Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 14 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

ofyn ganddynt ddewis a pbvvrcasti y goreu eilid gael, ac y mae y C.M. yn teimlo yn rldiolchga,r iawn iddi am ei charedigrwydd mawr. Enwyd i fyned i Her- mon, Caerau, i gynorthwyo gyda dewis .blaencriaidj y Parch. W. H. Thomas, a'r Mri. W. G. Roberts, a Richard Edmunds, Maesteg. Caniatawyd cais Dimam, Na.ntymoel, am lytihyr trosgiwyddiad i Mr. Daniel Evans i undeb a, C.M. Gogledd Aberteifi. Blin iawn genym ei golli. Archwyd i'r Ysgrifenydcl gyfhvynocydymdeimlad goreu y C.M. i'r personaa canlynol: Parchn. H. J. Davies, Casllwchwr; Parch. W. Talfan: Davies, Gorseinion; Mr. John Phillips, Cwmrhydyceirw; Mr. Thomas Thomas, Cryna-nt; Parch. J. M. Jones a imrs. Samuel Wil- liams, Pontiihydyfen; Mr. Thomas Thoma.s, Tre- golwyn; Mr. John Jones, a Mr. Edward D. Yor- werth, Cwmogwv Mrs Arthur John, Maesteg. Can- iatawyd cais Melin Crythau am. newid dati nodyn £ {?0 yr un, Mri. Evan IDummer a Thomas Thomas i'w Haw nodi; Nazareth, Birchgrove, yn t'du £ 50; Penuel, Caerau, £ 150 ier Ebrill diweddaf, ac yn no yn am £100 i'w ddinvstrio. Pil yn cyflwyno nodyn am £ 200 i'w ddinystrio, ac vn gofyn am stamp y C.M. ar nodyn tIOO, yn talu Lell,N- £ 100 o'r ddvled; Gorphwysfa, Sciwen, wedi talu £ 309 o'r ddyled. a nhasiwvd pleidlais o ddiolchgnr- •wch evwir i Mr. D. T. Sims, Y.H., am ei rodd ■ardderehog o £ 100 i gynorthwyo yr cghvvs i wneyd hyn. Datganwyd hefyd ofid y.C.M. o golli ei gwnr siriol. a'n cydymdeimlad ag ef yn ei wendid nrr*" a'i gvstudd hir. Ein igweddi vd vw a-^ idd^ g- 1 adferiad buan. Caniata.wvd cii T^b v""cl, garw, aim 'stamp' v C.M. -,ir nodan 'I'M). r!v sin- wyd yr ymweliad blynyddol, ac dh,)1,1 aroV—vvr yr* Arlioliad Firollan v g\vr!iinol qu. XV.sgwylid v Parch. John Morgan Jones i'r O.M.. ar ran v Symudiad Ymosodol. ond fe'i lluddiwycl gan anwyd a daeth yr Ysgrifenvdd llafoms, y Parch. John Thomas, vn ei ]e. a ehafwvd ccan'i anerchiad lbagorol, yn llawn o ffeithian dydl v gwaith. a'r galwadau newyddion glywir n hr< "gen sydd am haelioni mwy nag ericed. -d i Mr. Thomas am ei bresenoldeb ac ia-ddawyd i'r Cymanfaopdd am 1916: Y Gvmania Gvffredinol, Parchn. D. E. Thomas, John Davies. B.A.. a J. •JEJ-. Williams, a'r Mri. Hena^ur Benjamin Jones, Y.H.. W. -Ev,iii Jones, a Llewelyn D. Howells. Cymdeithn.sfa'r Gwanwvn: Parchn. "Lemuel Jones, C",ie,nent;Eva,ns, a J. R. Evanis. Mri. David Williams, Thomas Jenkins la Jeremiah L-w;q, Cffra^w, Cymdeithasfa'r H a.f: Parchn. O. C. Morgan. W. J. Levi, a T. T-T. Morgan, a'r Mri. Thomas Davjps, Goppa: William ^Stanford. Aberdulais, a John Walters. Southern, 'Down, Penybont. Cvmdeithas- fn Awst: Parchn. T. J. Lew's. David1 IHriO'h?s. a Cbarlp-s Williams; CvT,«h'Or,,dd Richnrd .H-uehes, -'i P ll()ii+ Mri. John Madd^ck a J. U. Morgan. B. A., Pon+- cvmmer. Cymdeithasfa I-Iy.d'ref: Parch. D. W. (Stephens, David Jones a J. ,E. Re^s, a'r Mri David Da.vi.es, irtesolven ac ,Edward Toaes, Cwmogwy. Cyn'ha.dled.d vr eglwvsi ^aes- lX3, Parch. James Llewelyn, per. Diolchwyd i'r eglwys ac vi-i iV ehwiorydd- am eu croesaw -candig, a, chyh

