Teitl Casgliad: clorianydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

ES'.ni ViESaiiMW. iJ J., I,I U:G .jti J R. MON WILLIAMS, LEICESTER HOUSE, c A- K R Gr BI- Goruchwyliwr drcis y K," y Lotus," ac erai o'r Put Wucuthurwyr Tuedda. dyn at eiddo da- Ni sioinir ei gais ynia.

Advertising

DANEDD YMWELA DR JONES. D.D.S. (A.M.). SURGEON DENTIST CRAIG OWEN, BANGOR A LLARRCHY] EDD, v\'da MISS OW EN. DRUID HOUSE, o 10 hyd 1; ac AMLWCH. cvda MR HUGHES t" 'H"" 9 b d5 gloch, ar DDYDDIAU MAWRTH, Ionawr 7, ChwefroJ 4, Mawrtli 4, ac Ebrill 1 a 29. A LLANGEFNI. -nb 0\'1' U. yn 16. L LED WIG A N RO A D o 1 tan 5 30 Ym MANGOR BOB DYD!) Dyddiau Mawrth ac lau c 10 tan 6 o'r gloch.

Advertising

ESG1DIAU. Stoc Aofertb AR GYFER Y GAEAF. • Y GAEAF. • DICKS, AMLWCH — A — LLANGEFNI. Llestri. Llestri. MAE GAN T. EDWARDS, Glandwr Stores, LLANGEFNI, DDE WIS MAWR O ■ BOB MATHj) LE8TRI Dinner Sets a Tea Sets HARDD A NEWYDD. Ariannol. DIM TALIADAU YMLAEN LLAW. Benthyg Arian yn Gyfrinachol YN SYM1AU MAWR ION NEU FYCHAIN (heb foe! dan £ 10), AR PROMISSORY NOTE ¥ BENTHYCIWR YN SYML. SEFYDLWYD DUElJGAlN MLYNEDD A TILAIR YN OL. AC YR YDYS YN AWR YN BENTHYCA UWOHLAW £ 60,000 YN FLYNYDDOL. A PELIER am Prospectus a Thelerau am Fentliycion, neu unrhyw wybodaeth, a pheir yn .rhad un ai yn bersonoi neu trwj iythyr at George Payne a'i Feibion^ 3, Crescent Road, Rhyl. BYDDIS YN BRESENNOL BOB PRYNHAWN IAU, YN 15, KING-STREET, CHESTER. 5p. i l.OOQp. am Gyfnodaa Amodol. ^I0p. I &d-d»lu lOp 10a. 0«. 80p. I ad-dalu 31p. 109. Oo ii IBi. 15s. Oe. 1 50p (ftp. 10*. Oo fcojj. 21 p. Oj. Oo. I 10)?. 105s. Sg. 9o I RHEOLWYR, 16, STATION ROAD, COLWYN BAY. Hefyd, 24, BANG OK ST., CARNARVON. *'OM £ 10.T0 £ 1000. AT unrliyw angen uniongyrchol. Anfonir Arian drvTy'r Llythyrdy os mynnir. Ni wrthodtr Ceisiadau Gwir- ioneddol. Tali&cUu ynfisoi, yn chwarteml, neu yn hanne.- blynyddol; neu, os y dymunir, Kellir ei gadw arn bum' mlyiitdd a th«tu'r llojj yn unig. NiJ yw nelider yn atalfa. Liojjau yc Ad-ualiadau Ueial yn Llscgr a Chymru Ilollol gyfricacho). Nichyst ymhoh, ond gait ftrbed punnoeddi thwi drwy gynnyg gyda hyderawirioneddol am em prawfion rhad i'r IIIE NATIONAL ADVANCE AND INVESTMENT SjCIET ¥, LIMITED. (Telephone (W0S City), 41, CORPORATION STREET, MANCHESTER,, neu i'a bwyddfcydtl Jjosbarth Qujjledd Cymru: 10, DiiAN fc'iKEET, BAisUOR, a 19 I^UEIlN STREET, WREXHAM Sefydlwyd 18ti7. DEAL WITH FIRM HIGHLY RECOM- MENDKD. £ 20 to £ 5000 to all Classes on Note of Hand only. £ 25 repay £ 1 inontfuy fciOO repay £ 4 montiuy £ 50 £ 2 „ £ 200 „ £ 8 or repayable quarterly, hall-yearly, or yearly, liusiueas completed by poet '1 d. No ex- pense incurred. -ippiy in confidence, EL KERMAN (Actual Lender), 6, New Browu-owtet, JdauoLitotur. xui. City 210. LOWEST NTEREST IN THE COUNTRY. NO FEES. £ 10 to £ 5000 NO BONDS. £ 10 Repay £ 11 £ 20" £ 22 £ 50 £ 55 £ 100 „ £ 110 Bills of Sale or Loans Paid off and Increased. L. LIVINGSTONE iTei 3071 City), HOPE CHAMBERS. 