Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
TO RESTORE THE EYESIGHT

TO RESTORE THE EYE- SIGHT. v. V TO RESTORE THE HEARING. A NEW SCIENTIFIC DISCOVERY. I The greatest discovery of the age for the cure of eye affec- tion of every kind and at all stages :-Short Sight. Cata- ract, Fatigued Eyes, Cross Eyes, Cloudy Vision, In- flamed and Watery Eyes made clear and strong. Strained eyes caused by con- stant concentration on fine work, such as Metal Engrav- ing, Watch-making, Dress- making, become strong, and headaches disappear. Indis- pensable to those whose daily occupations are under artifi- ficial light. COLLIERS IN PARTICULAR. Loom-workers constantly staring at vibrating fibres and colours of various hues. Eye Exerciser (patented in Great Britain and on the Continent), invented by James Williams, 10, Beach-road, formerly 61, The Wood- lands, Birkenhead. Those that are troubled with defective hearing and noise in the head will do wise in consulting Mr. Williams. In cruse of correspond- ence enclose etamped-addressed envelope. -0- CURE AT 82 YEARS OF ACE. I Troedyrhiw, Corris, Merioneth, Jan. 2nd, 1915. I have been suffering for many years from cataract on both eyes. I was unable to see anything with my one eye, and but nexj to nothing with the other. Accidentally I was told about the wonderful inven- tion of Mr. Williams, Birkenhead-the Eye Exer- ciser." I bought one, and followed carefully the I instructions for some time, with the result that I am now, at the advanced age of 82 years, able to read normal print with one eye without aid of glasses, and can see a little with the other eye and I think it my duty to the public, as well as to my renowned bene- factor, to make these facts known, and to advise any- one suffering similar to what I did to give the Eye Exerciser a fair trial. Gwen Jones. Witness—Evan Davies. Be it known that Mrs. Jones has been using the Eye Ererciser for a considerable time.—J.W. -0- TOUR FOR JAN., FEB., & MARCH. Jan. 26—(Morning) Matthews' Hotel, Wrexham. 26—(Afternoon) George Hotel, Shrewsbury. 27—Evans' Temperance Hotel, Commercial- road, Hereford. 2S-Priory Private Hotel, Abergaveany. 29—Shaftesbury Hotel, Newport, Mon. Feb. -1-Waverley Hotel, Tredegar. „ 2—13, Park-crescent, Bargoed. 3—New Lion Hotel, Brecon. 4-Central Hotel, Merthyr Tydfil. „ 5-The Popular Restaurant Hotel, Ystrad- road, Pentre. 6 & 8-County Hotel, Pontypridd. 9-County Hotel (pre-arranged consultations only). 10—Central Hotel, Cardiff. 12—Alexandra Hotel, Bridgend. 13 & !16-Mackworth Hotel, Swansea. 16 & 17-40, High Street, Llanelly. 18—Jeremy's Hotel, Carmarthen. 19—Grosvencr Hotel, Whitland.. 20-Railway Temperance Hotel,Haverfordwest 23—(Morning) Adelphi Hotel, Cardigan. 24—Cawdor Hotel, Newcastle-Emlyn. Z.J-(Morning) Davies's Temperance Hotel, Lampeter. 25—(Afternoon) Gwalia Hotel, North-parade, Aberystwyth. 2ô-(Morning) Pa,ntycelyn, Corns. 26-(Afternoon) Bryn Llewelyn, Towyn. „ 27—Richmond Hotel, Barmouth. Mar. 1—Station Private Hotel, Carnarvon. 3—Gwalia Hotel, Pwllheli. 5—City Hotel, Bangor. 6—Mr Edwards, Talbot, Market-st., Holyhead 8-Cecil Hotel, Llandudno. 9—Drury's Temperance Hotel, Denbigh. 10—Hare and Hounds Hotel, Connah's Quay. 11—Trevor's Hotel, Wrexham. 12-Swan Hotel, Bolton. 13-Deansgate Hotel, Manchester. -0- Note.—This will be the only announcement of Mr. I Williams's visits. j

Advertising

$$$$$$ MAE !Ii I GRIFFITH JONES I g -== & co. ——————— ————— g Ifi CAERNARFON, BANGOR A PHWLLHELI. I ?? ? ? ? HSffifiSHnSF !i!f1$!:Ii$$!:fi ? ———————————————————— -$ ? ? ? YN BHOM)CWAHOM)An I | | HOLL DDARLLENWYR | BOLL DDARLLENWYR  ? "Y ?OLEUAD"? | -fi ,$. 1 I DALU YMWEUAD BUAN A'U snOWROOMS, ? !fi '? I PA RAI YN DDIBETRUS YDYNT YR I | HELAETHAF AC EANGAF YN NGHYMRU | $ -i! ? ? ?" 1 — | §j K ? S-n\ ? ERMWYNIDDYNTGAELGWELEDDMSHNI I ?? r EUHUNAINY !L;-M I BARGE IN ION DIGYFFELYB » CYNYCIR CENYM MEWN POB MATH 0 — ———— m !Dodre!Q a Furnis h in g ronmongery i  ??KSSS?S?SM???K?SKK?KSKNN?K?K????K?K?????? Cristionogaeth a Chymdeithas. GA-N •' 'Y 'I PARCH. J. H. HOWARD. RHAGAIR GAN Y GWIR ANRHYD. D. LLOYD GEORGE "Y ma-e darlleu y gyfrol yn goleuo y meddwl, yn cynhesu y galon, ac yn tyneru y gydwybcd. "—Parch. John Williams, Bryn- siencyn.. "Fel ymdriniaeth hanesyddol a beirniadaeth d .t" 1 .d d. ( o'r cwestiwn cymdeithasol nid: oes dim yn yr laitfa ddeil i'w gydmaru a'r llyfr hwn; ac y mae dawn y pregethwr a. choethder y lienor yn argraffedig ar bob dalen o'r gyfrol. Parch. O. L. Roberts yn y ".Dysgedydd. I "Llyfr hyfryd i'w ddarllen, mewn Cymraeg swynol, llawn peroriaeth. Gwr cymwys vw • Mr. Howard o ran teithi meddwl a brwdan- iaeth ysbryd i ddadleu dros iawnderau gwerin, ac i ddangos addaster yr Efengyl i gyfarfod a dehewyd y -Lobi. "-Atli ro Ifor Williams, M.A., yn y "Beirniad." "Y mae ei ysbryd yn eirias, a'i frawddegau yn llosgi ac yn goleuo gan frwdfrydedd pur." -Anthropos vn "Y Faner. • I'W GAEL GAN BOB LLYFRWEr/THWR AC O SWYODFA'R "BRYTHON," 356, STANLEY ROAD, BOOTLE, LIVERPOOL. Pris 2s. 6c. net, 2s. 9c. trwy'r Post. ,1;Î1;, ?:-  ?'  ?