Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

MAES LLAFUR Ondetip sgolioa Sabbothol EBRILL 1916 MAWRTH 1917. LLAWLYFR AR EFENGYL IOAN.-Pen. I.VIII. I'r Dosbarth Hynaf a'r Canol. Gan y Parch. J. Cynddylan Jones, D.D. Pris 2/6. I Ysgolion, 2/- (gyda'r post, 2/3). GWERSLYFR AR EFENGYL IOAN. Pen. I.—VIII. I rai dan 16 oed. Gan y Parch. T. E. Roberts, M.A., Aberyst- wyth. Pris, 2c. I Ysgolion, 1/6 dwsin (gyda'r post, 1/10). Y LLYFRAU ELFENNOL, a Gwsrslyfrau y Safonau, i blant dan 13 oed. YR HOLWYDDOREG. Llyfr ar gyfer y Safonau, yn cynwys Gofyniadan ac Ateb- ion o'r Hen Destament a'r Newydd. Gan y Parch. John Owen Jones, B. A., Bala. Pris, lie. I Ysgolion, 1/3 y dwsin (cludiad, 3c.) YR HYFFORDDWR. Gan y diweddar Barch. Thomas Charles, B.A. Argraffiad Mawr-Llian, 6c.; Amlen, 4c. Argraff- iad Bach—Llian, 4c.; Amlen, 2g. Y GYFFES FFYDD. Xrgraffiad newydd yn cynnwys yr adnodau yn ychwanegol aA y cyfeiriadau o dan bob erthygl. Amlen, 6c.; Llian, 1/ Eto, mewn llythyren frasach. Llian, 2/ YR HYFFORDDWR A'R GYFFES FFYDD. (Argraffiad Newydd). Llian, 1/ Eto, gydag ymylau goreuredig, 1/6. RHODD MAM. Gan y 4iweddar Barch John Parry, Caer. Pris, Ie. I Ysgol- ion, ge. y dwsin (gyda'r post, 10c.). HOLWYDDOREGAU ar brif gymeriadau y Bibl. Pris, Ceiniog yr un. LLAWLYFR ADDYSG A HYFFORDD- IANT. Sef Cyfarwyddiadau pa fodd i Addysgu a Hyfforddi Dosbarthiadau yn yr Ysgol Sabnothol, ac i ddwyn ymlaen Gyf- arfwydcl Athrawori Wythnosol. Gan y Parch. J. Glyn Davies, Rhyl. Pris, 6c. (Wedi ei rwymo gyda "Yr Athraw o Ddifrif," llian, 1/6). RHEOLAU'R YSGOL SABBOTHOL. Pris 25, 1/- V/6 y cant. SGOL SUL Y PLANT: Ei Chenhadaeth a'i Chunlluniau. Gan W. H. Barrow Williams a Humphrey Roberts, B.A. Amlen, 6c. Llian. 1/ LLYFR YR ATHRAW. Wedi ei baratoi gadw enwau aelodau y dosbarth ynghyda many lion am eu presenoldeb a'u llafur. Pris, Ceiniog yr un. 9c. y dwsin. LLYFR YR YSGRIFENNYDD. At gadw holl gyfrifon yr Ysgol Sul. Plyg, Large Post, 4to, 200 tudal., wedi ei rwymo yn gryf. Prif, 3/6. I Ysgolion, gyda'r post, am 3 swllt. LLYFR COFNODAU ar gyfer pob Ysgol neu Gyfarfod Ysgolion, i gadw cofnodau o benderfyniadau'r Cyfarfodydd Athrawon • a'r Cyfarfodydd Ysgolion. Yr im plyg, maintioli, a rhwymiad a Rhif 2. Pris, 3/ (Gyda'r post 2/7). LLYFR COFRESTRIAD ar gyfer pob Ysgol. i gynnwys y manylion canlynol am bob aeiod Enw, preswylfod, amser derbyniad oedran ar dderbvniad, dosbarth, ymadaw- odd, a lie i nodiadau. etc. Yr un blvg, maintioli, a rhwymiad a Rhif 2. Pris, 3/6. (Gyda'r post am 3/-). Anfoner am Re;tr gyflawn o lyfrau eyhoedd- edigr yn y IJyfrfa, at y Goruchwyliwr— D. O'BRIEN OWEN. CARNARVON.

EGLWYS Y TABERNACL LLANYMDDYFRI

EGLWYS Y TABERNACL, LLANYM- DDYFRI. Fel y mae,l n hysbys bellach, y mae eglwys y Tabernacl, Llanymddyfri, wedi ga.!w'r Parch. (Joseph Jenkins i'w bugeilio, a disgwylir ef i ym- sefydlu yma yn nechreu Hydref nesaf. Yn wyneb hyn dymunwn, ar ran yr eglwys, a hynny yn yr ysbryd mwyaf gostyngedig, wheud apel it y gwein idogion hynny sydd a chyhoeddiadau ganddynt ar y Sul cyntaf o'r mis yn y Tabernacl, a fyddant hwy garediced a chyflwyno'r rhai hynny yn ot i'r eglwys, os y gallant heb wneud cam &'u hamYcl1Íadau; a ihefyd anfon gair i ni i ddatgan eu par ;> Ir 'vdd i wneud hyn? Teimlir yn ddiolca^ar i.t-wn os y gwna'r brodyr y gymwynas hon,agobei ".ai N11 ninau drefnu rhagllaw gyda hwy gyhoeddiadau yn lie y rhai hyn. Hefyd, bydded i swyddogion eglwysi P. garai "0- anaeth ein gweinidog fod mor garedig a gtbcbu gyda mi. Ydwvf, ar ran yr eglwvs, Ystradwalter, GEORGE MORGAN. Llandovery.

