Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 5 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
I NODIADAUR DYDD

NODIADAU'R DYDD Y, Milwriad David Davies, A. S., sydd i fod jn Ysgrifenydd Seneddol Cyfrinaehol i Mr Lloyd George. Dyddorol yw sylwi ar esbon- iad yr awdurdod ddiweddaraf ar Gymru-y "Daily Mail"—ar y penodiad. «— o—• Dywedir nad yw popeth yn rhedcg yn rhy esmwyth yin mhencadlys Bataliwn Gymreig Llundain. Tybed fod rhyw swyddog o Sais neu Ysgctyn yn awyddiis am sicrhau mwy o effeithiclrwydd yno eta! Dywcd y "Drych" mai gwell peidio dweyd mai Cymro yw Charges Eva.ns Hughes rhag i hynny niweidio ei Americamaeth. "Y mae i redeg ar y tocyn Gwerinol fel Americanwr' yn gyntaf, yn olaf a. bob ffordd a'r holl a-mser." Dywed hefyd fod y Democratiaid yn dec-hreu codi gwrthwynebiad iddo fel ymgeis- ydd am iddo ddisgyn oddiar y Faine, yr hyn na wnaeth neb o r blaen. -0- Unwaith eto siomir y gweithwyr ar arfau rhyiel am eu gwyliau, a, disgwylir i bawb roi heibio Wyl y Banc yn Awst a'r wyl ychwan- ■ egol addawedig. Llwy-didiajit presennol y fyddin yw'r achos y tro hwn, a, diameu y bydd pawb yn. ddigon awyddus am iddo barhau i'el ag i gydsynio yn rhwydd a'r cais. -0- Mae,' r lleihad difrifcl yn rhif aelodau'r Ysgoi Sul trwy'r deyrnas yn cael sylw mawr gan Gyngcr Ccnedlaethol yr Eglwysi Rhydd- ton y dyddiau hyn. Dengys yr ystadegau -sydd wedi en casglu fod bron yr holl enwadau Ymneilltuol a'r Eglwys Sefydledig trwy'r deyrnas yn diccltk-f oddiwrth yr un pla, a, -cheisir awgrymu llawer o foddion gwellhad. Mae'r cwestiwn wedi cael 11awer o sylw gan y Cyfundeb yn ystod y blynyddoedd diwedd- a,f; end nid ymddengys fod pethau yn gwella. Nis gellir yma, fynd i fewn i'r cwestiwn, ond er fod iy mater wedi bod dan ysiyriaeth. yn .ein plith am hir amser, byddai'n dda i'n harweinwyr a phawb sy'n caru'r Ysgol Sul ddarlleni ac astudio'n fanwl yr Anerchiad draddodwyd yn Nghyfarfodydd y Cyngor yn Bradford, a,c a. gyhooddir yn awr yn bamffled- yn am ddwy gemiog. Yr awdur yw'r Parch. Carey Bonner, Ysgrifenydd Cyffredinol y "Sunday School Union." -0-- Yn y papur cymerir y saith mlynedd o ddiwedd 1^08 i ddiwedd 1914, a, gelwir sylw at. y ffaith fod y ffigyrau yn ymarferol yn dangos y sefyllfa cyn y rhyfel, am nad ydynt yn cynnwys cyfrif ond am gyfncdi o bedwar mis wedi toriad ail an y rhyfel, ac adgofir nas gellir disgwyl i 191.5 fad eystal. Y lleihad am y cyfnod yn y Cyfundeb yw 10,113, neu A.71 y cant, a. safwn, yn rhywle tua'r canol ymysg yr cglwysi sydd yn dda.ngos lleihad. Mae cyfanrif y lleihad yn Mhrydain a'r Iwerddon yn 257,952 am y saith mlynedd. Mae'r Cyngor yn gwneud ilawer, o awgrym- iadau i sicrhau diwygiad, ac y mae bron yr 