Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

MAES LLAFUR Undeb jr Ysgoiion Sabbothol EBRILL1916 -MAWRTH 1917. LLAWLYFR AR BFEWJXL IOAN.-Pen. I.-VIII. T'r Dosbarth H-yiiaf a'r Canol. Gan y Parch. J. Cynddylan Jenea, D.D. Pris, 2/6. I Ysgolion, 2/- (gyda'r post, 2/3). GWEII-SLYUIR AR EFENGYL IOAN. Pen. I.—VUGL 1 rai dan 16 oed. Gan y Parch. T. E. Roberts, M.A., Aberyst- wyth. Pris, 2c. I Ysgolion, 1/6 dwsin (gyda'r post, Y LLYFRA U ELFENNOL, a Gwerslyfrau y Safonau, i blant dan 13 oed. YR HOLWYDDOREG. Llyfr ar gyfer y Safonau, yn cynwys Gofyniadau ac Ateb- ion o'r Hen Destament a'r Newydd. Gan y Parch. John Owen Jones, B.A., Bala. Pris, Itc. I Ysgolion, 1/3 y dwsin (cludiad, 3c.) YR HYFFORDDWR. Gan y diweddar v Barch. Thomas Charles,. B.A. Argraffiad Mawr—Llian, 6c-. Anilen, 4c. Argraff- iad Bach—Llim, 4c.; Amlen, 2g. Y GYFFES FFYDD. Argraffiad newydd yn cynnwys yr achiodau yn ychwanegol at y cyfeiriadau o dan bob erthygl. Amlen, 6c.; Llian, 1/ Eto, mewn llythyren frasach. Llian, 2/ YR HYFFORDDWR A'R GYFFES FFYDD. (Argraffiad Newydd). Llian, 1/ Eto, gydag ymylau goreuredig, 1/6. RRODD MAM. Gan y diweddar Barch John Parry, Caer. Pris, Ie. I Ysgol- ion, 9c. y dwsin (gyda'r post, 10c.). HOLWYDDOREGAU ar brif gymeriadau y Bibl. Pris, Ceiniog yr un. EiLAWLYFR ADDYSG A HYFFORDD- IANT. Sef Cyfarwyddiadau pa fodd i Addysgu a Hyfforddi Dosbarthiadau yn yr Ysgol Sabbothol, ac i ddwyn ymlaen Gyf- arfedydd Athrawon WythnosoL Gan y Parch J. Glyn Davies, Rhyl. Pris, 6c. fWedi ei rwymo gyda "Yr Athraw o Ddifrif," llian, 1/6). RHEOLAU'R YSGOL SABBOTHOL. Pris 25, '1/- '0)'/6 y cant. YSGOL SUL Y PLANT: Ei Chenhadaeth a'i Chunlluniau. Gan W. H. Barrow Williams a Humphrey Roberts, B.A. Amlen, 6c. Llian. 1/ LLYFR YR ATHRAW. Wedi ei baratoi gadw enwau aelodau y dosbarth ynghyda manylion am eu presenoldeb a'u llafur. Pris, Ceiniog yr un. 9c. y dwsin. LLYFR YR YSGRIFENNYDD. At gadw holl gyfrifon yr Ysgol Sul. Plyg, Large Post, 4to, 200 tudal., wedi ei rwymo yn gryf. Prif, 3/6. I Ysgolion, gyda'r post, am 3 swllt. LLYFR COFNODAU ar gyfer pob Ysgol neu Gyfarfod Ysgolion, i gadw cofnodau o benderfyniadau'r Cyfarfodydd Athrawon a'r Cyfarfodydd Ysgolion. Yr un plyg, maintioli, a rhwvmiad a Rhif 2. Pris, 3/ (Gyda'r post 2/7). LLYFR