Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

ATHROFA MERYSTWYTH. (Un o'r 'Coleg&u ym M-krifysgol Cymru). fPrifathrawT. F. iROtffiERTS, M.A., LL.D. Dechreua'r tyrnor nesaf ar ddydd Mawrth, Sonawr '4ydd, 'KK. 'Paret-oiT yr efrydwyr ar gyfer Arholia-dau Prifysgol Cymru. Cyinygir amryw o ysgoloriaethau (amryw o lSicnynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cyrner -yr Aberystwyth ar y 19eg o Gs Medi, 1916. Am 'fanylio!n pellach, vnnofyner a— J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. THE COUNTY SCHOOL, GREEN HILL, TENBY hoarding School for Boys. A thorough modern education. Fregaration for the Universities, the Various Professions, Civil Service and Commerce Special attention given to Backward Pupils. IDEAL CLIMATE. For Prospectus, &c.. apply to the Headmaster. THE COUNTY SCHOOL, DOLGELLE V. (The Dolgelley Grammar School) (Dr. Ellis Endowment, A.D. 1665). Boarding & Dav School for Bovs EXCELLENT general education and training provided, with special preparation for the Unvere- ities, the Civil Service and Commerce. BOARDERS RECEIVED AT THE HEAD- MASTER'S HOUSE. ffor Prospectus, Fees, &c., apply to the Headmaster. Dr. Williams School, DOLGELLEY. Preparation for the Central Welsh Board and fDxford Local Examinations, London and Welsh Matriculation, and University Scholarshipe-. There are three leaving Examinations, tenable at ,Colleges, which are awarded annually upon the results of the year's work. The Building and' Grounds are excellently .adapted to secure the comfort and health of r&he PilDils. A NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased accomodation. A Domestic Science Department has recently been added. TENNIS, CYCLING, and HOCKEY. Inclusive Fees:— "BOARDING,— £ 26 per annum; TUITION,— £ 5. For Prospectus, apply to the Headmistress or to the Clerk to the Governors. COLEC Y COCLEDO, BANCOR. (Un o'r Colegau ym Mhrify?gol Cymru). I'rifathraw: Syr H. R. REICHEL, M.A., Ll.D. Dechreua'r tymor nesaf Hydref 5, 1915. Parotoii .0 r izyfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eid'do Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrif- ■ysgolion Llundain, Edinburgh, a Glasgow, ac arhol- aadau eraill. Rhoir addysg arbenig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i tvtbrawon elfenol a chanolraddol. Cvnygir nifer o Ysgoloriaet-hau, yn amrywio mewn .gwerth o n40 i £10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaeth- au John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn ,¡f;:ir Fôn nen Sir Gaernqrfon ? Ysgoloriaethau Richard ■Hughes i drigolion Mõn, ac Ysgoloriaeth Piercy i .drigolion Sir 'Ddinbvch a Sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt Ma.i 2. Ceir pob manylion gan- J. E. LLOYD, M.A., YsgpHfenydd a Chofrestrydd. Y TRAETHODYDD. Amrvw gvfrolan o'r Traethodydd, imewn "Ilwy ii a. Gwerthir yn rhfid. Noder paftynvddoedd .fvdd eisiea. Pob manylion o Swyddfa'r "Genedl," •< Pnofnarfon. t. ,_1- ,4. CJUNTY SCHOOL FOR BOYS, GROVE PARK, WBEXHAM, Chairman of Governors-: J. E. POWELL, ESQ., J.P. Headmaster: J. P. DODD, ESQ., M.A. Fine new Buildings, Healthy locality, Laborito?- ies, Lecture Room, Workshop, Extensive Grounds, with Pavilion, -e. Pupils liave won the Chief Inspector's Gold Medal in the C.W.B. Exam. six times, iandhave taken Open Scholarships or Exhibitions at Balliol, New University, Trinity, a;nd Jesu? College, Oxford; also >at St. John's ,and Dowing. Cambridge, and at the Welsh Colleges, ,,81s,11 Matriculation, &c. Careful attention to Sub peets for Business, Civil Service. Boarders received. Prospectus from Head-mast sr. Mecca College, Talgarth, Breeonsnire The Home of Calvinistic Methodism. THIS College is conducted by the South Wales Association to give to ALL its applicants for MINISTRY p suitable preparation for the MATRICULATION and Theological College Entrance Examinations. NEW AND WELL-VENTILATED CLASSROOMS A STAFF OF THREE TEACHERS IN RESIDENCE. MOP'PPN MT^TtTOTyS. Weil tested by TUxpern^ncf^ SPECIAL ATTENTION to the neoda of eaob ^fciirlPTit Full information may be obtained on application. UNIVERSITY COLLEGE OF SOUTH WALES!'& MONMOUTHSHIRE. Coleg Prifathrofaol Deheudir Cymru a Mynwy. DEPARTMENTS OF ENGINEERING — METALLURGY AND MINING. — Drapers' Company Professor of Engineering: Frederic Bacon, M.A. (Cantab). A.M.I. Mech. E., A.M. I.E.E.. Professor of Metallurgy: A. A. Read,  Leef?iirer in D.Met., (Sb-Meld), F.IC..F.CS. Lecturer in Mining: S. W. Price. Assoc. R.S.M., F.G.S.. The nftt Session will begin on Tuesday. October 5. 1915. The Coures in Engineering, Metallurgy and Mining qualify for the B.Sc. Degree of the Univers- ity of Wales and' for the College Diplomas. There is also a. Special Course in Coal Mining, qualifying for the Joint Dinloma of tho College and of the School of Mines, Trefforest. Particulars of the Courses may be obtained from the undersigned— University College, Cardiff. Jun e, 1915. D. J, A. BROWN, Registrar. MISS C. A. DAVIES, (CAMB. TEACHERS' DIPLOMA), Wishes to announce that ,she has taikep a partner- ,ship ii-i a well-established' Boarding and Dav School, .at Eastbourne, a;nd will be prepared to receive .pupils from the Principality. !F DUO AT TON UP-TO-DATE AND THOROUGH. HOME LIFE A\ I) EVERY CARE FOR THE HEALTH OF PUPILS. The locality is well-known1 to he beneficial to [health, the air being a combination of Sea and Downsi. Prospectus on applicaton to- GREENCROFT ELLESMERE, EASTBOURNE. DIWYGIADATJ CREFYDDOT, CYMRU, gan Y PARCH. HENRY HUGHES, BRYNCIR. PRIS CYHOEDDEDIG Zi 6cli., PRTS GOSTYNGOLi TRI RWLLT. .Ðrwy y post, 3s. 4c.: ARCHEBION I'W HANFON T SWYDDFA'R "GENEDL," CARNARVON,

