Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

SCIENTIFIC SIGHT-TESTING & SPECTACLE FITTING. R. G. owenT F.S.M.C. Fellow of the Worshipful Company of Spectacle Makers (Lond.) Freemanoi the City of London Optician to the Carnarvonshire and Denbighshire Education Authorities Is now devoting all his time to this Profession, and may be consulted a the following places :— CONWAY: At Compton: House. Firs Friday in the Month. 12 to 5. CARNARVON Bee Hive Temper. ance Hotel, Turf Square. First and Third Saturdays.' 11 to 6. LLANGEFNI: At the Central Phar- macy. Every Thursday, 10 to 6. PORTMADOC: At Buckley's Temper, ance. Every 3rd Friday in the month. 11 to 7. LLANRWST At Greenwich House. All other Days. 10 to 6. Or by Appointment. SPECIALITIES— Sir William Crooke's Lenses. Kryotick Bi-Focals. Toric Rimless Clips. Special "NEMO," for the pro- tection of Vision against ill-effects of Moving Pictures, Cataract, &c. Opposite the British Museum. Thackeray Hotel, Great Russell Street, London, W.C. I. Near the British Museum. Kingsley Hotel, Hart Street, Bloomsbury Square, London. Bedroom, Breakfast, Attendance, and Bath from 7s. 6d. per night per person. Full Tariff and Testimonials 011 Application. Museum 1230 (2 lines)- 1232 (a lines). Tel. Add—'Thackeray, London.' 'Bookcraft London." Westcent. Telegraphic Address: 'GWALIATEL,' London. Telephone Nos, 5010 & 5011 City. HOTEL GW ALIA, UPPER WOBURN PLACE, LONDON, W.C. CENTRALLY SITUATED. (Within 5 minutes walk of Euston Station and 20 minutes from Pad- dington by Underground Railway to Gower Street Station). I BED. BREAKFAST, BATH & ATTENDANCE, 6s. I 130 Rooms Luxuriously Furnished. Passengers Lift to all floors. Fire- proof Building. JOHN M. JENKINS, Manager. Cymdetihas Yawirioi y Methodistlaid Catllnaidd. Yn unol a phendetfynind y Gyman- fa Gyffredinol yn Nhrefnewydd, Meh- efin 10—13, 1912, fiurfiwyci Cymd-sith- as yn ddioed, a chyrneradwywyd hi gan Ddnrprwywyr Iechyd Cenedlaeth ol Cymru ar y 27ain o Fehefin, 1913. Swvddfa: Parr's Bank Chambers, Wrexham. Ysg. Cyffredinol Mr. T. W. Thomas. Ysg. Trefnyddol: Parch. W. W. Lloyd. Trvs. Mr. J. W. Parry; Brynderw. i Wrexham. Bydd yn dda gan yr Ysgrifenyddion ystyried pob cais am aelodaeth ac ateb unihyw ofyniadau anionir iddynt. Gwneir pob ymdrech i ddwyn y gwa- fcfinol eglwysi i gyffyrddiad a'r aelod. au yn eu symudiad o le i le, yr hyn sydd yn bwysig iawn. lIe to £ 1000 Advanced Privately to Fanners, Traders and Householders. LOANS completed thro sigh the POST in strict confidence no fees; simple Note of Hand; interest and repay, ments lowest in England and Wales distance no objection; can be seen personally in the district for interview* by appointment. You will avoid pay- ing exorbitant interest by applying to the NATIONAL ADVANCE k In. VESTMENT SOCIETY LIMITED, 41 CORPORATION ST., MAN- CHESTER. Telephone No. 6066 City. Established 1887. Branch Office, IQ, OUEEN ST., WREXHAM. Mr David Williams (Gynt Mid. Edwardg A. Williams, Dental Co. Ltd.), Bodgwynedd, Porthmadog. A ddymuna hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hen o'r wlad, ac yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'T lleoedd can. [vnol BLAENAU FFESTINIOG Bob dvdd LlUli) 012 hyd 6 yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street (y drws nesaf i'r Maenofteren Hotel). LLANRWST.