Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

THE 8BEAT WELSH EEMEDY. RELIEF FROM ■ DAVIESS for Asthma for Bronchitis for Hoarseness nnitnu 'ors-co°a» I all I if I nil lor lore Thron BjH lyi I §j most SOOtll'Rg Warms the Cbest m dissolves the Phlegm m for Singers < ■ mi ■■of • w tarn. pas for Public Speakers 8111 I a I ESi 11 i_ By Chemists everywhere mlAi Uhx 1 HUQH DAVIES K 11 ETII, Chemist, MACHVNLLEm^ HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH Y FEDDYGINIAETH FAWR GYM- REIG. PESWCH AT ANHWYLDERAU Y FREST, PESWCH Y GWDDF, A'R YSGYFAINT. IS. IJC., a 218. 6c. PESWCH Nid rhaid i DAVIES'S "COUGH PESWCH MIXTURE wrth ganmoliaoth-y PESWCH mae wedi bod o flaen y cyhoedd er's PESWCH blynyddau, ac y mae perchenn, PESWCH drwy draul a llaiur di-ildio, wedi ei PESWCH berffeithio yn y fath fodd fel y mae PESWCH yn cael ei gydnabod fel darganfydd- PESWCH iad gwerthfawr at yr anhwylderau PESWCH uchod. Y mae miloedd Lawer wedi PESWCH cael iachad, ac yn gwneyd eu goreu PESWCH i'w gymhell ar eraill sydd yn dioddef PESWCH Ni raid cymeryd ODd UN DOSE ex PESWCH profi ei ddylanwad uniongyrchol yn PESWCH rhyddhau y Phlegm, yn clirio y PESWCH Liais, yn cynhesu y Frest, gan weithio PESWCH bob Anwyd a Chrygoi ymaith. Ni PESWCH raid i neb ofni canlyniadan Anwyd a PESWCH Pheswch ond gofalu fod potelaid e PESWCH DAVIES'S COUGH MIXTURE" PESWCH yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w PESWCH deulu at hull anhwylderau y Gwddi PESWCH t'r Frest, 08 bydd DA VIESj PRSWC. u « COUGH MIXTURE wrth law. SARZINE BLOOD MIXTURE, —,—„—~— CROEN I AC 11 A GWAED PUR Dyna VT hvr v mae v Sarzinc Blood Mixturf" vn ei sirrhan. riirn arall Nifl ywkvn honi gwella nob peth fel vi Vankee Patent Medicine ond os blinir cbwi ear groeti afiach. vsfa pimples toriad allan, «orirv^v dnbiriau. penddynod etc.. vn tarddu n IvaPA drwg ar anmbtir rayiiwh hot el aid n" SaTrinf Rlorv" Mixture," can y Druggist nAAf atoch. is, Tic., a a* 6c v hotel, neli sryda if at y cltidmd rr ychwanegol, oddiwrth v perchenog- JfII HUSH IJ A VIES, CHEMIST MACHYNLLETH. iiiILilMii Mmi !tt) T THEREALWELSHCURE RAYM mAR N'S BALSAM WELLHA ft BESWCH ac ANWVD H Amhrisiadwy gyda phLanl. Bj Poteli I/ a 2/6 GAN OLL FFERYLLWYR A GPOSP-RG Beiblau Cymraeg GYDAG ENWAU Y LLYFRAU WEDI EU TORRI AR Y DAlLENNAU. Wedi eu rhwymo mewn French Morocco Yapp, Round Comers, Red under Gold. Pearl 16 mo 3 6 Nonpareil 16 mo. 4 6 Diamond 24 mo. gyda chyfeiriadau 4 8 Nonpareil 16 mo. gyda chyfeiriadau 5 6 a Chynorthwy'r athraw 7 6 Gyda'r Post-4c. yn rhagor. Mae rhwymiad y lhai uchod yn nodedig o hardd, ac amhosibl cael anrheg well. Gwerthir pob math o Feiblau Cymraeg a Saesneg. Y TESTAMENT NEWYDD. Gyda holl Eiriau y Gwaredwr wedi eu hargraffu mewn llythyren goch; French Morocco, round corn- ers, red under "old 2S. 6c. eto Yapp 3s. etc, Cut Index, fel y Beibl a welir uchod 3s. 6c., postage 4c. E. W. EVANS, CYMRO OFFICE, DOLGELLEY Y Stop one Moment. X OH, DEAR DOCTOR, MUST MY DARLING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE. BUT TRY TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. WHAT IT IS I TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Is an essence of the purest and most efficacious herbs, gatheied on the Welsh Hills and Valleys in the proper season, when their virtues are in full per- fection and combined with Pure Welsh Honey. WHAT IT DOES TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bionchitis, Asthma, Whoop- ing Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest and ilungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is invaluable to week- chested men, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in IS., 2s. