Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

TELERAU HYSBYSEBU. j Telerau am Hysbysiadau o natur Prynv a Gwerthu Llyfrau, Yn Eisiau, &c. 25 gair, un wythnos, Is. dwy eto, Is. 60.; lair eto, 2s.; 3c. am bob 10 gair ychwanegol yr wythnos. Am brisiau pob math o hysbysiadau eraili ymoheber â'r Argraphwyr:— SWYDDFAR "GOLEUAD," CAERNARFON. ATHROFA ABERYSTWYTH. (Un o'r Colegau ym Mhrifyagol Cymru). frifathraw:—T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. Dechreua'r tymor nesaf ar ddrdd Mawrth, JonAwr 4ydd, 1916. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ytsgoloriaefchan (amryw o honynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr arholiad' le yn Aberystwyth ar y 19eg o ti8 Medi, 1916. Am fanyliom pellach, ymofyner A— J. H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. fffE COUNTY SCHOOL, GREEN HILL, TENBY Boarding1 School for Boys. A thorough modern education. Preparation for the Universities, the Various Professions. Civil Service and Commerce 6pecial attention given to Backward Pupils. IDEAL CLIMATE. For Prospectus, &c.. apply to the Headmaster. ¡ THE COUNTY SCHOOL, DOLGELLEY. (The Dolgellev Grammar School) {Dr. Ellis Endowment, A.D. 1665). Boardiivg & Dav School for Bovs EXCELLENT general education and training raravided, with special preparation fot the Unvers- 'ties, the Civil Service and Commerce. BOARDERS RECEIVED AT THE HEAD- MASTER'S HOUSE. For Prospectus, Fees, &c., apply to the Headmaster. Dr. Williams School, DOLGELLEY. Preparation for the Central Welsh Roard and Oxford Local Examinations, London and Welsh Matriculation, and University Scholarships. There are three leaving Examinations, tenable at Colleges, which are awarded annually upon the results of the year's work. The Budding and' Grounds are excellently adapted to. secure the comfort and health of the Prims. A NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased accomodation. A Domestic Science Department, has recently been "dded. v TENNIS. CYCLING, and HOCKEY. Inclusive Fees:— BOARDING iFEE £ 27 lOs, PER ANNUM. TUITION— £ 5 5s. For Prospectus, apply to the Headmistress or to toe Clerk to the* Governors. COLEC Y COCLEDO, BANGOR. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). PrifathrawSvr II. R. Reicliel, M. A., LL.D. ■< Derhreua'r tvmor nesaf Hydrpf 3. 1916. Parotoir ar evfer arholiadau Prifvwjol Cvmm, rhai o eiddo Prifvprrol Ll.unrla.in r Cwrs Me^dvjrol ym Mhrif- vs^olion T lundfin. Edinburgh a Glasgow. ac arhol- nr b (ln i riewn Amtet b ia^nn eraill. Rhoir addysg arbenic- mewnAmaeth- v,lo.i-pt,ii Ivn cvnnwys triniseth coed) ac E_lectrical Engineering' Mae yn v ColerT adran normalaidd i athroTvnr. pHp1101 a chanolraddol. Cvnvgir n;fer o vs^loriaethau. "tTTl ar-rvwio mewn awe-rib o ^40 i £ Tfl V flwvddyn. Mae Ysgoloriaeth- nn T,In Hughes vn PY fv-no-edi- i fechevn an^dvn lSi.. i rieu Sir Gaerm^ou: Y«oro1oriaethau Rtcn- ard TWhes i dr;rroliol1 Mon. nc YsqroloriVth Piercv I dr'ion Sir Ddinb^h ? 8; Fflint. Dechreua r arho^'?id nm danvnt Ebrill 17. Ceir pob manylion gnn- J. F.