Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

THE GREAT WELSH REMEDY. RELIEF FROM B DAVIESS for Asthma ■ for Bronchitis B for Hoarseness B 0* A *g All tor (nt'Iiienza B Oil! if" LI '•"■ Cou^hs i laiBlll" es 'or Sore Throat B V V U W i I Most Soothing B War.ns the Chest » Jisiohes the Phlegm 9 for S ngers • ■e KM b 3 Si9* 'cr PuMic Speakers » HIS Im I I! II PL By Chemists everywhere mlAI Unt "aai"1 i HUGH DA VIES. 1 -T;i. f.8i"fi..4 ::r! HUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH Y FEDDYGINIAETH FAWR GYM. REIG. PESWCH AT ANHWYLDERAU Y FREST. PESWCH Y GWDDF, A'R YSGYFAINT. is. ijc., a as. 6c. PESWCH Nid rhaid i DAVIES'S "COUGH PESWCH MIXTURE wrth gaumoliaeth-y PESWCH mae wedi bod o flaen y cyhoedd er's PESWCH blynyddau, ac y mae percheneg, PESWCH drwy draul a llafur di-ildio, wedi ei PESWCH berffeithio yn y fath fodd fel y mae PESWCH yn cael ei gyunabod fel darganfydd- PESWCH iad gwerthfawr at yr anhwylderau PESWCH uchod. Y mae miloedd lawer wedi PE8WCH cael iachad, ac yn gwneyd eu goreu PESWCH i'w gymhell ar eraiU sydd yn dioddef PESWCH Ni raid cymeryd ond ON DOSE ei PESWCH profi ei ddylanwad uniongyrchol In PESWCH rhyddhau y Phlegm, yn clirio ) PESWCH Llais, yn cynhesu y Frest, gan weithic PESWCH bob Anwyd a Chrygni ymaith. Ni PESWCH raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a PESWCH Pheswch ond goialu fod potelaid o PESWCH DAVIES'S "COUGH MIXTURE" PRSWCH yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w PESWCH deulu at holl anhwylderau y Gwddi PESWCH a'r Fiest, 00 bydd DAVIES'S PESWCH COUGH MIXTURE" wrth law. "SARZINB" BLOOD MIXTURE, CROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna yr hyr y mae y Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicine; ond os blinir cbwi gar > groen afiach, ysfa, pimples, toriad allaa, scurvey dolnrian. penddynod. etc., vn tarddu o waed drwg ac amnhur, mynwch botelaid o Sarsine Blooc1 Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, II. Ilc., a 28. 6c y botel, neu gyda 3c. at y clwdiad yo ychwanegol, oddiwrth y perchenog- Wlr HUGH DA VIES, CHEMIST. MACHYNLLETH |llllllBlll|litWMI[ THE,REALWELSH CURE !amp it V HAYMANTsf BALSAM 1 WELLHA Eg BESWCH ac ANWYD H t Amhrisiadwy gyda phlant. jgj||| Poteli 1/- a 2/6 GAN OLL FFKRYLLWYR A GROSERS P. Beiblau Cymraeg GYDAG ENWAU Y LLYFRAU WEDI EU TORRI AR Y DALENNAU. Wedi eu rhwymo mewn French Morocco Yapp, Round Corners, Red under Gold. Pearl 16 mo 3 6 Nonpareil 16 mo. 4 6 Diamond 24 mo. gyda chyfeiriadau 4 8 Nonpareil 16 mo. gyda chyfeiriadau 5 6 a. Chynorthwy'r athraw 7 6 Gyda'r POst-4c- yn rhagor. Mae rhwymiad y rhai uchod yn nodedig o hardd, ac amhosibl cael anrheg well. Gwerthir pob math o Feiblau Cymraeg a Saesneg. Y TESTAMENT NEWYDD. Gyda holl Eiriau y Gwaredwr wedi eu hargraffu mewn llythyren goch; French Morocco, round corn- ers, red under -old 2s. 6c. eto Yapp 3s. etc, Cut Index, fel y Beibl a welir uchod 3s. 6c., postage 4c. E. W. EVANS, CYMRO OFFICE, DOLGELLEY X Stop one Moment. X OH, DEAR DOCTOR, MUST MY DARLING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE. BUT TRY TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. WHAT IT IS! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Is an essence of the purest and most efficacious herbs, gathered on the Welsh Hills and Valleys in the proper season, when their virtues are in full per- fection and combined with Pure Welsh Honey. WHAT IT DOES! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whoop- ing Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest and Lungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is invaluable to week- chested men, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in IS., 2S. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. It has saved thousands! It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. THE CHILDREN LIKE IT. THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines, Nice to Take! Cures Quickly! Tystiolaeth Annibynol a Gwirfoddol: Llawer o ddiolch am y Balsam of Honey;' teimlwyf yn falch fy mod yn alluog i dystiolaethu parthed i effeithiau rhyfeddol mewn achosion o Bronchitis ac ymlaesiad memrynau y gwddf (' re- laxed throat "). I bersonau yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau poenus yma, y mae Balsam of Honey Tudor Willaims yn mhell uwchlaw pob canmoliaeth. -Yr eiddoch yn wirioneddol, JAMES SAUVAGE, Baritone, Llundain. I consider I have derived considerable benefit from the use of your marvellous remedy—"Tudor Williams' Balsam of Honey." Sept. 4, 1885. LLEW. LLWYFO, Carnarvon. Fiom Mr. David Jenkins, Bachelor of Music, Aberystwyth College. Dear Sir,—It gives me great pleasure to testify to the soothing influence of your Balsam of Honey' on the vocal tubes. As I had to sing at three successive meetings, I can vnture to express an opinion as to its effect in securing for the throat freedom of action and flexibility." Manufacturer: TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L., MEDICAL HALL, ABERDARE, Wales. J I INDIVIDUAL I Communion Cups. FOR LIST OF I Patent 9 Ideal Cuffits and Samples on Approval (CARRIAGE FREE), Write to THE MAKERS- Townshend's Ltd., Ernest St., Birmingham. I WAR CRISIS.—Will you show your Patriot- sm by sta ling your order to keep our Workpeople going ? „, n i ■■■■■ 4 Tfmigora^ Registered Trade Mark (Nid oes up yn genuine hebddo). DYMA y FFDDY&IKIAETH OREU A DIOG»LAF AT DDIFFYG TREULIAD YN &1 WAHANOL FFURFIATJ. TESTIMONIAL.—" Ffynongroew, Mostyn."—Yr wyf yn cael fy mlino yn fawr gan Ddiffyg Treuliad. Cynghora eyfaill i'r hwn sydd wedi cael ei lwyr wella gan eich FFISIGORA fi anfon am botel o hono. Byddwch cystal ac anfon potel fawr mor fuan ag sydd nodd. Amgauaf P.O. am 3s. Mewn potelau (cludiad rhad) is. 3c. a 3s. oddi vrth :— THE CHIEF CHEMIST, FFISIGORA WORKS, ABERGEI.E. I NORTHERN ASSURANCE COMPANY LTD. TAN BYWYD OAMWAIN TY-DORIAD o Swyddfa Liverpool a Gogledd Cymru: 5, T ithebarn St., Liverpool o Trysoifa (1913) 189253,000. At y Cyhoedd, Mae'n dra pwysig fod arian wedi eu crynhoi ar ol blynyddoecUr o lafur caled, yn oael eu gosod ar log mewn man diogel: fod y llog arnynt i'w cael yn gyson a phrydlon ac hefyd fod yn hawdd i'r perch- enog eu cael allan ar fyr rybudd. M'ae drymifeiilsBS Adeilac/ws BarhaoS e/an- tiwr, Aboptawo. (The Landore Permanent Building Society). yr hon a sefydlwyd agos i 50 ml. yn ol, yn barod i sicrhau y pethau uchod. Derbynir symiau o £5 ac uchod am 3t 0/0, a symiau o £50 ac uchod am 4 0/0 a 4-t 0/0, Nid yw y Gymdeithas hon yn gosod arian ar antur, ond yn unig mewn tai a thiroedd .(Freehold and Leasehold). Mae gan y Gymdeithas gronfa gref ac yn agos i 625,000 uwchlaw gwerth yr amodysgrifau mewn llaw. Mae'n ddiogelwch rhoddi arian yng ngofal Cym- deitliasau fel hon nac yn unrhyw Stocks' neu 'Shares.' Telir yr arian benthyg yn ol i'w perch- enog ar y rhybudd byraf a danfonir y Hog allan bob chwe mis, ar y dydd cyntaf o Fai a'r dydd cyntaf o Tachwedd. Mae'r Gymdeithas yn gyntaf oil yn gyfrifol i'r rhai hynny sydd wedi rhoi eu harian ar log. Ed- rychir i fewn- i'w gweithrediadau gyda'r manylwch mwyaf a llywodraethir hi gyda gofal arbennig. Gellir cael pob gwybodaeth pellach gan yr Ysgrif. ennydd, Mr. David Roberts, Incorporated Account. ant, 19, Heathfield Street, Swansea. PROGRAmS SOl-FFA. Cyn rhoddi archeb anionwch y manylion i Swydd- fa J CYMRO, Dolgelley, lie yr argreffir mwy o brograms cymanfaoedd canu nag mewn un swyddfa arall yng Nghymra. I -=- ARGRAFFWYD GAN E. W. EVANS. YN EI SWYDDFA ARGRAFFU, DOLGELLAU. ;4'