Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

ATHROFA ABERYSTWYTH. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). PrifathrawT. F. ROBERTS, M.A., LL.D. Dechreua'r tymor nesaf ar ddyd'd Mawrth, fonawr 4ydd, 1916. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (amryw o iionynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwvddyn hon. Cymer yr arholiadl Ie yn Aberystwyth ar y 19eg o "fi3 Medi, 1916. Am fanyliom pellach, ymofvner â- J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrvdd. THE COUNTY SCHOOL, GREEN HILL, TENBY Boarding School for Boys. A thorough modern education., Fregaration for -the Universities, the Various Professions. Civil -Service and Commerce Special attention given to Backward Pupils. IDEAL CLIMATE. For Prospectus, &c.. apply to the Headmaster. THE COUNTY SCHOOL, DOLGELLEY. (The Dolgelley Crammar School) (Dr. Ellis Endowment, A.D. 1865). Boarding & Dav School for Bovs sEXCELLENT general education and training -provided, with special preparation for the Unvers- ities, the Civil Service and Commerce,. BOARDERS RECEIVED AT THE HEAD- MASTER'S HOUSE. For Prospectus, Fees, &c., apply to the Headmaster. Dr. Williams School, DOLGELLEY. Preparation for the Central Welsh Board and 'Oxford Local Examinations, London and Welsh Matriculation, and University Scholarships. There are three leaving Examinations, tenable at 'Colleges, which are awarded annually upon the results of the year's work. The Building and' Grounds -are excellently adapted to secure the comfort and health of 'the Pupils. A NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased accomodation. A Domestic Science Department has recently been added. TENNIS, CYCLING, and HOCKEY. Inclusive Fees:— ■'BOARDING,— £ 26 per annum; TUITION,— £ 5. For Prospectus, apply to the Headmistress or to the Clerk to the Governors. COLEC Y COCLEDD, BANCOR. (Un o'r Colegau ym Mhrifyegol Cymm). Prifathraw: Syr H. R. REICHEL, M.A., Ll.D. Dechreua'r tymor nesaf Hydref 5, 1915. Parotoir fftr o-yfer arholiadau Prifvsgol Cymru, rhai o eid'do Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrif- vsnrolion Llundain, Edinburgh, a Glasgow, ac arhol- iadau eraill. Rhoir addysg arbenig mewn Ama,eth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i atb^awon elfpnol a chanolraddol. Cvnygir nifer n Ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o R40 i £ 10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaeth- A,l1 John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn IS;r Fôn neu Sir Gaernarfon • Ysgoloriaethau T?icharxt Session will begin on Tuesday, October 5. 1915. The Coures in Engineering, Metallurgy and Mining qualify for the B.Sc. Degree of the Univers- ity of Wales andfor the College Diplomas. There is also a Special Course in Coal Mining" qualifying for the Joint, Dioloina of the College and of the School of Mines, Trefforest. Particulars of the Courses may be obtained from the undersigned— University College, Cardiff. June, 1915. D. J. A. BROWN, Registrar. M:rsS! €. A. DAVIES, Camb. Teachers' 'Diploma, wishes to announce that she has taken a partnership in a well-established Boarding .and 'Da, -v Schoc)l, at Epstbourne, and will be pre- to receive pupils from the Principalitv. Education up-to-date and thorough. Home life 'and pvery 'care for the healtih of wipils. The Inr-alffy well-kw"Mi to be beneficial +,,). health, the air being ak combination of Sea and Downs. Prospectus on applicaton to- GREENCROFT ELLEISMERE, EASTBOURNE. INDIVIDUAL J Communion Cups. FOB LIST OF Patent' .Ideal Outfits and Samples on Approval (CARRIAGE FREE), I WRITE TO THE MAKERS- I Townshend Ltd., Birmingham. ( „ _„ m! j LIVERPOOL. -r HUGH JONES A'R MAB Passenger Agente, BANGOR HOUSE, 19 EARLE ST., (St. Pauls Sq.) j ^YMUNWN hyebysu ei,n cyd-genedl fod I tocynau i'w cael genyf i bob parth o'r I byd gyda'r oil o'r llinellaua. gaDlyn- AMERICA, CABALA, AUSTRALIA, I PATAGONIA, neu unrhyw barth arall, am 8 y pris isaf ymhob dosbarth. Ond enfon giair I atom cewch y manylion gyda throad y Post. B Yr ydym yma er's 32 mlynedd, ac wedi cael. f profiad maith yn yr amser hwn. Byddwn yn g derbyn pawb ar eu glaniad yn y station, :;n B gwneyd eu busnee, ac yn myned a hwy i'r ■ Hong, i'w rhoddi yn y Rooms gyda'u ilydd. Ty glan a chysurus i'w derbyn am y nos- fl waith. 06 bydd eisieu, hefyd i ymwelwyr 1 &'r dref. | CARTREF I'R CYMRY ODDI. I CARTREF. I DIWYGIADATJ CREFYDDOL CYMRU, gan Y PARCH. HENRY HUGHES, BRYNCIR. PRIS CYHOEDDEDTG 6ch. PRIS GO ST YNGOL TRI SWL1T, Drwy y post, 3s. 4c. ARCHEBION I'W HANFON I SWYDDFA'R "GENEDL," CARNARVON.

