Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
7 erthygl ar y dudalen hon
1 finyot wmwwrwr ts jrfMiaggwur jgecnwyia GOHEBIAETHAU

fin^y ot ■wmww^rwr^ ts> jrfMiaggwur ■ jge:^ cn—w yi a GOHEBIAETHAU. (Nid, ydym yn ystyried ein hunain yn gyfrifol am syniadau yr ysgrifenwyr).

BUGEILIAETH YNG NGORLLEWIN MORGANNWG

BUGEILIAETH YNG N-GORLLEWIN MOR- GANNWG. AT Y PAROH. W. SAMLET WILLIAMS. Syr,-Diarfu i chwi yn garedig iawn ro'i cyfrif o'r eglwysi sydd heb fod dan ofal bugeiliol yng Ngor- llewin Morgannwg perthynol i'r Corff. Ymddangos- odd enwau y cyfryw yn y "Cymro" clodwiw ychydig amser yn ol, ac ymhlith y cyfryw yr oedd eglwys Cwmrhydyceirw. Eto dywedir fod yna weinidog yn derbyn £12 yn flynyddol, mwy neu lai, oddiwrth y "Genhadaeth Gartrefol," er nad oes cysylltiad bug- eiliol rhyngddo a'r eglwys 'Gair o eglurhad ar hyn a rydd foddlonrwydd i lawer sydd yn caru llwydd- iant y Genhadaeth Gartrefol. YMOFYNYDD.

YiR YSGOIL HAF GYMRAEG 1916

YiR YSGOIL HAF GYMRAEG, 1916. AT OLYGYDD Y CYMRO. Syr,-Yr wyf wedi derbyn amryw o ymholiadau parthed yr Ysgol Haf. Gofynnir a gynhelir hi, ymha le, a pha bryd. Caniatewch i mi hysbysu pawb fod Cyngor y Gymdeithas wedi penderfynu ei chynnal yn yr Ysgol Sir, Aberteifi, ar yr adeg arferol. Ond eto ymddibynna cynhaliad yr Ysgol ar y nifer o fyfyrwyr a restrir. Mae cynifer o athrawon ein hysgolion wedi eu galw i'r gad fel nas gellir disgwyl tyrfa fel y gwelwyd gynt ym Mangor, Rhyl, Aberystwyth, Abertawe, a mannau eraill. Hefyd, ofnir y bydd y lleihad yn nifer yr ysgoloriaethau ynghyda diffyg tocynau rhad ar y rheilffyrdd yn milwrio yn erbyii Thif y myfyrwyr eleni. Eto, gan y dichon fod am- TYW o athrawon a myfyrwyr eraill yn ewyllysio treul- io eu gwyliau yn nhref dawel, rhad, a gwledig Aber- teifi, lie y mae aweloll Preselau a'r Werydd yn cyd- gyfarfod i nithio afi,echyd allan o'r ardal dlos, bwr- iedir agor drws yr ysgol led y pen eleni etc. Gan hynny, erfyniaf am enwaa'r rhai sydd yn bwriadu ymuno. D'iolchaf am air oddiwrth bob un sydd yn penderfynu dyfod i'r Ysgol Haf. Mae'r darlithwyr a'r trefndadau yn barod; yr unig angenrhaid yw sicrwydd y daw rhyw 5° neu 60 o fyfyrwyr i'r wyl. Os na cheir y nifer gofynnol, rhaid fydd i'r Cyngor gyfarfod etc i ail-ystyried yr amgylchladau. Anfon- er ataf erbyn y Sulgwyn yn ddiffael. D. JAMES (Defynnog). Ysgrifennydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Treherbert.