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. It has saved thousands! It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. THE CHILDREN LIKE IT. THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines, Nice to Take! Cures Quickly! Tystiolaeth Annibynol a Gwirfoddol: Llawer o ddiolch am y 4 Balsam of Iloney teimlwyf yn falch fy mod yn alluog i dystiolaethu parthed i effeithiau rhyfeddol mewn achosion o Bronchitis ac ymlaesiad memrynau y gwddf (' re- laxed throat "). I bersonau yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau poenus yma, y mae Balsam of Honey Tudor Willaims yn mhell uwchlaw pob canmoliaeth. —Yr eiddoch yn wirioneddol, JAMES SAUVAGE, Baritone, Llundain. I consider I have aerived considerable benefit from the use of your marvellous remedy—"Tudor Williams' Balsam of Honey." Sept. 4, 1885. LLEW. LLWYFO, Carnarvon. J* From Mr. David Jenkins, Bachelor of Music, Aberystwyth College. Dear Sir,—It gives me great pleasure to testify to the soothing influence of your Balsam of Honey' on the vocal tubes. As I had to sing at three successive meetings, I can vnture to express an opinion as to its effect in securing for the throat freedom of action and flexibility." Manufacturer: TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L., MEDICAL HALL, ABERDARE, Wales. — — INDIVIDUAL I Communion Cups. FOR LIST OF Patent 0 Ideal Gut fits and I Sameles on 'Approval (Carriage Frie), Write to THE MAKERS- Townshend's Ltd., Ernest St., Birmingham. WAR CRISIS.-Will you show your Patriot- sm by stil ling your order to keep our Workpeople going ? ,¡If FFTSTGORA 111: Registered Trade Mark (Nid oes up yn genuine hebddo). DVXA y Ffddtoiniajctb: Oskf A Dkx*jai DDIFFYG TREULIAD Yn HI Wahanol FFTIRPIAR. TESTIMONIAL.—" Ffynongroew, Mostyn. Yr wyf yn cael fy mlino yn fawr gkka Ddiffyg Treuliad. Cynghora cyiaill i'r hwn sydd wedi cael ei lwyr wella gan eich FFISIGORA fi anfon am botel o hono. Byddwch cystal ac anfon potel fawr mor fuan ag sydd modd. Amgauaf P.O. am 38. Mewn potelau (cludiad rhadi Is. 3c a 39 oddi wrth :— THE CHIEF CHEMfST. "FFISIGORA" WOR KS. MnWdCiVll.F. RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY. TRINIAETH RAD. Y mae rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymalau, effaith gormod o uric acid yn v cyfansoddiad, a'r acid hwi L ydyw'r achos penaf o bo-en yn y cefn. lumbago, sciatica, gowt, an. nhren y dwfr, careg, grafel, drops', diabetes, a Bright's disease. Y mae Tabledi Estora yn driniae.h effeithiol a llwyddiannus ar gyier hyn, ac wedi gwella llu o achosion wedi i feddyginaethau erail: fethu, yr hyn a gyfrif am y ffaith eu bod yn cyfiym gymeryd lie meddyginiaethau "ar ol yr oes"-yiynt yn amI allan o gyrhaedd pawb ond y cyfoetlog. Y mae nifer cyfyngedig o focses o Dabledi Estora yn cael eu cynnyg yn rhad" er profi eu bod yn llawn warantu eu disgrifiad-meddyginiaeth onest at y Kidney am bris gonest, is. lic. y bocs o 40 o dabledi, neu 6 bocs am 6s. Cyflenwir hwy gan y rhan fwyaf o fferyllwyr. Y mae y cynnyg hwn o un bocs llawn yn parhau mewn grym i ddarllenwyr y Cymro" am ddeng niwrnod o'r dyddiad hwn, ac ar yr amod fod y rhybudd hwn yn cael ei dori allan a'i anfon gyda 3s. mewn stamps, onide fe anwybyddir y oeisiad- au; a'r amcan ydyw, diogelu rhag rhai nad oes arnynt angen y cynnyg. Cyfeiriad—Estora Co., 132, Charing Cross Road, London, W.C. o Be IE, A Self-Raising | G fLOUR It Makes Perfect V Pastry, Scones, &c. a Sole Wholesalk Aoknts— f MORRIS & JONES9 Uvempeol 9 50 49] mtf Mmnohemtm*. A 50 49] mtf Mmnohemtm*. A ARGRAFFWYD GAN E. W. EVANS. YN EI SWYDDFA ARGRAFFU, DOLGELLAU. I k