Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
20 erthygl ar y dudalen hon
NODION CYMREIG 1

NODION CYM'REIG. CYFRINION CALF ARIA." O fy N uw t rho gymcrth imi I ddyrchafu'm cri i'r nef; Deued fy eirfyniau atat, Gwrando'm cwyn er gwan fy lICif Golwg- arnat, addfwyn Iesu, Un edrychiad arnat Ti, Fe ddaw gwynfyd, hedd, a gobailihi, 0 gyfrinion Calfari. Nid ces ynnof- nerth fy hunan I orchfygu'm nwyd'au croes, Dyro'th gymorth im', fy Iesu, Cyfrin nerth Dy ingol loes •' Didosturi ydyw pechod, Ac fe wawdia'm hofnau- gwan, A oes gobaith daw fy enaid Drvlliog, trist, yn rhydd i'r lan? Anglirediniaeth sy'n fy mlima, Gwyll y nos sydd ar fy ffydd; f P'le: caf oleu ar fy llwybr, Beth dry'm nos yn oleu. ddydd ? Golwg arnat, addfwyn Iesu, n Un eidrychiad arnat Ti, Fe ddaw gwynfyd, hedd, a go baith, 0 gyfrinion Calfari. ■ Ysgol y Sir, R. WILLIAMS, Bala.

No title

Ni bydd Cymru yn brin o fedd- gon yn y man. Mae 246 o ddyn- ion ieuainc a 47 0 ferched ieuainc yn parotoi ar gyfer yr alwedig- f aeth yn ysgol feddygol Caerdydd.

No title

Trefnir cyhoeddiad i Mr. Pussyfoot Johnson yng Ngogledd Cymru, lie, y mae'n sicr o gael derbyniad gwahanol iawn i'r hyn a roddwyd iddo gan efrydwyr Llundain.

No title

Sicrhia un a bapurau Abertawe mai 1,637 o alwyni o ddlwfr a ddefnyddiwyd yn Llanelli yn ys- tod y flwyddyn ddiweddaf, a bod ^390,000 wedi ei wario ar ddliod- ydd meddwol yno mewn blwydd- yn. Gobeithio fod y cyfrif mor anghywir ag ydyw ystadegau y dwfr.

No title

0 hyn i ddechreu'r flwyddyn bydd ymgais yn cael ei gwneud i dd'eall safle'r pleidiau gwleidydd- ol yn eu cysylltiad a Rhyddfryd- iaeth, Cdldwadiaeth, a Phlaid Llafur. Ma.ei'n debyg mai yng N ghymru y bydd y cynnwrf mwyaf,—hynny yw, os oes rhyw- faint o'r hen blaid Ryddfrydol yn arosi. Clywaf swn paratoadau.

No title

Nid oeidd araith Mr. Lloyd Georgei ar Rw'sia wrth fodd Mr. Churchill, a dywedir y bu agos iddo ymiddiswyddo. Os yw yr ystorm wedi tawelu, ni byddai'n syn iddi dorri allan eto yn sydyn, canys gwr ansafadwy, fel Reu- ben, ydyw Churchill, a phe gwel- ai gyfle byddai hefyd, yn ddi- sod'lwr. Ond rhaid idd'o godi'n forel.

No title

Dywedir fod 151 o dai yn nos- barth gwledig Pwllheli heb fod yn g-ymwys i neb fyw yndd'ynt, ac eitc, nme 673 o bobl yn byw yn- ddynt A pha nifer 0 weision ffermydd sydd yn cysgu mewn adeiladau y tuallan i'r tai ?

No title

Mae cylchdaith llysoedd y man- ddiyledion yn cael eu newid, ac o hyn allan daw'r Barnwr Bryn Robefrts yn lie, Mr. Ivor Bowem i Ddolgeillau. Os nad wyf yn camgymeryd, merch y Gwanas, gqr Dolgellau, oedd mam y Barnwr Bryn Roberts.

No title

Mae'r chwiorydd yn aflon- yddu'r Presbyteriaid1 yn America. Hawliant gydraddoldeb a'u bro- dyr yn y set fawr a'r pulpud, yn yr eglwys a'r gymanfa. Daw y pethau hyn i sylw y Comisiw 1 Melhodistaidd yng Nghymru; ondi y mae; America gryn lawcr yn nes i godiad haul na ni yma.

