Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

I f IS tlElT WELSH EMEDY. RELIEF FRflffl COUGH RELIEF FRflffl f 1 h If I Cc | £ °5L0«1MUTES U Ail to & K&. for Asthma for Brollcllltll tar Hoarseness 00 0 fill <0f Throat yyuy El MO^ sooumi« W.li'w; iSie Chest the Plitegm ( (or S '<■ MIYT31DC »• ™ HIIAI&ie' «*criVNLi,ETn V^^wnstESESiaBEESSrW HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE. PJfcbttCH PESWCH PESWCH CgSWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PASWCii PESWC/i PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH I b EDDVGiNTALTH FAWK GYM REIG. Al ANHWYLDERAU Y FRES1 Y GWDDF, A'R YSGYFAINT. is. xic., a zb. 6c. Nid rhaid i DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth gaamoliaeth-y mae wedi bod o flaen y cyhoedd er's biynyddau, ac y maa perchenog, drwy draul a llaiur di-ildio, wedi ei berffeithio yn y fath fodd fel y mae ya cael ei gydnabod fel darganfydd iad gwerthfawr at yr aahwyldeiau uchod. Y mae miloedd iawei wedi cael lacnad. ac yn gwneyd eu goreu i'w gymhell ar eraill sydd yul dioddef Ni raid cymeryd ocd UIs DOSE ei profi ei ddylanwad uniongyrchoi ya rhyddhau y Phlegm, yn clirio y LLais, yn cynhesu y Fresl, gan weithio bob Anwyd a Chrygni ymaifb NI raid i neb ofni caalyaiadau Anwyd a Pheswch ond gofalu fod potelaid G DAVIES'S COUGH MIXTURE' yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at boll aahwyideran y Gwddi a'r Frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wtih Law, SARZINE BLOOD MIXTURE, CWOEN tACH A GWAED PUR.-Dyna vr hvn v mae v Sarzine Bload Mixture" yn ei sicrhau, a dim arall Nid yw vn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicine ond os blinir chwi gap rroco srfiach. vsfa. ptmwles. toriad allan. seurvey. dolurian, penddynod. etc., va tarddu o waed drwiz ar arunbtir. mvnwrh botelairi n Sarriue B10í"1r1 Mixture." ean J Druggist nesaf atoch, i- .a !I 6c y botel. oen gryda rc at y cladiad rr yrhwapegol, oddiwrth v perchenog— Mr. HUSH 01, VIES" CHEMIST MACHYNLLETH I-F,EREA.I-W',r-LSHCLIP,E!! T BALSAM I I WELLHA. B 1 BESVVCH ac ANW VD H § Amhnsiaduy gyda, j|lp|| Hp^YLLWYH A G R^SERS^^I | w. _t.=r-¡;¡o-"c: -o..P Beiblau Cymraeg GYDAG ENWAU Y LLYFRAU WEDI EU TORRI AR Y DALENNAU. Wedi eu rhwymo mewn French Morocco Yapp, Round Corners, Red under Gold. Pearl 16 mo 3 6 Nonpareil 16 mo. 4 6 Diamond 24 mo. gyda chyfeiriadau 4 8 Nonpareil 16 mo. gyda chyfeiriadau 5 6 a Chynorthwy'r athraw 7 6 Gyda'r POst-4c. yn rhagor. Mae rhwymiad y rhai uchod yn nodedig o hardd, ac amhosibl cael anrheg well. Gwerthir pob math o Feiblau Cymraeg a Saesneg. Y TESTAMENT NEWYDD. Gyda holl Eiriau y Gwaredwr wedi eu hargraffu mewn llythyren goch; French Morocco, round corn- ers, red under .o.:d 2S. 6c. eto Yapp 3s. eto, Cut Index, fel y Beibl a welir uchod 3s. 6c., postage 4c. E. W. EVANS, < CYMRO OFFICE, DOLGELLEY X Stop one Moment. X OH, DEAH DOCTOR. — MUST MY DARLING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE. BUT TRY TUDOR WILLIAMS' PATENT BàLS AM OF HONEY. WHAT IT IS! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Is an essence of the purest and most efficacious herbs, gatheied on the Welsh Hills and Valleys in the proper season, when their virtues are in full per- fection and combined with Pure Welsh Honey. WHAT IT DOES! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whoop- ing Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest and ilungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is invaluable to week- chested men, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in IS., 2S. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. It has saved thousands I It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. THE CHILDREN LIKE IT. THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines, Nice to Take! Cures Quickly! Tystiolaeth Annibynol a Gwirfoddol: Llawer o ddiolch am y Balsam of Honey;' teimlwyf yn falch fy mod yn alluog i dystiolaethu parthed i effeithiau rhyfeddol mewn achosion o Bronchitis ac ymlaesiad memrynau y gwddf (' re- Laxed throat "). I bersonau yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau poenus yma, y mae Balsam of Honey Tudor Willaims yn mhell uwchlaw pob canmoliaeth. —Yr eiddoch yn wirioneddol, JAMES SAUVAGE, Baritone, Llundain. I consider I have aerived considerable benefit from the use of your marvellous remedy—"Tudor Williams' Balsam of Honey." Sept. 4, 1885. LLEW. LLWYFO, Carnarvon. Fiom Mr. David Jenkins, Bachelor of Music, Aberystwyth College. Dear Sir,—It gives me great pleasure, to testify to the soothing influence of your Balsam of Honey' on the vocal tubes. As I had to sing at three successive meetings, I can vnture to express an opinion as to its effect in sering for the throat freedom of action and flexibility." Manufacturer: TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L., MEDICAL HALL, ABERDARE, Wales. '#- :¡J,=,o:¡:o:r;i;¡:r:r. INDIVIDUAL I Communion Cups. Fox LIST or Patent 9 Sdleai Outfits and I Samaies on Approval (CARRIAGE FREE). Write to THE MAKERS- I Towtishend's Ltd., Ernest St., BfTmlngisam WAR CRISIS.—Will you show your Patriot- sm by Hilling your order to keep our Workpeople going ? — G