Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

ATHROFA ABERYSTWYTH. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). Prifaihraw:-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. Dechreua'r tymor nesaf ar ddyd'd Mawrth, fonawT '4ydd, 1916. Parotoir yr efrydwyr, ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (amryw o fconynt yn gyfyngedig i Gvmry) y flwyddyn hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y lgeg o fis Medi, 1916. Am fanylion pellach, ymofvner â- J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. THE COUNTY SCHOOL, u GREEN Himj? ?TE?Y" Boarding School for Boys. A thorough modern education. JPregaration for the Universities, the Various Professions. Civil Service and Commerce Special attention given to Backward Pupils. IDEAL CLIMATE. For Prospectus, &c.- apply to the Headmaster. THE COUNTY SCHOOL, DOLGELLE -V. (The Dolgelley Grammar School) (Dr. Ellis Endowment, A. D. 1665). Boarding & Day School for Bovs EXCELLENT general education and training provided, with special preparation for tibe Unvers- ities, the Civil Service and Commerce. BOARDERS RECEIVED AT THE HEAD- MASTER'S HOUSE. For 'Prospectus, Fees, &e., apply to the Headmaster. Dr. Williams Scbool, DOLGELLEY. Preparation for the Central Welsh Board and 'Oxford Local Examinations, London and Welsh 'Matriculation, and University Scholarships. There are three leaving Examinations, tenable at ■Colleges, which are awarded annually upon the results of the year's work.. The Building and' Grounds are excellently adapted to secure the comfort and health of i;¡he Pupils. A NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased accomodation. -■•A Domestic Science Department has recently • been added. TENNIS, CYCLING, and HOCKEY. Inclusive Fee's:-— "'BOARDING,— £ 26 per atintim: TT,rl'TTO'N' For Prospectus, apply to the Headmistress or to the Clerk to the Governors.

OLEO Y COGLEDO BANGOR I

OLEO Y COGLEDO, BANGOR. I (Un o'r Colegau vm Mhrifysgol Cymru). Prifathraw: Syr H. R. REICHEL, M.A., LI.D. j Dechreua'r tymor nesaf Hydief 5,1915. Parotoir fIT gyfer arholiadau Prifvsgol Cymru, rhai o eid'do ^•Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddvgol ym Mhrif. ysgoHon Llundain, Edmhu-rgh. a. Glasgow, ac arhol- iadau eraill. Rhoir addysg arbenig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ae Electrical ''E'ngineering. Mae yn y Cole? ad ran Bcrmalaidd i athrawon elfpllo1 a chanolrad'dol. Cynygir niter n Ysgoloriaetha,u, vn arnrywio mewn ior i a,et h gwerthb £ 40 i £ 1.0 y flwvddvn. Mae Ysgoloriaeth- au John Husrhes vn gyfyngedig i fechgvn aned yr. qr Pon nen Sir (raermrfon Ysgoloriaethau Richard '•Hughes i drignlion Mon, ac Y' ,nloria,etli, Piercy i drigolion Sir Ddinhvch a Sir Fflint. Dechreua'r arhnFad am danvnt Mai 2. Ceir Dob manvlion Lan- L "V J. E. LLOYD. M.A., Ysgnlfenydd a Chofrestrydd.

Y TRAETHODYDD I I 4 1 11 1

,,„ Y TRAETHODYDD; I .4 11 1.  Amr?w p??'rja.u o'r Traethodvdd, mown  ?. (?wcrtMr vn rhad. NOd. ft"" Vddo.dd. 'dn PoE manylkm o Bwyddfa't "??-dl*' r" Caernarfon.

Advertising

GJliNTY SCHOOL FOR BOYS, GROVE PARK, WREXHAM. Chairman of Governors: J. E. POWELL, ESQ., J.P. }[' Headmaster: J. P. DODD, ESQ., M.A. J. P. DO.DD, ESQ., M.A. Fine new Buildings, Healthy locality, Laboritor- ies, Lecture Room, Workshop, Extensive Grounds, with Pavilion, -C. Pupils have won the Chief Inspector's Gold Medal in the C.W.B. Exam. six times, and have taken .open ScholarRh ips or Exhibition's at Bailiol, New •, University, Trinity, and Jasu.s College, Oxford, also.at St. John's and Dowing, Cambridge, and at the Welsh Colleges, p'sh Matriculation. &e. ,?t{II Careful attention to S'ubpects for Business, Civil Service. Boarders received. Prospectus, from Head-mastsr. Trefecca College, Talgarth, BreconsQire The Home of Calvinistic Methodism. THIS College ia conducted by the South Wales Association to give to ALL its applicants for thm MINISTRY P, suitable preparation for the MATRICULATION and Theological 

