Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Athrofa Aberystwyth. (Un o'r Colegau yn Mhrifysgol Cymru). President:— SIR JOHN WILLIAMS Bart., G.C.V.O. Prifathraw—T. F. ROBERTS, M. A., I.L.D. Cynygir amryw o ysgoloriuethau (rhai o honynt •yn gyfyngedig i Gymry) y fhvyddyn bori. Am fanylion pellach, ymofyner a— J. H. DAVIES, M.A., Cofrtstryda. THE COUNTY SCHOOL, •GREEN HILL, TENBY Boarding School for Boys. I A thorough modern education. Prepnration for ■■the Universities, the Various Professions, Civil Service and Commerce. Special attention given to Backward Pupils. IDEAL CLIMATE. For Prospectus, &c., apply to the Headmaster. THE COUNTY HCHOflS THE COUNTY UHOL, DOLGELLEY". (The Dolgtiley Cramm ir School) (Dr. Ellis Endowment A.D. 1665). Boarding & Dsy School for Boys EXCELLENT general education and training provided, v'ih special preparation for the Univers- ities, the Civil Service and Commerce. BOARDER'S received at the HEADMASTER'S HOUSE. For Prospectus, Fees, &c., apply to the Head- master. OLD COLLEGE SCHOOL, !OLD COLLEG.E SCIIOOL, CARMARTHEN. Principals: Rev. J. B. Thomas. Late Headmaster of Park-y-Velvet Academy; Undergraduate of London University; Open Exhibitioner of Cardiff University; First in English, and Distinction in Chemistry. 1st. Prize- man in Classics and Mathematics at Trevecca College. Rev. D. Glyndwr Richards, B.A. (Hons.), B.D. (Wales). Prizeman at Presbyterian College, Carmarthen* Winner of Graduate Sharp Prize"; Holder of "Hibbert aid Berman Scholarships." Science and Mathematical Master: Mr. Evan Williams, B.Sc. SUCCESSES FOR 1913 alone 64. RESULTS UP TO MAY, 1914, 29. BOARDERS RECEIVED. TERMS MODERATE. Apply to Principals. Dr. Williams' School, DOLGELLEY. Preparations for the Central Welsh Board and Oxford Local Examinations, London and Welsh Matriculation, and University Scholarships. There are three leaving Examinations, tenable at ^Sollegos. which are awarded annually upon the rwsnlts of the year's work. The Building and Grounds are excellently adapted to secure the comfort and health of the Pupils. A NEW WING w-as built in 1910 to meet the deonand for increased accommodation. A Domestic Science Department has recently been added. TENNIS, CYCLING, AND HOCKEY. Inclusive Fees .DOARDIXØ,£2(; per annum; TUITION, £5. Vox Prospectus, apply to the. Headmistrefia or IB van Clerk to th, Goven^ors,  ffi ? ?  T' T   A 'T?T' .?*?'?*?s H?? B? I VALLANCE BROS-, I s ? v ,.1-4 t _4. ?.???3? K?  i I TAILORS' LADIES' AND CENTS 06!T'rPITTERS,Wl 1 I ? HIGH STREET (Qpp? N.P. Bank), | j 1 ■ BANGOR. 1 !:fi t 1 VL'- -—— 1 ? ?? ?; i ?  S Agents for BURBERRY. LONDON DR. JAEGERS' PURE WOOL WEAR; AERTEX'?? j§ CELLULAR CLOTHING; J. 13. & FLEXIFORM CORSETS. y£? si ;n   == = -f1 !fi 1 !fi !:11 TELEPHONE No. —— y ig ffi$ffi!fi ————— A COUNTY SCHOOL FOR BOYS,' CROVE PARK, WREXHAM. Chairman of Governors: J. E. POWELL, ESQ., J.P. Headmaster: J. P. DODD, ESQ., M.A. Fine new buildings, Healthy locality, La bora- tories, Lecture Room, Workshop, .Ex'.ensiYe Grounds with Pavilloil, &c- Pupils have won the Chief Inspector's Gold Medal in the C.W.B. Exam, six times, and have taken Open Scholarships or Exhibitions at Balliol, New University, Trinity, and Jesus Colleges, Ox- ford; also at St. John's & Downing, Cambridge, and at the Welsh Colleges, Welsh Matric., &c. Careful attention to subjects for business, and Civil Service, Boarders received. Prospectus from Hearl Master.  