Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

[ GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. 5 Mwy gwertbfawr y'nt i mi na'r aur coeth atbedasaot fy mywyd." # .£_Â.A.Ã.Â. I J Arwvddion Cyffrerin Piles a'r ravel f Poen yn y Cefn, Y Llwynau a'r Ooluddion, Dwfr Poeth, Dwfr 6taliad, Bledre^ f i yn gyffrous a phoenus, Gwarw, Gwvnt, COliC, Y Ovlla yn Chwyddo, Rhw- meod, 1 f Diffyg Traul, Surni yn yr Ystumog, Gws annesmwyth, Teim ad marwaMd a f I Chysglyd, Bias annymunol yn y genau, Bilious^ esc, Y Bendro, Nychdod, iffvg A f anadl, &c. f Is I- 111 1 I EORGE GRAVEL PILLS Ak mww q,f w w F 17, FIFTH AVENUE, F F QUIEFN'S PARK, W 4 LONDON, W., T J Rhagfyr 17 eg, 1913. R j ANWYL SIR,— F X Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr 3 y hyn a wn trwy brofiad personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth fiyddlon A ¥ i'ch Pelenau gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atoch, ond A i oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyais hwy i Y A ddwsinau o bobl, gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- f floesgni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. "Yn ychwanegol, F J credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid § 9 f wyf byth heb Flwch No. 1 yn y ty. A f Gellwch ddefnyddio'r llythyr hwn fel y mynoch parod wyf i wynebu unrhyw un i dystio i werth A w mawr eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn bollol o honof fy hun, beb fy 4 nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Cynhyrfwyd fi i f i ysgrifennu gan y llu mawr o gymeradwythau i feddyginiaethau diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth f J o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llytKyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am m ddweyd fy meddwl yn gryno. f Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, f WILLIAM TYLER. f Y mae