Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 15 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

TELERAU HYSBYSEBU. Telerau am Hysbysiadau o natur Pryntf ft Gwerthu Llyfrau, Yn Eisiau, &c.,[:—■ 25 gair, un wythnos, Is. dwy eto, Is. 6c., fcair eto, 2s.; 3c. am bob 10 gair ychwanegol [r wythnos. Am brisiau pob math o hysbysiadau eraili ymoheber a'r Argraphwyr:—- I SWYDDFAIR "COLEUAD," CAERNARFON. ATHROFA ABERYSTWYTH. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). v Piifathraw:—T. F. ROBERTS, M. A LL.D, M.A., LL.D. De-chreua'r tymor nesaf ar ddyd'd Mawrth, fonawr 4ydd, 1916. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arkoliadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o yisgoloriaetihaij (amryw o fionynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer, yr arholiad Ie yn Aberystwyth ar y 19eg o Is Medi, 1916. Am fanylion pellach, ymofvner A— J. H. DAVIES, M.A., Cofrestxydd. THE COUNTY SCHOOL, GREEN HILL, TENBY Boarding School for BoVe. A thorough modern education. Jfregaration for the Universities, the Various Professions. Civil Service and Commerce Special attention given to Backward Pupils, IDEAL CLIMATE. For Prospectus, &c.. apply to the Headmaster. THE COUNTY SCHOOL, DOLGELLEY. (The Doigelley Crammar School) (Dr. Ellis Endowment, A.D. 1665). Boarding & Day School for Boys EXCELLENT general education and training arovided, with special preparation foi- the Unvers- vti.es, the Civil Service and Commerce. BOARDERS RECEIVED AT THE HEAD- MASTER'S HOUSE. Fcr Prospectus, Fees, &c., apply to the Headmaster. Dr. Williams School, DOLGELLEY. Preparation for the Central Welsh Board and Oxford Local Examinations, London and Welsh Matriculation, and University Scholarships. There are three leaving Examinations, tenable at Colleges, which are awarded annually upon the results of the year's work. The Budding and' Grounds are excellently adapted secure the comfort and health of the Pu pIlS. A NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased acomodation. A Domestic Science Department has recently been added. TENNIS. CYCLING, and HOCKEY. Inclusive Fees:— BOARDING FEE £ 27 10s. PER ANNUM. TU InON-P,5 5a. For Prospectus, apply to the Headmistress or to the Clerk to the Governors. COLEC Y COOLED09 BANGOR. t(Un o'r Colegau ym M hrifysgol Cymru). PrHathraw :-5yr 'H.R. Reichel, M.A., LL.D. Dochreua'rtvmorn?fnydref3,1916.Parot?r ar gvfer arholiadau Prifysgol Cymrn, rhai ? o e1do Prifv?ol Llundain v Cwrs Meddygol ym Mhnt v?olion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ac arho!. ia?upralll. Rhoiraddysgarhen?mewnAm?et? vddmeth (vn cynnwys tnniaeth coed) ac "Bleetrica-I Engineerins.' MaeynyC?e?drannormah.iddi athrawon elfenol a ch*nn?irati(Tol. arnrvwiomown CynygirnIferovsgoloriaethau.ynamrywMmewn ewertho?ni?lOTnwyddyn. MaeYs?olor?eth. au John Hughes yn gyfvngedi? i fec^Y" ane* In Sir F? neu P!r G?ern?rfon; Y?oIoriaetha? uR?.? ard 'Hs i drioIion M&n, ac Ysgolona?thPiercy I dritrm. Sir Ddinbvh a Sir Fflint. Dechreua'r %fholia? am danynt Ebrill 17. €eir f)ob manylion gan- TLoyD, MA.. "'S?gnfenydd&ChofrMtryM. I UNIVERSITY COLLEGE OF SOUTH WALES & MONMOUTHSHIRE. (Coleg Prifathrofaol Deheudir Cymru a Mynwy). LECTURES ON MIDWIFERY, COMPULSORY IN THE THEORETICAL TRAINING OF MIDWIVES. A Course of Instruction for the Theoretical Train- ing of Midwives, under the Midwives Act, 1902, will be held at the College Buildings, Newport Road, Cardiff, in the October Term of Session, 1916—17. The Courses include twenty-four lectures, twelve tutorial demonstrations and a class of examination for certificates. The first lecture in the Michaelmas Term will be held on Friday, October 6, 1916, at 3-15 p.m. The fee for the course will be E2 2s., but in the case of students from contributing counties of Glam- organ and Cardiff, a. deduction of ,10s. 6d. will be made in the fee. The Education Committee of the Glamorgan County Council grant twenty-one free studentships each year (seven each term) and pay the fees of twenty-four students each year (eight each term). The Cardiff City Council Education Committee grant twelve free studentships (four each term). The railway fares of the Glamorgan Free Students are paid by the County Council. Further particulars of the Glamorgan Free Stud- entships may be obtained from the Clerk to the Glamorgan County Souncil, County