Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 14 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
7 erthygl ar y dudalen hon
Y DBIOD

Y DBIOD. (CAM Y PARCH. DANtEL ROWLANDS, M.A.) (Pan s&niwn ar y Ddiod, fe wyr pawb mai am y D-diod sydd yn meddwi pob' y meddyliwn,—yr un avdd, yn ol y Gair Sanctaidd, yn "watwarus," yn '"derfysgaidd," "yn brathu fel sarN ac yn pigo fel "derfy"s g a'r Ddiod tystia, chwerw bro'aad aneirif fyrdd;.vnau mai "y ffordd i uSern yw ei thy hi, yn disgyn i ystafelloedd angeu." A pheth aydd i'w da yw pdyd am dani? Wel, y mae yn radd o foddlonrwydd fod peth llei- had yn cymery'd lie yn yr anferth ddifrod y mac yn achcai yn &in gwlad., Wedi cyma.mt c ymdrech i geisio ei gwtthwy,n,tbu., ar ewbl trwy y biynyddoedd Yn proR i'r fst& mddau.. yn ofei% y Mae, yn sicr, yn both cysrga.el He i hydera fod y Ha.nw bellach yn dechreu troi. 'Ddeng mlynedd yn ol, fel y dywedai yr Arch {Brif-mtydd, yr oodd nifer y tafarnau yn y DeymM yma, tua 1CO,000, ond o hynny hyd yn awr, er fed y boMogaeth wedi cynhyddu, y mae niter y tafarnau wedi lleihau yn ol tua :1,000 am bob un o'r deng mlynedd. Fe gyfrinr fod poblogaeth Lhindain, yn ystod yr '16 mlynedd diweddaf, wedi dvfod yn fwy o nliwn, ond y mae nifer y tafarnau yn y "ddin3s fawr wedi dyfod yn llai o 1,4CO. Mae yr nrian a v.'&nr yn v Deyrnas am y ddiod yn a,wr yn Uai o t.iag E'0,000 na.g ydoedd ddeuddeng m!ynedd vn ol. Pa bua.sai yr yfed yn 1913 yn ol yr hyn ydoedd yn 1874, fe fnasai v.r hvn a dale-sid am hynny yn ;S34a,0&0,(XM; ond nid vdoed ond £166 681 ODO set yn llai o dros .E75,C(X),OeO. Diolch, y mae hyn vn fawr ymwared Ond a allwn ni yn wynebhy"noll ymddiofalu, a disgwyl i'r diluw fyn'd h&ibio? Na allwn' Mae y drwg eto yn para yn anferth o fawr, ac y mae popeth yn galw arnom i \vneud yr oil a allwn er ceisio ei fwrw ymaith. Mae yr arian a werir arno fel y gwelsom, dros gant a chwech a thn-ugain o iiliynau o bunnau. Mae yn anodd cael syniad am y fath anferth swm. Y mae yn .fwy o J340,COO,COO ua dderbynir oddi,r holl reiln'yrdd y deyrnas am gludo teIthwyr a phob nwyddau; yn fwy bedair Gwaith na threuliau y L1ynG'<:1s. ac yn Iwy bum swaith na. holl dreuliau y Fyddin. Pe rhenmd y swTp hwn ihwng yr hell boblogaeth, fe ddeual i bob mab a mercli a phlentyn, trwy yr holl dcyrnas drca dair punt .a deg swilt. Ac fe geir fod dwy ran o dair o'r gwario mawr yn dyfod oddiwrth y dosbarth pweit.hiol. Mae ein gweithwyr ymhob cyieinad yn ewyno yn fawr am fychandar au derbyniadau, a r anhawster i dalu eu ffordd a chynnal eu teuluoedd, oc eto yn gwario am ddiodydd meddwol bob wyth- Tios, dros ddwy filiwn o bunnau Mae y fath war- io yn alaethus i feddwl am dano! A pheth a geir am hyn oil? 'Rhaid dweyd fod yr .ennill yn ddim, yn wir yn llai na dim o-d ma.e y polled yn echrydus. Fe ddisgwylir lechyd ile-,th; vn wir am aymor maith fe ystyrrid mai t.-A-Y yfedy ddidd yr'o?dd y pethau hyn i'w cyrhaeddyd Er- !vn hyn, sut bynnag, fe ddeallir yn amgen. Mae y meddyson uchaf oil yn un-llais yu datgan nadydyw alcohol, y peth yr ynr y diodydd hyn er ei fwyn, .ond gwenwyn pur; ac nid all ei gymeryd lai na phroR yn andwvol i'n natur. Fe wehr hefyd mai heb 'gymoryd 'dafn o'r ddiod feddwol y mae dymon yn alln Kwnevd v swaith caletaf ymhob cyfemad, ac 'fe dcleallir yn glir hefyd, wrth ymarfer neu fyned lh dan training" er gallu cyaawm pob gorchest- rampau,fod T perffeithrwydd ucliaf i'w gyrra--dd hob gvme.ryd diferyn o ddiod alcoholaidd. Fe yfir y ddiod er cynhesrwydd, ac y mac yn pen am funud deimlad felly trwy yrru ygw?d yn nes at y cro? o?ned l? vn fuan\? mae y teimlad hwnnw yn colli, ac yn cael ei ddil ga.no.erni mwy..Fe ynr ermwyn ?oldeb T &we?y.dd, ond os ceir ychydig ohoen yn ? y ddiod. mac hynny yn y an yn dyfod ?n ??'niod?efol drymder. Mac. "gwal "ochain, a ch?en." ? "dadwrdd," a "gwehau heb achos? ? '??id cochion," &c., o angenrheidrwydd yn dyfod? rai y rhai sydd yn arcs wrth y gwm 'r S?svddvnmynedi ymofyn am win cymysgedtg. ???? g?llgof y mae y ddiod y?y?? ? s?r dynion yn barhaus yn ceiaio P?eu bodyn ?w??r?o??n??iaidtrwv ?gy??nawm pob math o ??