Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

QYLCBGRONAU Y QVFONDEB ———— ———— Y TRAETHODYDD. o CHWARTEROLYN SAFONOL CYMRU. -0- PRIS: SWLLT. DAN OLYfiiiAET^ Y Parch. J. E. HUGHES, M.A., B.D,, CAERNARFON. -0- Ceir ynddo ysgrifau gan wyr cyfarwydd mewn Llen- yddiaeth, Athroniaeth, a Duwinyddiaeth. Rhoddir lie amlwg i Feirniadaeth ac Esboniadaeth Feiblaidd ] D-diweddar; Hanes ac Athroniaeth Crefydd; Hanes yr Eglwys Gristionogol; iBelrdd a Barddoniaeth j Cymru; Adolygiadau a Thrafodaethau. Y DRYSORFA. -0- PRIF GYLCHGRAWN MISOL Y CYFUNDEB. PRIS: TAIll CEINIOG. GOLYGYDD: Parch. T. E. JONES, M,A, Ceir ysgrifau ynddi ar Faterion Duwinyddol a Beiblaidd; Gwaith yr Eglwys a'r Ysgol Sabbothol j Cyflwr a Rhagolygon Crefydd yng Nghymru yn yr Argyfwiig Presennol; Perthynas yr Eglwys a, Chwes- tiynau Cymdeithasol; Adgofion a Hanesion am Ber- sonau a Sefydliadau; yngliyda llawer o bethau ereill dyddorol* TRYSORFA Y PLANT. CYLCHGRAWN MISOL I BLANT CYMRU. —o— PRIS: CEINIOG. I DAN 01. YCIAETH Y Parch. R. D. ROWLAND ^ANTHROPOS). Wele bigion o'r Rhaglen am y flwyddyn nesaf:— Y Bwthyn yn y Coed,—Ystori Newydd, gan y Gol- ygydd; Enwogion y Dydd; Oriel yr Ysgol Sal; Darlun a Gwers; Tonau Newvddion; Awduron a Llyfrau; BLodau Adgof; Llwyfan y Plant; Tasgau a Gwobrwyon; Adroddiadau a Daileuon; Diddanion. ERFYNIR am gefnogaeth yr Eglwysi i'r tri cylch- grawn rhagorol hyn. Rhodded derbynwyr newydd". ion am 1917 eu henwau yn ddioed i'r dosbarthwyr Ileol. Dosbarthwyr yn eisieu ymhob ardal lie nad oes un eifeoes. Anfoner am fanylion i- LLYFRFA. Y CYFUNDEB, CAERNARFON. GYMDEITHAS YSWIRIOL y METHODISTIAID CALFINAIDO. fn unol 4 phenieifynicid y Gymanfa UySredmoi ,4J Nhrefnewydd, Mehefin 10-13, 1912, ffurfrwyd Cymdeithas yn ddioed, a ehymeradwywyd hi gau y Dlrprwywyr lechyd Genediaethol Cymru ar y 27ain a Feheftn, 1912. fcwyddf a: Regent Chambers, W rexham. Ysgrifenydd CyfFredinol: Mr. T. W. Thomas. Y sgrifenydd Trefnyddol: Parch. W. W. Lloyd. Trysorydd: Mr. J. W. Parry, Brynderw Wrexham. Bydd yn dda gan yr Yegrifenyddion ystyried poh cais am aelodaeth ac ateb unrhyw ofyniadau anfonn iddynt. Gwneit pob, ymdrech i ddwyn y gwahanol eglwysi i gyffyrediad ,1' aelod'au yn eu symndiad v te i !e, yr hyn eydd yn bwysig iawn. THOMAS W. THOMAS, Ysgrifenydd. Telephone Nos.: 5010 and 5011 City. HOTEL GWALIA, UPPER WOBURN PLACE, LONDON W.C. CENTRALLY SITUATED. (Within five minutes' walk of Euston Station and twenty minutes from Paddington by Underground Railway to Gower Street Station). BED, BREAKFAST, BATH, AND ATTENDANCE,—5s. EACH PERSON. 130 ROOMS LUXURIOUSLY FURNISHED. Passenger Lift to all floors. Fire-proof Building. JOHN M. JENKINS, Manager. A n: ME FROM HOME. CARTREF ODDICARTREF. D. J. TRUSCOTT (PAHT-Y-CELYN HOUSE), 87. Marylaads Road, Paddington. LONDON W. MODERATE CHARGES. Fifteen Minutes' Walk from Paddignton Station. Fare:—By Bus, Id.; by Cab, Is. Telephone No. 7037, P.O., Hamstead. ROWLANDS' GWALIA j TEMPERANCE HOTEL 61, MOUNT PLEASANT, LIVERPOOL. ALSO AT BANGOR, EBAUXABIS AND LLANGBFNI. TWO POPULAR HOTELS 4 ift CENTRAL LONUON Opposite the British Museum— THACKERAY HOTEL GREAT RUSSELL STREET, LONDON. Near the British Museum- KINGSLEY HOTEL HART STREET, BLOOMSBURY SQUARE, LONDON. Passenger Lifts, Bathrooms on every floor, Louges and Spacious Dining, Drawing, Writing. Rea Telephones: Museum 1230 (two lines). Museum 1232 MJwo lines). "Cysur Cartref i Gymry pan yn Llundain." BINGHAM PRIVATE HOTEL, 5 SOUTHAMPTON BUILDINGS, OR 63 CHANCERY LANE, HOLBORN (Opposite Chancery -Lane Tube Station). -0- This superior Hotel is most conveniently situated for Visitors for either Business or Pleasure, and is under the personal supervision of Mr. and Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West End, and all parts of London. Special Features:— Quietness, Home Comforts, Cleanliness, Good Catering, with Strictly Moderate Charges. SPECIAL TERMS, TO MINISTERS. ELETRIC LIGHT THROUGHOUT. NIGHT PORT* -0- Telegrams:—ALCOVES, LONDON.. Telephone:—CENTRAL. —o— Patronised and Highly Recommended by Leading Welsh Ministers. DAN ED D. YMWELA DR. JONES, D.D.S., (A.M.), DENTAL S-URGEO N, C:R,.A.:I:G- 0~W3ESZST, 33SANGOR. Ymwela a PORTDINORWIO ar fore ddydd lau; ft LLANRUG 0 10 tan 12; LLANBERIS, o 1 tan 4; EBENEZER, o 1 tan 8, ar ddydd Mawrth ar ol yr Hen Dal. Hefyd yn EBENEZER bore ddydd Mawrth, o 10 tan 12, yr wythnos gynt. Yn AMLWCH a LLANERCHTMEDD ar ddydd Mawrth unwaith yn y m:s. Hefyd yn LLANGEFNI, bob dydd Iau, yn 16. Lledwigan Road, o 1 tan I-M.