Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

THE mmr WELSH nEMEDY. RELrBF FROM Oa 8fl a» j»> s m. COUGH a 111 K W %? «» S MINUTES a Mi | «'% tor Coups rt if 1 \Jf lor Colds tor Asthma for Bronchitis for Hoar"e eS3 p ft If fall K'S», 1 i 1 1 1 £ I g kit ior *ore TJsro*t %tP w I I Moct *0 trh Sis Wit' 'U Chest es lite phlegm lor s <)!•'s Ml TIT viT • [ 'I,.A i DA vies, ■■ If C ht m -1 MCHVN iXETfi,JT C ht m -1 MCHVN iXETfi,JT HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE. '?<"¡'j PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH Y FEDDYGINIAETH FAWH GYM- REIG. AT ANHWYLDERAU Y FREST Y GWDDF, A'R YSGYFAINT is. i ic., a :.218. 6c. Nid rhaid i DAVIES'S "COUGH MIXTURE wrth gaamoliaeth-y mae wedi bod o fla-en y cyhoedd er's blynyddau, ac y mae percheaog, drwy draul a llaiur di-ildio, wedi ei berffeithio yn y fath fodd fel y mae yn cael ei gydnabod fel darganiydd- iad gwerthfawr at yr anhwylderau ochod. Y mae miloedd lawer wedi cael ia-chad, ac yn gwneyd en goreu i'w gymhell ar eraill sydd yn dioddef Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei ddylanwad uniongyrchol yn rhyddhau y Phlegm, yn clirio y Llais, yn cynhesu y Frest, gan weithio bob Aawyd a Chrygni ymaith Ni raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Pheswch crnd gofalu fod potelaid 0 DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at hall aniraykiexan y Gwddf .'f Frest, 08 bydd • DAVIEji'S "COUGH MIXTURE wrth law SARZINE BLOOD MIXTURE, ..¡_>, CROEN IACH A GWAED PLJR Dyna vr hyp y mae v Sarzine Blood Mixture" yn ei sicrbau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth. fel yr Yankee Patent Medicine ond os blinir cbwi gafi groet) afiach, ysfa, pimples, tori ad alias. searv#y. dohiriau, pecddynod etc., vn tarddu o waed drwr. ar anmhur myawh botelaid o Sarjsin* Rlonr Mixture," gran y Druggist nesaf atoch, is i^c.. e as 6c y hotel, oen gyda 7c at y cludiad yr> ycbwanegol, oddiwrth v per&enog- Mr* ViZS, CHEMIST, MACHYNLLETH. llIllllllflUlhiMl THE RE A!- W E LS || | mn'mAYMAN'S WELLH,K BALSAM | BESWCH ac ANWYD N Anihrtsiaduy gyda phlant. ||||| Poteli 1/- a 2/6 Hnl GAN OLL A GROSERS Eisteddfod Gadeirioi MeirSon. Oalan, 1915, CYNGHERDD AM 7.30 p.m. RHAN I.-DETHOLIAD O'R 'MESSIAH.' RHAN II.-AMRYWIAETOL. Cenir Anthemau Cenedlaethol yr Allies,' sef God save the King;' God save the Tsar.' 'La Marseillaise:' 'iLa Brahanconne.' Kimi-ga-yo.' Alawon y 'Celt.' PRIF GANTORION: Soprano-MISS ELSIE WILLIAMS, R.C.M. Contralto-Miss MARI EDWARDS, A.R.C.M. Tenor—MR. IVOR THOMAS, R.C.M. Baritone-MR.. W. R. ALLEN, A.R.C.M. Chorus:— IDRIS CHORAL SOCIETY. -0- CyfeilwytMiss Eira James a Mr. John Roberts. 0. 0. Roberts, Llew Meirion, Ysgn. X Stop one Moment. X OH, DEAR DOCTOR, MUST MY DARLING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE, BUT TRY TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. WHAT IT IS! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Is an essence of the purest and most efficacious herbs, gatheied on the Welsh Hills and Valleys in the proper season, when their virtues are in full per- fection and combined with Pure Welsh Honey. WHAT IT DOES! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whoop- ing Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest and (Lungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is invaluable to week- chested men, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in IS., 2s. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. It has saved thousands! It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. THE CHILDREN-LIKE IT. THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines, Nice to Take! Cures Quickly! Tystiolaeth Annibynol a Gwirfoddol: Llawer o ddiolch am y Balsam of Honey teimlwyf yn falch fy mod yn alluog i dystiolaethu parthed i effeithiau rhyfeddol mewn achosion o Bronchitis ac ymlaesiad memrynau y gwddf (' re- laxed throat "). I bersonau yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau poenus yma, y mae Balsam of Honey Tudor Willaims yn mhell uwchlaw pob canmoliaeth. —Yr eiddoch yn wirioneddol, JAMES SAUVAGE, Baritone, Llundain. I consider I have derived considerable benefit from the use of your marvellous remedy—"Tudor Williams' Balsam of Honey." Sept. 4, 1885. LLEW. LLWYFO, Carnarvon. From Mr. David Jenkins, Bachelor of Music, Aberystwyth College. Dear Sir,—It gives me great pleasure to testify to the soothing influence of your Balsam of Honey' on the vocal tubes. As I had to sing at three successive meetings, I can vnture to express an opinion as to its effect in securing for the throat freedom of action and flexibility." Manufacturer: TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L., MEDICAL HALL, ABERDARE, Wales. M =% INDIVIDUAL Communion Cups. Foil LJBT OF Patent Ideal itatflis and Samples on Appriaval (CARRIAOR FREE), Write to THE MAKERS— Towwshend's Ltd., Ernest St., Bis* mlngiiam. WAR CRTSIS.-Will you show your Patriot- sm by staling your order to keep our Workpeople going ? _.10 -r mmmmmmmmmmmrn £ ffisioora" Registered Trade Mark (Nid oes up yn genuine hebddoi. + DYMA V FFDB¥OmiAKTH ftRNU A DlOGFLAP AT DDIFPYG TRBULIAD YN KI WAHANOL F?UKFIAU. TESTIMONIAL.—" Ffynongroew, Mostyu.YT wyf yn cael fy mlino yn fawr gan Ddiffyg Tretdiad. Cynghora cytaill i'r hwn sydd wedi cael ei Iwyr wella gan eich FFISIGORA fi anfos am botel o hono. Byddwch cystal ac anfon potol fawr raor fnan ag sydd wood. Amgauaf P.O. am ja. Mewn potelau (cludiad rhad) is. w. a 35. eddi. w-rtb :— THE CHIEF CHEMIST, FFISIGORA" WORKS,

