Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

[ GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. | Mwy gwerthfawr y'nt i mi na'r aur coeth arbedasant fy mywyd." Â.ÂÂ..Â.Â.A.Ã.Ã..&Â. J Arwvddion Oyffred, i n Piles a'r Gravel ? f Poen yn y Cefn, Y Lwynau a'r Coluddion, Dwfr Poeth, Dwfr Ataliad, Y Bledren f J yn gyffrous a phoenus, Gwaew, Gwynt, Coiic, Y Oylla yn Chwyddo, Rhwymedd, A f Diffyg Traul, Surni yn yr Ystumog, Cwsg annesmwyth, Teimiad marwaidd a f J. Chysglyd, Bias annymunot yn y genau, Biliousresv Y Bendro, Nychdod, L iffvg ▼ anadl, &c. f i .0 '> I, r t: EORGE P ILE GRAVEL PILLS w lzr- F 17, FIFTH AVENUE, F QUEEN'S PARK, # i LONDON, W., J Rhagfyr 17 eg, 1913. F J ANWYL SYR,- R Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dystiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr # hyn a wn trwy brofiad personol, am dros ddeng mlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ffyddlon A f i'ch Pelenau gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atoch, ond § oedais hyd yn hyn. Gwn am eich Pelenau er's dros ddeg mlynedd ar hugain, a chymeradwyais hwy i Y 1 ddwsinau o bobl, gan roi amryw flychau i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- f floesgni na welais hwy'n methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. Yn ychwanegol, r credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiaeth oreu ar y farehnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid f f wyf byth heb Fiwch No, 1 yn y ty« f Gellwch ddefnyddio'r llythyr hwn fel y mynoch parod wyf i wynebu unrhyw un i dystio i werth J w mawr eich pelenau. Teg yw i mi ddweyd yr ysgrifennir hyn genyf yn hollol o honof fy hun, heb fy J nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb fy mod yn ysgrifennu atoch. Oynhyrfwyd fi i T 1 ysgrifennu gan y llu mawr o gymeradwythau i feddyginiaethau diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth r J o dan fy sylw personol droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn orfaith, gan mai un gwael wyf am f f ddweyd fy meddwl yn gryno. f Ydwyf, yr eiddoch yn ffyddlon, I # WILLIAM TYLER. f !Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon i*w chaei mewn Tri Ffurf. No. i.—George's Pile and Gravel Pills (label wen). No. 2.—George's Gravel Pills (label las). J No. 3.—George's Pills for the Piles (label goch). Gwerthiry PELENI Bydglodus hyn yn mhob man V mewn Blychau Is. 3c., a 3s. y,. un. Gy da'r A Post am Is. 4c., a 3s 2c. Goohe/woh Efelychwyr. r f PEROHENOGh: t § ?)!? &t t J E. 0 UHUE; HIRWAIN. Aberdare. {