No title

Mae'r cyfreithwyr wedi ymuno er ys tro i, ofyn. i'r- Argiwydd Ganghellydd drefnu ididynt gael co,di eu fees. Araf y mael'r cod1- iad yn. dyfod, ac y maent \n cwyno. Ond gellir bod yn dawel y daw', ablegid mae'r cyfreith- iwr yn sicr o bopethi,—ond y nef- oedd. a

No title

Cwynir am nad yw awdurdodair Prifysgol Cymru yn rhoi Cym- raeig ar yr un tir a Ffrancaeg a Geirmanaeg' ym rnaterion arhol- iad IVratriculation. Mae'r Bwrdd1 Canol wedi apelio am chwarau o- te:g- i'r Gymraeg"; ond araf y mae'r awdurdodau yn cymryd sylw. Y yw nad yw'r aw- durdodau yn meddwl fawr iawn o ddim ag y mae bias Cymraeg, cryf arno.

No title

Sicrheir fod rhai glowyr yn eryiill mil o bunnau y flwyddyn, a llu yn ennill pum' cant. A pha- bam na ddylent? Peth cyffredin yn swyddfeydd y Llywodraeth vw i ddynion nad ydynt yn werth eu hialen i gael dwy fil b gyflog, ac y mae yng Nghymru arnryw yn cael dr-o,s, fil ami waith esmwyth. Ond pan y mae glowr, sy'n byw dan y ddaear, yn cael mil o bunnau, mae llawer yn protestio.

No title

Fel pwnc 0' hanes mae helynt diweddaf Dadwad'doliad yr lwys yng X bvmru YI1 un diddor- ol iawn. Erbyn hyn, ymddengys nad oedd a fynno Esg-ob Tyddetwi ddim a'r fargem olaf. Esg'ob Llanelwv oedd yn bargeinio, ac yr oedd mewn cvmaint o frys am fargeinio fel y buasai yn myneel lawer ymhellach nag" yr aethi cyn colli'r cyflei. Ar yr ochr arall, yr oedd cynrychiolwyr" Eglwysi Ymneiiltuol Cymru yn crorfod cymryd yr hyn a gynhygid 'dd'- ynt!

No title

Er gwaethaf y colledion mae perchennog y 'Drych' am gario'r papur ymlaen, ond am godi ei bris a'i wneiud yn ddwyieiithog. Mae'n debyg y bydd y 'Cambrian' yn myned i ffordd yr holl ddaear, a rhai o:i nodweddion yn cael en cadw yn y 'Drych.'

No title

Bwriada Corfforaeth Liverpool redeg y drydedd res o bibellau i gario dwfr Llanwddym i'r ddinas. Costiodd yr ail res ^650,000, a'r adeg honnO--1902 -190-5-nid oedd y pibellau yn costio ond jQ4 13s. y dunnell. Erbyn hyn y maent yn ^16 v dunnell, a phob cost arall wedi codii yn debyg. Ond y mae digon o arian yti, Livelrpool at bopeth

No title

Mae'r Annibynwyr wedi di haw o "gymedrolwyr" i fwrw golwg dros y praidd. Maent 9 17, meiwn gwirioneidd yn eisgobion, ond fod eu cyflog yn ^500 y fiwyddyn yn lie bod iua C,4icoo, fel y telir i esgobion Eglwys Loegr. Ond bydd ym gysur io i- ynt wybod fed Esgob Live.rpoo] yn. credu fod yn bosibl i Esgob fyw ar bum' cant and i bobl beidio disgwyl iddo roi ciniawau a thanysgrifiadau. Y Parch. D. Walters yw Esgob Cymru.

No title

Mae, "Eglwys Rydd y Cymry" yn Liverpool pasio, i wneud cais am gael ymuno a'r Annibyn- wyr. Cychwynwyd yr eglwysi hyn yr adeg y bu ymchwiliad i achos y Parch. W. 0. Jones, B.A., a chodwyd1 amryw addoJ- dai. Ond er ys blynyddoedd ) r oedd yr eglwysi yn, edwino am nad! oedd aelodau yn ymuno a hwy o'r wlad. Clywais fod hanes yr helynt anffodn-s hon wedi « i gadW mewn lie cyhoeddus. Ai tybed na. ddylai hwnnw bellaclr gael ei losgi ?

