Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cymdeithas Yswiriol y Methodlstiald Calfinaidd. Yn unol a phenderfyniad y Gymanfa Gyffxedinol yn Nhrefnewydd, Mehefin 10-13, 1912, ffurfiwyd y Gymdeithas yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan y Dirprwywyr lechyd CenedLaethol Cymru ar y 27 o Fehefin, 19.12. Aelodaeth Gwirfoddol. Bydd yn dda gan yr Ysgrifenyddion ddanfon rhestr o'r cyfraniadau wythnosol sydd mewn grym oddiar y isfed o (Ionawr. Prif Swyddfa— 34, QUEEN STREET, OAERDYDD. Ysgrifenyddion— I'x De: THOS. THOMAS, o'r Brif Swyddfa. I'r Gogledd: Parch. W. W. iLLOYD, Hawthorne House, LLanbeblig Road, Carnarvon. Trysryddion- 1'1' De: Mr. EDWARlD JENKINS, J.P., 154, Cathedral Road, Caerdydd. I'r Gogledd: Mr. JOHN DAVIES, Caernarfon. Mr. 0.0. Parry. A R.G.M, A U C.W Beirniad, A rwoindd, ae Organ Recitalist, &a. Parotoir disgyblion gogyfer a'r arholiadau ynglyn a phrif golegau yn unig; mewn chwareu y berdoneg, yr organ, a diwylliant lleisiol. Hefyd, dymunir tynu sylw y Pwyllgorau Eisteddfodol, a Chymanfaol at dri o ddarnau newydd allan o'r wasg. Rhangan, "Bydd yn ffyddlawn" i leisiau T.T.B.B.. Canig, Brenin y Bore,' i leisiau S.S.A. Anthem Gyman- faol, Dy holl weithxedoedd," S.A.T.B. Cyfeiriad SCHOOL OF MUSIC, DLANRWST, N.W. O.Y.-Hefyd argraffiad newvdd. Perlau Seion." AT YSGOLION SABOTHOL CYFARFOD MISOL GORLLEWlN MEIRIONYDD. GWERSLYFR EFENGYL MARC. Y mae ychydig o'x uchod yn aros ar law. Fel hyn y dywed un o Athxawon Ysgol Ganolraddol am dano —" Ideal o Lawlyfr i'r Ysgolion )Sabothol." Eto gan un o Ysgolfeistri mwyaf llwyddiannus Mon Yn ddibetrus, i'm meddwl i, dyma'r gwers- lyfr .goreu i bwrpas yr Ysgol Sabot-hol ddarllenais erioed." Ei bris cyhoeddedig ydoedd 1/6. Pris y gweddill fydd ,7c. yr un,, neu 6/- y dwsin vn ddidlaul drwy y Post. I'w gael oddiwrth yr Awdwx,— PARCH. J. E. DAVIES, s 6, The Grove, HOLYWELL. Gwersi Esboniadol ar yr Epistol at vr Hebreaid. GAN Y Parch. T. E. DAVIES, Abertawe. Pris mewn Amlen Bapur, is. 6c.; mewn Llian, 2s. Trwy'r Post, is. 8c. a 2s. 2c. I'w cael oddiwrth yr Awdwr— FFYNONE TERRACE, ABERTAWE. Use IEENIRI Self-Raising j FLOUR! It Makes Perfect 1 Pastry, Scones, &e. I SOLK WHOLESALE AOBNTS— F MORRIS & JONES, Uvorpoo! ¥ sO q] and Manchester. ) TELEPHONE 40 P.O. TELEGRAPHIC GWALIA. Gwalia Hotel, Llandrindod We Is Manager EDWARD JENKINS. Ty llawn a Hetty llonydd-Ty Gwalia Teg ei olwg beunydd, Ty a'i glod ar dant gwledydd, Tro i fewn dy gartre fydd.—DYFED. Mr. David Williams, (Qynt Mri, Edwards it Williams, Dental Co., Limited), BODGWYNEDD, PORTHMADOG, A ddymuna hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'r wlad, ac yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r lleoedd canlynol:— BLAENAU FFESTINIOG Bob Dydd Llun, o 12 hyd 6 yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street (y drwl nesaf i'r Maenofferen Hotel).. LLANRWST Bob Dydd Mawrth, a phob Fiaii (ond y dydd Mawrth o flaen v Ffair, yn nhy Mr. David Jones, Coalmerchant, Garswood House, Station Road (gyferbyn a r Boar s Head), o 11 hvd 4 o'r srloch. PWLLHELI:—Bob Dydd Mercher, yn nhy Ir, CRICCIETH:—Bob Dydd Mercher, yn nhy Mrs. PORTHMADOG.—Bob Dydd Gwener, yn 76, High BALA :-Bob Dydd Sadwrn a phob Ffair yn nhy DOLGELLAU AC ABERNIAW:-Trwy apwyntiad Extracted bv the Latest Process Roberts, Chemist, o II hyd 4. Davies, Llys Caradog, High Street, o 4.30 hyd 6. Street, o 9 hyd 8, a bob nos ar ol 7. Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street, o 11 hyd 4. ar Ddyddiau Sadwrn. Teeth filled and Scaled. ARTIFICIAL TEETH REMODELLED AND REPAIRED. q9 | GanttoHan Railways0 Manoisncomeats, | — NOTICE. 1 v; @ m All Excursion & Cheap Tickets § <9 9 # ARE I STJSPBITIDEIID, I J ti EXCEPT § @ I Tourist and Market Tickets. v • W .$ TRAIN ALTERATIONS. 1 he following passenger trains have been discontinued:— § 12-50 p.m. Machynlleth to Aberystwyth. eg 2-30 p.m. Aberystwyth to Machynlleth. QØ For further information respecting the arrangements shewn above, application W should :be made at any of the Company's Offices or to Mr. Herbert Wil- 4j liams, Supt. of the Line. 8» f& g S. WILLIAMSON, ( g Oswestry, April, 1915. General Manager, ¡@@@@@@@@@@@@@¡