DlNlSTRIWCH Y GELYNION ANWELEDIG

DlNlSTRIWCH Y GELYNION ANWELEDIG. Dywedwyd wrthyf gan foneddwr ei bod yn ddyledswydd foesol arnaf ddwyn sylw dioddefwyr oddiwrth BESWCH, BRONCHITIS, DOLUR GWDDF, «CATARRH,' DIFFYG OLYW. DARFODEDIGAETH, etc., at y ffordd effeithiolaf i ddinystrio "bacteria," sef y creaduriaid bychain anweledig ag sydd yn cartrefu yn yr organau anadlu gan ddisgwyl eu cyfleusdra i eangu eu terfynau yn y cyfansoddiad dynol. Presenoldeb ac effeithiau niweidiol y creaduriaid hyn sydd yn achosi cymaint o afiechyd ac o farwolaethau anamserol. Dysg science ynghyda'r meddygon ((' specialists ') sydd yn rhoddi sylw dyladwy i'r anhwylderau uchod mai y ffordd effeithiol i ladd y germs a'r diogelaf i'r cyfansoddiad dynol ydyw anadlu vapours" pwrpasol i'r organau anadlu, a thrwv ihynny sicrhau gwellhad. :Hugheis' PATENTED inhalers yw yr offerynau perffeithiaf yn y deyrnas; gyda hwy hefyd y ceir yr Inhalents effeithiolaf. Os nad yw y darllenydd yn rhy anghrediniol i gredu yr hyn sydd wir, am ei fed wedi ei siomi yn ei ymdrechion anwyddonol ac aneffeithiol i wella ei hun, anfoned' Bost Card am fanylion pellach, ac hefyd am list o 'testimonials' ,at:- T. Hughes, 25, Dale St., Stockport. Ar weith gan Boots' a'r prif Chemists.

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEYI

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY. Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymalau, effaith gormod o uric lacid ym y cyfansoddiad, y methodd yr elwlod (kid- neys) ei symud fel y bwriadodd natur; oryda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. Ac acid hwn yw'r achos o boen yn y oefn, lumbago, sciatica, gout, an- hwyldeb y dwr, careg, grafel, a dropsi. Mae llwyddiant Taibledi Estora at drin. Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hynny symudir achos yr anhwyl- deb, yr hyn o amigenrheidrwydd a symuda'r effeith- iau drwg a ddeillia. phono ae mae wedi iachau achosion dirifedi igwiedi methiant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy'n eyfrif am danynt yn prysur gym- eryd lle'r meddyginiaethau hetn ffasiwn a werthir am brisiau isydd ialla; o gyrraedd pawb ond y cyfoethog, ac sydd yn fynycli yn syrthio mor fyr o'r honiadau r'hyfe;d,dol a, wneir, fel y mae ffydd. ynddynt wedi myned goll. I brofi fod Tabledi Eistora yrn: llawn deilynigu y desgrifiad ohonynt-meddyginiaeth onest am bris gionest—arnfcmir un blychaid1 llawn o 40 Tabled i ddarllenwyr Y Goleuad," fel sampl rhad ar dder- byniad y rhybudd! hwin, a 3c. mewn llythyr-nodau i dalu'r cludiad, y pacio, etc. Air werth gain Fferyllwyr, am lis. 3c. y hlwch o 40 Tabled, ineu 6 blwch am 6s. 9c. Am Sampl- flwch llawn, cyfeirier Estora 00., 132, Ckarina ■ iCross Boad, Loudon, W.C.