LLYFRAU IR MEL WYR

LLYFRAU I'R MEL WYR. AT OLYGYDD Y CYMRO. Syr,—Ffurfiwyd y Cyngor Liyfrau i'r Gwyr sy'n Ymladd (The Fighting Forces' Book Council) er dar- paxu llenyddiaeth o nodwedd sylweddol ac addysgol i'r cannoedd o filoedd o ddynion ieuainc diwylliedig sydd, oherwydd troi ohonynt allan i wasanaethu eu gwlad, wedi gorfod rhoi i fyny eu hefrydiau, ond sydd er hynny yn awyddus i barhau i ddarllen yn ys- tod eu hysbeidiau o hamdden a gorffwys. ,Mae'r ceisiadau cynyddol o holl feusydd y gad ac o wersylloedd y carcharorion wedi arwain y Cyngor uchod i ystyried y moddion goreu i gyflenwi'r angen. Llywydd y Cyngor yw'r Arglw^dd Bryce, O.M., ac ymysg yr aelodau ceir gwyr adnabyddus eraill, m-pgis Arcbesgob Caergaint, Arglwydd Faer Llundain, Iarll Plymouth, a Iarll Derby. Wele ddyfyniad o lythyr dderbyniodd un ohonom oddiwrth yr Ysgrifennydd, Mr. A. P. Graves: "iRhoddir ar ddeall i ni fod pob Ellmyn ieuanc rhwng deunaw ac ugain oed sydd tu ol i'r rhengoedd blaenaf ar y maes yn gorfod myned trwy gwrs rheol- aadd o efrydiaeth." Ymhellach dywed y bwriedir darparu llyfrau i'r milwyr Cymreig yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac fod y Cyngor eisoes wedi neilltuo'r swm bychan o £30 at y pwrpas. Hydera hefyd y daw cymorth o Gymru at amcan cyffelyb, ac os daw, pen- •odix is-bwyllgor Cymreig i ddewis liyfrau, ac mae rhai o'r prif gyhoeddwyr wedi addaw eisoes eu dar- paru am hanner neu ddwy-ran-o-dair y prisiau arferol. iGwneir apel at Is-ganghellor pob Prifysgol Bryd- eimg, a chredwn y ca groeso haelionus. Drwg gen- nym nad allwn ddefnyddio Trysorfa .Prifysgol Cym- ru na'r Coleg hwn at yr amcan. Teimlwn bwysig- rwydd a thealyngdod yr achos, ac mae gennym bob hyder na oddefa'r Cymry i'r milwyr Cymreig fod dan anfantais o'u cymharu nid yn unig a'u cyfeill- ion ond a'u gelynion, ac oblegid hynny apeliwn am gymorth i'n galluogi i wneud ein rhan a'n dyled- swydd tuag atynt. Anfoner cyfraniadau i Brifathrof.a'r Coleg, a chyd- nabyddir yn ddiolchgar a phersonol bob rhodd. (Arwyddwyd) ABERDARE, Llywydd, E. H. GRIFFITH, Prifathro. Coleg Prifathrofaol Deheudir Cymry a Mynwy, Pare Cathays, Caerdydd.

THE RIGHTS OF CONSCIENCE

THE RIGHTS OF CONSCIENCE. TO THE EDITOR OF THE CYMRO. Sir ,-At such a time as this we are reluctant to add anything to public controversy, but we are con- strained to do so under a deep sense of the danger which at present threatens us, of losing the very treasure for which we are assured our country has gone to war-the priceless treasure of freedom. 'We cannot, even in such an hour of danger as this, see the rights of conscience ignored without im- mediate protest, whether we ourselves agree with the "conscientious objectors" or not. 'Many—indeed—most of us do not agree with him. But we hold that respect for conscience is of the very stuff of which freedom is made. It is bound up with the whole his'tory of our country. It is the proudest ill' -I- and the best of the traditions our fathers fought for and left to us, their descendants.. to hold in trust. So truly has it become a part of our national being,- that, at perhaps the greatest crisis in our history, it has been preserved and embodied in the Military Service Act. We are proud to know that the rights, of conscience were admitted and safeguarded at such a time. But on this point, both the letter and the spirit of the Act have been repeatedly violated by those who administer it. In spite of the terms of the Act itself, in spite of instructions issued from head- quarters, some tribunals have denied their right to grant absolute exemption on conscientious grounds others have derided the claim of the objector to a conscience at all; and yet others have refused to recognise a genuine conviction because it was based on moral rather than purely religious grounds. In all these things the tribunals have actually defied the law which it was their duty to administer in an im- partial spirit. The fact that some tribunals have sought to do this only throws into stronger relief the illegal action of others. In one case, a magistrate even went so far as to state that he could not deal with "any question of conscience he was there to "stop this rot." We contend that in thus violating the Military Service Act the tribunals have violated also the finest traditions of our race. It was a great soldier— Lord Roberts-who -reminded us that "if you pene- trate deep enough into human nature you will unfailingly reach in each one of us a stratum which is impervious to discipline, or any other influence from without. The strongest manifestation of this truth lies in what men call conscience—an innate sense of right and wrong—which neither reason nor man-made laws can affect." We agree with him that "at such a juncture" it is useless "to threaten pains and penalties." We would go further and point out that tOo threaten and to inflict them is to embark on the sorry business of persecution which no nation does but at peril to its own liberties. We therefore urge that an enquiry be held into the method of dealing with conscientious objector's under the Military Service Act; and that, pending such en- quiry, no man who is arrested under it should be handed over to or left in the han of the military authority, but should be in those of the civil author- ity. The cases of some who have already been con- demned by court-martial to sentences of six months or of two years penal servitude should be re- considered. And we appeal to all Christian people, however convinced in their minds of the necessity or the duty of war, to reflect upon their own religious history, to remember by what great sacrifices in the past their present liberties have been won, and what grievous harm has been done to the cause of religion by persecution and intolerance. Let us who call ourselves Christians, to whatever communion we be- long, continually urge upon our friends, our church- es, the press, the public, and above all those in authority, the great fact that, while we have a right at all times to seek to convince those who disagree with us, we cannot persecute them for opinions con- scientiously held, without cheapening our own con- science, coarsening public morality, destroying the foundations of all freedom. Yours, etc., John Clifford, Alfred E. Garvje, J. Rendel Harris, H. Scott Holland, Robert Horton, Edward Lincoln (Bishop of Lincoln), W. M. Macphail, F. B. 'Meyer, Nat. Micklem (junr.), W. Moore-Ede (Dean of Worces- ter), G. Campbell Morgan, W. E. Orch- ard, Arthur A. Peake, Thomas Phillips, W. Charter Piggott, W. E. Selbie, R. Dykes Shaw, John Skinner, H. G. Wood.