—Bob Dydd Mawrth, a phob Ffair (ond y dydd Mawrth o fiaen y Ffair, yn nhy Mr. David Jones, Coalmerchant, Gars wood Hse., Station Road (gyferbyn a'r Boar's Head), o 11 hyd 4 o'r gloch PWLLHELI.—Bob Dydd Mercher vn nhy Mr. Roberts, Chemist, on hyd 4. CRTCCIETH.—Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Da vies, Llys Caradog, High Street, o 4.30 hyd 6. PORTMADOC.—Bob Dydd Gwen- er, yn 76, High Street, o g hyd 8, a job nos ar ol 7. BALA.—Bob Dydd Sadwrn a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Sadd- ler, Teeid Street, o 11 hyd i. DOLGELLAU AC ABERMAW.— Tnvy apwyntiad ar Ddyddiau Sadwrn. Extracted by the Latest Process. Teeth filled and Scaled. Artificial Teeth Remodelled and Repaired. Cwpanau Unigol I'R CYMTJN. INDIVIDUAL OIlPS FOR For List of 'PATENT' IDEAL OUTFITS AND SAMPLES ON APPROVAL. (Carriage Free). MINISTERS' POCKET SETS. FOR SICK-VISITING, k c. WlÎte to the Makers-1O Townshend's Ltd. ERNEST STREET. BIRMINGHAM. Y dYnac arian s>'dd V^UHW vil yn feistr y farchnad. ar fyr-rvbudd, heb Knoaawn fheu-daliadau, o £10 i fynny yn x- "O — gvfrinachol am Note rentiiyg of Hand, ar delerau rhesymol, a gall yr « gael eu talu yn ol m&wn man-daliadau fel y mynoch. GEORGE PAYNE A'l FEIBION, 3 Crescent Rd., Rhyl. Sefydiiwyd 1870. jy GUAR.ANTEED PURE FOOD Ask for 'Keenora' SELF-RAISING FLOUR CUSTARD POWDER BAKING POWDER BLANC-MANGE, etc. —. MORRIS & JONES, Ltd., Idverpool, Manchester and N e woastle- on-Ty ae. Dr. Williams' Scjhoo! DOLGELLEY. Pr-eparationa for the Central Welsh Board and Oxford Local Examina. tions, London and Welsh Matricula- tion, and University Scholarships. There are three leaving Exhibitions, tenable at Colleges, which are award, ed annually upon the rtsults of the year's work. The Buiding and Grounds are ex- cellently adapted to secure the comfort and health of the Pupils. A LARGE WING was built in 1910 to meet the demand for increased accommodation. A Domestic Science Department has recently been added, TENNIS, CYCLING, AND HOCKEY. Inclusive Feea BOARDING ^35 per annum TUITION, f 53. A Special Course for Domestic Training will be opened in September. For prospectus, apply to the Head- mistress or to Richard Barnett, Queen Square, Clerk to the Governors. Athrofa Abervstwvth (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). Prifathro: J. H. DAVIES, M.A. DECHR EUA'R tymor nesaf ym mis Hydref. Paratoir yr Efrydwyr ar gyfer Ariholiadau Prifysgol Cymru. Cynihygir am.ryw o Ysgoloriaethau (amryw oll-ony-nt yn gyfyngedig i Gyriirv) y flwyd