107. MARKKA .11 KiiKi. MANCHESTER. 4 NO CURE—NO PAY! (Registered Trade Mark.) G. F. DAWES', The only guaranteed CURE for FOOT ROT Leoves the hco* and foot soft and healthy. In brown pots only. Price 3s. aud 1/6., sufficient to dress 80 and 40 sheep. Trial Post Free from the manufactory for 3d. stampg to cover postage. H Requires no reduction in price to sell it. 1 6- F- DAWES, BarySt Edmands. SUFFOLK• I Agent—T. J. PRICHARD, M.P.S., I Central Pharmacy, Llangefni. | NEW SEASON'S GOODS. 19 wr THE Eis^rp'OR.i'CJivi:, High Street, LLANGEFNI, ■"jr'irr*" ■ INSPECTION CORDIALLY INVITED. j A THE PARAGON, LLANGEFNI. r- = The Noted Gents' and Boys' Outfitting Establishment. Special Show of Gents' and Boys' Shirts and Pants for Present Wear. Special Show of Gents' and Boys' Flannel Shirts in great variety for Present Wear. Special Show of Gents' and Boys' Warm Winter Over- coats. Latest Styles at Surprise Prices. Note the ADDRESS to call THE PARAGON, Llangefni, GENTS' & BOYS' OUTFITTING. WILLIS SHAW, Proprietor. ceh. FEDDYGINIAETH PECTORAL COUGH BALSAM." Hynod effeithiol at Anwyd, Bronchitis, Asthma, a hell anhwylderau y Frest. Mewn Poteii Is- a 1/9. I'w g-.tel g-.in- R. Humphreys-Lewis, Chemist, Llangefni. Hefyd, Cod Liver Oil, Malt Extract, Cod Liver Oil a Malt a Cod Liver Oil Emulsion, SHOP NEWYDD, LLANGEFNI. JOHN JONES, GENERAL DRAPER, Milliner and Dressmaker, Merchant Tailor, Hatter and Outfitter, —— —=——————=*-===—. =====1 Ladies' & Gents' Tailoring • -j • W Reduced Prices During JANUARY and FEBRUARY. ESGIDIAU! DEWISIAD YSBLENNYDD GAN OWEN WILLIAMS, 5, Bridge St., LLANGEFNI DRI-PED Y Lledr Newydd at drwsio Esgidiau. Nid oes wisgo arno. SALE EM lie 11 GAN Miss DEFFERD, Bon Marche, LLANGEFNI. Y FJasiynau cDmeddaraf MEWN HETIAU, BLOUSES, c. PRISIAU EITHRIADOL 0 ISEL ER MWYN CLJRIO. DODREFN -.A. LLESTRI. J. 0. Parry, Castle HouseJ LLANGEFNI. Bedroom Suites, o £6 i £50 Bedsteads, Haearn a Choed. Sideboards, o 24 i L30. Dining Room Suites, o bob pris. .< LLESTRI. Stoc Fawr i ddewis o hono Ceffylau a Gwartheg Meirw. DALIER SYLW. MAE JOHN ROBERTS, CAE DDAFYDD, LLANGEFNI, YN PRYNU Ceffylau a Gwartheg BYW A rtARW. Ac yn rhoddi y -PRIS UCHAF am danynt, Fe'u cyrchir ar ddetbyaiau Telegram. YN EISIEU pawb i wybod fv mod yn bar^v1 • roi MWY NA NEB ARA LL £ m moW AM GEFFYLAU A GWARTHEG MEIRW- o bob maint a6 oedi-an. Anfonnir i'w cyrcfcu yn ddioed ar dderbymad "telegram" neu "no,t wrd. Pmiau: Gvvarbhejr, 12i i 22a; DyneS be i 12s; LIoi, i fyny i 5s; CeiFvlau, 125 j 18s PA VIES, KENNELS, LLANGEFNI, 0* I OIL ENGINES. PETROL ENGINES. CHAFF CUTTERS. PULPERS. CORN MILLS. HORSE POWERS. A PHOB MATH 0 Beiriannau ar gyfer Tymor y Gaeaf. .,i. GRAY&CO-, I-LANGEFMI, YW YR AGENTS DROS YR HOLL BRIP FFIRMS YN CYNNWYS (H. BAMFORD & SONS), (POWELL BROS. & WHITAKER). (CORBETT WILLIAMS, Rhuddlan), (CORBETT WELLING- TON), (NICHOLSON, NEWARK), (RICHMOND & CHAND- LER), &c., &c. Y Stoc Fwyaf ym Mon i ddewis o honi a'r Prisiau Iselaf posibl. Erydr Howard, Ransomes, Maelor