Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Y — Opposite the British Museum. 1 TMAGKtRAY HflftL Great Russell Street, London. 1 Near the British Museum. KINGSLLY HOTEL Hart Street, Bloomsbury Square,London, Bedrooin, Breakfast, Attendance, and Bath I Hart Street, Bloomsbury Square,London. I 6s. 6d. per night per person. I Full Tariff and Testimonials on Application. Museum 1230 (2 lines). „ 1282 (2 lines). Tel. Add.—' Thackeray London. | Bookcraft London." J „ H, N. ASHBY MANOR, I LLOYD- STREET, LLANDUDNO. I Proprietress—Mrs. HUGHES. A Home from Home A minute's walk from Promenade. Terms reasonable and moderate. -■ • 1 INDIVIDUAL I Communion Cups. I FOR LIST OF I Patent 9 Ideal Outfits and Samples on Approval (CARRIAGE FEETE), I Write to rHE MAKERS- I Townshen,d's Ltd., Ernest St., Birmingham _r- IMNI'IMI 'IIII HBTIUMH ■UIMWII nun & Cymdeithas Yswiriol V Methodistiaid Calfinaidd. Yn unol a phenderfyniad y Gymanfa Gyffredinol yn Nhrefnewydd, Mehefin 10-13, 1912, ffurfiwyd Cymdeithas yn ddioed, a chymeradwywyd hi gan y Dirprwywyr Iechyd Cenedla-ethol Cymru ar y 27ain o Fehefin, 1912. Swyddfa: Regent Chambers, Wrexham. Ysgrifennydd Cyffredinol: Mr. T. W. Thomas. Ysgrifennydd Trefnyddol: Parch. W. W. Lloyd. Trys. Mr. J. S. Lloyd, Solicitor, Wrexham. Bydd yn dda gan yr Ysgrifenyddion ystyried pob cais am aelodaeth ac ateb unrhyvv ofyniadau anfonir iddynt. Gwneir pob ymdrech i ddwyn y gwahanol eglwysi i gyffyrddiad a'r aelodau yn eu symudiad o le i le, yr hyn sydd yn bwysig iawn. THOMAS W. THOMAS, Ysgrifennydd. WX PESW. RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MBWN I PUM MUNYD :13d.. a. 2/9. Gyda'r Post 3c. yn ohwanegol. Ni raid i neb ofni canlyniadau Anwyd a Pheswch ond gofalu fod potelaid o Davies's Cough Mixture yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at holl anhwyiderau y Gwddf a'r Frest, os bydd Davies's Cough Mixture wrth law. Rhyddha y Phlegm. Cynhesa y Frest, Cliria yr Anwyd gan bob Druggist, HUGH DAVIES, Chemist, MACHYNLLETH. [ CROEN IACH AGWAED PU —Dynayr hyn y mae y "Sarzine Blood Mix- u ture" yn ei sicrhau, adim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr g Vankee Patent Medicines; ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pim- pies, toriad allan, scurvy, doluriau, penddynod,&c., yn tarddu o waed drwg ac ammhur,mynwch bote- laid 0 "Sarzine Blood Mixture," gan v Drugc- ■ gist nesaf atoch, Is. 1Jc. —sss-' I I a 2s. 6c. y botel, neu gyda 3c. at y cludiad I I yn chwanegol, oddi wrth y Perchenog. I I HUGH DAVIES, Chemist, Machynllethi W MOLRAT AT LADD TYRCHOD. Ysgrifenna John Pryse, Maesymeirch—' Blinid D' acw gan Dyrchod cynyddent bob blwyddyn, fel yi oedd y tir a golwg ddifrifol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd ohono, ond clywais tod Mr. Hugh Davies, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio peth i'w lladd yn ddiclrafferth iawn. Ei enw ydyw MOLRAT, mewn packets is 6c. yr un. Prynais backet, a rhoddais ef, yn ol y cyfarwyddyd, am ben pryfaid genwair, a rhoddais y rhai hynny yn wybr y Twrch. Ni chododd y Twrch mwy.' Programs Sol-ffa. Cyn rhoddi archeb anfonwch y manylion i Swydd- fa y CYMKO, Dolgelley, lie yr argreffir mwy o brograms cymanfaoedd canu nag mewn un swyddfa arall