Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

1 GEORGE'S | PILE AND GRAVEL PILLS. | "Iwy gwirtbfawr y'nt i mi Ha'r aur cooth arbodasant fy mywyd." I i Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravel- f f Poen yn y Cefn, Y Llwynau a r Ooluddion, Dwfr Pofth, Qwfr Ataliad., Y Bledren f i yngyff-rousa phoenus, Qwaew, G w y n t, Colic, Y Oy la yn Ohwyddo, Rhwymedd, a j, ▼ Diffyg Traul, Surni yn yr Ystumog, Owsg annesr iwyth, Teimtad Inaraidd H r f Ghysgtyd, Bias annymunol yn y genau, Biliousness, Y Bendro, Nychdod, Diffyg f anadl, &c. # <" LE (;' I PILLS 1 ¡ < f 17, FIFTH Avknuk, r F Qoebn's Park, 3 i Londok, W., t i Rhagfyr 17eg, 1913. f I ANWYL SYR,- # Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr # f hyn a wn trwy brofiad personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth fiyddlon f i'ch Pelenau gwir wertkfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atoch, ond a 4 oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyais hwy i J ddwsinau o bobl, gan roi amryw fl ychau i erailler mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- f I floesgni na welais hlwyln methua rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. Yn ychwanegol, r credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid 3 f wyf byth heb Flwcb No. 1 yn y ty. ¥ Gellwch ddefnyddio'r Ilythyr hwn fpl y mynoch; parod wyf i wynebu unrhyw un i dystio i werth 9 mawr eich. pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn holiol o honof fy hun, heb fy & nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yu ysgrifennu atoch. Oynhyrfwyd fi i f I ysgrifennu gan y llix mawr o gymeradwythau i feddyginiaetbau diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth w o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am a f ddweyd fymeddwl yn gryno. A f Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, 1 r WILLIAM TYLER. f A Y mae q Feddyginiaoth werthfawr hon i'w chael Gwerth/ry PELEMI Bydglodus hyn yn mhob man P mewn Tri Ffurf. mewn Blychau Is. 1\c., a 2s. 9c. yr un. SJd.' r m T No. i.—George's Pile and dravel Pills (label wen). Post am 1s. 2c.f a 2s 10c. No. 2.-George's Gravel Pills (label las). A & No. 3.—GeorgeV Pills for the Piles (label goch). Gookelwah Efelyohwyr. r J v PERCHENOG: j Jo E. GEOR6Elt.P.S. HIBWAIH, Aberdare. j 4