a Hornsby. Cyflawnder o Fittings mewn Stoc ar gyfer yr oil. ANFONER AM CATALOGUES AR UNWAITH. SALE BEE HIVE, Tar"' A y < V '9 F A WR, Llangefni, vv A1. ALBERTS BASIC SLAG. ."C/TR/C SOLUBLE." ORIGINAL BRAND! LARGEST SALES I BRITISH AIAKE f Sold on precise guarantees of CITRIC SOLUBLE PHOSPHATES, doing aw ay with the peed of calculating the Readily Available Phosphate." C, For Prices and other particulars apply to the Company's Sole Anglesey Agei;t-, WILLIAM HUGHES, Yr Erw, Bodorgan. PERSONS Wanted BANGOR.-Mn Williams, Registry Office for I3 Servants. 216, Ifigii-st' (Star.p for rcpiy). CANVASSING AGENTS for Dental Business. To ■enorgotic men a good income is assured. —Apply, 13, Bridgo-street, I-laKsofni. cl COOK, exporiwiced, plain, for small family; C Kitohenmaid kept; (Jburohwoman preft-rrod. —Apply, stating wages and all particulars, Mn. Morgan, Bryn, Beauinaris, Anglesey. o_ AN AD A.—Y munwoh. &g un o'n paxtion C hwylio ym MawrtA Ebrill. Gwai-entir gwaitii gan y Llywodiaetli, a chyflog mawr, 500 o NVelsiou Amactlnvyr, Morwynion, etc,, yn eisioM. AUSTRALIA a NEW ZEALAND.—Mao arriom eisieu Ama/obhvryr, Llafurwyr Ainaetli- yddol, a Bechgyn i ddy^gu amaetihyddi;\ofch, ocdran 16 i 20; cludiad o ?p. Hefyd, 50 o For- w/nion, lp cludiad, ci dalu yma. Gwaranla'r Ijiy wodraofch waith. O.rflog mav/r. Hefyd, eisieu Masnach^T.—Ymyfytwr ar unwaiOT A. E. CHANT and CO., Cynrychiolwvr y Llywodraeth, 360, High-street, Bangor, IGogledd Cymxu, neu 24, Fenwick-street, Lcipwi, ol EMALE ATTENDANTS. — Respectable Single Womt-n required of fair educ«tioii and good height. Previous experience unneces- sary. Salary commences, at £20, rising after satisfactory service by annual increments of 1:2 to £30, and on promotion to JM5 per amium with board (no boor), lodging, washing, and uni- f,o.ri.i.-A,pply, by letter only in the first instance, to the Superintendent, County Asylum, Prestwich, Manohester. r ° GENERAL~SERVAN'l": ago 18 to 20; refer- ences required.—Apply, Mrs Carson, Pla6-v- Don, Dc-gauwy. ° GROOM GARDENER (bilingual); married; not exooeding 40. —t- Apply, stating age, wages, and experience, to J. Paynter, Bryntirion, Amlwch. 9503cl OU SEMAlD-W ATTRE-SS, young, experi- enced, healthy; family four; Gook-General kept; good references tiaoefsary.— Mrs Stacey, Warren-road, Biundollsacdi, Liverpool. 9480cl JUNIOR SALESMAN tcd the Linens and Soft Purn ish-jig. -Apply, Black lor's Stores, Liverpool. 01 1->H.llTING,-=-lmpro\'er > (All-round Jobbing); JL knowledge of Platera and Wharfodalea.—■ Apply, Edwards and Son, Printers, Holyhead. WANTED, Housemaid and Waitress.—Ap- ply, Bull Hotel,. Llangefni. 9465cl ANTED, strong Girl, for Farm, near Llan- dudno; able to milk.—Apply, Williams, Red Shop, Llandudno. cl WANTED, good General Servant. — Apply Ship Hotel, Llangefni, Anglesey. o WANTED, at once, forjan Hotel in Anglesey, good, reliable Plain Cook; good wages to suitable person; able to spseak Welsh; notio but experienced person need -ai)ply.