COFRESTRIAD ar gyfer pob Ysgol, i gynnwys y manylion* canlynol am bob aelod Enw, preswylfod, amser derbyniad oedran ar dderbvniad, dosbarth, ymadaw- odd, a lie i nodiadan. etc. Yr un blvg, maintioli, a rhwymiad R Rhif 2. Pris, 3/6. (Gyda'r post am 3/-). nronet am Re«tr gyflawn o lyfrau cyhoedd edig yn y Llyfrfa, at y Goruchwyliwr— 1D. O'BRIEN OWEN, CARNARVON. LLANDRINDOD WELLS CONVENTION WILL BE HELD THIS YEAR AS USUAL, AUGUST 7th TO 11th. — Programmes from- E. D. PHILLIPS The Vista, LLANDRINDOD WELLS. APEL AT BREGETHWYR M.C. Yn gymaint a bod Llyfr Cyhoeddiadau iSabbethol y Gro, ger Corwen. wedi ei golli, fe ddvmunir ar i bob pregethwr sydd a chvhoeddiadau yma o hyn ymlaen i hysbysu hynny trwy gyfrwng y GOLEUAB. E. R. JONES. ADRODDIAD CASGLIAD YR UGEIN- FED GANRIF. Yn cynwys Anerchiad at JHclwysi y Cyfutideb, Hamee y Symudiad, ynghyda Rhestr e'r Tanya- grifwyr a'u rhoatfVsMi. Cyfrol ddtfsthia, C,36 tudalen. Pris cyhoeddedig— 2s. 6c.; i'w chael yn awr am 6c. Cludiad un copi, 6c. Anfoner archebion i- D. O'BRIEN OWEN, Y Llyfrfia, Caernarfon. :=.r. "PWY SYDD AR DU YR ARGLWYDD." ■ — Galwad ddifrifol ar bob aelod crefyddol i vstvried ei rwymedigaethau ynglyn a'r Fasnach Feddwol. Pamphled cyhceddedig gan Y PARCH. T. POWELL, CWMDAR, ar gais Cymdeithasfa Methodistiaid Calfinaidd De- heudir Cymru. "Dylai fod yn llaw pob Methodist.Y Parch. Rees Evans, yng Nghymdeithasfa Llanwrtyd. l'w gael oddiwrth yr awdur, Cwmdare, Aberdare. Pris :-1 copi, lc.; 12, 10c.; 50. 3s. 3c.; 100, 6s.; 500, 27s. 6c.; 1,000, 50s. Y cludiad ar 12 ac uchod yn rhad. Priodol i'w wasgaru gan eglwysi ym mysg eu haelodau, yn rhad, neu am ei bris. Y CARTREF, BONTNEWYDD. YN EISIAU, lie i eneth ieuanc, 17-S- mlwydd oed, mewn cartref da a chrefyddol, fel GoTerness neu Mother's Help. Ymofyner ag Ysgrifenydd y Oar- trei, Dolwen, Llanfaglan, Caernarfon. "piEPUTATION SECRETARY wanted to re- .LJ present the British and Foreign Sailors' Societv in North Wales and Liverpool (Welsh). Age. 35 to 40. Bilinguist, Good salary given. Apply, with full particulars to-" Secretary, 680, Commercial Road. London. E." BRIGHTEN YOUR HOME by letting your -D Electroplated Articles, Siverplnted as new at small cost. Write for Free Price List, to Town- shend's Ltd., Ernest St., Birmingham.