RHIWMATSS

RHIWMATSS. ANHWYLDfB Y KIDNEY. Y mae rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cym- alau, effaith gormcd 0 uric acid yn y cyfansoddiad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gvda hyn y cytuna pob medd yg graddedig. A'r acid hwin yw'r achos o boen yn y cefn. lumbago, sciatica, gout, anhwyldeb y dwr, car- reg grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o an hwvldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hynny o angenrheidrwydd a symuda'r eff- eithiau drwg a ddeillia ohono ac mae wedi iachau achosion dirifedi g-wedi methiant meddyginiaethau eraill. yr hyn ?Vn cyfrif am danynt yn prysuv gvmeryd lle'r meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y cyfoeth og. Mae Tabledi Es,tora yn llawn deil- yngu y disgrifiad ohonvnt-meddyg- iniaeth onest am bris gonest—is. 3c. y blwch o 40 dabledi,, neu chwe blych- aid am 6s. qc. AT werth gan Fferyll wyr ymhob man, neu'n rhad trwy'r post, am y prisiau hyn oddiwrth Es- tora Ltd.. 132, Charing Cross Road, London, W.C. i. Gwerthwvr Llool, Dolgellau :—R. & G Wynne Williams, Queens Square.

Advertising

HUGH DAVIES'S a COUGH 3/- Postage. MIXTURE 4c. Yr Hen Feddyginiaeth at BESWCH, 4NWYD, BRONCHITIS ASTHMA. PAS, INFLUENZA, CRYGNI. GAN BOB DRUGGIST. SARZINE BLOOD AIIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR. Dyna yr hyn y mae y "Sarzine Blood Mixture" yn ei sicrhau a dim arall. Nid yw yn honni gwella pob peth fel yr Yankee Patent Medicines ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvy, doluriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac ammhur, mynwch botelaid o "Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, 2s. 9c. y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ychwanegol oddiwrth y Perchenog, Hugh Davies, Machynlleth. MOLRAT AT LADD TYRCHOD. Ysgrifenna John Pryse, Maesy- meirch :—" Blinid ni acw gan Dyrch- odi; cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y tir a golwg ddifrifoi arno, ac yr oedd arnaf gywilydd ohono. ond clywais fod Mr. Hugh Davies, Chem- ist, Machynlleth, wedi dyfeislo peth i'w lladd yn ddidrafferth iawn. Ei enw ydyw MOLRAT, n.ewn packets is. 6c. yr un. Prynais backet, a trhoddais ef, yn ol y cyfarwyddyd, am ben pryfaid genwair, a rhoddais y rhai hynny yn Ilwybr y Twrch. Ni cfcododd y Twreh mwy." X Stop One Moment X OH, DEAK DOCTOR, Must MY DARLING DIE! THERE IS VERY LITTLE HOPE BUT TRY TUDOR WILLIAMS' Patent BALSAM OF HONEY. WHAT IT IS. TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY is an essence of the purest and most efficacious herbs, gathered on the Wrelsh Hills and Valleys in the proper season, when their virtues are in full perfection and combined with Pure Honey. WHAT IT DOES! TUDOR WILLIAMS' PATENT BALSAM OF HONEY Cures Coughs, Colds, Bronchitis, Asthma, Whooping Cough, Croup, and all disorders of the Throat, Chest and Lungs. Wonderful Cure for Child- ren's Coughs after Measles. It is in- valuable to weak-chested men, deli, cate women and children. It suc- ceeds where all other remedies fail. Sold by all Chemists and Stores in is., as. 6d., 4s. 6d. bottles. TUDOR VdT JAMS' PATENT 13ALS OF HONEY It haled thousands It's the p ',ct of the Honeycomb. chemically • .ited to get the best re- THE CHILDREN LIKE IT THEY ASK FOR IT. So different from most Medicines. Nice to take! Cures Quickly. Manufacturer: TUDOR WILLIAMS, R.S.D.L., MEDICAL HALL, ABERDARE, Wales. Programs Sol-ffa. Cyn rhoddi archeb anfonweh y manylion i Swyddfa y "Cymro." Dol. gelley, lie yr argreffir mwy o brograms cymanfaosdd canu nag mewn un Swyddfa arall yng Nghymru, ARGRAFIIRWYD GAN E. W. EVANS, LTD., DOLGELLAU.