Advertising

GEM. PRIODL MAKW. PRIO 'ASA PROSSER—JONES.— Rha.gfyr 28, yng nghapel y Tabemaci, Aberystwyth, Elias P.-osser, liar Villa, Llanilar, ag Elizabeth Jc.nji, Bryn; yr Eithin, Llanfarian. JONES—OWEN.—lonawr 5, yng righapel Maen- offeran, Blaenau Ffestiniog, gan y Farah. D. Franc-is Roberts, B.D., gweinidog, ym mhresen- oldeb Mr. Ridmrd Jones, cofrestrydd, Mr. Eid- ward Jon,s, Porthmadog, a Mifis Jennie Vaughun Ovvaa, 4, Bowydid (Road, Blaenau Ffestiniog. MORRIS—BijICK.—lonawr 6, yn Sei :i, Cow- bridge, gan y Parch. Efriryis Davies. Yiljiavn Morris, Llantrisant, ag Annie, merch hvnaf Mr. a Mrs. Blick, Gas .W orks, Cowbridge. BOLTON—ROBERTS.—lonawr 4ydd, yn eglwys Saesneg (M.C.) Oswald Road, Croesoswallt, gan y Parch. G. A. Edwards ^gweinidog), Lieu- tenant C. Frederick Rolton i(Royal Engineers) a Mabel, merdli Mr. D. O. Roberts, Glyncoed, Croesoswallt. MARWOLAETHAU. THOMAS.—lonawr 9, loan Thomas, Penrhiw, Llanbedr, Meirion, yn 70 mlwydcl oed. Yr oedd yn v/r adnabyddus ar gyfani ei fedrns- nvydd a'i ddawn, ac yn ddyn defnyddiol iawn yn ei ardal. JONES.— Rhaigfyr 2P, Mrs. Jones, Ty Cerrig, Bettws Gwerfil Gcclb, yn 84 mlwydd oed, ac aelod hynaf eglwys y Gro. Yr oedd ei tlxad, Mr. Edward Da vies, Pennau Bryniau, P. i phriod, Mr. Rice Jon'es, yn flaenoriaid yn yr fiolwvs, ac ar eu hoi hwy daeth ei mhab, M". E. Rice Jones, i'r un swydd. Gwasainaethodd lawer ar yr achos, a dhafodd llu mawr o weinid- ogion groesaw dan ei ddydd Calarn, yim myiiwe,, t Dinmael, pryd y igwasanaetihwyd gan y Parchn. T. D. Parry, Gro; H. A. Jones, Cynwyd a J. Henlyn O wen, Dinimael. Gadawodd frawd, Mr. Edward Davies, Tyddyn ISaüh, clau fab, Mr. E. Rice Jones, Ty Cerrig, a Mr. Evan Jones, Llysau, a merch, Mrs. R. Jones, Clegir Cantol, iala,ru eu colled ar eu hoi. JONES.—lonawr 5, yn 'Uys Mynach, Dolgellau. Mrs. Jones, gweddw'r diweddar Dd r. Eld ward Jones, yn 82 'mlwydd oed. WILLI AMS.—lonawr 6, yn Ar y Mor, Cei Newydd, Capten John. Williams, diweddar o'r s.s. "Scept're," Newcastle, yn 66 mlwydd ioed.

