Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 13 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
1AR Y MAES

1, AR Y MAES. (CAN Y PARCH. R. J. WILLIAMS). y CWAtTH YM LLWYDDO. Derbyniais lythyr oddiwrth y P.arch. J. PengWern Jones, yu yr hwn yr amiygai ei lawenydd o glywed oddiwrth rywun a fu yn yr Arddanghosi'a Grenhadol yng Nghaerfyrddin, fod yr Arddanghoefa wedi proH yu foddion bendith ysbrydol i lawer, oblegid y U\vyddwyd i osod y pethau pennaf YQl flaenaf. "Dyma," meddai, ''ein hangcn mawr yu India yn pvstal ag ym Mhrydain, yn ein bywyd personol ac yng ngwaith yr Arglwydd. Anfonwyd i mi lythyr '(.'yfrinachol ddoe yr hwn a anfonasid o'r Aifft a,c yn y)' bwn y desgrind gwaith gras Dnw ya y wlad honno. Yr oedd wedi ei ddechreu ymhUth y ccn- hadoa ac fel hyn v dywedai un o'r cenhadon hynny: "Ni bu dwsm o genhadon; awyddus am ddwyn oddi- amgyich adfywiad ysbrydol, byth er y diwrnod rilyfedd hwnnw yn yr oruwch ystafell, yn fwy unol mewn deisynad, mown amcan. ac mewn ymdrech, na'r rhai a 'neilltuwyd g'an yr Ysbryd Glan i'r wem- idoaeth gvsegredig hon." i d i Gynhadledd grefyddol mat yr agoriad i'r broblem o enniH eneidian yw ysLgys- cs:riad llwyr a hoUol ar ran y cenhadon, gan wHettd enniU eneidiau yr amcan cyntaf i'w hoM ymdrechlon Da gennyf ddywcyd fod cyfnewidiad mawr ym .iihlith 'INaniastdras y rhanbarth yma, ond nid yw fto y.r hyn ellid ei alw yn waith ysbrydol. Er 'engrain't, yr ydym yn cvnnal gwasanaeth hob Saboth yn ysgoJ agosaf i Maulvi, a deuai pcbl y gymydogaeth, yn enwedio; y Brahminiaid. yno i gelsio rJtwystro ein gwaith ac i'w gymervd yn ys- gafn. Erbyn hyn, ac er's rhai misoedd, y bobi hyn yw ein cynorthwywyr goreu, a deuant t'r cy- farfodydd crefyddol i Maulvi ar brydian. Heddyw treuliais dros awr yn ateb cwestiynau un o'r Brah' 'ininiald, yr hwn a ddaethai ym.a o I)wrpa-, i'w goryn. Y ma-e amryw ohonynt yn darllen y Beih! vn rhwvdd. a gwvddant hs.nes bywyd Crist. I' i, hvn Dvdd arnom eisieu yw dylanwad Ysbryd D:iw wneud yr hyn a wydda.nt yn wirioneddaa byw iddvnt. Dywed y Parch. D. E. Jones, Lush.ai, fod -!23 n ljusheatd ieuainc wedi eefyll arhonad Uudeb Ysgol- ion. Sabbot.hol Jndia ym mis Grori'i'enaf. DeL'byn- iwyd f,13 trwy law Miss Annie 'W. Thomas tuaa: ."t gym'.al athraw ar Fryniau Lust,,i. Y ma.e Mr. Jnncs wedi penodi gwr ieuanc o'r enw (Bwriedir iddo ymweled a''r psntren hynny ne nad oes efengylwyr nac athrawon. Aeth i bent.i'ef o'F enw Arro yn. nechren Mchefln. Anwybodus iawn oedd yr ychydig Gristnogion yn y pentref hwn. Yr oedd y plant hefyd mor fudron mat un o'r pethau cyntaf-a- wnaeth yr athraw oedd eu hanion i'r ff.Ynol-i i ymolchi fore Sadwrn, a bore 'Sul yr oedd I'O yn yr Ysgnl 'Sabothol, hen wyr, 'ac hen wragedd, yn gyetal a. phobi ieuaiuc a. phlant. Y mae oddeutu o0 ohonynt wedi dysgu darllen. Daetli rhyw awydd arnynt fyw fel y Cnstnogicn cynteng, a phopeth ganddynt yn gyUTcdin, ond ni .chefnogwyd hynny gan eu hath] aw. Danghosodd rhai ohonynt hefyd awydd i fyned o amgylch y wda.d i bregcthu, ond ychydig iawn oedd eu gwybodaeth. Pa i'odd bynnag cynhaliant y ddyled'swydd deuhi. ::Idd vn rheolaidd bron i gyd. Bvdd yn ll?wen?dd mawr gan gai'Edigion y Gen- ti,icfaet,li. ddea!! foct ;784 wedi feu Jbeoyddlo yng ngagledd Lushai yn ystod y flwyddyn _hon. mewn Ihii na saith mis o amser, set o ddechreu ionawr hyd gan ol Gorffenaf. YSGOL MEHCHED. SYLHET. Derbyniwyd yn daiweddar dd-A'y dystiaiaetn l eft'eithiolrwydd "v gwaith a wneir gan Miss Morgan vn Ysgol v MeiGhed, Sylhet.—y naill gan Miss .8. 