BRENTWOOD, HESKETH PARK, SOUTHPORT. MODERN SYSTEM OF EDUCATION. QUALIFIED TEACHERS IN EVERY SUBJECT PUPILS PREPARED FOR INTERMEDIATE ARTS, LONDON MATRICULATION, AND UNIVERSITY LOCAL EXAMINATIONS. Domestic Science. Healthy Situation. PLAYING FIELD BY SEA. GYMNASTTJM. WELL-FURNISHED AND AIRY CUBICLES. 1IATRON WITH HOSPITAL TRAINING. Illustrated prospectus on application to- MISS BRIGGS and MISS HOLT, B.A. i(Lon.i.), L.R.A.M. The School is well-knvwn to the Rev. E. J. Evans, Waltcn, Liverpool. Trefecca College, Talgarth, Breconshire The Home of C&lvinistic Methodism. THIS College is conducted by the South Wales Association to give to ALL its applicants for the MINISTRY a suitable preparation for the MATRICULATION and Theological Collegei Entrance Examinations. THE NINTH SESSION will open on September 28th, 1914, and will be marked by NEW AND WELL-VENTILATED CLASS- ROOMS. A STAFF OF THREE TEACHERS IN RESIDENCE. I MODERN METHODS, well tested by Experience. SPECIAL ATTENTION to the needs of each. I Student. S e Full iafora: Moa may be obtained on application —-— —- — a CO LEG Y GOGLEBD, BANGOR. u: (Un o'r Colegau ym Mhrif-Ysgol Cymru). Prif-athraw: Syr H. R. Reichel, M.A., LI.D. D'cchreua'r tymor nesaf Medi 29, 1914. Parotoir ar gyfer arholia«clau Prif-ysgol Cymru. rhai o eiddo Prif Ysgol Llundain, y cwrs medflyi^ol ym Mhrif- ysgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ac ar- holiadau eraill. Rho'ir addysg arbenig mewa Am- aethyddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac "Elec- r ti co, ac "Elee. trical Engineering." Mae yn y Coleg adran normal. aidd i athrawon elfenol a chanolraddol. Cynyg-ir nifer o ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o C40, i 210 y fhvyddyn. Mae Y sgoloriaeth- au John Hughes yn gyfyngedig i fechgvn aned vn Sir Foa neu Sir Gaernarfon; Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion Mon, ac Ysgoloriaetliau Piercy i drigolion Sir Dinbych a 'Sir F'flint. Ðiêchreua'r ar- holiad am danynt Ebrill 20. Ceir pob manylion gan J. E. LLOYD, M.A., Yegrifennydd a Chofrestrydd. Y GOLWG A pba fodd i'w Wella. Spectacles ac Eyeglasses i'w cael o 2s.6d. i 30s. CREDAF MAI TRI DIRGELWCH LLWYDD- JANT YR ADRAN YMA 0 FY MASNACH YDYNT 1.—NID WYF BYTH YN CODI CROGBRIS, ond mae y prilSian bob amger yn rhesymol. Fe! y gwelir uchod gellir prynu Spectol o 2s. 6c. i 30s., a thelir yr un sylw manwl i bawb. 2.—TESTIR Y GOLV7G GYDA'R OFFERYN. AU DIWEDDARAF a gwneir y Spyctols i gyfarfed a'r diffyg ganfyddir yn y llygaid. Gellir drwy liyn roddi dau wydr gwahanol os gwelir hynv yn angenrheidiol ac mewn amryw o achosion ddaeth dan fy sylw yr oedd y ddau lygaid yn hollol wahanol. 3.—Y MAE PROFIAD EANG J. H. JONES yn gymhwysder neillduol ir gwaith o ffitio Spectols, a manteisir ar yprofiad hwn gan bawb ddaw atto i brofi eu golygun, a isierha y derbynir perffaith foddlonrwydd. Private Room for Eye.Testing. Cedwir y Stoc oreu o Spectacles ac Eye-glasses yng Ngogledd Cymru a gwerthir am y prisiau isaf. EVERY SPECTACLE SOLD BY MR JONES GUARANTEED. J. HUMPHREYS JONES, FFERYLLYDD A GOLWG-BROFYDD, (Pharmacist and Optician.) GONGL Y MAES (Gyferbyn ag Aston's) Caernarfon. DANEDD. YMWELA Dr. JONES, D.D.S. (A.M.), DENTAL SURGEON, CRAIG OWEN, Bangor. a LLANRUG. o 10 tan 12; LLANBERIS, o 1 tan 4; EBENEZER, 06 tan 8, ar Ddydd Mawrth ar ol yr Hen Dai. Hefyd yn EBENEZEm, bore dydd Mawrth, ø 10 tan 12 yr wythnos gyItt. I, Ymwela & PO^TDINORWIC ar fore dvdd Iao. YD AMLWCH, à LLANERCHYM^DD ar DdyM Mawfth unwaith yn y mis. Hefyd vn LL'A.NdEF.Nl, bob dy4d Ia? yn 1«; L!edw? Road, o 1 taa 5,30.