Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

[ GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. | I "Mwy gwerthfawr Y'nt i mi na'r aur coeth—arbedasant fy mywyd." I -¿.¿. J Arwvddion CyfFrediR Piles a'r Gravel T Poen yn y Cefn, V Llwynau aV Co!uddion, Dwfr Poeth, Dwfr Maiiad, V Bledren f I yn gyffrous a phoenus, Qwacw, Gwvnt, Cohc, Y QyJla yn Chwyddo, Rhwvmedd, Diffvg Traul, Surni /n vr ystumog:, Cws annesmwyth, Teimlad marwaidd a f | Chysgjyd, Bias annymunol vn V genau, Biliousres, Y Bendro, Nvchdod, iffyg 1 ? anadl, &c. r I :"|l Eu^nr%GE I LE GRAVEL PILLS f 17, FIFTH AVENUE, f # QUEEN'S PARK, # 4 LONDON, W., I i '> Rhagfyr 17eg, 1913. r 1 ANWYL SYR,- R Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr f f hyn a wn trwy brofiad personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ffyddlon A f i'ch Pelecait gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atocli, ond i oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyais hwy i i ddwsinau o bobl, gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- f .1 floesgni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. Yn ychwanegol, r credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid f f wyf byth heb Flwch No. 1 yn y ty. A f Gellwch ddefnyddio'r llythyr hwn fel y mynoch parod wyf i wynebu unrhyw un i dystio i werth 1 < mawr eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fy & nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Oynhyrfwyd fi i f A ysgrifennu. gan y llu mawr o gymeradwythau i feddyginiaethau diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth r J o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, gan mai tin gwael wyf am m f ddweyd fy meddwl yn gryno. f Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, x # WILLIAM TYLER. f i Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon i'w chael mewn Tri Ffurf. No. i.—George's Pile and Gravel Pills (label wen). No. 2.—George's Gravel Pills (label las). 4 No. 3.—George's Pills for the Piles (label goch). Gwerthir y PELENI Sjdgfodus hyn yn mhob man I mewn Blychau Is. ftc., a 2s. 9c. yr un. Gydar m Post am Is. 2c., a 2s 10c. A Goaheiwch Efelychwyr. r PERCHENQG: 1 J E. GEORGE. R. P, S. HIRWAIN, Aberdare. I