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY. TRINIAETH RAD. Y mae rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymalau, effaith gormod o uric acid yn v cyfansoddiad, a'r acid hwn ydyw'r achos penaf obcen yn y cefn, lumbago, sciatica, gowt, an- nhren y dwfr, careg, grafel, dropsi, diabetes, a Bright's disease. Y mae Tabledi Estora yn driniaeth effeithiol a llwyddiannus ar gyfer hyn, ac wedi gwella llu o achosion wedi i feddyginaethau eraill fethu, yr hyn a gyfrif am y ffaith eu bod yn cyflym gymeryd lie meddyginiaethau "ar ol yr oes"—ydynt yn ami allan o gyrhaedd pawb ond y cyfoethog. Y mae nifer cyfyngedig o focses o Dabledi Estora yn cael eu cynnyg yn i rhrad" er profi eu bod yn llawn warantu eu disgr fiad-meddyginiaeth onest at y Kidney am bris gonest, is. lie. y bocs 0 40 0 dabledi, neu 6 bocs am 6s. Cyflenwir hwy gan y rhan fwyaf o fferyllwyr. Y mae y cynnyg hwn o un bocs llawn yn parhau mewn grym i ddarllenwyr y "Cyriro" am ddeng niwrnod o'r dyddiad hwn, ac ar yr amod fod y rhybudd hwn yn cael ei dori allan a'i anfon gyda 3s. mewn stamps, onide fe anwybyddir y ceisiad- au; ar amcan ydyw, diogelu rhag rhai nad oes arnynt angen y cynnyg. Cyfeiriad—Estora Co., 132, Charing Cross Road, London, W.C.

Advertising

1FEM& NnrLij Self-Raising I ■■ FLOUR i It Mkes Perfect I Pastry, Scones, &c. SOLE WHOLESALE AGRNTS- F MORRIS & JONES, Liveppoot 9 5049] anO Manchostop. a -mm ARGRAFFWYD GAN E. W. EVANS. YN EI SWYDDFA ARGRAFFU, DOLGELLAU.