I LLYFRAU

I LLYFRAU. NEWYDD AC AIL-LAW. CLIRIO'K STOCK ALLAN. BARGEiNlON DIGYFFELYB. I Mae'r prisiau yn cynwys y cludiad. r Hanea y Genhadaeth Dramor (C.M.) (5s.) am r 2s. 6c. Cronic! yr Ysgol Sabbothol, 1879. Is. 6c. Cyt. o'r, Testament N?ew y d d. (4. Okwen Jo nei3, Cyf. o'r, Testament Newydd. jj. ()wen Jonea. B.A.) 8c. 1 ? Esboriiad ar L'lyfr y Barnwyr. (Parch. W. R Jones). Is. ,EsboniadarpistoIäu Petro P/C P1IHip.S., 38. 6c. am Is. 6e. Pei'laU'r Diwygiad. Anthropos. (Is.) a-m 8c. Y Pi-awf o Brophwydoliaeth. Alexander Keith. Cyf- gan y Parch. Owen Jones. Mewn rhwymiad cryf, 2s. 3c. n Works of the Rev. Griffith Edwards (Gutyn Padarn by Rev. Elias Jones, 3s. 6c. Methodistiaeth Môn,( John Pritchard, 2s. 3c. Adgof Uwch Angof, Myrddin Fardd, 2s. 6c. Moses a'r Prophwydi, Dr. William Rees, 8c. Buchd'raeth v Parch. John Mills, Llundain, Is. 2c. Llenyddiaeth fy Ngwlad, Parch. T .M. Jones, 2s. 3c. Achaeologia Lleynensis. Rhabainiau, Is. 3c. Y TTaetbodvdd (America), 1857, 2s. 6c. Hanes Bywyd Vavasor Powell,—Llun Agrippa Jenkyn Jones (dwy ddalen gyntaf vn eisieu) yngliyda dwy bregeth, 2s. 6c. Ystyriaethau o Gyflwr Dyn 'yn y By wy" d flwn, &c., gan Jeremy Taylor. Cyf. G. Wyn, offeiriad LlangadwalarL Caerlleon Roger Adams. Ar- graphiad cyntai, 5s. Y Gen in en. o'r eychwyn hyd 1891, mewn cvflv.r da, hanner-rhwym, 1883-84, 1885-86; 1887-88, 1889—90, 1891. Y pum' cyfrol am 30s. Llawlyfrau a Gwerslyfrau, wedieu rhwymo yn dda: Genesis 1. a II., William Lewis, Gwerslyfr 90-91. Eto, gan Edward Jones, Exodus Gwers- lyfr, Llawlyfr E. Jones; Eto, W. Lewis; Eto, G. Tecwyn Parry. Han as lesu Grist, E. Davies Eto, Edward Jones. Dysgeidiaeth tesu Grist, J. Owen Llawlyfr Edward Jones; Gwerslvfr y Plant. W. Williams, Talsarn; Eto, W. Lewis; Gwerslyfrau.. ^lohvyddoreg Ceridwen Peris, a Llawlyfr E. Jones, 2s. 6c. Cofiant a Gweithiau Rhyddiaethol v Parch. W. Ambrose, Po'rthmadog, gari Hiraethog. Cvf. 1. LEan. 2s. 6c. Y Monwvson: Lewis 'Jorys,RiDhalrd Morvs, William Morys, a Goronwv Owen. Gan Asap'h 10c. Gweithiau Llenyddol Goleufryn (y clawr wedi troi ei Iiw ychvdig). 2s. 6e. Gwaith Tafolog. Dan olygiad Evan Davies, Tre- friw. Lian, 8s. 6c.—am 4s. The Cefn Coch MSS. Edited by J. Fisher, B.D., 68. Bywyd a Gwaith y Diweddar Henry Richard, A. S. Gan Eleazer Roberts, 3s. 6c.—am 2s. 3c. Trem ar y Ganrif. Gan v Parch. J. M. Jones, Caerdvdd. 3s. 6c.-aim 28.' 3c. Yr Eglwys, ei Saeramentau, a'i Gweinidogaetli. Gan William James, B.A. 3s. 6c.—am 2s. 3c. Jerusalem, Y Ddinas Sanctaidd (Darluniedigl.. Gan Thomas E. Roberts, M.A., Aberystwyth. (Y. claw'r wedi troi ei liw ychydig). 3s. 6c. net-am 2s. 3c. Person Crist. Gan y Parch. W. Chamberlain. 2s. 4c. GeiriadurB2iblaidd y Parch. John Brown, cd- ieithedig gan y Parch." J. R, iKilsby Jom-es, gycla chyfraniadau gall Dr. Win. Uees (Hiraethog). Gydag ugeiniau o ddarluniau (Steel Plates). Haner Rhwym. Y clawr wedi maeddu ychydig. Gwerth 25s., am 7s. 6c. 4to. Hanes By wyd lesu Grisn a'r Apostolion, gan y Pa.rch. John' Fleetwood, D.D. Rhwym mewn Iledl. cryf; mewn. llythyren fras ac eglur, gyda, llu o ddar- luniau (Steel Plates).. Cyfieithiedig gain y Parch. Attbitil. Jones. D.D., Bangor. Gwerth'"21s. am; 16,,s. 6c. Taith y Pererin f.Darlimiadol). Mewn. llythy' ren fras. Yn gyflawn, ond wedi maeddu ychydig. 10s. TELERAU—BLAEMDAL. | Gellir cael cyfrolau rliwymedig: O'r "Dry- sorfa" 01845-1872 am y prisiau isel a gan- Ivn Cyfrol rhwym am un flwyddyn, Is. 3c., dwy flynedd yn rhwym mewn un gyfrol, 2s.,• wedi talu'r cludiad. —o— SYLWER.—-Nid yw Olm diben afnon archeh am lyfrau ond yn ol y rhestr uchod, gan fod amrvw o restr yr wythnos cvnt wedi en gwerthu. Archebgr yn ol y rhestr tichod.

Advertising

1 Archebion i'w cyfeirio i. 'l "CYMBO," SWYDDF A'R 'G ENEDI/ C,A ERN ARFON