-174, High-street, Bangor. a WANTED, LOCAL REPRESENTATIVES in all Holiday Resorts; also CAN- VASSERS to call upon all Company House ajid Hotel Proprietors.-WrAe, Secretary, National Holiday Bureau, 115, Fleet-atmet, London, E.G. a WANTED, PLAIN COOKS, at onoo—M. Gclling's Select Registry Office, Kensing- ton House, High-st., Bangor. o WANTED, experienood Bodice Hand.— Apply, stating age, experience, wage (out- doors), to Morrie and Son, Barmouth. o_ ANTED by the H^Wd~Markot, Cafe Company, Ltd., Manager or Manageress knowledge of Welsh preferred.—Applications to be sent to the Secretary, Bryn, Holyhead. WANTED^ BAKER, f$r few weeks, to take charge of Bakehouse; work mostly public baking; state wagœ (living out, also living in). Apply, Thomas, 1, Penrh-oa View, Holyhead. Lost. LOST, Black Spaniel Bitch with grey hair, round shoulders.- -Finder rewarded on re- turning dog to Hughes, Join&ia' Anns, Mall- < raeth. 9504cl c Mortgages. ANTED S1000 on Mortgage en Farm valued » at more than double the sum. Writo, t "F&im, "Clorianydd" Oifico, LlaAgefci, 3476cl I Miscellaneous. Wanted and For Sale. CL'NARD LINE and 00.—Bookings to Canada United States,, etc.—Apply, Butler, I.Iai ddaniel, Gaorwcn. 9527ci CANAHIES, every variety, aheapeKt, boss Also British Birds, Talking Parrots, ot. List post frec.-Hudd, Bird Specialist, Norwicd FOR SALE, a "Wilton Freezer Fan Motor, 200 to 230 volts, continuous current, 9-ii blades, by the General Eleotric Co., Ltd.'—A< dress "W.F. "Chronicle" Oftioc, Bangor. T^OR SALE 3-h.p. Portable Steam Engine, Fii X Box, Tubes, Tubes Plate, etc.; nearly'new on Iron Road Wheels; first-class working orde —Apply, W. Morris, Maes-y-Fron, Llal duia3 38843p GENERAL ACCOUNTANCY. Rcn7~an Debt Collecuon. AU Clacaes of Insuranc. .-Llew. D. Jonctf, House and Eisleuq Aaen 125, High-street, Bangor. 11231c MAE Baedd du o waed pur yn Cefn Mae oglan, Llangaifo. Eniilodd yn Preimi Bangor. Tal am wasanaeth, 2. 8453ci S7RONG, healuhy, well-rooted Transplantc s Ornamental Shrubs, for Sale, of Aucuba Box Es-oaIonian, Euonymus, gi^een, silver an golden PI our iu Haasti, I/aurustums, Sweet'Bay Y CWSJ etc. Price list on application from Thorn* Hughes, Laixisoape Gardeaor, 35, Dinorwic-etixx? Carnarvon. e npiIREE Mammoth Bronzo Turkey Cockerel 20-241bs. weight; Fino .Straight Breast; reoommendod for Stock. Druminond Rhy. orddwy, Rhyl. p WANTED, medium-sized Fire-proof Safe.- Reply Williams, Dwyfor, Criccieth. W- EÜnSEEDs-;¡-MANUhES.-=- N tter on the Mai-kot, Special Prize < Five Guineas open to Anglesey only. Appl Butler, Llanddaniel, Gaerwen. 9528el V^ANTED, Rabbits; any quantity; best pricc given; cash on delivery.—C. and E. Ga brett, 8. Market-street, Holyhead. c Yl^ALLPAPERS, from l^d per roll. An quantity, largo or small, at WholesaJ Prioes. Stock exoeccU 250,000 rolls; all classes.- Write for Patterns, stating clats required Th Barnett Wallpaper Co., Ltd. (Dept. 280), Cain; field-avenue, Manchester, 0 -PAGEIIOOKut. HERBS, a.rId how t 64 uso them, free; send for ono.