Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

i riiFSiXTWELiirEEsiiESY.| I DAVIESS COUCI MIXTURE RELIEP FROM ■ COUGH SI IN 5 MINUTES §1 for Coughs ■ tor Colds 8 tor Asthma ■ for Bronchitis tor Hoarseness M for iniluenza 8 for Coughs B fur Sore Ttaroai 5| Most Soothing g Warms the Chest 1 dissolves the PlileRrr «| lor Singers 1 for Public Speakers Jrl Bv Chemists everywhere §8; "I3^d. St 2/9, Postage 33 jail Proprietor— ja HUGH DA VIES, 8 Chemist, MACHYNLLETft HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH FESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH i'ESWCii PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESVSCii PESWCii PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH Y FEDDYGINIAETH FAWR GYM REIG. AT ANHWYLDERAU Y FRES1 Y GWDDF, A'R YSGYFAINT. Nid rhaid^ DAVIES'S "COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth—y mae wedi bod o flaen y cyhoedd er's blynyddau, ac y mae perchenog, drwy draul a llafur di-ildio, wedi ei berffeithio yn y fath fodd fel y mae yn cael ei gyunabod fel darganfydd- iad gwerthfawr at yr anhwylderau uchod. Y mae miloedd lawer wedi cael iachad, ac yn gwneyd eu goreu i'w gymhell ar eraill sydd yn dioddef Ni raid cymeryd ond UN DOSE ei profi ei ddylanwad uniongyrchol yn rhyddhau y Phlegm, yn clirio > LLais, yn cynhesu y Frest, gan weithio bob Anwyd a Chrygni ymaith. N-1 raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Pheswch ond gofalu tod poteiaid L DAVIES'S COUGH MIXTURE' yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at boll anhwylderau y Gwddf t'r Freat, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth Uw SARZINE BLOOD MIXTURE. -+- CROEN IACH A GWAED PUR.- Dyna yr hyc y mae y Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob petb, fel yr Yankee Patent Medicine; ond os blinir chwi gar froen afiach, ysfa. pimples toriad allan, scurvey doluriau, penddynod. etc., vn tarddu o waed drwg ac antnfaur, mvnwch botelaid o Sarsine Blonr Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, IS i^cs as. 6c y botel, nen gyda ic at y eludmd vr ychwanego^ oddi wrth vperchenog- Mr. HUGH D A VIES, CHEMIST. MACHYNLLETH !)MMtM REALWEL.SH CURE itiSS n A wim A I BAm Lot"i'A'm M WELLHA B I BESVVCH ac ANWYD ||9 I Amhrisiadwy gyda ph1.ant I GAN OLL FFERYLLWYR A GROSERS I|||l ■31SI Beiblau Cymraeg GYDAG ENWAU Y LLYFRAU WEDI EU TORRI AR Y DALENNAU. Wedi eu rhwymo mewn French Morocco Yapp, Round Corners, Red undeT Gold. Pearl 16 mo 3 6 Nonpareil 16 mo. 4 6 Diamond 24 mo. gyda chyfeiriadau 4 8 Nonpareil 16 mo. gyda chyfeiriadau 5 6 a Chynorthwy'r athraw 7 6 Gyda'r POst-4c. yn rhagor. Mae rhwymiad y rhai uchod yn nodedig o hardd, ac amhosibl cael anrheg well. Gwerthir pob math o Feiblau Cymraeg a Saesneg. Y TESTAMENT NEWYDD. Gyd.a holl Eiriau y Gwaredwr wedi eu hargraffu mewn Ilythyren goch; French Morocco, round corn- ers, red under "old 2s. 6c. eto Yapp 3s. eto, Cut Index, fel y Beibl a welir uchod 3s. 6c., postage 4c. E. W. EVANS, < CYMRO OFFICE, DOLGELLEY IBM x Stop one Moment. x I OH, DEAR DOCTOR, MUST MY DARLING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE. BUT TRY TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. WHAT IT IS! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Is an essence of the purest and most efficacious herbs, gathered on the Welsh Hills and Valleys in the proper season, when their virtues are in full per. fection and combined with Pure Welsh Honey. WHAT IT DOES! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whoop- ing Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest and Lungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is invaluable to week- chested men, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in IS., 2s. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. It has saved thousands! It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. THE CHILDREN LIKE IT. THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines, Nice to Take! Cures Quickly! Tystiolaeth Annibynol a Gwirfoddol: Llawer o ddiolch am y Balsam of Honey teimlwyf yn falch fy mod yn alluog i dystiolaethu parthed i effeithiau rhyfeddol mewn achosion o Bronchitis ac ymlaesiad memrynau y gwddf (' re- laxed throat "). I bersonau yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau poenus yma, y mae Balsam of Honey Tudor Willaims yn mhell uwchlaw pob canmoliaeth. —Yr eiddoch yn wirioneddol, JAMES SAUVAGE, Baritone, Llundain. I consider I have derived considerable benefit from the use of your marvellous remedy—"Tudor Williams' Balsam of Honey." Sept. 4, 1885. LLEW. LLWYFO, Carnarvon. From Mr. David Jenkins, Bachelor of Music, Aberystwyth College. Dear Sir,—It gives me great pleasure to testify to the soothing influence of your Balsam of Honey' on the vocal tubes. As I had to sing at three successive meetings, I can vnture to express an opinion as to its effect in securing for the throat freedom of action and flexibility." Manufacturer: TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L., MEDICAL HALL, ABERDARE, Wales. ■ < INDIVIDUAL I Communion Cups. Fop. LIST OIF I Patent 0 Ideal Outfits and Samoies on Approval (CARRIAGE FREE), Write to THE MAKERS- Townshend's Ltd., Ernest St., Birmingham. I WAR CRISIS.—Will you show your Patriot- I sm by Stoll ling your order to keep our Workpeople going ? v ■ M l i n FFISIGOR/T Registered Trade Mark (Nid oes up yn genuine' hebddo). DVMA Y FllDDYGINIAETB ORKU A DioenLAr AT DDIFFYG TREULIAD YN Fl WABANOL FFURFIAU. TESTIMONIAL.—" Ffynongroew, Mostyn."—Yi xyl yn cael fy mlino yn fawr gan Ddiffyg Treuliad. 3ynghora cyfaill i'r hwn sydd wedi cael ei lwyr wella gan eich FFISIGORA fi anfon am botel o hono. Byddwch cystal ac anfon potel fawr mor fuan ag sydd nodd. Amgauaf P.O. am 3s. Mewn potelau (cludiad rhad) is. 3c. a 3s. eddi- vrth:- THE CHIEF CHEMIST, "FFISIGORA" WORKS, ABERGELE. NORTHERN ASSURANCE COMPANY LTD. TAN BYWYD DAMWAIM TY-DORIAD o Swyddfa Liverpool a Gogledd Cymru: 5 1 ithebarn St., Liverpool o Trysoifa (1913) 18,253,000. At y Cyhoedd, Mae'n dra pwysig fod arian wedi eu crynhoi ar ol blynyddoedd o lafur caled, yn oael eu gosod ar log mewn man diogel: fod y Hog arnynt i'w cael yn gyson a phrydlon ac hefyd fod yn hawdd i'r perch- enog eu cael allan ar fyr rybudd. Mae Gymcfoithas Adeiiadu BarhaoS Ulan- dwr, Abortawo. (The Landore Permanent Building SecietyJ. yr hon a sefydlwyd agos i 50 ml. yn ol, yn barod i sicrhau y pethau uchod. Derbynir symiau o £5 ac uchod am 3-1 0/0, a siymiau o E50 ac uchod am. 4 0/0 a 4-1 0/0. Nid yw y Gymdeitbas hon yn gosod arian ar antur, ond yn unig mewn tai a thiroedd (Freehold and Leasehold). Mae gan y Gymdeitbas gronfa gref ac yn agos i 625,000 uwchlaw gwerth yr amodysgrifau mewn Haw. Mae'n ddiogelwch rhoddi arian yng ngofal Cym- deithasau fel hon nac yn unrhyw Stocks' neu 'Shares.' Telir yr arian benthyg yn ol i'w. perch- enog ar y rhybudd byraf a danfonir y llog allan bob chwe mis, ar y dydd cyntaf o Fai a'r dydd cyntaf o Tachwedd. Mae'r Gymdeithas yn gyntaf oll yn gyfrifol i'r rhai hynny sydd wedi rhoi eu harian ar log. Ed- rychir a. fewn i'w gweithrediadau gyda'r manylwch mwyaf a llywodraethir hi gyda gofal arbennig. Gellir cael pob gwybodaeth pellach gan yr Ysgrif. ennydd, Mr. David Roberts, Incorporated Account. ant, 19, Heathfield Street, Swansea. PROGRAMS SOL-FFA. Cyn rhoddi archeb anfonwch y manylion i Swydd- fa y CYMRO, Dolgelley, lie yr axgreffir mwy o brograms cymanfaoedd canu nag mewn un swyddfa. arall yng Nghymra. .I ARGRAFFWYD GAN E. W. EVANS, YN EI SWYDDFA ARGRAFFU, DOLGELLAU.