Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
LLYFRFAR CYFUNDEB

LLYFRFA'R CYFUNDEB. BARCEINION MEWH LLYFRAU. I Gwerthir yr ychydig sydd yn weddill o'r Llyfrau isod am bris gostyngol. YR EPISTOL AT Y GALATIAID, gan y Proff. Hugh Williams, D.D., Is. 6c. am 9c., cludiad 3c. LLYFR Y BARN WYE, gan y Parch. W. R. Jones (Goleufryn), Is. 3c. am 7c., cludiad Sc. LLYFR Y SALMAU,(I-XLI) gan y Parchn. J. Hughes, M.A., a R. E. Morris, M.A., 2s. oam Is., cludiad 3c. YR EPISTOLAU BUGEILIOL, gan y Parch. W. James, D.ID., Is. 6c. am ,gc., cludiad 3Q. YR EFENGYL YN OL MATTHEW, gan y Parch. W. J. Williams, Cyf. I, Is. 6e. am 9c., clud- iad 3c. Eto, Cyf. II, Is. 6c. am 9c., cludiad 3c. YR EFENGYL YN OL LUC, gan y Parch. Llew- elyn Edwards, M.A., Cyfrol 1, Is. 6c. am 9c., clud- iad 3c. Eto, Cyfrol II, Is. 6c. am ge., cludiad 3c. LLYFR I. BREN.HIXOEDD, gan y Parch. T. James, M.A., Llaridyssul, Is. 3c. am 7c., cludiad 2c. YR EPISTOL AT Y RHUFEINIAID, gan y Parch. D. Roberts, Cyfrol I., Is. 6c. am 9c., clud- iad 3c. Eto, Cyfrol II., Is. 6c. am 9c., cludiad 3e. EPISTOLAU PET.R, gan y Parch. Griffith Ellis, M.A., 2s. am Is. cludiad 3c. YR lEPIiSTOL AT YR EPHESIAID, gan y Parch. Edwin Williams, M.A., Is. 6c. am 9c., clud- iad 3c. LLAWiL YFiR AR B A/BYDDIAETH, gan Dr. Wright, Is. am 6c., cludia.d 2c. EPISTOLAU TOAN, gan y Parch. Hugh Wil- liams, Amlwch, 2s. 6c. am Is. 3c, cludiad 3e. THE SACRED BOOKS OF THE OLD TESTA- MENT, (Davies' Lecture), by the Rev. Edwin Williams, M.A., 3s. 6e. am Is. 6c, cludiad 4c. THE HOLY SPIRIT (Davies' Lecture) by the Rev. T. J. Wheldon, B.A., 3s. 6c. am Is. 6c, clud- iad 4c. Y SYOHED AM DDUW (Darlith Davies), gan y Parch. G. Ellis, M.A., 2s. 6c. am Is. 3c., cludiad 3e. PREGETHAU'lR PARCH. THOMAS iREES, D.D., Cefncoedcymer, 3s. 6c. am Is. 6c., cludiad 4c. I Y GYMDEITHASFA, gan Mr. Edward Jones, Bangor, 6s. 6c. am 2s. 6c, cludiad 5c. I LLYFRYDDIAETH Y CYMRY, gan Gwilym Lleyn, 15s. am 5s. 8c., cludiad oc. BI0 GRAPH I GAIL DICTIONARY, by the Rev. I Joseph Evans, 3s. 6c am 2s., cludiad 4c. YR YSGOL SABBOTH-OL. gan Mr. Edward I Jones, Bangor, 2s. am 6c., cludiad 4c. I COFIANT Y PARCH. THOMAS JONES, DLNBYCH, gan y Parch. Jonathan Jones, 8s. am I 2s. 6c., cludiad 5c. BYWYD A LLYTHYRAU'R PARQH. LEWIS I EDWARDS, D.D., gan v Prif-athraw T. Charles Edwards, D.D., 11s. 6c. am 3s. 9c., cludiad 6c. COFIANT A PURE GE THAU' R PARCH. JOHN HUGHES, D.D., gan y Parch. John Wil- liams, Brvnsiencyn. 7s. 6c. am 2s. 8c. cludiad 6c. LLAWLYFR AR ACTAU YR APOlSTOLION, gan y Parch. J. Morgan Jones, Cyfrol I., Is. 3c. am 8c.. cludiad 3c. Eto, Cyfrol II., Is. 3c. am ge., cludiad 3c. COFIANT Y PARCH. EVAN/HARRIS, gan y Parch. Thomas Levi, Is. 6e. am 9c.. cludiad 3c. CANWYLL Y CYMRY, gan Vicar Prichard, I Llanymddyfri, Is. am 6c., cludiad 2c. O:WETTHI'AU'R PARCH. W. WILLIAMS, PANTYCELYN, Cyfrol II., 8s. 6e. am 2s., clud- I iad, 5c. TELERAU. I <1.—Disgwylir arian gyda phob archeb. I 2.—Y prynwr i dalu'r cludiad. 3.—(Dylid nodi'r eyfeiriad yn 11 awn ac eglur, ac, 11efyd nod pa un ai gyda'r rheilffordd, gan roddi enw'r Orsaf agosaf, ynte gyda'r post y disgwylir 'yi Hyfrau. Os gyda'r post, dylid amgau stamps 'I •dalu'r cludiad; ac os bydd arian yn vreddill, dych- welir y cyfryw gyda'r llyfrau. 4.-Gan na chymerir vn ol unrhyw lyfrau fyddont illeb eu gwerthu, nis gellir anfon llyfrau on sale or return. Archebion a thaliadau i'w hanfon i'r Goruchwyl- iwr:-D. O'Brien Owen, Caernarfon.