j WARRINGTON I I WARRINGTON

j WARRINGTON. ? I WARRINGT!ON. j Diwrnod pwysig yn han-es Cymry Warrington yd- oedd dydd ilau, y 4ydd cyfisol. Darparwy'd te ar- dderchcg yn y prydnawn gan, ehwiorydd caredig yr eglwys, a,c anfouwyd gwahoddiad cynsis i'r iholl fil- wyr Cymreig iclwyfedig tSydd yn ysbytai Lord Derby, Wliite Cross, Raddon Court, &c., ynlgh.yda',r nurses, ac hefyd i'r milwyr Cvmreig: eraill sydd yn aros yn v< dref a'r cylch. Dattli nifer dda ynighyd, 1 a chafwyd eyfle i vmddidda.n a hwy mewn Sordd gyfeillgar a chartrsfoL Yn yr hwyr a,ed trwy rag" !pn ddyddorol dan lywyddiaeth y Pardh. R. Parry Jones. Yr oedd mvn'd a bias ar bob peth,—yr an- I erchiadau i'r pwrpas, -a'r hen aJawon Cymrsig yn cael m canu gyda, hwvl. Ymddangosai pawb wrth eu bodd, a Chymry Cr?s?eld' Street yn Mch o'r I icyfle i groesawu >ein miilwyr -amwyr sydd wedi gwneuthur y fath aberth. Teg yw dweyd nad oedd bill ar en diolchgarwcih hwytliau. Antfonwyd parseli efyd i'r bechgyn o'r eglwys sydd wedi yin- uno a'f fyddin. Terfynwyd cyiarfod igwir dda trwy ganu Hen Wlad- fy Nhadau," a Dnw Gadwo-'r Brenin. d dill &

