Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

CYMDEITHAS YSWiRIOl v METHODISTlAiD CALFINAIDD. Ye unol a pb^nderfynia-d y Gvmanfa GyfTredinol yn Nhr«fn«-vydd Mehefin 10—18, 1912 ffurfiwyd y Oymdeithas yn ddioed, a chvmeradwywyd hi gan 7 y Dirprwywyr lechyd Cenedlaethol Cymru w y 37 0 Fe-hefiri. 1912. Prif Swvddfa- 14. QUEEN STREET, CAERDYDD. Ys'grifenyddion— IV De: TH08. THOMAS, o'r Brif Swyddfa. GogiUidd Parch. W. W. LLOYD, 2:3, Castle Square. Carnarvon. Trysory(ldion- I'r De: Mr. EDWARD JENKINS, J.P., 154. Cathedral Road. Caerdydd. ir Itogiedd: MT. J. DAVIES, Muriau, Boot- newydd. Caernarfon. Bydd yn dda gan yr ysgrifenyddion ystyried pob cais am aelodaeth, ac ateb unrhyw ymofyniadau anfrvnir iddynt. Gwneir pob ymdrech i ddwyn y gwahanol eghvysi i gyffyrddiad a'r aelodau yn en eymudiad o le i le, yr hyn sydd yn bwysig iawn. THOS. THOMAS. Ysgrifenydd. q>xox<>xox<>i:o><>x<3g3 Icysub! ? I'R 8 OLAF. M? M   M  <> <> <:> <>  XOXOXOXOXOXCOXOXOC>X<>XOX<>X<>X<>X <>:<><> :<:>< Q 8\ Q John Fletcher, Ltd., SLATE WORKS, VICTORIA DOCK, j CARNAPVON. 1 THE BEST SELECTION OF MEMORIAL STONES IN WALES AT THE MOST REASONABLE PRICES.. FIRST GLASS WORKMANSHIP AND FINISH GUARANTEED. ALSO AT Pendrel Monumental Works, Bangor. J. TUDOR OWEN. A.R.C.M. (PENCERDD METRICN). (Late Pupil of Signor Alberto Randegger, London). Arweinydd Cymdeithas Gorawl a Ch6r Meibidn, Blaenau Ffestiniog. Beirniad Cerddorol ac Arweinydd Cymanfaoedd1 i Canu. j 9, CHURCH STREET, BLAENAU FFESTINIOG. Argraphwyd dros Gyfundeb y lAethodistiaicb v Calfinaidd gan Thomas Jones, yn Swyddfa'? Welsh National Press Co., Ltd., New Harbour, Caernarfon.