Y RHYFEL A DIRWEST

Y RHYFEL A DIRWEST. AT OLYGYDD Y CYMKO. Syr,—Disgwyliais weled ychwaneg a drafodaeth ar y cwestiwn uchod yn eich colofnau yr wythnos hon ar ol darllen llythyr Dr. Cernyw Williams yr wyth- nos ddiweddaf mewn atebiad i wahoddiad Plenydd yr wythnos cynt. Yr oedd colofn yr Alliance hefyd yn ymwneud a'r un cwestiwn. Ofnaf fod rhy ychydig o lawer o sylw yn cael ei roddi i ddirwest yn ystod y rhyfel, hyd yn oed gan y dirwestwyr eu hunain. Ni fu erioed adeg a mwy o angen am sel ac yni dirwestol nac yn awr, ac ni fu erioed well cyfle i lwyddiant yn yr achos hwn. Mae y rhyfel yn cyffwrdd y symudiad dirwestol mewn amryw o agweddau arno. Yn ystod y rhyfel yr ydym wedi cael prawf y gellir sobreiddio gwlad i raddau mawr drwy ddeddfau a theolau. Yr oeddym fel dirwestwyr yn credu hyn cyn y rhyfel ac yn ceis- io sicrhau deddfau yn cyfyngu ar w,eithrediadau y fasnach, ond mae y ffigyrau sydd yn cael eu cyhoeddi o nifer y meddwon a erlynir yn awr tra y cauir y tafarnau ond am ryw 51 awr yn y dydd o'u cymharu a'r nifer erlynwyd yn ystod yr amser cyferbyndol y llynedd pan oedd y tafarnau yn agored fel arfer yn ddigon i brofi i bawb diragfarn fod diwygiad mawr wedi dilyn gweithrediadau y Control Board. Wrth gwrs, fe ddywedir nad ydyw y ffigyrau i ddibynnu atnvlit-fod yn awr fwy o ymyfed dirgel, ac mai y rheswm fod llai o feddwi cyhoeddus ydyw fod y bobl yn meddwi yn y tai. Gallwn yn rhwydd ganiatau y gwna hyn gyfrif am beth o'r lleihad, ond nid ydyw er hynny yn esbonio yr oil na'r rhan fwyaf o'r lleihad. Mae y rhan fwyaf o'r lleihad i'w briodoli yn undon- gyrchol i'r ffaith fod cyfleusterau i ymyfed yn llai, ac mae gwrthwynebiad ffyrnig y tafarnwyr i weith- rediadau y Control Board yn profi fod eu masnach yn dioddef o'r herwydd. Mae yn awr yn gorffwys ar ddirwestwyr i sicrhau y cedw-ir y cyfyngiad'hwn ar oriau' gwerthu diod wedi y derfydd y rhyfel. Agwedd arall ddylai gael ein sylw ydyw effaith y fasnach feddv/ol ar gyflenwad a phris ymborth ac angenrheidiau bywyd. Anogir ni yn fynych i gynild mewn hyn ac arall, ac fe waherddir cario rhai nwyddau i'r wlad hon, gan y llywodraeth, fel y gellir defnyddio y llongau i gario pethau mwy angenrheid- iol. Ond caniateir i dunelli lawer o nwyddau gael eu cludo er mwyn y fasnach hon. Golyga hyn fod rhywbeth arall mwy angenrheidiol yn cael ei gadw alian. Golyga hefyd fod arian mawr yn cael ei an- fon allan o'r wlad am beth y gallwn yn hawdd ei hebgor. Hefyd, fel y dengys Dr. S.aleeby, er mwyn cario y fasnach hon ymlaen mae tunelli lawer o haidd ac yd yn cael ei ddinystrio drwy ei droi yn ddiodnad ydyw a dweyd y lieiaf yn gwneud lies i neb, ond yn niweidio yn hytrach, tra y geilid gwneud defnydd ohono drwy ei rlroi yn yniborth. Gwelaf fod mesur wedi ei ddwyn i'r Senedd yr wythnos hon, effaith yr hwn fydd lleihau i'r graddau o 15 y cant swm y cwrw. y gellir ei ddarliaw mewn unrhyw chwarter o'i gyferbynnu a'r swm ddarllawid y chwarter cyferbyniol y flwvddvn o'r blaen. Ond pa- ham lleihad o ddim ond 15 y cant? Mae lleihad o 25 y cant wedi ei osod ar rai pethau gwir angenrheid- iol, a phethau eraill nas gellir eu galw yn hollol yn foethau yn cael en gwahardd yn hollol. Fe ddylai y lleihad fod o. leiaf yn 50 y cant. Nid y lieiaf pwvsig o'r holl gwestiynau dirwestol ydyw y cwestiwn 0 genedlaethoK y fasnach feddwol. Flwyddyn