'Oas, B.A., Inspectress of 'Schools, yr hon oedd fel a o'aniyn,—"Ymv/elais &g Ysgol Genhadol y Merched heddyw a boddhawyd 6 yn fawr gan ysbryd a gwaith vr ysgol yii gyffredmol. Yl'hyn a'm tal'awodd fwy- af oedd destlusrwydd & threfn y gwaith. Y mae y ddisgyblaeth .Iiefyd yn rhagorol. Yr oedd yr yi- S]ifcnnu yn dda iawn yn y dosbarthiadau isaf, a'r g\viiia.dwait:h yn rhagorol drwy yr holl ysgol." 'Wedi hynny galwodd Major Gurdon, y Prif Odir- prwvwr, i'w gw'eled, a dyma fel yr )6griiennodd yntau,—Cei'ais fawr i'oddhad a..dyddordeb yn. yr Lyn a welais yn yr ysgol hon heddyw, ac yr wyf yn llongyfarch Miss Morgan ar y iii-fer iiiawr o ferched Rindwaidd ac.y mae wedi llwyddo i'w denu iddi. Adeiiad gwael yw yr hwu y cynheli.r yr ysgot ynddo. 'Hydcraf 'i'r cyBllun sydd a.i- droed i ddarpar adcilad newydd, gael ei -ddwyn oddiamgylch yn iuan, ac y bydd yn 'bosibi i Gyfarwyddwr Addysg y Dalaeth roddi cymo:rth tuag at ei godi. Nifer y merched yn bresennol heddyw yw 75. allan o .88. DeaUais mat y i.,he,wm .aia absenoldeb amryw oedd y tywydd gwlyb. M)SS ARANWEN EVAMS. Llawen genuyf ddyweyd I ml dderbyu llythyr oddiwrth Miss Araviwen Eva.ns yn yr hwn y diolchai am gydymdeimlad a. gweddiau Cyfarwyddwyr y Genhadaeth ar ei rhan. "Atebwyd y gweddiau yn helaeth," meddai, ".ac yr ydym wedi proR nad yn ofer y disgwy.lir wrth, ac yr ymddiriedir yn, yr Ar- glwydd. )Bu y cyfeillioii ynTia. yn garedig dros beu wrthyf. Mis i yfory y gwnaed yr "operation," ac erbyn hyu yr wyf bron wedi cael llwyr adferiad. Gynted y byddaf yn ddigon cref bwriada.f ddyfod adref." -YEBYTI MEROHED, SVLHET. Derbyniwyd y symiau canlynol drwy law Miss WiUiams, Sylhet, (Cydnabyddwyd eisoes .6372 3s..lie.)—Mr. C. L. Williams, Tyn Llwyn, Mold, ICs. 6c. 'Casgliad yn Cilfynydd, lls. 6c. Miss H-annerman, Abererch, C5; Y diwsddar Syr Edward Anwyl, 7s. 6c. Mr. Mills, Aberdare, 31s. Mrs. Walter "Lloyd, 21s.; Casgliad Bethania, £2 Is. Mrs. Morgan, .ICs. Mr. G., Is. Mrs. John Davies, 3's.; Mrs. Dr. Jones, Amlwch, 10s. 6c.; Mr. J. Thomas, W.ellneld, Llandilo, 20s.; Mrs. Trevor -Owen, Swansea, SIs. Mrs. T. J. Lewis, 'St. James' Gardens, 20s. Mrs. E. P..Hughes, 10s. 6c.; Mrs. Jonathan Jones, Hill Crest, 30s. Dr. Collins Lewis, '10s. 6c.; Mr. Montgomery Williams, SOs.; Miss Montgomery .Williams, 5s. Mr. Morgan Jen- ,,kills, 'L*tA. Mr. D. R. Evans, tBrynmor 'Road, '10s. 6c.; MM. Phillips, 'Uplands, 5s.; Alderman Ben Jones, U.H., .E2 2s. Rev. R. "Gr. Jones, Argygle, 31s.; Mis. A. 'E. Morgan, 20s.; Mrs. W. D. (Roberts. 5s. Mr. Greatrex, 10s. Mr. Henry JoRes, 10s. Mrs. Vaughan Edwards, 10s. 6c. Mr. W. P. Williatcs, 10s. 6c. Mr. J. D. 'Williams, 10s. 6c. Mr. W. A. Jones, 5s. Mrs. Fred Jenkins, 2s. 6c.; Mr. D. F. Meyler, ais.; Mr. R. W. Jones, U.H., .S2 2s. Mr. 0. Owen, Carmen Villa, 31s.. Derbyn- iwvd trwv law Miss M. D. Roberts, iB.A., County School. Fishguard: Mr. T. Lewis, U.H., Chemist, 10s. 6c. M)'. W. Evans, Solicitor, ICs. 6c.; Rev. and Mrs. Herbert Davies, 5s. Mr. Meyler, Chemist, .Bs. 6c. Mrs. Evans. Vergam Terrace, 3s. Mr?. Kitching, 'Is. Miss Evans, Bodmor, ils. MIfs M. D..Roberts. tB.A., 53. Mr. A. C. Evans. Denbigh, 31s. Mrs. Evans, Tin Bungalow, Pwllheli. 10s. 6c. Rev. ¡Owen Ell'?, LIanuwchllvn, 5s. Mrs. J. R. Jarrett. Trawsfynvdd. ICs. Mr..R. Jones, Water- loo, .63 3s.; Mr. 'D. Evn.ns, U.'H., H.irwaen, 10s.; Rev. G. Morgan, Dinas Cross. ICs. .A mite towards the Hospital from a. sympathizer. £5; Pron'. David PmHips, M.A.. 'Bala, lOs. 6c.; Plant bach yr Ysgol Llandudno, 7s. 4c. u>n8117B. 3c.)