APEL AT BREGETHWYR MC

APEL AT BREGETHWYR M.C. Yn gymaint a bod Llyfr Gyhoeddiadau Sabbothol y Gro, ger Corwen, wedi ei golli, fe ddymunir ar i bob pfegethwr sydd a chyhoeddiadau yma o hyn ymlaen i hysbysu hynny trwy gyfrwng y GOLEUAD. E. R. JONES.

Y CARTREF BONTNEWYDD

Y CARTREF, BONTNEWYDD. YN EISIAU. I He i eneth ieuanc, 17-S- mlwydd oed, mewn cartref da a chrefyddol, fel Governess neu Mother's Help. Ymofyner ag Ysgrifenydd y Car- tref, Dolwen, Llanfaglan, Caernarfon.

Advertising

DEPUTATION SECRETARY wanted to re- present the British and Foreign Sailors' Society in North Wales and Liverpool (Welsh). Age. 35 to 40. Bilinguist. Good salary given. Apply, with full particulars to-" Secretary, 680, Commercial Road. London. E. "P LIGHTEN YOUR HOME by getting your J-* Electroplated Articles, 'Silverplated as new at small cost. Write for Free Price List, to Town- shend's Ltd., Ernest St., Birmingham. WANTED.—Mother's Help, to attend to invalid I lady and heln in the house. Two in family. Maid keot..Seaside. Apply, Cymraes," GOL- EUAD Office, Carnarvon. YNE-TSIA U.-iLJvir flymtiw a Thonau'r Meth. JL Calf. ((India Paoer Edition). Tonic Solffa, puff 67, 66, neu 65 ddichon fod ar werth gan Lyfr- werthwr,neu arall. Ymofyner & B. W. Rosser, Cwm, Bonymaen, Swansea.

CYNHALIAETH Y WEINI IDOGAETH

CYNHALIAETH Y WEIN- I IDOGAETH. Y mae'r Cyfundeb Methodist,aidd yn myned trwy gyfwng pwysig yn ei hanes ar hyn o bryd. Er y dydd pan osodwyd ei syl- faeni gan y tadau bu dau neu dri o gyfyngau tebyg, a deuwyd trwy bob un ohonynt yn weddol lwyddianus. Y cyntaf, y rnae'n debyg, oedd cwestiwu yr ordeiniad, fwy na chan' mlynedd, yn ol bellach. Y ilali oedd pwnc y fugeifliaeth, ym mlynyddoedd can'ol y ganrif ddiweddaf. Gwelodd y tadau fod. y Cyfundeb fel pob peth arall, "yn datblygu, a bod yn rhaid; wrth drefniadau i gyfarfod ir datblygiad liwnnw. 0 fod yn fudiad cenhad-, ol, yn dibynnu ar efengylwyr teithiol daeth yn gyfundeb, a dyna.'r pryd y gwelwyd yr angen am reolau a chyffes ffydd a gweinidog- ion ordeiniedig, Yn raddol ymsefydlodd yn eglwysi, a. daeth yr angen am wyr wedi. eu neilltuo i ofalu am fuddiannau ysbrydol yr •eglwysi hynny, ac o'r angen honnol y cafwyd bugeiliaid, Erbyn heddyw yr ydys yn gwel- ed fod yn rhaid cynai y bugeiliaid, a bod yn rliE-id wrth well trefn na'r un sydd genynl at gyrhaedd yr amcan hwnnw. Daeth y Cyfun- deb. fel y dywedasotn, tnvy'r ddau gyfwng araM yn llwyddianus ac v mae pob lie i gredu y daw tcrwyhwn eto. Ni waeth i ni wyneb- u'r gwir ar y mater,—y mae ein dyfodol fel Cyfundeb yn dibynnu i raddau pell iawn ar yr hyn a wneir genym yn awr. Ofer gwadu fod llawer iawn o'n pobl naill ai yn ddifater neu yn wrthwynebol pan sonir am gynhaliaeth y weinidogaeth. Y mae rhai feEy yn ddiameu ani eu bod yn perthyn yn agos i Jeremiah Jenkins, y sonia Daniel Owen am dano yn "Y Dreflan." Y mae ereill felly am eu bod yn credu fod y drefn a atebeddi yn ddben yn nyddiau Charles o'r BaJa, a Thomas Jones, Dinbych, yn gyfaddas i'n dyddiau ninna.u, heb sylweddoli fod dydd y drefn honno wedi myned heibio ers cenhed- laethau ac nad oes fodd ei adfer pe dymunid hynny. Y mae ereill yn wrthwynebol dra, chefn am eu bod yn credu'n onest nad yw'r fugeiliaeth yn llwyddiant; efallai eu bod ya rhagfarnllyd neu fod eu profiad o'r fugeiliaeth yn anffodus, ond dyna, eu safle. Ond credwrl, ani y mwyafrif mawr mai difater ydynt am nad ydynt erioed wedi rhodcli llawer o amser i ystyried y pwnc. Nid ydynt wedi meddwl fod mwy o lawer ynddo na. chyflog neiMtuol i rhyw nifer o ddvnion—