Teitl Casgliad: Cymro (Lerpwl a'r Wyddgrug)

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
23 erthygl ar y dudalen hon
EMYN YMADAWOL

EMYN YMADAWOL. Chwyrli y tn olwynion aniser, Riied ciii horiaun llif o hyd Ddoe ieuenctid, heddyw henaiint, 'Fory naid i arall i'vd. o am fywyd, \a dldiflana tro bo< neif. Cyfa!iH gwyd fel seren fore, hbrwydd try yn seren hwy r; "irai bo' n lliVigaiid ar ei deigw-ch, Cwmwl guddia 'i wedel yn llwyr. O aim giyfaill, Na. bydd macblud1 a m,o- byth. Ollld! eT maohlud 'ein cyf'eiillion, Co-dan t eto oyn bo liir Draw air wybren tragwyddoldeb, GweHr hw\'n glir; Haul cyilawndier Hwvthau'n gykh o'i amgylch Ef Arglwydd anmvyi, tri.g Di! yma, Byw niis galiwn hebot Ti; Trwy y duon dew g'vmylau, Givvenas benin-ydd a mom ni; Yrnddisiglieiria, Fwyfwy yn Dy ddwyfol ras. Rhuthyn. EZRA ROBERTS.

No title

Bu raid gadael allan or rhifyn hwn amryw adroddiadaiu, llythyr- au, ac erthyglau oedd wedi eu eysodi. Helaethir V CYMRO yr wythnos nesaf, a hyderwn na raid rhagllaw siomi y gohebwyr na'r darllenwyr. "Mae'r Golyg- ydd a'r Cyhoeddwyr yn d,dioilcli- gar iawn am y derbyniad caredig a roddwyd i'r awgrym am hel- aethu a chodi pi is y CYMRO, ac 'li arbedir llafur nac arian cr ^■wneud y papur yn deilyngach nag' erioed o'r gefnogaeth gyff- redinol a roddir iddo.

No title

Mae llywodraetinvyr Vsgol Sir Gwrecsami yin ystyried y priodol- dieb o rui beinthyig ystafell fwyaf yr ysgol i didawnsio. Mae',r pwnc ar • y rhaiglen er's deuddeng mis, a phawb yn ofni gafael yncMo. II

No title

G werthir o fil i ddwy o bap u ran yng Nghaernarfon ar y Saboth, ac enilla bechigyn o goron i bymtheg swllt mewn diwrnod wrth eu gvverthu. Da fyddai i Caernarfon ddilyn esiiampl Dolgellau, a gwrth- od dterbyn llythyrau iiia phapurau nal tihrens ar y Saboth.

No title

Dalw ambell i bregethwr yn agios b iawn ait gallons ei gynulleidfa vn ei weddk Yn oedfa y nos y Sul o'r blaen, dywiedai' y preset liwr ar ei weddi "C,ofi,-i, y fam syddi gartref g-ydari rhaii baich." Ofnwn fod toreth aelodau eglwysig yn ei han.ghofio. neu buasai rhyw rai ohoniynit yn gwarchod' iddi hi gaei mytned gyda'i phriodl i amlwll i oedfa'r nos meu glwrdid yn yr wyth- nos. Yr ydiym mown perygl o es- geuluso y grais, o gymwynasgr wch.

No title

Male'lr Parch. Vol.andter Jones w-edi dwyn. allan g> frol ddeuswlU yng ntgwasg Mr. lsiaiac Harries, Llandiilo. Yn araf y\ mae beiirdd Cymru yn antlirio, cyhoedldi, ond da\v arnryw lyflmu yn y man. ("lywaf fod dau ne-u dri1 o gofianitau yn cai-1 eu parntoi.

No title

Gwelaf fod golf ar y SuI. wedi croeisi Ciawdds Off a. beth yng Ng-haierlleon, ac wedi ei ganiatau yn unfrydol yng: Ngwrec- sam. Cyn y rbyfel gorlthredlwyd y oyrihygiad bob tro. Yn awr mae'n goresgyn LlangoUen. t) b Dyma un o 'by products' y rhyfel.

No title

Mae Cymryfr Wladfa Gymreig yn symud o-ddifrif i giael Ysgolion Canolraddol. Apeliir am help gar, y Llywodravth gydia hyn, a chydag ad-dn-fnu yr hcddlu. Y ohydig wyddnni ni am werth yr heddlu; Ood1 mew nrhainnau lie nad yw gwarediddiad wedi setlo i lawr, maent y.n anhebgorol.