-Trimiel Tho Herbalist, 144, Richmond-road, Cardifl Established 1879. 0 Gt-M HAm. permaoiently and speedUx n stored to ita original colour br naV HARRISON'S HAto 1 £ U 9 1 i. r > f I YR Hen Chwisgi Y slotaidd bnwog. A Sefydlwyd 1797. rlrrOWSmitll S ARGYMHeLLI«YNARBENNia fV/R Hen Chvvisgi 1 i'r rhai ymotynant am Chwisgi I« j o ocd mawr ac yn nolloi Our. Ixleniivet SSICnCI. Qwarandr ei fel cynnyrcli y Distyiiwyr Vsgotaidu DJacnsf yn tillig. —.4 RRO Yr SMITH & RIDER,— 9, South King Street Fel he!P 1 dreaiio bw^d. thoddir {Late Back Km* street). gwerth ar ei dynerweh a'i flas MANCHESTER. gan bawb. ¡ *-ans»c«r-rni"-TriirrmMimi■■■ ■» ■ ii ■ 11 i ■iiimiiii ■ nil 11 > niiinii mi i n ■ i ■ im inwiii t ma r ■inwiiimni -J CANWYLL Y CORFF YW Y LLYGAD. -=-==-====-==: SJE3":E CTOS. =-=- Amrywiaeth niawrlmewn Gold-Filled, Aluminium, a Steel Frames. Spectols, Eye-Glasses, Rimless, etc. Adgyweirir t) a rhoddir Glasses mswn hen Frames. Profirygohvg yn ofalus gan- R. R. JONES, M.P.S., Fferyllydd, Amlwch, a T. J. PRICHARD, M.P.S., Fleryllydd, Llangefni, sr'" JONES BROS. UINPMOR fel Pfe • 1 if MACKINTOSHES Gwlan y Ddafad. LfTUlU OOiIS0, HETIAU. i| p • CAPIAU. Brethyn Da, LlSflSClHL MUFFLERS. Toriad Da, COLLARS. Gwaith Da ========== TIES, a bar i bawb BRETHYMWYR &c., 5rc. Edrych yn Dda. BLAENAF MQN< OVERCOATS a SIWTIAU- 21s. ac uchod. O J. WIL-USAMS, Y Shop Esgidiau, ZD 3, Glanhwfa Road, Llangefni Detholiad Ardderchbg at y Gaeaf. F T '11, T ESGIDIAU. LEGGINGS, SLIPPER, GOLOSHES TRWSIR BOB ESGIDIAU YN Y MODD GOREU PEDLEY TYRES. Y MAE D. M. OWEN, CYCLE DEPOT, LLANDDEUSANT. wedi ci benodi yn Agent dros yr oil o Fon i waeuthurwyr yr uchod, set y Tyres goreu ar y Farchnad. Hefyd mae ganddo mewn Stoo MOTOR CYCLES a BICYCLES 0 3p 68 I FYNY WEDI EU GWARANTU. Bydd D. M. OWEN yn galw gyda. hoB Cycle Agcnti y Sir yn ystod yr wythnosau nesaf. "The Popular Perfect SmoktJ." CAMBRIAN SnOKING MIXTURE. Manufactured from the choicest selected Tobaccos, by E. Morgan Hughes & Co. I Tobacco& Snuff Manufacturers, *?"n"?' *v'v AMLWCH. HOUSES TO LET. ENLLECH~BAV; ANGT-ESEYy—To I.-elT well-furnishod House'; bor.itifully sifcuat<"d; close to shore and station.—Full particulars apply, "X. "Cloriariydd" Office, Llangefni. 9b2ÔoJ. HOUSE to Let, immediate possession, within five minutes' \fti!k from Llangwyllog Station; containing Parlour, Living-room, Kitchen, Pantry, th-r-ec, Bedrooms, Out-buiklinga, and Gr&n.-Addvess "W. Clorianytki" Office, Llangefni. 9506cI fa yO BE LET, Moisa l.odg-c, Aniiwoh, Anglesey; A convanientlv situated for Railway and within ten minutes' walk of the Soa and Bull Bay Golf Links; roug'.i shooting can be obtained. —Apply to T. Fanning Evane, Plas I.landdyfruan, Llangefni. o mO BE LET iu Anglesey, naar Straits, De- X tached Residence, oor*taining three Sitting- rooms, Lounge Hall, five Bedrooms, Dressing- room, and all modern convenience?; luge Gar- dens.