I NODION O DREFALDWYN IJCHAF

I NODION O DREFALDWYN IJCHAF. Nos Sab both, Mawrth 5ed, bu cenhadon y Cvfar- fod iVlis-ol, y Parch. John Wiliiams, B.A., Ca,rno, a Mr. John Jones, y Neuadd, yn eglwys y Graig, yn ds'.vis biaeiioriaid. Da-et-h yr eglwys y.n gryno at ei gilydd, ac etholwyd pedwar o frodyr iV swydd,— Mri. David Jarvis, Felin N;wydct; Jo'hn Pugh, IDolbaCiho; D. M. Wigley, Iliniant, ac Arthur B. rOwen, Aberbig-i. Bvddant yn gaffaelia-d mawr i'r igwaith goreu ym y cylch. -0-- Cyfarfn :Cyfall'fod Do:sbarth y Drefnewydd yn Glci- inant, pryditiwii Ian, yr 18eig. Bu itrafodaeth yji, y Selat ai- Wersi adfyd." ic -ig:i,i-yd, y mater gall, Mr. Richard J-ones, Peirtheirin. -0- Er symud o Mr. Richard B;nnett i Fango,r, da igenym ei fod yn parhau i chwilo-ta ac ysgrifenu ihanes yr ac-hos 0 ifewn i -gyldi! y Oyfarfod Misol. A oes 'hanesydd bafal iddo heddyw yn y Corff? Ðiolchgar ?dvw. iddo arn ?i dwy.-g?d HsoJ i'r "Cof- iedydd," cy=èhgl".lWn y Cyfarfod M?sol, o h'ane? y 'aehos. 'Bydd hwn cy-n hir yn ddefnydd cyfrol "kvtil.tl-tf?i wi-. Bydd y gwaibb. yn Un gwerihfawT mewn manyldra a graen lenyddol o law ein .cvfaill i v iii w,. yn gyst-al a bugail poblogaidd Maengwyn, Machynlleth. Dechreua cyfeillion Llanidloes ddarpar ar gyfer Cymdeithasfa yr Hfrf. Y ,(h"ddia,d -sydd wedi ei ,dldnn iddi gan y,féilhon y He a? Cviarfod' Misol vw Mehefin 20, 21 a 22. yw Mehefin 30, 21 a 32. Bwriedir dathlu hannsr-jiwbili y Symud-igd Ym- o.o,(-I,ol vii nhri dosbarth y Civrdd Misol tua divvedd Ebrill, ;a daw F efengylydd, y Parch. William -Jones,!reforis, yn geniad y -Sy.,Yii(liad, i'r cyfarfod- ydd. -0-- Yn Go sen, Llanerfyl. ar y ffin rhwng y ddau Jwyth C'yimreig o'r Corff sydd o fewn y sir, bu cy- farfod preg-et-hu nds Ferch-er 11 dydd Iau d'iwed.daf, y 15eg a'r 16sg. Pregethwyd ga-n. y Parchn. John Williams, B.A., Carno, a,c Alun T. Jones. Llanfair. '-D-aieth, cynulleidlfaoedd roawirion: i ivrand-o, a -chaf- v/yd gweinidbgaeth a gofir YŒ hir. ————— O ♦

I ILIVERPOOL

I LIVERPOOL. Nos-Sad'wi'ai, yn Crogsha-11 St.. caed darlith alluog ?

Advertising

OINISTRIWCH Y GELYNION ANIWIELEDIG. Dywedwyd wrthyf gan foneddwr ei bod yn dd'yledswydd foesol arnaf ddwyn syhv dioddefwvr oddiwrth BESWCH, BRONCHITIS, DOLUR GWDDF, 'CATARRH,' DIFFYG OLYW, DARFODEDIGAETH, etc., at y ffordd effeithiolaf i ddinystrio bacteria," sef y creaduriaid bychain anweledig ag sydd yn cartrefu yn yr organau anadlu gan ddisgwyl eu cyfleusdra i eangu eu terfynau yn y cyfansoddiad dynol. Presenoldeb ac effeithiau niweidiol y crea(furiaid hyn sydd yn achosi cymaint o afiechyd ac o farwolaethau anamserol. Dysg sciemcr, ynghyda'r meddygon .(' specialists ') sydd yn rhoddi sylw dyladwy i'r anhwylderau uchod, mai y ffordd effeithiol i lacld y germs a'r diogelaf i'r cyfansoddiad dynol ydyw anadlu "vapours" pwrpasol i'r organau anadlu. a thrwy hynnv sicrhau gwellhad. Hughes' PATENTED inhalers yw yr offerynau perffeithiaf yn y deyrnas; gyda hwy hefyd y ceir yr Inhalents effeithiolaf. Os nad yw y darllenydd yn rhy anghrediniol i gredu yr hyn sydd wir, am ei fod wedi ei siomi yn ei ymdrechion anwyddonol ac aneffeithiol i wella ei hun, anfoned' Bost Card am fanylion pellach, ac hefyd am list o 'testimonials' lat:- T. Hughes, -25, Dale St., [Stockport. Ar wepth gan Boots' a'r prif Chemists.,