PROBLEM Y WEKIN IAETH

PROBLEM Y WEKIN IAETH.* Yn ei araetli yn Ladybank defnyddiodd Mr. Asquith y geirian a ganlyn The fabric of the Empire will have to be re- fashioned, and the relations not only between Great Britain and Ireland, but between the United Kingdom and our Dominions, will of necessity be brought promptly under close and connected review." Ymgais i adolygu y berthynas rhwng gwalianol ranaii y weriniaeth fawr Brydeinig a'i gilydd, ac i gynyg gwelliantau yclyw y llyfr hwn. Llyfr ydyw wedi ei ysgrifennu gan Mr. L. Curtis, ond yn cynrychioli syn- iadau nifer o ddynion o wahanol ranau'r Ymherodraeth sydd, ers rhai blynyddcedd bellach, yn cydweithio yn y cylchgrawn adnabyddus, "ihei Round Table." Gallwn ei gymhell i'n darllenwyr fel adolygiad clir, meistrolgar a darllenadwy ar y pwnc, ac y mae'n ddiameu ei fod yn llyfr anhebgor i'r neb a fynuo ddea.ll rhai o'r anhawsterau sydd yn arcs gwladweinwyr. Yn y penodau cyntaf ceir braslun meis- trolgar o hanes twf liunan-lywodraeth ym "Mhrydain ac yri, yr America a llwydda'r awdur i ddangos y cysylltiad sydd rhwng digwyddiadau hanes a' i gilydd; y mae- rhyw gadwen anWeledig yn cydio'r oil wrth ei gilydd. Olrheinir y rhyfei presenol i fethiant Lloegr i ddeaJl ei pherthynas briodol a'i thref- edigaethau yn y ddeunawfed ganrif. Yn y Rhyfel Saith Mlynedd yn erbyn egwyddor- ion tra-awdurdod fel yr ymgorfforid hwy yn Ffrainc yr oedd Prydain a'i thalaethau yn sefyll yn un, a hwy a achubodd ryddid y byd. Ond ar ol y rhyfel danghosodd Lloegr a'r America, nad oeddynt, wedi iawn ddeall yr hyn yr oeddynt yn ymladd drosto, a rhwyg- wyd y weriniaeth (a oes gwell gair am Commonwealth"?) yn ddwy. Pe buasai wedi aros yn un, medd Mr. Curtis, a phe buasai'r Unol Da'laethau licfldyw'n rhan o'r Weriniaeth Brydeinig buasai y rhyfel presen- ol yn amhosibl. Yn y llyfr hwn ceisir dangos sut y gellir osgoi cyffelyb drychineb eto. Y mae'r Ymherodraeth, neu'r Weriniaeth, Brydeinig bellach yn gydigrynhoad anferth o wa,hanol genhedloedd) ac y mae rhai olxonynt, megis Canada, Awstralia, Deheudir Affrica, a New Zealand, i bob pwrpas ymarierol yn genhedlcedd annibynol. Caulatawyd iddynt hawliau nas caniatawyd eri oed, o'r blaen i dalaethau unrhyw ymherodraet-h. Y inaent yn gosod toUau masnac-hol yn erbyn neu o blaid gwledydd! ereill, ac yn erbyn neu o blaid eu gilydd. Caniat-eir iddynt wahardd1 i ddeiliaid ereili yr Yrnherodraeth, megis yr Indiaid, lanio na. byw yn eu tiriogaethau. Rhoddir ha,wl iddynt godi llynghesoedd i'w hainddiffyn eu hunain, a, rhydd Mr. Curtis bwyslais arbenig ar y ffaith fod y talaethau mawr hyn yn eu hystyried1 eu hunain yn genhedloedd mewn gwiricneddc-yn rhan, y mae'n wir, o'r hyn a elwir yn Weriniaeth Brydeinig, ond nid yn Brydeinwyr. Pwnc y dyfodol ydyw sut y gellir eu cadw felly heb lesteirio dim ar eu hawl i'wi llywodraethu eu hunain ar y naill Haw na gwanha.u dim ar rwymyn yr undeb cyffredincl ar y Kaw arall. Y broblemi y sonir am dani ydyw sut y gellir rhoddi llais i'r talaethau hyn mewn gwleidyddiaeth dramor. Ar hyn o bryd y. maent yn eu ilywodraethu eu hunain, yn cadw a,c yn anfon eu gwyr ieuainc wrth y miloedd i ymladd yn y rhyfel. Ond nid oes gandoyni lais o gtwbl mewn gwneud rhyfel nar heddwch. Dywed Mr. Curtis:— They (the .Dominions) have asked for and aè- quired control over all tfueir purely domestic affairs, not excluding such debatable matters as immigration and trade. 'But they have never as yet demanded or obtained any kind of political control of the policy which involves them in peace or war. Lords of their own ramparts, they have neither asked nor been offered a voice in the counsels whereby the main citadel of freedom must stand or fall. Dyna'r safle; a'r dybiaeth ydyw na bydd y talaethau yn foddCon ami yn hir eto. Ond nid gwaith bach na: hawddi fydd rhoddi llais iddynt mewn gwleidyddiaeth dramor. Golyga hynny o angenrheidrwydd ail drosi'r Cyfan- soddiad a dyfeisio peirianwaith hollcl newydd; Nid allwn yma, roddi ond braslun brysiog iawn o'r hyn a: gynygir yn y llyfr. Buasai, medd Mr. Curtis, yn rhaid cael dau Gabinet, un yn gyfrifol i Senedd Bryd- einig, yn ymwneudi a rnaterion Prydeinig yn unig, a'r Hall yn gyfrifol i Senedd Ymher- cdrol a etholir gani yr holl rannau hunan-lyw- odraethoil o'r Ymherodraeth, yn ymwneud a rnaterion Ymherodrol yn unig. Golygai hyn ddwy etholaeth wiahanol a, dwy senedd, ond barn Mr. Curtis a'i gydysgrifenwyr ydyw na wna dim llai na hynny y tro. Ond pa rannau o'r gwaith a wneir yn awr gan y Senedd yn Llundain a ddirprwyid i'r Seaedd Ymherod- rol newydd? Rhaid i'r Cabinet Ymherodrol gynwys yr Ysgrifenydd Tramor, Llywydd y Morlys, yr Ysgrifenydd Rhyfel, a Gweinidog Ariancl Ymherodrol( am resvmau anilwg, ond nid oes genym ofcd i ddilyn Mr. Curtis yn y benod yn ymwneud a threthiant a, mat- erion arianol ereill. Gwelir ar unwaith fod y cyfnewidiadau a, gynygir yn fawr ond aw- gryma'r llyfr hwri;—yn, wir, gwna fwy nag awgrym,u—eu bo'd! yn anhebgo'r os yw'r Ym- herodraeth i'w chadw wrth ei gilydd, yn weriniaeth fawr o bobl yn eu llywodraethu eu t

Advertising

The Problem of the Common- wealth; London: Macmillan & Co. Is. 6d. net.