yng Nghymru. THI BEST TEA IS THS BEST TEA IS ALADDIN'S MAGIC TEA. RIOH, LUSCIOUS FLAVOUR. lib. and lib. and 'r 'S -Ub. Packets. ? ALADDIN'S, MAG f III Ii I ¡ I ,="c-==c-="J 26 26 2/8 and 31- I per lb. I To be had of the best Grocers, and Wholesale only of the Proprietors, I W. WILLIAMS & CO. Tea Merchants, i ix/cnn > i I 5, Button Street, LI V r- L, | PRI BeiblatrCymraeg GYDAG ENWAU Y LLYFRAU WEDI EU TORR! AR Y DAJLENNAU. Wedi eu rhwymo mewn French Morocco Yapp, Round Comers, Red under Gold. Pearl 16 mo 3 6 Nonpareil 16 mo. 4 6 Diamond 24 mo gyda chyfeiriadau 4 8 Nonpareil 16 mo. gyda chyfeiriadau. 5 6 a Chynorthwy'r athraw 76 Gyda'r Post-4c. yn rhagor. Mae rhwymiad y rhai uchod yn nodedig o hardd, ac amhosibl cael anrheg well. Gwerthir pob maih o Feiblau. Cymraeg a Saesneg. Y TESTAMENT NEWYDD. liyda holl Eiriau y Gwaredwr wedi eu hargraffu mewn llythyren goch; French Morocco, round corn- ers, red under "-old as. 6c. eto Yapp 3s. etc, Cut Index, fel y Beibl a wehr uchod 3s. 6c., postage 4c. E. W. EVANS, < CYMRO OFFICE, DOLGELLEY X Stop one Moment. X OH, DEAR DOCTOR, MUST MY DARLING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE, BUT TRY TUDOR WILLIAMS' PATENT | BALSAM OF HONEY. WHAT IT IS! j TUDOR WILLIAMS' PATENT N '.j BALSAM OF HONEY i Is an essence of the purest and most efficacious herbs, gathered on the Welsh Hills and Valleys in the proper season, when their virtues are in full per. fection and combined with Pure Welsh Honey. WHAT IT DOES! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bionchitis, Asthma, Whoop- ing Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest and Lungs. Wonderful Cure for Children's Coughs after Measles. It is invaluable to week- chested men, delicate women and children. It succeeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in IS., 2S. 6d., and 4s. 6d. bottles. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY. It has saved thousands! It's the product of the Honeycomb, chemically treated to get the best results. THE, CHILDREN LIKE IT. THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines, Nice to Take! Cures Quickly! Tystiolaeth Annibynol a Gwirfoddol: Llawer o ddiolch am y Balsam of Honey;' teimlwyf yn falch fy mod yn alluog i dystiolaethu parthed i effeithiau rhyfeddol mewn achosion o Bronchitis ac ymlaesiad memrynau y gwddf (' re- laxed throat "). I bersonau yn dioddef oddlwrth yr anhwylderau poenus yma, y mae Balsam of Honey Tudor Willaims yn mhell uwchlaw pob canmoliaeth. Y r eiddoch yn wirioneddol, JAMES SAUVAGE, Baritone, Llundain. I consider I have derived considerable benefit from the use of your marvellous remedy—"Tudor Williams' Balsam of Honey." Sept. 4, 1885. LLEW. LLWYFO, Carnarvon. From Mr. David Jenkins, Bachelor of Music, Aberystwyth College. Dear Sir,—It gives me great pleasure to testify to the soothing influence of your Balsam of Honey' cm the vocal tubes. As I bad to sing at three successive meetings, I can vnture to express an opinion as to its effect in securing for the throat freedom of action and flexibility." Manufacturer TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L., MEDICAL HALL, ABERDARE, Wales. 'Y' ARGRAFFWYD GAN E. W. EVANS. YN El SWYDDFA ARGRAFFU, DOLGELLAU.