yn ol, ar ol darllen dadleniadau Mr. ILloyd Geor,ge ar y modd y llesteiriai y fasnach ym- drecbion y wlad i ddarparu ar gyfer y rhyfel, bodd- lawn fnaswn i'r Llywodraeth gymryd y fasnach dros- odd pe diddyment hi ar unwaith, oblegid credwn, pe gellid drwy hynny, iyrhau amser y rhyfel, y gwnai daiu hyd yn oed mewn ystyr ariannol heb son dim am y bywydau lawer fuasid wedi eu cadw. Ond mae g'ennyf y gwrthwynebiad ctyiaf i'r Llywodraeth brynu y fasnach er rmvyn ei chario ymlaen. Mae y darlla- wyr a'r tafarnwyr yn hollol foddlawn i werthu i'r Llywodraeth (ar eu telerau eu liunain) ond y maent yn ddigon doeth i beidio dangos hynny yn rhy gy- hoeddus. Gadawant i rai sydd yn cael eu hystyried yn arweinwyr dirwestol ymladd eli brwydr drostynt, a dfuant hwythau allan o dro i dro i gefnogi gwaith v dynion hyn. Ond a ydym ni fel crefyddwyr a dir- westwyr yn barod i gymryd rhan a chyfrifoldeb mewn cario y fasnach ymlaen? Dywed Syr Thomas Whit- taker, A.S., un o bleidwyr cryfaf cenhedlaetholiad, y gwneid i ffwrdd ag o leiaf un ran o dair o'r trwydd- edau ar unwaith pe geilid cenedlaetholi y fasnach. Efallai, ond y mae hynny yn bur amheus. Mae-ag- wedd y Llywodraeth at symudiadau a sefydliadau ii newid yn ol natur y berthynas rhyngddi a'r symud- iadau neu y sefydliadau hynny. Fe welir hyn yn amlwg oddiwrth ei hagwedcl bresennol at redegfeydd ctffylau. Yn ddiweddar fe ddaeth i'w meddiant nifer o gylau rbedeg, a'r wythnos ddiweddaf fe safodd Mr. Tennaut i fyny yn y Senedd, ac mewn atebiad i gwestiwn un o'r aelodau, dywedodd, "nad oedd y Llywodraeth yn ystyried rhedegfeydd ceffylau fel "sport," ond fel moddion i helpu tuag at gario y rhyfel yralaen." Ond, a chaniatau y diddymid llawer o drwvddedau ar unwaith, yr amcan gyda'r gweddiU fyddai gwneud y goHed i fyny ar y rhai hyn a gwneud elw yn ychwanegol. Dyvvedir wrth-. ym fod y wlad yn derbyn swm mawr o arian oddii- wrth y fasnach yn bresenniol. Gwir, ond goddei' y- fasnach yr ydym er hynny. A ydym yn foddlaw.n L estyn ein nodded drotsti ? A fyddai y drwg yix, llai, drwg am mai y llywodraeth fyddai yn gyfrifol'' am dano? A fyddai dyn meddw yn fwy parchus am ei- fod wedi meddwi ar gwrw y Llywodraeth? A ddeuai elfen o wladgarwch i mewn i ddioddefaiBt- plant. bach, am fod eu rhieni yn gwario eu harian yn nhaf- arnau y Llywodraeth "er mwyn eu gwlad?" Fe-; gaem weled un-o swyddogion y wladwriaeth y tafarn- wr, yn cynorthwyo dyn i feddwi a swyddog arall i'r wladwriaeth, y barnwr, yn ei anfon i garchar am- faeddu ei wraig ac esgeulusc- ei blant. Na, nid o'r cyfeiriad yna y mae i ni waredigaeth oddiwrth y drwg hwn. Fe ddaw, yn hytrach o gyfeiriad arall. Mae-; y Control Board yn fwy c ddychryn i'r fasnach nag; ydyw Syr Thomas Whittaker. D'igrif iawn oedd svlw; wnaed gan Faer Salford yng nghyfarfod blynyddol Yo' .L,l I "Licensed Traders Defence Association" yr wythi.-os; hon—"nad ydywy Control Board yn talu y sylw- lleiaf i'r farn leol." Pryd, mewn difrif yr aeth S,aur. i fysg y proffwydi? Pwy wyr na welir eto bleidwyr y fasnach yn cefnog: mesur o ',idewis:iad H,eol?" g, Ofnaf fy mod. yn cymryd. rhan fawr o'ch gofod, orid; rroda-f y dylai y materion hyn gaelmwy o'n sylw a da fydda.r g&nnyf weled eraill yn ysgrifennu arnynt. Ydwyf, yn gywir, 107, Stockton St., R. H. WILLIAMS. Moss Side, Manchester. Mai 2ofed, 1916.