No title

.By)(Ild cofnesitryidd ii Godeg Ban- gor a chofresitpydd i Gofeg Aber- ystwyth yn cael eu penodi yn y man. Clywais enw''l' dcliziu, a ilyn- ion, rhagorol ydynt. Ond wrth gwrs bydd eisieu iiysbys-bu ai phleidfeisio. Drwy bethaiu felly y IHale arf'aieith ac ctho!; digaeth yn cario allan eu bwriadiau. (

No title

Y Sabot h olaf o 1919, preg'ethai y Pa rcli. William Da vies. M.A., BiOOitle, ynig nglivlchwyl flyiniyddol y Weslea id yn Oak field1 Road, I-i veir- pool. Mae'r ymweliadau hyn yn dyfod- yn. fwy cyffred-in 0 lawer, a ihwyr.aioh rnai fel ymai y diaw u-n- deb. Gresyni na fyddai modd newii i v bliaenoriaid yr un lath.

No title

Gofyniodd tafarnwyr Llanfair- muallt am gael estyn oriau yfed ar ddyddiau marcbnad a ffa'.n*. Yr oedd yr lieddgeidwaid a gwein-- dogion y dref yn erbyrn; ond can- iataiu y cais yn rliiamnol a wnaeth yr ynadon. Estynwyd yr oriiau ar -y ffair ddwy awr a hanner.Rhaid ,i cgilwysi y lie gadiw llyigiad ar vi- ynadon mae'n amlwg. a obael cyf- arfod dirwestol yn y llys yn amlach.

No title

Un o'r problem'au mwyaf dyrns yn banes pob un d'r enwadau ydyw hwn, Beth i'w wneud a'r achosion gvveiniaid? Perthynartt i bob eaiwad, mewn ar dial oedd glwl- ediig Dietl bentrefi, ac ychiydig o ffyddloniaid vn eu ca,rio ymlaen dan faioh llethol. A ddylid eu rboi i fyny? Yn y cynhadleddau, ym- hell o g:artref,ÔynJa'r byn y dadi- leuiir drostoy—undebi cydweith- 11 diad. &c. Ond wy neb yn wyneb broblem daw ystyriaediaii er- aill i bwyso'n drwm, ac yna bydd ffeithian yn gwawdio'r penderfyn- iadi.

No title

(jwaith anocld ydyw adnabud gwrr ag arian gianddo. Gwyr casiglyddion hyny. Yn America ga i 1 dyn fostio ei fod1 yn filiwnydd. Ond maie hynny yn beth perygflus yma. Dywed Archesgob Caer- efrog ii ddyn ddweyd wrtho ei fod yn ceisio clychmygu sut y mae mil- iwnydd yn te-imlo. Cyni pen ycbydig bu'r dyn fiarw yn werth dwy liliwn

No title

Sonia rbviwrai y dy lid ocudi cyf- log, y Prif Weiiniidoig. N'id yn unig) y miae'r tretlxi a'r oostalll byw wedi oodi, naae yno rhywursi i giiliio neu de bob dydd, a phieth dirud iawnl yw hynny. Wedi tynnu allan y trethi ^30 yr wythnos ydyw cx'llug Mr. Lloyd George. Mae yna gannlOedd o ddynion; yng Xghaerdydd sy'n derbyn mwy na hynny bob- dlydd.

No title

Dywôclir pethau halllf y dyddiau hyn am ffirm" Mri. Coates, y gwneutburwyr edlafedd. Ar yr un pryd maie cymwynasgarwch pur y ffi rm, sef Syr Thomas. Glen Cba tes, i egiwys nieillitinol yn niosbaifth Caerdydd yn haecklu ei cbofnodi. Anfonwydato gan un yn dial cys- yl-ltiad a'r eglwys am rodd at dreul- kiiVr a-chos, a derbyniiodd ddeg" punt mewn atebiad ii'w apel.

No title

Mare adroddiad Cynhariledd yr Aohoeion, Saesneg* wedi' ei gy- hoedldi yn. llyfryn destlus o 42 o durlalennau. Gwyr eich darllen- wyir am y peithaiu rh'agorol sydd yn cael ei ddisgwyl ynddd; ac 11rl siomiir hwy. Mae hwn yn yr eith- ation pellaf oddiiwirth gylchlythyr y Sasiwn. Yn hwnnu ceir y (lacar- ol heb yr ysbrydlol, ac yn hwn gof- elir cau allan bopetih ond: yr ys- brydol

No title

Ni fu erioed gvmaint o ddis- gwyl' am y rhiestr o'r rhai sydd, i gael eu anrlvviiedilu gan y Brenin ddcchreu'r flwyddyn newydd. Gwniaed ceiisiadiau -an nten diros rai' miloedd, y dbreth ohomynt wedil bod yn llechu mewn cornel) gartref tra y bu'r rhyfel yn mynd ymlaen. Eraill weidi cael swyddi breision.. Siomir llaiwer, a thirwy ddrws y odin yr adff y gwedldill i rnewn.

