Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
21 erthygl ar y dudalen hon
NODION CYMREIGI

NODION CYMREIG. I TYRD, YSBRYD Y BYWYD. TYRD, Ysbryd y Bywyd, Yn wynfyd a hedd'; Tywynncd Dy olau Ar barthau y bedd Mae yn Dy drug-aredd Oriole dd i fvd A by wyd ortfo garu, Dry n g-anu i gyd. Tyd'i ydwyt ffynnon Cysuron y .saint; Diddanydd y werin, Ei Rrenin a'i braint; Mae Seion o'th breswyl Yn disgwyl Dy wawr; Dilvned ei gweddi Oleuni i lawr. Pam yn Dy ddaioni Yr oedi mor hir? Mae'r ffordd h'eb Dy wenau, Yn angau yn wir; O tyred! yn fuan, Ein Tariani wyt Ti; Newidi dymhestloedd Yn ncfoedd i ni. DYFED.

No title

"A Handbook to the V erbét- rate Fanna of North Wales t. ydyw enw cyfrol newydd o waith Mr. H. E. Forres, yr Amwythig. J i.

No title

Drwg gennvf glywed nad yw yr t. Henadur S. N. Jones, O.B.E., cystal, ac yn gorfod cadw yn ei ystafell er ys tro.

No title

Solid Silver Salver" oedd yr anrheg briodasol a roddodd ael- odau Cyngor Sir Drefald\\yn I Mr. Richard Jones, Y.H., Pen- dinas.

No title

Mae Plaid Llafur yn araf, ond sicr, yn ennill tir ym Meirion, yr arafaf o siroedd Cymru ond odid. Nid yw wedi cael 11awer p gefn- ogaeth ddyllanwadoIhyd yma, ond mae'n bryd i'r Rhyddfrydwj r ddeffro.

No title

Nos Fercher, yn y Grand Hotel, y Birmingham, bu y Licensed Victuallers' yn cael eu cinlo a'u cyfarfod blynyddol. Ym mysg y gwahoddedigion yr oedd y Parch. Dr. Russell Wakefield, Esgob Birmingham, acynslaradary Z, ( toast,'—' The Licensed Tracfe. Beth fuasai Dr. Gore yn et ddweyd tybed?

No title

Dyrna helynt y dawnsio wedi cychwyn. Ym :Mhv.;yllgor Addysg Sir Fflint y bu hynny. Gofynwyd am ysgol i ddawnsio, a chredai rhai y dylid gorchymyn i'r d'dawns orffen yn gynnar. Cred- ai'r offeiriad Pabaidd fod dawns mor ddiddrwg a the parti. Cred- ai eraill yn debyg, ond fod eisiau i bawb fyned adref cyn oriau man y bore. Sut bvnnag, mae'r d dawns yn dyfod' yn ol i Gymru fel yr afon.

No title

Diisgwylir Syr Henry Jones i annerch cyfarfod cyboeddus ar "Addysg Gwerin Cymru" ym Mlaenau Ffestiniog ar y 23 o'r mis hwn. Ara'lth ydyw o blaid y mudiad newydd i ddwyn addysg a chrefydct yn nes at el gilydd. Son'ir am gaei Graddfa Gym- reig, sef yw hynny swyddfa i roi graddau i bawb sydd wedi bod gartref adeg" y rhyfel yn derbyn cyflogau bras. Nis gellir cael He iddynt oil yn Nhy y Cyfi redin, ond dylent gad dwy neu dair o lyth- rennau.

No title

Mae'r Parcrh. R. W. Hughes, mab Mr. Robert Hughes, Felin. newydd, geir Dolgellau, wedi ti ryddhau o'r fyddin, ar ol bod am flynyddoedd yn gaplan. Bu yn Gallipoli, yr Aifft a Mesopotamia, ac ymhob man yn ffafr-ddyn gan y bechgyn.

No title

Deallwn mai parhau i golli'r dydd y mae y pregethwr annwyl, y Parch. W. Lewis, Cwmparc, a hynny er gofid dwys i wir gvared- igion yr achos. Fe fydd bwlch ar ei ol mewn llawer cylch nas gehir yn hawdd ei gyfannu; canys un o gedyrn Scion yw.