—"Box 185," "Ciiroru'cle" Office, Bangor. OSEMARY, MEN.\I BRIDGE7 having tliTe^ Entertaining, five Bedrooms, B;;lh, Box and Dressing-roome, Kitohcn, Scullery, Larder, and usual otfitcs; good Garden. Rent moderate.— Apply, Robert*, Ro^rnary, Menai Bridge. o ARM and riO'I'E],, FESTINTOG.-New- borough Ariiii Hotel and Fairm (108 acres), and Sheep Walk, to be Let from Lady-day n-ext.- Particulars of Meser- Tapp, Jones and Son, 5, Little George-stfc-cl, Westminster, S.W. o T.HE vRotfp:FERRANGÓR ;-b('fj;aclid jL Priv,ato Residence with Gardens and Orna- menfcal Grounds of about 1 a^re, 1 rood, 5 percliee. Accommodation includes live Entertaining-rooms, twelve Bod rooms, Wine Cellar, two T?atkrooins, two Kitchens, Laundry. Servant's Hall; electric li.g'ht throughout, except two rooms cn basement; sanitary arrangoments completely renewed by late occupier.—Apply, Mr C. Pozzi, Crajg Beuno, Bangor. c HOUSES FOR SALE. LLANGEFNI.—For Sale, modern Dwelhng- house, known as "Glyn Siriol," Station- road; oontainiing Bathroom, W.C., Gas, also Gar- d,en 'at back.—For partICulars apply Jones, 12, Plafilhyfryd-terraoe, Holvher!enc>e, inside and out, in some of the leading gardens in North Wales; three years aa foreman; age A; excellent referenc,g.-Addre", "Box 112,4f "Chronicle" Office, Bangor. o GARDENER (Head Working or go-ed Single^ %-X handed), thoroughly experienced inside Mid out, ago 45, niirried, good rofcrer,.ce6, abstainer.—Address, Box "W.J.B. Cflhroiticio" BaJ.gor o L.' '—-=y § Sut A I yr f I I J. m | 1 Ydych j ta Mae pawb yn gvfarwydd a'r cv7estiwn *|; W? hwn. Clywir et' dros yr holl fyd. Yn tr? mhob iaith ceir ymholiad cyfystyr i f|? t|i "Sut yr ydychP" Yr un dyhead a fH flj dymuniad.mijwrc'ylfredinolyw iecliyd fj? •|i da. Dywed y mecldyg-on medrusaf ac 4? iu enwoeaf fod psdair rhan o bump o'r »U Hi holl afiacliydon yn tarddu o ddiffyg fji i|i treuliad neu sofyllfa ai'reolus yr afu a'r j|j ymysgaroedd Mae jji | Beecham's | 1 Pills j 31 yn gwella pedair rhan o bump o'r holl 2; X afiechydon trwy symud ymaith yr 3j ftehos. Maent yn eich eryfliau ac yn X ymlid ymaith yr amhuredd a acliosant TH deimladau o drymder a blinder— X ? ? rhybuddion Natur o aimrhefn. Mae 3i W BEBCHA/Vl'S PILLS yn cadwpobl Tj; 2? yn 11awen ac yu eu gwneud yn siriol. Dyma'x feddyginiaeth fwynfygwyddis g? y|* am dani i gryfhau y cylla, gwella y -g •t* treuliad, a rbeoleiddio yr afu, yr fg W elwlod, a'r ymysgnroedd, raewi gair tp maent yn feddygiuiaeth anffaeledig H? $i>ch ?! | Cadwyn lach. | »fi GwertMr yn mhob man mewn blychau, 1/1} •• ° 'OB obeIinau). RODINE ROUTS MS Rcxiinc Raf" Pi isoti is the most powerful r:1J I IDestroyPr, and (' -attly. Kiils Ita{s or. :hrB;n,t B Safe, Sure, Speed v. ('1 Is., 2s., 3.s., Ss. post-, 2d ffl — HAKLBY. Clieniift, Perth. H Aeen-T. J. Priehar^l, Chemist.. I,lant?jfni H R. R. Jones, Chemist, Amlwch H. T. Tlioma B & Son, Chemists, Aborffraw J. T. Ihomfti h Chemist, Porulinorwic; aad ltecs itjbert- H Menai Bridg-o ""J18 J