Advertising

Telegraphic Address: GWALIATEL," London. T&lephone Nos. 5010 & 5011 City. HOTEL GWALIA, UPPER WOBURN PLACE, LONDON, W.C. CENTRALLY SITUATED. I (Within 5 minutes' walk of Euston Station and 20 minutes' from Paddington by Underground Railway to Gower Street Station). BED, BREAKFAST, BATH & ATTENDANCE, 5s. EACH PERSON. 130 ROOMS LUXURIOUSLY FURNISHED. Passengers lift to all floors. Fireproof Building. JOHN M. JENKINS, Manager. Cysur Cartref i Gymry pan yn Llundain." BINGHAM PRIVATE HOTEL. 5, SOUTHAMPTON BUILDINGS, OR 63, CHANCERY LANE, HOlBORN. (Opposite Chancery Lanei Tube Station). TlÙ, superior Hotel is most conveniently situated for Visitors for either Business or Pleasure, and is under the personal supervision of Mr. and Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West End', and all parts of London. Special Feature.—Quietness, Home Comforts, Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate Charges. Special -erms to Ministers. Electric Light Throughout. Night Porter. Telegrams.—Alcoves, London. Telephone.—422 Central. Patronized and Highly Recommended by Leading Welsh Ministers. A HOME FROM HOME. CARTREF ODDI- CARTREF.  D. J. TRUSCOTT, (PANT-V-CELYN HOUSE), 87, Marylands Road, Paddington, LONDON, W. Moderate Charges. Fifteen Minutes' Walk from Paddington Station. Fare by Bus Id., by Cab Is. Telephone No. 7087, P.O. Hampstead. ROWLANDS' GWALIA TEMPERANCE HOTEL, 61, MOUNT PLEASANT, LIVERPOOL Also s4 Bangor, Beoumaxis «&d Llangefni. HOME COMFORTS. MODERATE CHARGES. DANIEL'S PRIVATE HOTEL 9 & 10, THAVIES INN, HOLBURN CIRCUS, LONDON, E.C. (Established over 50 years). The above well-known Private HoteV continues under the management of the Proprietor and his niece, MISS DAVIES, who has had several YE:aq' experience in the) work. Whilst thanking our numerous friends and patrons for their long-continued support, it is hoped, by constant attention to their comforts together with moderate chargas to deserve the continuance of their patronage" The situation is most central and convenient, having frequent facilities by Bus. Tram, Car, Electric Railway, &c., to all parts of the Metropolis. NIGHT PORTER IN ATTENDANCE. Telegrams—" Daniel, Thaves Inn, London." E. DANIEL, Proprietor. YMWELWYR A PHWLLHELI BWYDYDD BLASUS, LLETTY CYSURUS. TELERAU RIIESYMOL. Gwalia Restaurant, Pwllheli. Mae y Sefydliad uchod wedi myned dan adgyweir. iadau enfawr yn ddiweddar, ac y mae yno gyfleusdeirau arbenig i gael pnb lvath o fwydydd a danteithion ar fyr rybudd. Rhcddir telerau arbenig i gwmniau yn treulio eu gwyliau yno. Ymofyner a Mrs. Walls Thomas. CYMDEITHAS YSWIRIOL Y METHODISTiAID CALFINAIDD. s Yn unol a phenderfyniad y Gymanfa Gyffredincl yn Nhrefnewydd Meliefin 10—13, 1912. ffurnvvyd .■ y Gymdeithas yn ddiced, a chymeradwywyd hi gan v Dirprwyvyr Ieehyd Cenedla,ethol Cymru ar y 27 a Fehefin, 1912. Prif Swyddfa— 34, QUEEN STREET, CAERDYDD. Yegrifenyddion— For De: THOS. THOMAS, o'r Brif Swyddfa. I'r Gogledd: Parch. W. W. LLOYD, 22, Castle Square', Carnarvon. 10 I'r De: Mr. EDWARD JENKINS, J.P., 154, Cathedral Road, Caerdydd. I'r Gogledd: Mr. J. DAVIES, Muriau, Bont- n-ewydd, Caernarfon. Bydd yn dda gan yr ysgrifcnyddion ystyried pob cais am aelodaeth, ac ateb unrhyw vmofyniadau anfonir iddynt. Gwneir pob yrudrech i dchvyn y gwahanol eglwysi i gyffyrddiad a'r aelodau yn eu symudiad o Ie i Ie, yr hyn sydd yn bwysig iawn. THOS. THOMAS, Ysgrifenydd.

BASAR GYMREIG WOLVERHAMPTON

BASAR GYMREIG WOLVERHAMPTON. Oedd i'r chynal Hydref 20, 21, 22, 1914. Drwg iawn gan. ,y Pwyllgor hysbysu eu bod, o | herwydd y rliyfel bresemiol, wedi bod dan orfod i ohii-io y Basar uchod hyd ryw amser a nodir etc.