Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

I GEORGE'S j PILE AND GRAVEL PILLS. Mwy gwortkfawr y'Bt i mi aa'r aur coitk—arMauit fy nyvyd." I Arwyddion Oyffredin Piles aV Gravel- f Poen yn y Gefn, Y Llwynau a r Coluddion, Dwfr Pooth, Qwfr Ataliad,, Y Bledren f j yn gyffrous a phoenus, Qwaew, Qwynt, Colic, Y Cy la yn Ohwyddo, Rhwymedd, A Piffyg Traui, Surni yn yr Ystumog, Owsf annesf iwyth, Teimlad marwaidd a | Ghysglyd, Bias annymunol yn y genau, Biliousness, Y Bendro, Nychdod, Oiffyg j anadl, &c. | Poen yn y Cefn, Y Llwynau a r Coluddion, Dwfr Ponth, Qwfr Ataliad,, Y Bledren f j } yn gyffrous a phoenus, Qwaew, Owynt, Colic, Y Cy la yn Chwyddo, Rhwvmedd, A Diffvg Traul, Surni yn yr Ystumog, Cwsg annesf iwyth, Teimlad marwaidd a | Ghysglyd, Bias annymunol yn y genau, Biliousness, Y Bendro, Nychdod, Oiffyg j f anadl, &c. | ML i- I '(;' I PILLS 77 W J .( ) f 17, Fifth Avenue, f f Queih's Park, # # London, W., f I Rhagfyr 17eg, 1913. r a 1 Auwyl SIR,— w 1 Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr § I ( hyn awn trwy brofiad personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ffyddlon A I 1 ANWYL SYR, Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr § I ( hyn awn trwy brofiad personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ffyddlon A I f i'ch Pelenau gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atoch, ond 9 oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's droa ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyais hwy i A ddwsinau o bobl, gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- f I lloesgni na welais hwy'n methu a rhoi iach'ad erioed, pan roddai y claf brawl teg arnynt. Yn ychwanegol, # credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth ore-u ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid k f wyf byth heb Flwch No. 1 yn y ty. A f Gellwch ddefnyddio'r llythyr hwn fel y mynoch; parod wyf i wynebu unrhyw un i dystio i werth 1 f mawr eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fy A nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd fi i f J ysgrifennu gan y 11 u mawr 0 gymeradwythau i "feddyginiaethau diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth r J o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am m f ddweyd fy meddwl yn gryno. M f Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, V i WILLIAM TYLER. f Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon j'w chael Gwerthir y PELENI BydgIndus hy" yn mhob man w mewn Tri Ffurf. mown Blychau ls. lie., a 2s. 9e. yr un. Gyda'r k T No. i.—George's Pile and Gravel Pills (label wen)..Post am Is. 2c., a 2s 10c. J No. 2.—George's Gravel Pills (label las). 1 iNo. 3.—George's Pills for the Piles (label goch). Gooheiwch Efoiychwyr* J PrSRQHENOGk f I J. E. GEORGE, ti.fi. P. 5.. HIBWAIM, flberdare. j