*LLOYD, MA., Ysgrifenydd a Chofrestrydd. I UNIVERSITY COLLEGE OF SOUTH WALES & MONMOUTHSHIRE. (Coleg Prifathrofaol Deheudir Cymru a Mynwy). LECTURES ON MIDWIFERY, COMPULSORY IN THE THEORETICAL TRAINING OF MIDWIVES. .4. _<0 A Course oi Instruction tor the Theoretical Train- ing of Midwives, under the Midwives Act, 1902, will be held at the College Buildings, Newport Road, Cardiff, in the October Term of Session, 1916-17. The Courses include twenty-four lectures, twelve tutorial demonstrations and a class of examination for certificates. The first lecture in the Michaelmas Term will be held on Friday, October 6, 1916, at ) 3-15 p.m. The fee for the course will be JE.3 2s., but m the case of students from contributing counties of Glam- organ and Cardiff, a deduction of 10s. 6d. will be made in the fee. The Education Committee of the Glamorgan County Council grant twenty-one free studentships each year (seven each term) and pay the fees of twenty-four students each year (eight each term). The Cardiff City Council Education Committee grant twelve free studentships (four each term). The railway fares of the Glamorgan Free Students are paid by the County Council. Further particulars of the Glamorgan Free Stud- entships may be obtained from the Clerk to the Glamorgan County Souncil, County Hall, Cardiff, and further particulars of the Cardiff Free Student- ships may be obtained from the Director of Educa- tion, City Hall, Cardiff. D. J. A. BROWN. August, 1916. Registrar. COUNTY SCHOOL FOR BOYS, GROVE PARK, WREXHAM. Chairman of Governors: J. E. POWELL, ESQ., J.P. Headmaster: J. T. DODD, ESQ., M.A. Fine new Buildings, Healthy locality, Laboritor- ies, Lecture Room, Workshop, Extensive Grounds, with Pavilion, Pupils have won the Chief Inspector's Gold Medal in the C.W.B. Exam. six times, and have taken Open Scholarships or Exhibitions at Balliol, New University, Trinity, and Jesus College, Oxford; (also at St. John's and Dowing, Cambridge, and at the Welsh Colleges, <• elsh Matriculation, &e. Careful attention to Subpects for Business, Civil Service. Boarders received. Prospectus from Head-master. Trefecca College, Talgarth, Breconsfiire The Home of Calvinistic Methodism. THIS College in conducted by the South Wales Association to give to ALL its applicants for the MINISTRY f. suitable preparation for the MATRICULATION and Theological Coll ego Entrance Examinations. NEW AND WELL-VENTILATED CLASSROOMS A STAFF OF THREE TEACHERS IN RESIDENCE. WOPKTJN MTTTHTOTIS. well tested by Experience SPECIAL ATTENTION to the needs of each Student. Full information may be obtained on application. 