Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Y;!fi!fi!fi!fi!fiY;Y;Y;Y;!fiY:¡!fiY;Y;fiY;fi!:fi!:fi!:fi!:fiY;Y;Y;Y;Y;Y;Y;Y;Y;Y;Y;Y;!fi!fi!fi!fiY;Y; ???????NHi?SK?????????????????????????'?MKKK?XtH?'?? ?M?KNKKK???SHiN??Hi?NM???KSK?K??K?SHi?KM?K????? ?? ?=-====================?======-  !:fi Y; y; !:fi!:Fi!fi !:fi !fi!fi% Y; !fiY; !:fi y; aMEAD !Ii Y; !:fi !fi 'Y; y; jjjjtjjj X!IiXXXXXX!iiIi!ii jjjjjjg ?  !:fi Y; ? ? VFS it is quite true that a !? jljsjg ??? child does not make lis £ R$Hi ? | ? progress in learning to play on i|| ? a heavy-touch PIANO. He will ? | ? be delighted to practice on a ? m Sweet=toned and Light=touch In= all SR^S Sweet=toned and Light=touch In= y; ? ? st?ument, and will make good Isjg !:Ii !:fi h t t !:fi y; ? prog ?ess in a very short time. §i|g S 1!fi!:fiY;fi!:fi!:fi!fi!fi!:fiY;Y;Y;fi!fi!:fi!fi!:fi!:fi!:fiY;fi!:fi!fi!:fi!fiY;fi!:fi'  m ? '> ?  ii Messrs. Q. 'D. Roberts & Co. |:1 ?  y; jjgl y?? W??-AMw? y/aao/br? Manu- S S  facturers' Agents, 21, High Street, ? ? ?c??M' ?gen? ?/, ?f?A ?r?? S S ? ? CaMafvo?, ?naA? a SPECIALTY ? ? f lfi ? ? ?/??y-y??C? jP 7 ? A? ? ? a?!? ? ? ¡j¡ ¡j¡ supply them at Lower Prices than ¡fj I !:fi I. !Ii y; ? ? any other firms in ?Ae cou??ry. ? ? wSl5tii TAeir Terms are made to suit your ?"?  ? t5 7'A?r y?r?? ar? /na? ? N?/ yo?r !:fi Y; fEwili ffifefi y;fi CMV?F?C? !:fi!:fi91 $!fi Jfliftjjfi   111 OJW- SOLE AGENTS FOR THE FAMOUS II !:fi!fi lis "CHAPPELL" & "BRINSl\IEAD" PIANOS. Sshfi :fi!:fiY;Y;fi!:fi!fiY;Y;iY:¡!:fi:fi!fi:fi!fi!fi!:fi!:IiY; !:fi!:fiY;Y:¡Y:¡Y;fi!:fiY;fi!:fiY;Y;!fi!fi!:fiY;Y;Y:¡ Y; !:fi jjjiiifi Write for Catalogues and save Money, to m Messrs. G. D. ROBERTS & CO. mlm 219 High Street, II CARNARVON. II !:fi !fi$ ffiKffiHi!gggggg £ « £ W y:¡Y:¡!fiY:¡Y:¡Y;!fiY:¡!fi!fi!fi!fi!:FiY:¡!fi!:FiY:¡!:fiY:¡!fi!fi!:Fi!fi!fi!fiY:¡Y:¡Y:¡!fi!fi!fi!fi!fi!fi!fi$!fi!fiY:¡!fi!fi!fi!fi!fi!:Fi!:Fi ESBONIAD AR FEUSYDD LLAFUR YR YSGOL SUL AM 1915-16. I Gan y Parch. D. M. PHILLIPS, M.A., Ph.D., Tylorstown. I. Esboniad ar II. Corinthiaid, vn 203 tudalen (2/6 a 4/-), y drydedd fil, yn cyn- wys Rhagymadrodd cyflawn, Dadansoddiad manwl o'r penodau, Eglurhad ar bob bravv- ddeg, Materion Ystyriaeth Bellach, Gofyhiad- au ar bob pennod, a 13 o Draethodau ar y pynciau canlynol:—Amcan Ysbrydol ulodd- efiadau, Perarogl Grist, Nodweddion Gwir Weinidogion, Y Gorchudd ar Wyneb Moses. Y Ty nid o waith Llaw, Y Ddau Blant, Y Ddau Edifeirwch, Y Dyn Drwg, Pum' Egwyddor Cyfranu Crefyddol, Gnawd ac Ysbryd, Gweledigaethau a Datguddiadau, Swmbwl yn y Cnawd, Cyflwr yr Enaid ar ol Marw. II. Esboniad ar Efengyl Marc (3/6 a 5/-), yn cynwys nodiadau eang ar y gwyrthiau, sef Maes Llafur y Dosbarthiadau dan 21 a 16. Rhoddir yr argraffiad lleiaf o'r ddwy gyfrol yng nghyd am 3/- yn lie 6/ gan fod gwasgfa amgylchiadau oblegid y rhyfel yn ei gwneyd yn anhawddach i brynu llyfr-au. Gall y rhai sydd a Marc ganddynt ddewts fy nghyfrol ar Evan Roberts a'i Waith n" iy Esboniad ar y Damhegion yn ei lie ar ÝJ\ un telerau Rhoddir y telerau arferol i lyfrwerthwyr a dosbartihwyr. t. Pob archebion i'w hanfon at yr Awdwr-— GLANFFRWD, TYLORSTOWN LL-YFR RHAD AR DESTYNAU AMSEROL: 'Rhyferthwy wrop, — PEDAIR PREGETH GAN Y Parch. R. ROBERTS, B.A,Ph.D., Caerwys. 9 ——— CYNWYS:— I. Rhagair. If. Heddwch a Ffydaiondeb w III. Cydnabyddiaeth o Grefydd yn hanfodol i ddiogelwch a dedwydd- wch Cenedlaethol. I\. Jeremia a Thestynau Ymffrcsl- Juda. I, V. Gwladgarwch. I { ifr Q ———— Pris: 6ch., Drwy'r Post, 7g I ——— ——— I'w cael oddiwrth Yr AWDUR, CAERWYS, HOLYWELL. Ymhliith y rhai a lenwyd rg.an SytJohn French am eu gwasaniaeth gwerthfawr y male, Marjor J. M. R. Harrison, mab Mr. G. D. ifronllw, Trallwm iLiffterna,nt Cliffürdl Morris, mab Mr. E Morris, Trallwm, a'.r Parch. H. 'V. Griffiths, yn weinidog gyda'r Wesleyaid yn vr un drei