No title

Cefais bleser a budd wrth ddar- ilen cyfrol feehan gyfoethog y Parch. W. Tudor Jones, M.A., Ph.D., ar "The Training of Mind and Will," gyda rbagair gan Dr. Alex Hill, Cyfarwyddwr Addysg y Y.M.C.A. yn y wlad hon. Mae Dr. Tudor Jones maie7n amlwg yn athronydd gwych, ac mewn cylch bychan oeir ffrwyth astudiaeth ddofn wedi ei gyflau yn gliiir a syml. Diau y bydd gennych adolygiad air y llyfr.' Os nad wyf yn cam- gymeryd, magwyd Dr. Tudor Jones gyda'r Methodisibiaid, a chyda hwy y diyliasai fod eto. Gwelais ei hanes yn darlithio yn Sir Aberteifi yr wythnosau dli- wedda:f, ac y male ei gialon yug Nghymni.

No title

Dymuna Golygydd y CYMRO ddiolch i'r cyfaill dlienw sydd yn anfon iddo gopi yn wythnosol or The New Commonwealth. Bu'r liewyddiadur rhagorol hwn drwy ystormydd blinion, fel llawer ohonom, yn ystod y rhyfel, ac nid yw hyd yma wiedi cyirraiedd yr haf- an dtymunol. Ond y maie ganddo ne,ges, aic y mae hynny yn sucrwydd am ei lwyddiianit.

No title

Pende r f yn odd lly wodr aieth wy r Ysgol; Sir Pwllheli dalu yr un cyf- lo'g i raddiediigion ag i rai heb radd- io. Mae'n bosibl rhoi g:ormod o bris ar radd, oble'gid nid yw giradld yn newid yr un gironyn ar y (lyii. Ac ar y haw arall hawdd i dldyii ddioddef am nad yw wedi bod mor ffodus a chael gradd. Gwnaeth Pwylligor Pwllheli yn union yn ei le. Ond meddyliweh am godiad o ^385 yng nghyfloigau y;r atbraw- on eleni. a Y flwyddyn nesaf! Cymharwch y fligyrau hyn a'r 'Ood'- iad yng nghyfiog gweinidbgion y cylch!

No title

Bydd yn foddhadi i bawb glywed fod y Swyddifa Ryifel yn gwneud ymchwiliad manwl yn Belgium a Gogledd Ffrainc er cael o hyd i, feddau y milwyr niad oes cyfrif ohomynt. Yn y dull, hwn llwydd- wyd eisoes iglaell o hyd i enwau aniryw o'r milwyr, ac wedi gorffen y gwaith eyhoeddlir adroddiad mamwi. Mewn un He dleuwyd o hyd ii helm milwr, ac a,rtili yr oedd ci enw. Mewn, lie arall cafwyd darlun o wraiig a'i henw arno, a t'hrvvy- hwnmw d-euwyd o hyd i enw y milwr oeckl wedi ei gladdiu mewn brys heb enw ar ei fedd.

No title

Mewn, llyfr gan awdwr o fri fu ar ei dreial am rhyw drosedd cyfeiria at wiÚth cyfaill icldlo yn ei gydnab- od aic yn tiynu ei het iddioi wrth iddo fymed heibio yng nigofal yr hedd- geidwad. Meddai, "Men have gone to heaven for less than that. Digion gwir. Cofus gennym fod yn°Cerddied ar hyd yr Embankment yn Lllundain un tro a gweled 'cabman' yn estyn ei fara a chaws i un 6 'outcasts' cymdeithas, ac yn estyn ceiniioig' o''i logell gan orchymyn i'r trnan" fyned i gael cwpanied o goffi gyda r bar a. caws.. Dyna un a'r pethau mwyaf 'sub- lime' a, welaiis i eriioed.

No title

Yn ddiweddiar cyfilwynodd Capt. Ivor Wvnne Wiliiams, Y.H., Llan- dderfel', i'r A throfa nifer o lythyr- au wiedi, eu hysgrifennu gan Thomas Charles, 2: John Eli as 15: John Hughes (yr esboniwr), i John Phillips (Bangor), 2 Henry Rees, 2 Michael Roberts, 2 George Whiitefiield, June 30, 1743 (at Howell Harris): ynghyda rhai llythyrau eraill. Anfonwyd y llythyrau bron i gyd at John Davies, Fronheriloig. Golyga y rhodd garedig' lion ychwanegiad pwysiig at Ysgrifau Fronlieulog' sydd eisoes yng nghadw yn y Llyfrgiell.