No title

Mae'r terfynau yn cael eu graddol symud, a gwawr y md Ijlynyddoedd vn dechreu toni-o leiaf ar blwyf Llansamle:t-oblelgid gyda't Annibynwyr yno y Sul o'r blaelt1, pregethai y Parch. T. C. Williams, a chyda'r Methodlst- iaidax yr un Sul v Parch. Tecwyn, Evans.

No title

Rhyfedd gweld fod adroddiad am y Diwygvad yn Neheudir Cymru yn cael ei gyhoeddi mewn papurau yn India cyn iddo gael fawr o sylvv ym mhapurau'r wlad hon. Mae'n amlwg fod newydd- iaduron yr India yn croesawu'r diwygiad yn llaw

No title

Gwaith cymharol hawdd yw cynneu tan ar hen aehvyd. Profir hyn gan y ffaith fod egiwys y Croippa, Pontardulais, wedi rhoddi galwrad i'r Parch. T. F. Jones, Llundain, i ddbd eto t'w bugeilio Mawr obeithiant y bvdd iddynt hvyddo. Y mae''r prawf hwn o'r teimlad da a ffynna yn glocl iddo ef ac iddynt hwythau.

No title

Dywedai un gweinidog yn ddi- weddar mai camsyniacl yw i weinidoif00n aros yn rhy hi.r yn fugeiliaid ar eglwysi, ac fel prawf o'i osodiad dvwedodd mai'r eg- hvysi oedd wedi cael y gwasan- aeth hwyaf oedd y rhai arafa I o-odi ynir ne-hydnabyddiaeth y rhai a ofalai am danynt. Nodbdd amrvw enghreifftiau, ac nid oes g-wadu ar y ffeithiau. Yn sicr rti ddylai y pethau hyn fod.

No title

Yn 01: yr Ystadeg-au, nid yw ystad pethau' mor foddhaol ag y dylai fod yng- Ng-orllewin Mor- gannwg.. Perthyn i'r Cyfarfod Misol gant namyn deg o eglwysi ond nid oes o fugeiliaid yno ond Z7. banner cant ac wyth, a pherthyn iddo bedwar ar ddeg o weinidog- ion heb eglwysi. Ai tybed mai cyiffelyb yw safle pethau mewn Cyfarfodydd Misol eraill.

No title

Bu farw'r Parch. Theophilus J ohm, Brynsiriol, Sir Benfro1, yn werth 1,37 SP. Yn ell ewyllysgad- awodd 2op. i'w forwyn a'r oil o'i bregethau iddi hi a'i hanner brawd. Nid bob dydd y clywir am weinidog yn rhoi ei brejgethau yn ei ewyllys i'w forwyn. Beth a barodd i Mr. John wneud tybed? I Sut bynnag, gobeithio y caiff y ferch ieuanc lawer o fudd oddi- I' wrthynt.

No title

Mae Mr. John Stanhope Ark- ¡ wright, gynt yn aelod seneddbl ¡ dros Hwlilordd, wedi easlglu i gyfrol ddestlus emynau'r rhyfel, hynny yw yr emynau,—yn ystyr eang y gair,-y bu'r rhyfel yn achos neu achlysur eu cyfansoddi. Mae "The Supreme Sacrifice" sy'n rhoi enw i'r gyfrol, wedi ei c'hyfieithu i'r Lladin gan Mr. Richard Durnford', ac i'r Gym- raeg gan y Parch. Sidney Aurelius Jones.

No title

Digwyddodd tro hytrach yn ddigrifol mewn capel nid anemvog un or Suliau diweddaf. Tynnodd y pregethwr ei destun, a syhvodd fod y gynulleidfa yn gwenu, a gofynod'd os oedd wedi pregetlru yno o'r blaen ar y testun hwnnw, ac wedii deall ei fod, rhoddodd brege-th arall iddynt. Ond nid pob un sydd rnoir gyfoethog a hunanfeddiannol a'r pregethwr hwn, a'r canlyniad yw y ceir weitliiau gawl ail-dwymn.