No title

Gwelaf fod Mr. R. A. Griffith, ynad taledig Merthyr, wedi cael y gorchwyl poeinus o ddirw'yo Dr. Marjorie Harcourt, y foneddiges siy'n swyddog meddygol cynorth- wyol ym Merthyr, am alw1 hedd- geidkvad yn 'low guttersnipe.' Gwadai hi na ddefnyddiodd y fath eiriau. Ond pwy fuasai yn meddwl y gallasai heddgeidwad ddyfoisio, geiriau fel yna? Ond os yw geiriau fel yna yn gospad- wy, beth am y 11 won a'r rheg- feydd a glywir ar heolvdd Merthyr a llawer tre arall?

No title

Anrhegwyd1 eglwys Elim, Llan- ddei'niol, Gogledd Aberte,ifi,a set hardd 0 gwmpanau cymundeb unigol, -an Mr. David Evans, > Watchmaker, a Mr. David Ellis, M. D. Llawenydd digymysg yw gan yr eglwys feddwl fod • ei phlant, er wedi sefydlu yn Aber- ystwyth, eto a'r achos yn eu Len. gartref, lie eu ganw-yd' ac cu magwyd, mor agos at eu calon. Defnyddiwyd am y tro cyntaf prynhawn Sul, Tachwedd 16, dan arweiniad y gweinidog-, y Parch'. W. Ll. Davies.

PERSONOL

PERSONOL. Mae'r Athro, John Morris Jones yn paratoi gramadeg Cymraeg, rhatach na'r un mawr, ac ar lin- ellau mwy poblogaidd. -+- Bu Major David Davies mewn gwenwisg yn areithio ar Gyngrair y Cenhedioedd yn eglwys blwyfol Llanyblod!wel y Sul cyn; y diwedd- f. -4-- Gwahodd'odd yr aelodau Cym- reig y Prif Weinidog i giniawa gyda hwy. "Na," ebai Mr. Lloyd George, "dowch chwi acw," ac ar unwaith derbyniodd yr aelod- au y gwahoddiad. -+- Derbyniais amryw o newydd- iaduron o America oddiwrth gyfeillian sy'n cymryd diddordeb yn y Parch. John Thomas, ysgrif- ennydd y Forwrard Movement, Caerdydd, a'i briod; Mae'r ddau yn cael croesaw cynnes gan bob enwad, ac yn cael hwyl ar breg- ethu ac areithio. Bu Dr. Walford Davies a'i gwmrii yn cadw cyngerdd yr wythnos ddiweddaf yn Ysgol Wadd'oledig Dr. Williams, Dol- gellau. Trwy fyned o gwmpas fel hyn y mae athro cerddorol nmvydd y Brifysgol yn di'sgwvl codi safon a chwaeth Cyntru. Pob llwydd iddo. -+- Gadawodd y diweddar Barch. Edw. Parry, M.A., Drefnewydd, yr oil a feddai i'r Genhadaeth Dramor, a chredir y bydd y swm tua dwy fil o bunnau. Nid oedd i'r Genhadaeth ffyddlonach cyfaiil na Mr. Parry, a g-wiriodd hynny yn ei ewyllys. Nid fel yna y mae dynion yn arfer gwneud. Cyflwynod'd eglwys a chyfeill- ion Engedi, Brymbo, anrhegion hardd a drudfawr i'r Parehj. a Mrs. Richard Hughes ar ddydd eu priodas. Llywyddwyd y cyfar- fod anrhegu gan yr Henadur E. Roberts, Y.H., yr hwn a ddywed- odd fod yr eglwys wiedi ennill iir ymhob gwedd yn ystod yr 11 mlynedd yr oedd Mr. Hughes wedi bod yn llafurib yn eu mysg. -+- Da gennyf ddeall fod! Henadur- iaeth Maldwyn ym gwneud tysteb i'r Parch. G. O. Evans, Coed- way, fel arwydd o'i pharch luag ato a'i gwerthfawrogiad o'i 'afur diflini am flwyddi lawer. Y mae Mr. Evans ar hyn o bryd yn wael, ac ar gyngor ei feddyg yn gorfod gorffwyso'n llwyr oddiwrth bob gwaith am rai misoedld. Hyder- wtni y caiiff yn y man adferiad hollol, ac y cawn eto weiled ei wyneb rhadlon yn ein plith fel cynt. Derbynir pob tanysgrifiad at y dysteb yn ddiolch'gar gan yr ysgrifennydd, y Parch. R., M. Roberts, B. A., B. D., The Manise, Guilsfield, Welshpool. Bwriedir g-orffen y casgliad yn gynnar ) m mis Rhagfyr.