Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

.=. ^96? RHYDDHAD ODD: WRTH I 8 BESWCH MEWN i | PUM MUNYD | || 13* «3. a, I IOyda'r Post 3c. yn chwanegoL | Ni raid i neb ci'ni canlyniadau Anwyd I a Phesvvch ond srofolu^ fed potelaid o j| Bydd pob (.'yn n ;'o.i'w deulu at 1 hoII anhvvy ;.i -i v G.vddi'a'r Frest, 1 os bydd D&VUS'K Cough .Mixture wrth | lav/. Rhyddha y Phlegm. gj Cya&esa y f rest, Cllria yr Anwyd j| Bydd pob (.'yn n deulu at 1 hoII anhvvy ;.i -i v Frest, 1 os bydd D&VUS'K Cough .Mixture wrth | Jav". Rhyddha y Phlegm. ø Cynbe-T,i y f rest, Cllria yr Anwyd ? g ¡{S11 bob IJriJgSd:¡f, r; "TU3H DA¥ISS, Chemist, | fnc^VNLLETK. I r ss* ^bbbbrsmh! j J* HII'iMliWM'WIHW^ IM 'iffl InlllWilll^ll?S|g^ IC30HN !ACH AG'VAED 8 ^anJee Patent Medicines'; one! os blinir chwi gan 8 | d'oiuriau, penddynod,&c., £ 1 acammhur,mynwch bote- I 1 laid o ''Sarzine Biood | 1 Mixture." gan y Drug- I gist nssaf atoch, 1s. 1|c. — | a 2s. 6c. y hotel, nan gydn 3c. at y cludiad u yn chwanegoi. odd! wrth y Perchenog. | UGChemist, Machynlleth.^J|j !!1'i:A¡r:z¡"1F"¡:¡¡7 MOLRAT AT LADD TYRCHOD. Ysgrifenna John Pryse, Maesymeirch—' Biinid u" acw gan Dyrchod; cynyddent bob blwyddyn, fel Y1 oedd y tir a golwg ddifrifol arno, ac yr oedd arnai gywilydd ohono, ond clywais tod Mr. Hugh Davies, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth i'w lladd yn ddidrafferth iawn. Ei enw ydyw MOLRAT, mewn packets is. 6c. yr un. Prynais backet, a rhoddais ef, yn ol y cyfarwyddyd, am ben pryfaid genwair, a rhoddais y rhai hynny yn wybr y Twrch. Ni chododd y Twrch mwy.' 0_ THE CIL' Li nAyiv2.:AN a BALSAH I I WELLHA ft I BESWCH ac ANWYD H ■ Amhrisiadwy gyda phlant. jpgl || GAN OLL FFERYLLWYR A GROSER |||| Programs. SoHfa. Cyn rhoddi archeb anfonwch y manylion i Swydd. fa y CYMRO, Dolgelley, He 'yr axgreffir mwy 0 brograms cymanfaoeoo canu nag mewn un swyddfa arall yng Nghymru. i v: Beiblati Cymraeg GYDAG ENWAU Y LLYFRAU WEDI EU TCWRRI AR Y DAOLENNAU. Wedi eu rhwymo mewn French Mor. Yapp, Round Corners, Red under Gold. Pearl 16 mo 3 6 Nonpareil 16 mo. 4 6 Diamond 24 mo gyda chyfeiriadau 4 8 Nonpareil 16 mo. gyda chyfeiriadau 5 6 a Chynorthwy'r athraw 7 6 Gyda'r Port-4c. yn rhagor. Mae rhwymiad y rhai uchod yn nodedif o hardd, ac amhosibl cael anrheg well. Gwerthir pob math o Feiblau Cymraeg a Saomeg. Y TESTAMENT NEWYDD. "iyda holl Eiriau y Gwaredwr wedi eu hargraSu mewn llyxhyren gocn; French Morocco, roujad corn- ers, red under .s. 6c. eto Yapp 3s. etc. Cut Index, fel y Beibl a welir uchod 3s. 6c., postage 4c. E. W. EVANS, CYMRO OFFICE, DOLGELLEY MR x Stop one Moment. x OH, DEAR DOCTOR, MUST MY DARLING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE. BUT TRY TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. WHAT IT ISI TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Is an essence of the purest and most efficacious herbs, gathered on the Welsh Hills and Valleys in the proper season, when their virtues are in full per. fection and combined with Pure Welsh floney. WHAT IT DOES! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whoop- ing Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest and Lungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is invalnable to week- chested men, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in IS., 2S. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. It has saved thousands! It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. THE CHILDREN LIKE IT. THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines, Nice to Take! Cures Quickly! Tystiolaeth Annibynol a Gwirfoddol: Llawex o ddiolch am y Balsam of Honey teimlwyf yn falch fy mod yn alluog i dystiolaethu parthed i effeithiau rhyfeddol mewn achosion o Bronchitis ac ymlaesiad memrynau y gwddf (' re- Laxed throat "). I bersonau yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau poenus yma, y mae Balsam of Honey Tudor Willaims yn mhell uwchlaw pob canmoliaeth. —Yr eiddoch yn wirioneddol, JAMES SAUVAGE, Baritone, Llundain. I consider I have Ssrived considerable benefit from the use of your marvellous remedy—"Tudor Williams' Balsam of Honey." Sept. 4, 1885. LLEW. LLWYFO, Carnarvon. From Mr. David Jenkins, Bachelor of Music, Aberystwyth College. "Dear Sir,-lt gives me great pleasure to testify to the soothing influence of your Balsam of Hoaey' on the vocal tubes. As I had to sing at three successive meetings, I can vnture to express an opinion as to its effect in securing for the throat freedom of action and flexibility." Manufacturer: TUDOR WILLIAMS. R.S.D.L., MEDICAL HALL, AJiERpARE, Wales. I INDIVIDUAL I Communion Cups. I FOR LIlT or I ø Patent Ideal Outfits and Samples on A/ipfval (CARRIAOR FRBS), I Write to THE MAKERS— Towxialiefid's Ltd., j jj ErnestSt., Birmingham. | \i!IIlI?V1U -_ti; -r Pence Envelopes At Sasyliadou Ugl-,wyeig i916. W ANFONWCH YN GYNAP YN LLE COLLI AMSER AMI SAMPLES A PHRISIAU ODDIWRTH E, W. E VA NSm, Swvdmffa Pr Oymra, P fl' DOLGELLAU. NORTHERN I ASSURANCE COMPANY LTD. TAN SrWYD DAM WAIN TY-DORJAD o Swyddfa Liverpool a Gog.'edd Cymru 5 1 ithebarn St., L-iver-pool o Trysoifa (1913) £ 8,253,606. LLYFR RHAD AR DESTYNAU AM.SEROL. "Rhvferthwv Iwrop" PEDAIR PREGETH Gan y PARCH. R. ROBERTS, B.A., Ph.D., Caerwya. CYNNWYS :— 1. Rhagair. II. Heddwch a Ffyddlondeb. III. Cydnabyddiaeth o Grefydd yn hanfodol i ddiogel- wch a dedwyddwch Cenedlaethol. IV. Jeremia a Thestynau Ymfirost Juda. V. GwLadgarwch. PRIS 6ch., drwy'r Post, 75. I'w cael oddiwrth :—YR AWDWR, CAERWYS, HOLYWELL Cfmdeitras Yswlriol y Methodistiaid Calfinaldd. Yn unol a phenderfyniad y Gymanfa Gyffredinol yn Nhrefnewydd. Mehefin 10—13> 1912, ffurfiwyd Cymdeithas yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan y Dirprwywyr Iechyd Cenedlaethol Cymru ar y 27am o Fehefm, 1912. Swyddfa: Regent Chambera, Wrexham. Ysgrifennydd Cyffredinol: Mr. T. W. Thomas. Yserifennydd Trefnydidol: Parch. W. W. Lloyd. Trys. Mr. J. S. Lloyd, Solicitor, Wrexham. Bydd yn. dda gan yr Ysgrifoxyddion ystyried pob cais am aelodaeth ac ateb unrk^w ofyniadau anfonir iddynt. Gwneir pob ymdrech i ddwyn y gwahanol eglwysi i gyffyrddiad a'r aelodau yn eu symudiad o le i le, yr hyn sydd yn bwysij iawn. THOMAS W. THOMAS, Ysfrifenoydd. ARG,RAFFWYD GAN E W. EVANS, YN EI SWYDDFA ARTGRAFFU, DOLGFZLATJ, I A