Hall, Cardiff, and further particulars of the Cardiff Free Student- ships may be obtained from the Director of Educa- tion, City Hall, Cardiff. D. J. A. BROWN. August, 1916. Registrar. COUNTY SCHOOL FOR BOYS. GROVE PARK, WREXHAM. Chairman of Governors: J. E. POWELL, ESQ., J.P Headmaster: J. P. DODD, ESQ., M.A. Fine new Buildings, Healthy locality, Laborator- ies, Lecture Room, Workshop, Extensive Grounds, with Pavilion, -c. Pupils have won the Chief Inspector's Gold Medal in the C.W.B. Exam. six times, and have taken Open Scholarships or Exhibitions at Balliol, New University, Trinity, and Jesus College, Oxford; also at St. John's and Dowing, Cambridge, and at the Welsh Colleges, w elsh Matriculation. &c. Careful attention to Subpeeta for Business, Civil Service. Boarders received. Prospectus from Head-master. Mecca College, Talgarth, Breconsnire The Home of Calvinistic Methodism. THIS College ia conducted by the South Wilea j Association to give tor ALL Its applicants for the,, MINISTRY :.0, suitable preparation for the MATRICULATION and Theological Entrance Examinations. NEW AND WELL-VENTILATED CLASSROOMS X A STAFF OF THREE TEACHERS IN RESIDENCE. MODERN' MPITTTOHR, well tested by ISxperiensta SPECIAL ATTENTION to the noodn of eseb Student. Full information may be obtained on application. MISS C. A. DAVIES, 8.A., HONS. (CAMB. TEACHERS' DIPLOMA), Wishes to announce that she has ta,ken a partner- ship in a well-established Boarding and Day School, at Eastbourne, and will be prepared, to receive pupils from the Principality. EDUCATION UP-TO-DATE AND THOROUGH. HOME LIFE AND EVERY CARiS FOR THE HEALTH OF PUPILS. The locality is well-known to be beneficial to health, the air being a combination of Sea. and Downs. Prospectus on apnftcaton to— GREENCROFT ELLESMERE, EASTBOURNE. JONAH MORGAN. MUS. BAG. (OXQN), L.T.S.C. BEIRNTAD AC ARWETNYDD CYMANFA- OEDD GANU. ARHOLYDD, &c. GWERSI DRJWY'R POST MEWN CYNGHAN- EDD, GWRTHPWYNT, CYFANiSODDIAD, &e. Cyfairiad,- 16 Henfafin Road. Tonna, Neatti CARDIAU DIRWEST A PHURDEB. Dan nawdd y Gymanfa Gyffredinol). Cymhwys i'r amseroedd, wedi eu hysgrifenu gan rai o wyr blaenaf y O-Vfundeb, ar y Testynau canlynol: (1) Hap-Chwareuon; (2) Yr Eglwys & Dirwest; (3) Cartref; (4) Purdeb; (5) Dirwest a Chymdeithas; (6) Beth ellir wneud a'r arian? Prisiau :-100 am Is. 200, Is. 9c.; 300, 2s. 5c.; 400, 3s.; 500, 3s. 6c.; 1,000, 6s.ffi wedi talu'r cludiad. DROS 30,000 WEDI EU GWASGARU YN BARO. l'w cael oddiwrth y PARCH. JAMES JONES, WAENFAWR. CAERNARFON. ADRODDIAD CASGLIAD YR UGEIN- FED GANRIF. Yn cynwys Anerchiad at Eglwysi y Cyfundeb, Hajiea y Symudiad, ynghyda Rhestr o'r Tanys- grifwyr a'u rhoatfion. Cyfro ddestlus, C26 tud'alen. Pris cyhoeddedig- 2s. 6c.; i'w chael yn awr am 6c. Cludiad un copi, 6c. Anfoner arehebion i- D. O'BRIEN OWEN, Y Llyfrfa, Caernarfon. "PWY SYDD AR DU YR ARGLWYDD." Galwad ddifrifol ar bob aelod crefyddol i ystyried ei rwymedigaethau ynglyn a'r Fasnaoh Feddwol. Pamphled cyhoeddedig gan Y PARCH. T. POWELL, CWMDAB, ar gais Cymdeithasfa Methodistiaid Calfinaidd De- heudir Cymru. "Dylai fod yn llaw pob Methodist. "-Y Parch. Rees Evans, yng Nghymdeithasfa Llanwrtyd. I'w gael oddiwrth yr awdur, Cwmdare, Aberdare. Pris :-1 copi, lc. 12, 10c. 50, 3s. c,; 100, 6s. 500, 27s. 6c. 1,000, 50s. Y cludiad ar 12 ac uchod yn rhad. Priodol i'w wasgaru gan eglwysi ym mysg eo haelodau, yn rhad, neu am ei bris. LIVERPOOL B HUGH JONES A'R MAli Passergef Agents, BANGOR HOUSE, 1C EARLE ST., fSt. Pauls Sq.) 'r"\ YMUNWN hyebyeu em cyd-gcnedl fod tocyiiAU i'w cael genyf i bob parth ^'r byd gvda'r oil o'r Uinellau a vanlyp- AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, PATAGONIA, neu unrhyw barth arall, am I y pris ieaf ymhob dosbarth. Ond anfon gair atom cewch y manylion gyda throad y Post. Yr ydym yma er'a 32 mlynedd, ac wedi cael p^ofiad maifch yn yr ameer hwn. Byddwn yn 1 derbyn pawb ar eu glaniad yn y station, yn Ejwneyd eu busnes, oc yn myned a hwy i'r llong, i'w rboddi yn y Rooms gyda'u gilydd. l Ty glan a ohysurus i'w derbyn am y nos- wsith, os bydd eiei en. hofyd i ymwelwjr g a'r dref. j CARTREF I'R CYMRY ODDI- j CARTREF. j 'il individual J M & i ? jL? !t v & i-? ?' ?B. iL? Communion Cups. j -I" FOR LIST OF I Patent' Ideal Outfits and I Samples on Approval (CARRIAGI FREE), f WRIT. TO THB MAKERS— I v | Townshend Ltd.. J l Birmingham. A \)' i,