1 MISS c. A. DAVIES, B.A., NONS. (OAMB. TEACHERS' DIPLOMA), Wishes to announce that she has taken a, partner- ship in a well est,al)li.she d'PoaTdin g and Day School, fat Eastbourne, and will be prepared to receive pupils from the Principality. EDUCATION UP-TO-DATE AND THOROUGH. HOME LIFE AND EVERY CARii FOR THE HEALTH OF PUPILS. The locality is well-known to be beneficial to health, Ahe air being a combination of Sea arid Downs. Prospectus on apnlicaton to- GREENCROFT ELLESMERE, EASTBOURNE. JONAH MORGAN, MITS. BAC. (OXQN). L.T.S.C. BEIRNTAD AC ARWETNYDD CYMANFA- OEDD OANiU. ARHOLYDD, &c. GWERSI DRWY'R POST MEW}J C'YNGHAN- EDD. GWRTHPWYNT, CYFANSODDIAD, &c. Cyfeiriad,- 16 Henfaes Road. Tonna, Neatti EGLWYS Y TABERNACL, LLAN. YMDDYFRI. Fel y mae'n hysbys bellach, y mae eglwys y Tabernacl, Llanymddyfri, wedi galw'r Parch. Joseph Jenkins i'w bugeilio, a disgwylir ef i ym- sefydlu yma yn nechreu Hydref nesaf. Yn wyneb byn, dymunwn, ar ran yr eglwy, a hynny yn yr ysbryd mwyaf gostyngedig, wneud apel at y gwein- idogion hynny sydd a chyhoeddiadau ganddynt ar y oul cyntat o r mis yn y Tabernacl, a fyddant hwy garediced a chyflwyna'r rhai hynny yn ol i'r eglwys, os y gallant heb wneud cam a'u harngylchiadan; a hefyd danfon gair i ni i ddatgan eu parodrwydd i wneud hyn? Teimlir yn ddiolchgar iawn os y gwna'r brodyr y gymwynas hon, a gojjeithiwn r.inau drefnu rhagllaw gyda hwy gyhoeddiadau yn He y ) rhai hyn. Hefyd, bydded i swyddogion eglwysi a garai was- anaeth ein gweinidog, fod mor garedig a gohebu gyda mi. Ydwyf, ar ran yr eglwys, Ystradwalter, GEORGE MORGAN. Llacdovery. ADRODDIAD CASGLIAD YR UGEIN FED GANRIF. Yn cynwys Anerchiad at JSglwysi y Cyfundeb, Hanea y Symudiad, ynghyda Rhestr o'r Tanys- grifwyr a'u rho'dflWn. Cyfro- ddestlus, f-36 tudalen. Pris cyhoeddedig— 2s. 6c.; i'w chael yn awr am 6c. Cludiad un copi, 6c. All1.foner archebion i- D. O'BRIEN OWEN, Y Llyfrfa, Caernarfon. :—.—. —t "PWY SYDD AR DU YR ARGLWYDD." ajc Galwad ddifrifol ar bob aelod crefyddol i ystyried ei rwymedigaethau ynglyn a'r Fasnach Feddwol. Pamphled cyhoeddedig gan Y PARCH. T. POWELL, CWMDAR, ar gais Cymdeithasfa Methodistiaid Calfinaidd De- heudir Cymru. Dylai fod yn Haw pob Methodist."—Y Parch. Rees Evans, yng Nghymdeithasfa Llanwrtyd. I'w gael oddiwrth yr awdur, Cwmdare, Aberdare. Pris :-l copi, Ie. 12, 10c. 50. 3s. 3e,: 100, 6s. 500, 27s. 6c.; 1,000, 50s. Y cludiad ar 12 ac uchod yn rhad. Priodol i'w wasgaru gan eglwysi ym mysg eo haelodau, yn rhad, neu am ei bris. HUGH JONES A'R MAB (LIVERPOOL. HUGH JONES AR MAR Passerge? Agents, BANGOR HOUSE, 19 EARLE ST., Nt. Paulo Sq.) ??YMUNWN hyebysu ein cy?-genedl fod ff Itocynau i'w cael genyf i bob parth "'r byd gyda'r oU o'r IHneHau a ganIyB— jf AMERICA, CANALA, AUSTRALIA. I PATAGONIA, neu unrhyw barth arall, am 8 y pris ieaf ymhob dosbarth. Ond anfon ?ir 1 atom cewch y \manyHon gyda throad v Post. I Yr ydym yma er's 32 mlynedd, ac wedi cael f p?'ofiad maith yn yr am6er hwn. Byddwn yn 6 derbyn pawb ar eu glaniad vn y station, *"n | gwneyd eu busnes, ac yn myned a hwy ?'r | nong, i'w rhoddi yn y Rooms gyda'u gilydd. | Ty glan a chysurus i'w derbyn am y noa- | waith, 06 bydd eisieu, hefyd i ymwelwjr f a'r dref. I CARTREF, I'R CYMRY ODD!. | CARTREF. J mi mi mm i un wiwi I NirJ"" IVI DUAL | Communion Cups. I i FOB LIST OF J I Patent' Ideal Outfits and 1 I Samples on Approval I I (CARR1AGB FREE), I ? WRITE TO THE MAKERS- I Townsiiend Ltd., I I I Birmingham.