No title

Mae'r Parch. R. Penry Pryce, B.A., trydydd fab Mr. R. C. Pryce, Harmer Hill, wedi cych- wyn allan i India, i gymryd gofal ysgol ynglyn a sefydliad perthynol i'r Crynwyr. Mae Mr. y Pryce yn weinidog- gyda'r Meth- odistiaid, a chyflwynwryd iddo despatch case' lledr hardd gan eghvys N ewton-on-the-Hill, y Parch. D. M. Rowlands yn llyw- yddu y cyfarfod lie y cyflwynwyd yr anrheg. -íJ

No title

Y Parch. D. Lincoln Jones, M.A.,B.D., Sutton Coldfield, Bir- mingham, yw un o'r naw r Es- gob sydd wedi eu penodi gan yr Annibynwyr Seisnig. Y mae efe: i ofalu am y West Midland Dis- trict.' Cyinro g-wladg-ar yw y Parch. Lincoln Jones, ac y mae, y peinodiad: yn. debyg o orwedd yn bur esmwyth, gan ei fod wedi bodlyn trwneud rwaith cyffelyb am flvnvddau. ond fod en srvlch yn fwy cyfyngedig. Y mae wedi bod j yn nodded ac yn swcwr i lawer gvreinidog ac aglwys wan yn y cun&ldir.

PERSONOL

PERSONOL. Dr. Moelwyn Hughe-s, Birken. head, oedd yn pregethu y Sadwrn a'r Sul diweddaf yng nghwrdd blynyddoI Newport,—hen gapel Morgan Howel. -+- Ddydd Sadwrn, Tachwedd 2 a, cleddid Mr. Henry Lloyd, Bee- Mve); oedd yn henadur urddasol, yn flaenor cymwys, yn eglwyi y M.C. yn Connah's Quay. -+- Mae.Mr. Beriah Evans, Caer narfon, wedi paratoi Crynhodea Cymraeg rhagorol o araith Mi. Lloyd George ar y Cytundeb Heddwch. GelI-ir cael copiau rhad ond anfon cais i'r "National Publications," 50, Parliament S: London, S.W. i. Llwybrau'r Dychymyg oedd testun darlith Moelwyn yn Princes Road, Lerpwl, nos Fawrth di- weddaf. Olrheiniodd symudiad- au'r dychymyg d'rwy hanes, athroniaeth, di,winyddiaeth, v gwyddorau, y celfau cain, mas- nach, addysg a bywyd yr aelwyd. Ma Mr. Vaughan Davies, yr aelod dros Geredigion, wedi gwella digon i fyned i fyny i Dy y Cyffredin. Mae disgwyliad mawr y gwneir rhywbeth e'ffeith- iol yn lied fuan er rhyddhau y seJdd hon ag y mae cynifer yn awyddus am gael ei llenwi. Ond rhyfedd fel y mae Rhagluniaeth yn siomi dynion. -+- Ysgrifenna Mr. D. Beynon, y blaenor hygar o Gaerdydd, i gan- mol Atgofion y diweddar Barch. John Evans, Abermeurig, yn y "Lladmerydd." Mae lHaw» a ddarllenwyr yn dweyd1 yn debyg. O ran hynny mae'n amhosibl dweyd dim arall am gynbyrchion, yr hen weinidog parchus. Dyrna ei waith olaf! Y Parch. S. O. Morgan, B.A., B.D., Hoylake, yw Llywydd dewisedig Henaduriaeth Lanca- shire a Chaer am y flwyddya 1920, fel olynydd i J. Mortimer Harris, Ysw., West Kirby. Ni weithiodld neb yn galetach na Mr. Morgan i ffurfio yr Henaduriaeth newydd,^a dilys gennym y gwna Lywydd doeth a chyfarwydd. Y mae yn llawn o ynm a brwdfivd- edd ei ddiweddar dad, yr Hybarch Morris Morgan, o Abertawe. Da gweled Mr. Alfred Evans wedi cyrraedd yn ol o Rwsia, ac yn yr Y sgol Sul yn Small Heath, Birmingham. Cafwyd ganddo anerchiad1 hapus, yn cydnabod gofal a charedigrwydd yr Ysgol tuag ato. Y mae efe yn fab i Mr. James Evans, H.M. Inspect- I or of Pit Ponies. Yntau hefyd vn aelod o'r Ysg-ol, ynghyd" a'r gweddill o'r plant. Par amgylch- iadau ei swydd1 nas gall Mr. Evans gael yr Ysgol yn gyson. Brodor o gyffiniau yr Wyddfruy yw el. :4