NODION

NODION.. Cvrhaeddodd y newvdd am fa.rwc1a.eth Canton Me'h)r,mahCyrnoIMellor,A.bergele,arfaesy frwydr. Gedyweddwaphlant. Yin mrwydr Mons anafwyd Mr. 1E..Roberts, llythyr gludydd Harlech, ac y mae ar hyn o bryd mewnysbyttyynLloegr. Y mae drcs bGdair mil o wasanaethyddion Cwmni Fi'0'fdd fHaiarn y Great Western wedi eu gall", un ai i'r fyddin neu i'r llynges. Ca,sglod.d eglwys a, ehyn'uH.eidfa Stanley Road, (Dootle, :E53 ,1.53. lOc., tuag at Gronfa. Ty,vysog Cymru i ddioddefwyr y r.byfel. Y mae'r Parch. H. D. Hughes, Gyf&n, wcdi derbvn yr a.hvad a gafodd i fugeilio eglwys London 'Road, Caergybi. Dywedir fed Llandudno eleni, oherwydd fod y I'hvfel Yn troi vmwehvyr draw, wedi cael coiled o t".a £lüO,OOD. Y mae Mr..Lloyd George wedi addo cadw gwely yn yr Ysbytty Cymreig a anfonir i facs y frwydr. Golyga hynuy danysgri6ad o .S350. Penodwyd Mr. Ivor Boweh, X.C., yn Recorder Merthyr, fel olynydd i .'Syr D. Eryumor Jones, K.C.. A.S., yr hwn a. benodwyd yn Recorder Caer- dydd. Yn .LIundam ffurBr bataliwn o Gymry'r ddinas I fyned i faes y rhyfel, a. bataliwn arall i wasan-aetim fe1 TiriogaRthwyr. Cynwysa'r ddwy fataliwn hu mil o wyr bob un. Dydd Mercher yr wythnos o'r blaen, yr )eid y Parch. H. D. Jones, Ph. D., gweinidog GorNwysj':),, Pe.nrhyndeudraeth, yn hwylio am yr America. Di-.gwyHa ddychwelyd tua diwedd y fwyddyr.. Y mae Methodisti-aid Llundain waji gwahodd Dr. Caradog 'Roberta i arwain yn eu Cymania Can't 'nesaf. Annibynwr ydyw Dr. 'Roberts, ac y m3e hyn yn esiampi dda o egiwysi Ymneilltuol yn codi vii es i an,. p t dda o eg t wi-ei Yrnii e ii l tuo l y'n cc?"i uwehlaw cnwadaeth. Dychwelwyd Mr. David T. SalathicI, yr ymge]; ydd 'Rhyddfrydig, yn aelod o Gyngor Dosbarth Caerfnii, gyda mwyafrif ar yr ymgeisydd Toriaidd a'r ymgeisycld AnibynoI. Yswiria,nt Cymreig wedi cy- hceddt pamffled amserol, ynglyn a Buld Gentjdigae ? ?r  yn etiuro'n llawn .ane gwragedd m.rwyr. JIynges v.-yr, a milwvr (gan gynwys Tinogaethwyr) a mil- wyr y Fyddin Gadw sydd mev/n câd-wasanaetlL .'Hefyd maeht wedi cyhoeddi conen fer a syml, yn cynnwys cyfarwyddladau i'r rhai sydd yn gvvI,irl- yddn ar wragedd y gwyr a aeth allan, ac yn (¡a'¡gl): y cwrs y dylent ei fabwysiadu ar unwaith er rhpddi'r wralg ar ben ei ffo'; dd i gael y Ludd yn ddioed. An- fonir copiau o'r rhai hyn i holl ganghena.u :), clyn- rychiolwyr Cymdeithasau Cymeradwy, ,i Bwyllgorau Yswiriant, Cymdeithasau Gweinyddesau, Meddygon y Panel, Prif Gwn&t.abJiaid, a G.Uymdeithasau Dyn- garol drwy'r Dywysogaeth, ac nefyd i'r Pwyllgor Ymgynghori Cymreig. Deallwn yr eni'yM y Dir- prwywyr gopiau I'r neb a ofynna, am danynt, a bydd yn dda ganddynt gynorthwyo mewn unrhyw achos o amheuaeth neu anhawster.

Advertising

Dt> <> <> < <> 0:<>