Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

-==- I THE J5HEAT WELSH HEMEByTI DAVIESS COUUK N M'f" -C:1" :>jT RióUEf FROM ■ COIJGH ■ IN S MINUTES fg for fJ!J!t!4 tor Asthma I fM Broncllltla ■ lor Hoarse-ess §3 tor idlitcnza H it; J" Coughs 9 h,r Sore Throai 5 Mm¡¡ Soothing m '.Vcjniis tlie Chess 4i.ss»'t»e» Uh; H tor S njffS N>r S'libiit Speakers # B\ Chemists everywhere :S Postage Ja 3> n HUGH DAVICS, § Chemist, BACHYNLLETIi F I i T I 00UGH M1XTUU& PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PES\\CH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESW CH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH PESWCH EJJJJYGlJNIAE'1 H PAWK GYM REIG. AI ANHWYLDEKAU Y FKES1 Y G\\DDF, A'j,{ YSGYFAlNT is. tjc., a t>c. Nid rhaid i DAVIES'S "COUGH MIXTURE wrth g-aamoliaeth-y mae wedi bod o flaen y cyhoedd er's blynyddau, ac y mae perchenog, drwy diaui a llalui di-ildio, wedi ei berffeitino yn y lath lodd tel y mae yn cael ei gyunabod fel darganiydd lad gwerthtawr at yr anhwyldeiau uchod. Y mae miioeda iawei wedi cael iachad, ac yn gwneyd eu goreu i'w gymheil ar eraili sydd yn dioddef Ni raid cymeryd ond ULN DOSE ei profi ei ddylanwad uniongyrcho.1 yti rhyddhau y Phlegm, yn clirio > Liais, yn cynhesu y 1* rest, gan weltlw., bob Auwyd a Chrygm ymalth N1 raid i neb ofni canlymadau Auwyd « Pheswch ond golaiu tod poteiaid L)AVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. Bydd oob dyn yo teddyg I'. deulu at boll inhwylderaxi y Gwddi a'r Frestt, os bydd DA VIESlf COUGH MIXTURE wrtb law SARZINE BLOOD MIXTURE, 1 ♦' J »* CROEN IACH A CWAED PUR Dyna vr hyo y mae v Sarzine Blood Mixture yn ei sirrhau, a dim arall. Nid yw vn honi gwplla pob peth. fel yr Yankee Patent Medicine; ond os blinir cbwi gan proen afiach, ysfa. pimples toriad allaa, scurvey. doluriau. penddynod, etc., vn tarddu o waed drwg ac anmhur. mvnw-h botelaid a Saraine Rlo.¿ Mixture," pan y Druggist nrsaf atoch, ts Tlr a as. 6c. y botel, neu gyda ic at y dudiA n yrhwacspgol, oddiwrtb v perrh^nng — M. MVQH 4t) 4 VIET, CHEMIST MACHYNLLETH ii RE,ALW' F-i%I !« m I I -S BALSAM 1 | WELLHA. !|| BESWCH nc ANWYD H || A tnhrisiadvry3%tf§fa phianU 9^8 Poieii a 2'6 a GAr-i OLL A GROSERS t Beiblau Cymraeg I GYDAG ENWAU Y LLYFRAU WEDI EU TORRI AR Y DALENNAU. Wedi eu rhwymo mewn French Morocco Yapp, Round Corners, Red under Gold. Pearl 16 mo 3 6 Nonpareil 16 mo. 4 6 Diamond 24 mo. gyda chyfeiriadau 4 8 Nonpareil 16 mo. gyda cbyfeiriadau 5 6 a. Chynorthwy'r athraw 7 6 Gyda'r Post-4c. yn rhagor. Mae rhwymiad y rhai uchod yn nodedig o hardd, ac amhosibl cael anrheg well. Gwerthir pob math o Feiblau Cymraeg a Saesneg. Y TESTAMENT NEWYDD. Gyda holl Eiriau y Gwaredwr wedi eu hargraffu mewn llythyren goch; French, Morocco, round corn- ers, red under -old 2s. 6c. eto Yapp 3s. eto, Cut Index, fel y Beibl a welir uchod 3s. 6c., postage 4c. E. W. EVANS, < CYMRO OFFICE, DOLGELLEY X Stop one Moment. X OH, DEAR DOCToni MUST MY DARLING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE, BUT TRY TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. WHAT IT IS! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Is an essence of the purest and most efficacious herbs, gathered on the Welsh Hills and Valleys in the proper season, when their virtues are in full per. fection and combined with Pure Welsh Honey. WHAT IT DOES! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whoop- ing Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest and (Lungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is invaluable to week- chested men, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in IS., 2s. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. It has saved thousands! It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. THE CHILDREN LIKE IT. THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines, Nice to Take! Cures Quickly! Tystiolaeth Annibynol a Gwirfoddol: Llawer o ddiolch am y Balsam of Honey;' teimlwyf yn falch fy mod yn alluog i dystiolaethu parthed i effeithiau rhyfeddol mewn achosion o Bronchitis ac ymlaesiad memrynau y gwddf (' re- Laxed throat "). I bersonau yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau poenus yma, y mae Balsam of Honey Tudor Willaims yn mhell uwchlaw pob canmoliaeth. —Yr eiddoch yn wirioneddol, JAMES SAUVAGE, Baritone, Llunda.in. I consider I have aerived considerable benefit from the use of your marvellous remedy—"Tudor Williams' Balsam of Honey." Sept. 4, 1885. LLEW. LLWYFO, Carnarvon. From Mr. David Jenkins, Bachelor of Music, Aberystwyth College. Dear Sir,—It gives me great pleasure to testify to the soothing influence of your Balsam of Honey' on the vocal tubes. As I had to sing at three successive meetings, I can vnture to express an opinion as to its effect in securing for the throat freedom of action and flexibility. Manufacturer: TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L., MEDICAL HALL, ABERDARE, Wales. I I INDIVIDUAL Communion Cups. FOR LIST of Patent -P Ideal Outfits and S a mules on Approval (CARRIAGE FREE). Write to THE MAKERS— Townshend's Ltd., Ernest St., Birmingham. I WAR CRISIS.—Will you show your Patriot- sm by smding your order to keep our Workpeople I going ? FFTSJGORA Registered Trade Mark (Nid oes UP yn genuine hebddo). DYMA v Ffddygihiaeth ORKU A Diogi-laf AT DDIFFYG TREULIAD YN KI Wahanol Ffurfiau. TESTIMONIAL.—" Ffynongroew, Mostyn."—Yr wyf yn cael fy mlino yn fawr gan Ddiffyg Treuliad. Cyngbora eyfaill i'r hwn sydd wedi cael ei lwyr wella gan eich FFISIGORA fi anfon am botel 0 hono. Byddwch cystal ac anfon potel fawr mor fuan ag sydd modd. Amgauaf P.O. am 3s. Mewn potelau (cludiad rhad) is. 3c. a 3s. Gddi. wtth:- THE CHIEF CHEMIST. FFISIGORA WORKS, ABERGELE NORTHERN ASSURANCE COMPANY LTD. TAN BYWYO DAMWAIH TY-DORIAD o Swyddfa Liverpool a Gogledd Cymru: 5, 7 ithebarn St., Liverpool o Trysorfa (1913) £8,253 000. Do YOU suffer from Backache & Kidney Troubles? Have YOU tried expensive Remedies without relief? Then sonet ifor a mample box Of BAQKAGHE & KIDNEY TABS to EDWARDS, H.P.S., JondSNrS'I: POST FREE 6d. SVtiter Garmanfaitt ict Fferyttwyr wedi dod a meddyginiaethau cyfansawdd hyuod i'r maes, ond nid yw Lloegr ar ol. Ymhlith meddyg- iniaethau nid oes dim gwel na PHELENI LLYSIEUOL KERNICK. Ni honir iddynt allu gwyrthiol, end ca'r rhai sy'n dioddef oddiwrth ddiffyg traul, afu drwg, croen drwg, &c., eu bod yn anmhrisiadwy. Gofynwch am beleni llysieuol Kernick, a gofalwch eich bod yn eu cael. Gwerthir hwy mewn- blychau 8m jlc., 13^0. gap. ,.inrhy-w Fferyllydd, &c. r ARGRAFFWYD GAN E. W. EVANS, YN EI SWYDDFA ARGRAFFU, DOLGÐLLAU. I