ARHOLIAD SIROL CYFARFOD MISOiL DWYtRAIN DINBYCH

ARHOLIAD SIROL CYFARFOD MISOiL DWYtRAIN DINBYCH. Yr arholwyr eleni oedd y Parch. R. Ernest Jones, Rhuthin, a Mr. W. R. Jones, Ysgol y Garth, Bangor. 11 11 Dyma enwau y rhai enillodd y gwobrwyon :— Dosbarth dan 2Iain.-1. Emily Ridge, Ruabon. 2. Miriam Roberts, Ruabon. Dosbarth dan 16,eg.-i. Henry Pritchard Williams, Nantyr. 2. Willie Henry Orritt, Nantyr. D'osbarth dan 13eg.-Safon VI.: i. Blodwen Thomas, Y Groes; 2. Thomas Ceiriog Williams, Garth. Safon V. 1. John Charles Edwards, Weston Rhyn; 2. Gwenvron Roberts, Acrefair. Safon IV. i. Hannah Mary Jones, Cefnmawr; 2. Dilys Myfan- wy Jones a John Llewelyn Jones, Cefnmawr. Dan io,eg.-i. Trevor Lewis, Pentredwr, El-ed,dyn Jones Roberts, Y Groes, Goronwy Jones Roberts, Y Groes, Gwilym R. Rowlands, Acrefair; 2. Edward W. Roberts, Pentredwr; 3. John Goronwy Owen, Garth, Dilys Parry, Glanrafon A. Gwladys Davies, Garth, Edith Edwards, Weston Rhyn, Robert J. Ed- wards Garth; 5. Mary Williams, Peniel, Bwlchgwyn., Glynceiriog. J. ELLIS JONES, Ysg.