- ? ocdd Ar-glwydd A I v?arstone, cn-Arglwydd P1Ïf Faxn- WI' y Ðeyrna6, ar ol bod yn ,dllyn y brawdlysoedd -am -?????? a'i hngain, on' yn 4atcan yr hyn v cvtunid arno gan bron Yr holl farnwyr wrth ddw"eyd fod 0 Sf) i 90 Y can o'r troseddau a ddyid ?ewd?cS ?n%?d??????? gan Y ddiod 'A?eth am y lliaws?echydo? ?r an- eirif farwolaethau achosir gan y ddiod? Y mae yr ?eirif dystiolaethau diamheuol gryRon rydd yn danSs hyn, o dalu iddynt ychydig sylw .dif?nyfdod l, yn Pe?rnYnau deimlo, '? na bai fy mhen yn dd? ?od a'm llygaid yn ffynon o dd?grau, fel y wylwn Sydd a nos am laddedigion merch ?y mbob A beth sydd i'w wneud yn wyneb hyn oil? Mae -n dra sondus fod y cwestiwn mawr yma y dyddian ?r y? c?el mor ychydig o ? ym meddwl lliaws Sawr o'n cyd-wladwyr. -Fe elwir arno-m i wared ? ?hldi??u?ir i ai-tyjli .ac os meiddiwn mewn di- frawde??, yme?odi?dyw.dyd,??????????pwyesnwaridy; ni hyii" fe ofynir ar unwaith Omd yw pwyswr v ?lom.au yn dial? a'r hwn sydd ynca? dw dy enaid, ?i wyr efe? ac oni ?1 efe. bob dyn yn ole? weithred." Wrth reswm yr ydym i ?.? y?? a'r ddiod felltigedig ?in hun. Prm, mi h?deiat, yi ?mheSdhyn gan neb o'n darllenwyr; ond pe- d, ?wvS mymryn o amheuaeth god ambell i feddwl mae yn gysur y g?llem led.afu ? ?cyhyw amheuaeth trwy dystiolaethaucrynon cm gwy?on- S ?eth uchaf, a phro?d sicr y dynion ?cha.f a?hry? af ymhob mannad a.11 neb fod ar ei golled, end ym& Sordd'y bydd ar ei enill wrth ymgadw ?n Uwyr ac am byth heb gySwrdd & da,fu o'r ddiod feddwol. Yr archiad mawr a. diogel ydyw un y Lyfr, "Na.c edrych ar y gwin pan fyddo cooh, pan ddanghoso ei Hw yn ewpan." A bet.h yw ein rhwymedigaetn I gael pin plant oil yn Nazareaid? <8eth hefyd os gallai ?od yn bosibl i ni wared rhai o'r trueiniaid aydd yn gaethion dan gyfaredd felldie:edig y diodydd meddw- ol? Ac yn fsicr y mae yn lla.wn bryd i ni gael a,m- ddinyTi I'n hardaloedd rhag y fasnach beryglua yn y diodydd hyn. Da gennyf weled fod yr vnadon vn gwneud defnydd llawer lawn gwell o'r gallu a rodd- wyd iddynt gyda golwg ar drwyddedu tafarnau Mewn cyfarfod diweddar o'r eiddynt fe ddarfu t yn- adon Sir Gaernarfon atal trwydded chwech o'r taf- arnau qedd dan en barolyo-laeth. a thrwy hynny roddi .Otawr foddlonrwydd i'w lliaws cvd-wladwyr oedd yn disgwyl am nynny oddiar cu Haw. den'road da. yn cymeryd Ue yn y cvfeir!ad yma, ? hyderwn y profa yn fwy-fwy Uwyddlanus i symud ymarQ]. y maglausydd yn proR mor andwyol i gvn nifer o'n cydwiadwyr. Ac onid ydym yn gorfod arcs yn hir am 'Fesur iSeneddol vn He yr un a danodd yr Arglwyddi o'r neiUdu yn 1808? Llawenychwn gyda dwfn ddiolch a,m y mpsur da a cptynwyd i Yd gotland. yr hwn sydd eisoe? yrt dwyn ffrwyth da yn yr nt.alfpvdd a esyd ar v fasna.ch, ae a rydd alln yn 1920 I roddi atalfa ar y f¡!i.nach trwy ddewlsiad Heo!. A mawr Iwydd i'n cyd-wladwr teHwng, Syr J. Hr- h?rt ,Roberts, yn ei vmgais am ga..?I me&nr cynelyb i Gymru MH,e y daioni a gynhvrchwyd trwy fes'i'- iau o'r Ta,tli yn vr Uiiiol Dalaût1utn, A wska] I.. Iwerddon a gwledydd eraill. o atirliak-;tliol werth- 'Na orn'wysem nes cael trefn o'r fath hefyd i &ymr!.t L&a.

