Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

ATHROFA ABERYSTWYTH. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). €>rifathraw:—T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. Dechreua'r tymor nesaf ar ddydd Mawrth, £ on&wr 4ydd, 1916. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (amryw o ibenynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwvddyn hon. 'Cymer yr arholiad1 Ie yn Aberystwyth ar y 19eg o Ifis Medi, 1916. Am fanylion pellach, ymofyner A- J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. ——— — THE COUNTY SCHOOL, GREEN HILL, TENBY Boarding: School for Boys. A thorough modern education. Fregaration for the Universities, the Various Professions, Civil Service and Commerce Special attention given to Backward Pupils. IDEAL CLIMATE. For Prospectus, &c.. apply to the Headmaster. THE COUNTY SCHOOL, DOLGELLEY. (The Dotgeliey Grammar School) (Dr. Ellis Endowment, A.D. 1665). Boarding & Dav School for Boys EXCELLENT general education and training orovided, with special preparation for the Unvers- ;,t.ies, the Civil Service and Commerce. BOARDERS RECEIVED AT THE HEAD- MASTER'S HOUSE. For Prospectus, Fees, &c., apply to the Headmaster. Dr. Williams School, DOLGELLEY. 'Preparation for the Central Welsh Board and Oxford Local Examinations, London and Welsh Matriculation, and University Scholarships. There are three leaving Examinations, tenable at Colleges, which are awarded annually upon the results of the year's work. The Budding and' Grounds are excellently aLl-apted ta secure the comfort and health of the Pupus. A NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased accomodation. A Domestic Science Department has recently been added. TENNIS. CYCLING, and HOCKEY. Inclusive Fees:- BOARDING FEE E37 10s. PER ANNUM. TUITION— £ 5 5s. For Prospectus, apply to the Headmistress or to the Clerk to the Governors. COlEC Y COCLEDD, BANGOR. (Un or Colegau ym Mhrifypgol Cymru). Priiathraw: Syr H. R. REICHEL, M.A., LI.D. Dechreua'r tymor nesaf Hvdref 5, 1915. Parotoi7 ,ar gyfer arhojiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddn Prifysgol Llfmdain, y Cwrs Medaygol ym Mhril ysgolion Llundain, Edinburgh, a Glasgow, ac arhol- iadau eraill. Rhoir addysgc arbenig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed> ac Efcrfrical Engineering. Mae vn y colfz adran normalaidd i ttthrawon elfenol a chanolraddol. Cvnvsir nifer o Ysgoloriaethau, yn amrywio Ttiewn gwerth o P,40 i E10 y flwvddyn. Mae Ysgoloriaeth- nrr John Husrbes vn ^vfvnared!? i fecbwyn aned yn -Sir F6n nen Sir Gaern^rfon Ys^oloriaathau Richard Hughes i drisolion 'Mõn, ac Tso-oloriaeth Piercy i drisrolion Sir Ddinbvch a Sir Fflint. Dechr eL na'r arboVad am clarvnt-N;wi 2. Ceir tob manylion gan- J. n. LLOYD. M.A., Tn^rffenydd a Chofresfcrydd Y TRATCTHODYDD. prolan XGI^ Dywedwyd wrthyf gan foneddwr ei bod yn ddyledswydd foeso] arnaf ddwyn sylw dioddefwyr oddiwrth BESWCH. BRONCHITIS, DOLUB GWDDF, I CATARRH,' DIFFYG CLYW, DARFODEDIGAETH, etc., at y ffordd effeithiolaf i ddinystrio bacteria," sef y creaduriaid bychain anweledig ag sydd yn cartrefu yn yr organau anadla gan ddisgwyl eu cyfleusdra i eangu eu terfynau yn y cvfansoddiad dynol. Presenoldeb ac effeithiaO niweidiol y creaduriaid hyn sydd yn achosi cymaint o afiechyd M o farwolaethau anamserol. Dysg teienee ynghyda'r meddygon (specialists ') eydd yn rhoddi sylw dyladwy i'r anhwylderan uchod, mai y ffordd effeithiol i ladd y germs a'r diogelaf i'r eyfansod,diad dynol ydyw anadlu' vapours" pwrpasol i'r organati anadlu. a tbrwy hynny eicrhau gwellhad. Hnghee' PATENTED inhalers y.. yrofferynan perffeiihiaf yn y deyrnafl; gyda hwf hefyd y ceir yr Inhalents' effeithiolaf. Oa nad yw y darllenydd yn rhy anghrediniol i gredn yr hyn sydd wir, am ei fod wedi ei siomi yri ei ymdrechion I anwyddonol ac aneffeithiol i well a ei hnn, atifoned Boat Card am fanylion pettach, ac hefyd am lwt o 'testimonials' At:—" r. Hugheti 25, Dale St.. Stockport. bwertb gain Boof»r a'r prif CT smtahi.