Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

| GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. 5 MWY perthfawr y'nti mi P.-a'r aur coeth atbedasaht fy nsywyi" I Amato*. 0. A*& Arwvddion Cyffredin Piles a'r Gravel r f Poen yn y Oefn, Y Llwynau aV CoSuddion, Dwfr Poeth, Dwfr Ataliad, y Bledre i f f yn gyffrous a phoenus, Gwacw, Gwvnt, COliC, YQyllayn Chwyddo, Rhw, medd, I f Diffyg Traut, Surni /n Vr Ystumoz. Cwsz annesmwyth. Teimtad marwaind a f j Ohysgiyd, Bias annymunol yn y genau, Bilious^ ess, Y Bend-o, Nychdod, iffvg i f anadlt &c. f I -:I 'J I EORGE L E GRAVE PIL I 2=- 1 1147- 0 POD i 4 F 17, FIFTH AVENUE, F F QUEEN'S PARK, 0 L J LONDON, W., | i Rhagfyr 17 eg, 1913. f J AimW-YL SYit,- 9 i Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr f X hyn a wn trwy brofiad personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ffyddlon A V i'ch Pelenau gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atoch, ond V 4 oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyis hwy i J ddwsinau o bobl, gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- f •* I floesgni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y -claf brawf teg arnynt. In ychwanegol, r credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth ore-q ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid § f wyf byth heb FMch No. 1 yn y ty. f ▼ Gellwch ddefnyddio'r llythyr hwri fel y mynoch parod wyf i wynebu unrhyw un i dystio i werth 1 f mawr eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fy i nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd fi i f a ysgrifennu gan y llu mawr 0 gymeradwythau i feddyginiaethau diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth # 1 o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am f X ddweyd fy meddwl yn gryno. V f Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, 4 WILLIAM TYLER. f r mae y Feddyginivoth werthfawr kon, Pw chael f mewn Tri Ffurf. T No. I.-George's Pile and Gravel Pills (label wen). < No. 2.—George's Gravel Pills (label las). A No. 3.—George's Pills for the Piles (label goch). Gwerthir y PELENI Bydg/odus hyn yn mhob man w mewn Blychau 1s. 'te., a 2s. 9c. yr un. Gyda'r m Post am Is. 2c., a 2s 10c. I Gocheiwoh Efelyohwyr. f f PERCHENOG: V J. E. GEORGE IJ.P.S., MAIN, flberdare. j low"w low "in,