SECONDHAND BOOKS

SECOND-HAND BOOKS. Orders to be sent without money; then a.n Invoica wUl be post&d, giving the a,monnt of the pnrch*ê, plus po&tase. On receipt of the money the hooks wiU be sent. Address:— Miss IIughes, Gaerwes, St. Asa,ph. 316.—0rczy's I Will Repay, 6d. 317.—Pixie's O'Shau,,hne,-sey Vausey, Is. 318.—Nicholas Niddeby, 8d. 319.—Pendenms, 6d. 320.—Bret iBarte's Ward of the Golden Gate, Is.- 6d. 321.—A Sprig of Honey-iSucMc, 6d. WELSH BOOKS. 322.—Conant Dafi Dans, Rhydcymmprau, Is. 6d. 363.—Yr Hen Gorph yn Llundain, 6d. 324.—PregeUiau David Jones, Treborth, 3 gyf., 5s. 335.—Epistol lago, gan Puleston, Is. SSS.—YFfydd Ddiifnant, .la. 6d. 327.—.Y Grefydd Gristionogol .(1774), 3s. 333.—Esboniad Hodge ar yr .E'p,hesiaid, Is. 6d. .3'29.Cofiant Ca.pt.eTt Hushes, :ls. 330.—'Pregetliau Newydd a Hen, gan Delta, Evans, 2s. 331.I (Samuel, gan J. E. DavieS.'M.A., 9d. 332.—Cyfrol Goffa Thomas James, M.A., la. 333.—(Blcda,u Arfon, gan Dewi Wyn, 2s. 3S4.—'LIyfr)Homiliau {reprint, Bala, .1848), 4s. 6d. 335.—)Sir Hugh Owen, by W. E: Davies, Is. 336.—Gwaith .Lewys Glyn Cobhi, 10s. 6d. 337.-Caneuon Roger Edwards, 2s. 6d. 338.—Mynegiad Ysgrythyrol, Is. 6d. 339.—'Conant Eryron Gwyllt Walia, Is. 6d. 340.—Cyfrol o Amryw, 3s. 6d. 34il.—'Cyfrol arall o Amryw, 3s. 6d. 342.—Geirlyfr Duwmyddol, gan D. Hughes, B.A., 2 gyf., 4s. 343.—'0. J. Owen ar Actau'r ApostoIIon, 9d. 344.—Testament yr Ysgol 'Sabbothol, cyf. i. (li-eb cover.)', 2s. 34-5.—Cysondeb y Ffyrdd, gan Cynddylan ,cyf. i., 2s. 6d. 346.—Seren Gompr, 1821, 3s. 347.—Hanes y Cymru, gan Carnhuanawc, )10s. 6c. 348.—'Cronfa o Adgofion, gan J. Davias, Is. 9s. 349.—Yr Esboniwr, dan olygiaeth Dr. iL. Ed- wards (1844), 2s. 6d. 350.—Conant David Lloyd Jones, M.A., 2s. 6d. 351.—(Pregethau John Jones, Talsarn, 2 gyf., 6s. 352.—Athrawiaeth yi lawn, gan Dr. Edwards, Is. 353.—Y 'Forth PrydMrth, gan Anthropos, 9d. 354.—Gorchestion 'Beirdd Cymru, gan Ehys Jones, 7s. 355.—4Symonds ar Gwersi Uchaf Profedigaeth, 3.s. 356.—C'vdymaeth y Cymro, gan Davies, Is. 353.—Y"Gymdeithasfa, 'Is. 6d. 359.—Hanes Bywyd ichi,istmas Evans) Is. 6d. Nearly all the books are in good condition instances of the contrary are marked cheap as a result. The works of 'Hction are in cloth.