Family Notices

HUGHES' INHALERS. (Patented). —o— Dvwedwvd wrthyf gan foneddwt ei bod yn ddvledswydd foesol arnaf ddwvn sylw dioddefwyr oddiwrth BESWCH. BRONCHITIS, DOLUR GWDDF. 'CATARRH,' DIFFYG OLYW. DARFODEDIGAETH, etc., at y ffordd effeithiolaf i ddinystrio bacteria," sef y creaduriaid bychain anweledig ag sydd yn cartrefu yn yr organau anadlu gan ddisgwvl eu cyfleusdra i eangu eu terfynau yn y eviansoddiad dynol. Presenoldeb ac effeithiau niweidiol y creaduriaid liyn sydd yn achosi cymaint o afiechyd ac o farwolaethau anamserol. Dysg science, ynghyda'r meddygon '('specialists ') sydd yn rboddi svlw dyladwy i'r anhwylderau uchod. mai y fforddeffeithiol i ladd y germs a'r diogelaf i'r cyfansoddiad dynol ydyw anadlu vapours" pwrpasol i'r organau anadlu. a thrwy hynny sicrhau gwellhad. HUGHES'S INHALERS yw vr offerynau perffeithiaaf yn y deyrnas; gyda hwy hefyd y ceir yr Inhalents effeithiolaf. Os nad yw v darllenydd yn rhy anghrediniol i gredu yr hyn sydd wir, am ei fod wedi ei siomi yn ei ymdrechion anwyddonol ac aneffeithiol i "vella ei hun, anfoned Bost Card am fanylion nellach. ac hefyd am list o 'testimonials' ,at :T. Hushes. 25. 'D Ie St., Stockport. A-r werth sran v prif Chemists.

Advertising

TJaw^r ar Gwyrthlau."—Ar werblltl aUan. r>;8 gpili, ei ail-angraphu, Mynwch gopi. Gwel •iudalen 2.

No title

G?=?>?<>?=?>?:=?<2a v v ?'GWAED f M U ? CWAEO k ? CWAED.? H • — M ? Mae Iechyd a Bywyd yn V ? dibynu ar Waed Pur, ? Cryf a Maethlon. H ? ———— t — s ? HUGHES'S 0 ?BLOOD P!LLS  'v' BLOOD P I L L  Mae "HUGHES'S ?LG-?J PILLS yn () Shviiod cSp?thi?. at G-eu Gwaed Newv1   P"? a Chryt. feUy y? ?v?nw?" A ,o :D!anati ? CorS. a mr"- ,ivnr?. yj ADIFFYG TRAUH ??  ———"? 0 B,ILIOUSNESS, ??.??aTHnfTr?!? N0. ?DOLUR PEN, ???MM J 0 (}AFUDRWC ?fJt? ?' M6 J?o 4 TARDDIANTAU. 4 ?AR Y CNAJ^D, 1ft 1 )J V CORNWYDAU. U SCURFY, PILES 0 FITS, NERVOUS- O NESS, GWYNT, & S???.2? ==? !L? H- UV  GWYNEGON..E? ?'T?\ A- ?NEU Y GEW-  f?? ?? 0 YNWST, Sfix J ? "f  ?  (LUM- ?"? ? -T  HAGO), colii?'F- 0 ^B RWYMDER^ F ?" t U ? CLEFYD YR a?J T?W n V ARENNAU, IS- S— ? ———' 0 lJ ELDER YS- lJ BR\"D,SUPSI Y M fYLL" 0 U "Wedi dioddef poenau enbyd gan fy nghefn g 1\ a'm cymalau, ae hefyd y Piles, mi gefais lwyr M V iachad trwy gymeryd "HUGHES'S BLOOD Q H PILLS." Y maent yn hynod o effeithiol." U o 0 H BENYWOD M I V M At (Anhwylderau Tueddol i bob Gwraig, U 0 Mam a Merch o bob oedran, mae A U HUGHES'St BLOOD PILLS yn nodedig o U 0. effeithiol. 0. MRhoddwch Brawf Arnynt-H S Rhybudd Pwysig. 0 SWrth brynu y Pills hyn gofalwch rhag cael  ? eich twyllo. Mynnwch weled y 'Trade-Mark,' V sef llun ca'.on, fel hyn:- .1 0 0 0 H ar bob blwch. Heb hwn twyll ydy". U 0. GwrtJlwdwch bob peth arall. 0 H Ar werth. gan bob, Chemist a Stores. H A Pris,—gan gynnwys y War Tax,— A Is. 3c., 3s., 5s. H <) 0 M M 0 MANUFACTURING CHEMIST. {• H 0 PENARTH, CARDIFF 0H A