Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

CYLCHGRONAU Y CYFUNDEB í ———— Y TRAETHODYDD. CHiWARTEROLYN SAF.QNOL CYMRU. PHIS: SWIILT. Dan OSygiacth y Parch. J. E. Hughes, M.A., B.D., Caernarfon. Ceir ynddo ysgrifau gan awdwyr hyddysg mewn .Llenyddiaeth, Athroniaeth, D i win yd diaeth, a Hanes. Rhoddir lie amlwg i Feirniadaeth ae Esboniadaeth Feiblaidd Ddi'weddar, (Hanes ac Athroniaeth Crefydd, a Hanes yr Eglwys Gristionogol. ————— ————— Y DRYSORFA. -0- PRIF GYLCHGRAWN MISOL Y CYFUNDEB. PRIS: TAIR CEINIOC. Goiyg-ydd: y Parch. O. G. Owen (Alafon). Cynwysa ysgrifau da ar Byueiau DIwinyddbI a Beiblaidd, Gwaith yr Eglwys a'r Cartref Oristionog- 01, Cyflwr a Gwaith yr Ysgol Sabbothol, Crefydd yng NghymTu, Ein Cyfundeb yn yr America, Hanes Personau a Sefydliadau, Cofnodion o Bregethau, a phethau dyddorol ereill. TRYSORFA Y PLANT. CYLCHGRAWN MISOL I BLANT CYMRU. PRIS: CEINIOC. Dan Olygiaeth y Parch. R. D. Rowland (Anthropos). Y mae ei raglen am 1916 i gynnwyis:— Bywgraffiadau Enwogion. Hanes Llenorion a Beirdd. Oriel yr Ysgol Sul. Darna-u Barddonol. Natur a'i Golygfeydd. Ystoriau a Gwerisi. Tonau Newyddion. Pulpud y Plant. Meddyliau'r Mis. Plant y Band of Hope. Llyfrgell y Plant. Y Blwcll Ce?ahadol. Conannau Bvrrion. Y Blwd, Cenhadol. Bjrrion. Darnau i'w Hadrodd. Ystafell y Gohebwyr. (Dyddanion. Erfynir am gefnogaeth yr Eglwysi i'r tri cylch- grawn rhagorol hyn. Rhodded, derbynwyr newydd- ion am 1916 eu henwau yn ddioed i'r dosbarthwyr Ileol. GORUCHWYLIWR D. O'BRIEN OWEN, Caernarfon. Telegraphic Address: GWALIATEL," London. Telephone. Nos. 5010 and 5011 City. HOTEL GrWALIA, UPPER WOBURN PLACE, LONDON, W.C. CENTRALLY SITUATED. (Within fiive minutes' walk of Euston Station and twenty minutes' from Paddington by Underground Railway to Gower Street .Station). BED, BREAKFAST, BATH, AND ATTENDANCE,—5s. EACH PERSON. 130 ROOMS LUXURIOUSLY FURNISHED. Passenger Lift to all floors. Fire-proof Building. JOHN M..JENKINS, Manager. JONES HOTEL (Established over 100 Years). j t ADJOINING TRAFALGAR SQUARE. j I Suffolk St., PAIL MALL. LONDON ? TelephOne No.: 7314 Cerrard. I t Telegraphic Address: "Pleasant, London." j t BED, BREAKFAST, BATH,  !t M and ATTENDANCE from 5/- OFR %m R. JONES. ■ proprietor-. R. s.-JI A HOME FROM HOME. CARTREF ODDICARTREF. D. J. TRUSCOTT, (PANT-Y-CELYN HOUSE), 87, Marylands Road, Paddington, LONDON, W. Modera te Charges. Fifteen Minutes' Walk from Paddington Station. Fare :-By Bus, Id. by Cab, Is. Telephone No. 7087; P.O., Hampstead. ROWLANDS' GWALIA TEMPERANCE HOTEL, 61, MOUNT PLEASANT, LIVERPOOL Also at Bangor, Beaumaris and Llangefni. TWO POPULAR HOTELS IN CENTRAL LONDON. Opposite the British Musenm- THACKERAY HOTEL GREAT RUSSELL STREET, LONDON. Near the British Museum- KINCSLEY HOTEL HART STREET, BLOOMSBURY SQUARE, LONDON. Passenger Lifts, Bathrooms on every floor, Lounges and Spacious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billard: and' Smoking Rooms, Fireproo Floors, Perfect Sanitation. Telephone. Night Porter. BEDROOM, BREAKFAST, BATH AND ATTENDANCE, 6/- PER NIGHT PER PERSON. Full Tariff and Testimonials on Application. Telegraphic Addresses: Thackeray Hotel:—"Thackeray, London." Kingsley Hotel:—" Bookcraft, London." Telephones: Museum il230 (two lines). Museum 11232 (two lines). ,3 Cysur Cartref i Gymry pan yn Llundain." BINGHAM PRIVATE HOTEL, 5, SOUTHAMPTON BUILDINGS, OR 63 CHANCERY LANE, HOLBQRfL (Opposite Chancery Lane Tube Station). This superior Hotel is most conveniently situated for Visitors for either Busines or Pleaure, and: is under tihe personal supervicsion of Mr. and Mrs. J., Nicholas Lewis. Most Oentral for Law Courts, City, West End, and all parts of London. S^ peci_ al FeaturesQuietness, Home Comforts, Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderato Charges. SPECIAL TERMS TO MINISTERS. Electric Light Throughout. Night Porter. Telegrams:—Alcoves, London. Telegrams :-522 Central. Patronised and Highly Recommended by Leading Welsh Ministers. DANEDD. YMWELA Dr. JONES, D.D.S. (A.M.), DENTAL SURGEON. CMiLXG- O-W-EWT, BANGOR, Ymwela a PORTDINORWIC ar fore ddvdd Iau, å Llanrug 0 10 tan 12; LLANBERIS. ? 1 tan 4 EIB u? El ZER, o 6 tan 8, ar ddydd Mawrth ar ol yr Hen Dal. Hefyd yn EBENEZER bore ddydd Mawrth, o 10 tan 12 yr -wythnos gynt. Yn AMLWCH a LLANERCHYMEDD ar ddvdd Mawrth, unwaith yn y mis. Hefyd yn LLAN" GEFNI, bob dydd lau, yn 16 Lleclwigall Road, o 1 tan 1-30.