwyaf llwyddian- nus. -+- -+- -+- Daeth allan o'r wasg y dydd o'r blaen lyfr gwerthfawr ar "Faddieuant," o waith y Parch. Thomas D'avies, B. A., New South Wales. Ym Mootle, Liverpool, y dechreuodd Mr. Davies bregethu. Symudodd i'r wlad bell il geisio gwel1 iechyd. Ysg'rifenodd y llyfr galluog hwn yn ei waeledd olaf, bob yn ddarn fel y caffai egwyl. Disgwyliwyd llawer oddi- wrtho, ond1 bu farw'n gynnar, cyn ymagor bron. Dyma gofadail ei waith. -+- -+- Peter Williams, yr Elsboniwr, Richard Owen, y Dliwygiwr; Jones, LJangan, a Rees, Llanelli, A'r hen John Pritchard, P'enygelli'. William Salesbury a Richard Davies, Gyda. Gee, 'r Cyhoeddwr medrus; Llwyd, Bteaumaris, a Glan Alun, A John Williams, P'ant y C'elyn." Rhestr o bobl y nefoedd yw'r uchod—rhyw ddau bennill allan 0< log 01 rai tebyg. Dyma beth yw marwnad ddoniol1, a mae rhyw swyn mewn rhestr 01 enwau moelion pan fo'r rheini'n enwau annwyl. Mr. John Hughes, gynt 0 Lundain, yw'r bardd a'u hodlodd. Cyflwynir adroddiiad pwysig i Gymdeithas- fa y De ar Gynhaliaeth y Weinidogaeth gan Z5 y Parch. R. J. Rees, M.A. Cymru a'i Hiaith oedd tjestyn darlith y 'Parch. R. Silyn Roberts, Ml A., i Gymry Cymreig Penygraig. Dywed Syr Henry Lewis fod cynnydd mawr mewn meddwdod ymhlith merched ym Mangor. Faint 01 ymdrech sydd ymhlith yr eglwysi i atal hyn? -+- -+- -+- Parha Mabon i weithio er ei fod erbyn hyn yn hen wr. 'Mae'n weithgar a selog gyda chyfarfodydd ymrestru, a'i oedran yw yr unig reswm na fuasai ar y maes ac yn General Mabon. -+- -+- -+- Mae Cbleig y De mewn dyfroedd dyfnion. Er cynhi10 a d'arbod oreu ellid, mewn dyled o yr oedd ar gyfrif y flwyddyn ddi- weddaf, ac felly y mae wedi bod er ys rhai blynyddoedd. I gyfarfod y diffyg mae'r prif- athraw a'r athrawon eraill wedi dychwelyd rhan o'u cyflog, a thrwy hynny disgwylir y daw'r diffyg am eleni i lawr i. tua £600. Wrth gwyno am hyn, ebai'r llywydd, Ar- glwydd Aberdar:" Rhaid i rai 01 honom chwilio am arian i'n Heglwys yng Nghymru sydd yn Ilawn gwaeth arnit nag ydyw ar y Belgiaid." -+- Tynnodd Mr. G. Caradog Rees, y bargyf- reithiwr, yn oil fel ymg-eisyd-d am gefnogaeth etholwyr BwrdeisdrenDinbych yn yr etholiad nesaf. Y rhesymau a roddi'r am hyn yw fod y dyfodol mor ansicr, a bod Mr. Rees yn dewis cadw ei ddwylaw yn rhydd. Mae'r rheswm cyntaf yn un naturiol, ac yn un y gellid ei ddwyn ymlaen dros lawer 0' bethau. Mae y rheswm arall yntau yn naturiol iawn, ond byddant yn gadael Bwrdeisdrefi Dinbych heb ymgeisydd Rhyddfrydol. Wrth gwrs bydd y frwydr yn un galed, a hwyrach ei bod yn an- obeithiol. Ond dyma gyfl'e i ddyn yn caru C'ymru a Rhyddfrydiaeth. -+- -+- -+- Cwynir fod swydidogion eglwysig yn ddi- fater ac esgeulus iawn gyda danfon gair at weinidogion Ymneilltuol y trefi lie y mae'r milwyr yn cartrefuii ddweyd gair am eu dyn- ion ieuainc. Esgeulus iawn yw y gweinidog- ion mewn llawer lie i ymweled a'r milwyr, hefyd. Mae gennyf ffeithiau i brofi hyn; ond prin y mae'n waith dymunol beio. Ewch am ddiwrnod i ganol y bechgyn a chewch glywed y manylion. Yn lie myned i' gynnal cyfarfod pregethu yma ac acw ar hyd y wlad, onid gwell fyddai i rai o'n prif bregethwyr fyned i Northampton, Pembroke Dock, Abertawe, Aberhonddu, neu'r T'rallwn, i weithioi gyda'r bechgyn ? -+- -