Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

CYLCHGRONAU Y CYFUNDEB I ——.— Y TRAETHODYDD. CHWARTEROLYN SAFONOL CYMRU. -0- IPRIS SWLLT. -0- DAN OLYCIAETH Y Parch. J. E. HUQHES, tA.A-I B-D,, CAERNANEON. Ceir ynddo ysgrifau gan wyr cyfarwydd mewn LJen- yddiaeth, Athroniaeth, a Duwinyddiaeth. Rhoddir lie amlwg i Feirniadaeth ac Esboniadaeth Feiblaidd Ddiweddar; Hanes ac Athroniaeth Crefydd; Hanes yr Eglwys' Gristionsgol; Beirdd a Barddoniaeth Cymru; Adolygiadau a Thrafodaethau, ————- ————— Y DRYSORFA. PRIF GYLCIIGRAWN MISOL Y CYFUNDEB. -0- PRIS: TAIR CEINIOG. —o—- GOLYGYDD: Parch. T. E. JONES, M,A, Ceir ysgrifau ynddi ar Faterion Duwinyddol a Beirblaidd; Gwaith yr Eglwys a'r Ysgol Sabbothol; Cyflwr a Rhagolygon Crefydd yng Nghymru yn yr I Argyfwng Presennol; Perthynas yr Eglwys a, Chwes- tiynau Cymdeithasol; Adgofion a. Hanesion am Ber- sonau a Sefydliadau ynghyda llawer o bethau ereill A dyddorol. ———— ————— TRYSORFA Y PLANT. CYLCIIGRUVN MISOL I BLANT CYMRU. -0- PRIS GEINIO&. DAN OLYCIAETH Y Parch. R. D. ROWLAND AMTHROPOS). Wele bigion o'r Rhaglen am y flwyddyn nesaf:— Y Bwthynyn y Coedj—Ystow Newydd, gan y Gol, ygydd; Enwogion y Dydd; Oriel yr Ysgol SuI T < (Darlun a Gwers; Tonau Newyddionj, Awduron a f Llyfrau; B..odau Adgof; Llwyfan y Plant; Tasgau a Gwobrwjon Adroddiadau a Badleuon; Diddaiiion. ERF YNIR aitt gefnogaeth yt Eglwysi i'r iri eyich- grawn rhagorol hyn. Rhodded derbynwyr newydd- ion am 1917 eu henwau yn ddioed i'r dosbarthwyr, Usol. Dosbarthwyr yn eisieu ymhob ardal lie nad oes un.ci?ocs. Anfoner am f any lion i— LLYFRFA Y CYMDEITHAS YSWIRIOL Y METHODISTIAID CALFINAiQD. fp uno I & phenderfyniad y Gyinaoia Gyffredmol JI1 Nhrefnewydd, Mehefin 10-LS, 1912, ffurfiwyd