No title

Cymer!r mesurau -cryfach gyda'r Almaeniard a'r Awstriaid sydd yn y wlad hon yn awr. Y mae Llandrindod yn galw am i'r 'Swyddfa Gartrefol ed- rych ar ol y rhai sydd yn byw yno. Yng in-ghaer- narfon a mannau ereill cymerwyd rhai i'r ddalfa am fostio beth a wnaent pan ddeuai eu cydwiadwyr tros- od.d. 'Doethmeb estroniaid felly yn awr ydyy bod yn ddlstaw.

Advertising

WATERLOO HOUSE CARNARVON. FASH:ONS FOR SUMMER. THIS WEEK BRILLIANT DISPLAYS OF THE Leading Styles in WHITE. Costumes, Coats/ Dresses, Blouses, MiiHnery. Sole Agents for Royal Worcester Corsets.

AT EIN GOHEBWYR

AT EIN GOHEBWYR. C.M.'SirFRmt.—Yn.emnesafynddiSa.el.

fiHlWMATIC AC AMHWYLDEB YKIDNEY

fiHlWMATIC AC AMHWYLDEB Y KIDNEY TRimAETH BAC'. Y mae rhiwmatic yn ganlym'ad un.c aeid crystals yi y llywetha.u a'r eymyliau, eSaith gormod o uric acri yn. y cyfansoddi3.d, a'r acid hwn ydyw'r achns penaf o boen yii y cefn, lumfbago, sciatica, gowb, anrhon y dwfr/ careg, grafel dropsi, diabetes i: Bright's disease. ? -nao Tabledi Estora yn driniaeth eSeLthiol a llwyddtanus sr gyfer 'hyn, ac wedi gwella llu o ach,is,.on, wedi i feddygimaethau eraill fetliu, yr hyn a gyfrLf am y ffaith €u bod yn cySym gymeryd 1].e' iineddyguiiaethau "ar 01 yr oes"—ydynt yn ami allan o gyrhaedd Q)aW'b end y cyfoethog. Y mae niter cyfyngedi'g o focsua o Dahled'i Estora yn cael eu cynnyg yn rlla.cl er profi eu bod yn llawn eu disgrifiad—imeddyginia'eth cnest at y Ktdney, am bris gonest. Is I-,Lc y bocs o 40 o dabledi, neu 6 boca am 6s Cynen.wu* hwy ga

No title

Y mae'r Anrhydeddus H. Lloyd Mostyn yn codi cwmni o ddau gant o Diriogaethwyr yn Llandudno a'rcylch. Drwg genym hysbysu :fod yr Anrhydeddus Archer Wmdsor-Clive, ail fab 'larll Plymoutili, wedi marw metVU canlyntad i'r clwyfau a dderbyniodd ym mrwydr Moas. Yr oedd yn swyddog yn y Cold- stream Guards. Yr oedd yn adnabyddus ac yn dderbymol lawn ym Morganwg, lie y mae .ei dad yn dn'-feddianydd 'mawr. Cynlinn sydd wedi cymeryd yn dda yn n.breR .Lloegr ydyw Surno catrodau o ddynion ieuainc sydd yn adnabod en gilydd ac yn gyfeillion. Clercod, cyfreit'bwyr, ac ereill mewn galwedigaethau 6yB'el- yb sydd yn ymuno a'r catrodau hyn gan mwyaf. Yn a,wr y mae Maer Wrecsam wedi awgrymu i'r Swydd- fa R-hyfel fod yr un peth yn cael ei wneud yng Nghymru. 'Cynierii' mosuTan i wneud hynny gyda hyn. Y mae'r un peth, thefyd, ar droed yug Nghaerdydd. Erbyn dlwedd yr wythnos ddiweddaf yr oeddis wedi casglu .dros £2"2D at Gronfa'r Tywysog yn ardal Ffestiniog. Cyfranodd 1,8&0. Pan gonr y 'wasgfa, .£8)800cho1 yn yr a,rdal honno y mae hyn nid yn unig yn foddhaol ond yn aiirhydeddus iawn.