011 ûhonynt wedi eu gwneud dro-sodd a thros- odd yn ein cynulliadau cyfundebol. —o— Daeth .rbifvn Gorfferiaf o'r County Schools Review" i'n Haw ddiwedd yr wyth- nos, yn cynwys Nodiadau'r Golygydd ar Addysg ac adroddiac1 o gyfarfod cyffredinol Cymdeithas yr Ysgolion Canol ynghyda'r papurau a ddarllenwyd yno. Ceir yn y Nadia,dan a'r Anerchiadau lu o awgrymiadau ar fatericn addysgol yn ogystal ag arwyddion eglur fed cin cyfundrefn addysg ar fiyn o bryd yn mynd trwy argyfwng pwysig. —o— Bu dau o aelodau'r Gymdeithas, sef Miss Collin a. Mr. J. Trevor Owenj M. A., fel rhari 0 Ddirpryaeth dros y Bwrdd Canol, ar yrnweiliad a'r Alban, i gael golwg ar drefn yr Arolygu a'r Arholi yno. Ni chafwyd adroddiad eto; ond nododd y dirprwywyr un ffaith ddyddcrcl. Fwy nag unwaith datgan- Wyd syndcd gan yr Ysgotiaid fCd; dirprwyaeth o Gymru yn cael ei hanfon i ymchwilio i'w: cyfundrefn hwy, am y deallerit bob amser fod ein haddysg ganol ni ein liunain mewn sefyll- fa dra, eifeithiol. —o— A ydyw'r Cymro yn America, yn cadw nodweddion y genedl a. thraddodiaclau'r tadaii yn A-elf". na"I frawd sy'n arcs gait ret ? Bydd edrych dros golofnau'r "Drych" yn codi'r cwestiwn i'n. meddwl bron bob amser. Prin y ceir byth rifyn o'r "American Organ of the Welsh People," heb ainryw ysgrifau a dad- leuon diwinyddol; ac y mae rhai o'r dadleuon yn cael eu c.arioymlaen am wythnosau a misoedd. Dengys llawer o'r ysgrifenwyr ym'.ynia-d diwyrni .wrth yr, hen syniadau mwyaf uniongred ao efengylaidd; tra y ceir o leiaf ddau ddosbarth arall yn eu mysg. Un yw'r dosbarth sy'n ceisio dwyn eu diwinydd- iaeth 'up-to-date' gyda help gwyddoniaeth ac athroniaeth. Mae y proffwydi hyn yn aw- yddus am gadw diwinyddiaeth yn ei lie fel brenhines y gwyddorau; ond yn credu fod cyfrol natur a chyfrol y meddwl yn atodiad i'r gyfrol ysgrifenedig. Mae erail yn gorseddu gwyddoniaeth ac yn rhoi sedd inor isel i ddiw- inyddiaeth fel ag i'w daros-LINVng i oferedd. Wrth gwrs y mae'r tri dosbarth yn cael eu cynrychioli yng N ghymru; -ond prin erbyn hyn y cymerir digon o ddyddordeb mewn cwestiiynau diwinyddol a Beiblaidd i ddadIeu arnynt nac i'w trafod' yn y wasg. Yr orgraff, a manion tebyg, yw'r pynciau ddadleuir ym c mhapurau Cymru heddyw! —o— Gwelir mewn colofn arall apel gan y Parch. James Jones, Ysgrifenydd Pwyllgor Dirwest- 01 y Gymanfai Gyffredinol, ymhlaid y Ddeiseb yn galw am Fesur o Waharddiad llwyr ar y Fasnach Feddwol dros adeg y rhyfel ac am chv/e mis ymheTJach. Awgrymai ein Goheb- ydd Seneddol yr wythnos ddiweddaf fod yr ymgais i sicrhau'r diwygiad mawr yma yn anymarferol, ac ar y cyfrif hwnw mai gwell ceisio llai, a, rhoi cefiogaeth i'r cynllun o genedlaetholi'r Fasnach. Ma,(;i'rLly.wc