Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

TELERAU HYSBYSEBU. I I Telerau am Hysbysiadau o natur Prynv I Gwerthu Llyfrau, Yn Eisiau, — 25 gair, tin wythnos, Is.; dwy eto, la. 6e.; air eto, 2s.; 3e. am bob 10 gair "yehwanegoJ yr wythnos. Am brisiau pob math o hysbysiadau eraili ymoheber â'r Argraphwyr• SWYDDFAIR "GOLEUAD," CAERNARFON. ATHROFA ABERYSTWYTH. (Un o'r Coloisu ym Mhrifysgol Cymra). 4 ftifathraw:-T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. | Deehreua y 46ain tymorar iHydref 3ydd, 1917. Pa,rotoir yr efrydwyr ar gyfer Arboliadau Prifysgol Cymra. Cvnv>srir amryw o yscjoloriaetihan (amryw o flonynt"to gyfyngedig i Gymry) v flwyddvn hon. Cynhelir íArholiadau Y sgoloriaeth ar y 18fed o iFedi, 1917. Am fanyliom p-ellach, ymofyner J. H. DAVIES, M.A.. Cofrestrvdd. THE COUNTY SCHOOL, GREEN HILL, TENBY scardinff School for Boya. A thorough modern education. Preparation for the Universities, the Various Professions. Civil Service and Commerce Special attention given to Barkward Pupils. IDEAL CLIMATE. For Prospectus, &c.. apply to the Headmaster. THE COUNTY SCHOOL, I DOLGELLEJT. (The Dolgelley Grammar School) (Dr. Ellis Endowment, A.D. 1665). Boarding & Day School for Boys EXCELLENT general education and training orovided, with special preparation fo* the Unvere- ities, the Civil Service and Commerce. 1 BOARDERS RECEIVED AT THE HEAD- ? MASTER'S HOUSE. FVx Prospectus, Fees, &c., apply to the Headmaster. Dr. Williams School, DOLGELLEY. Preparation for the Central Welsh Board and Oxford Local Examinations, London and Welsh Matriculation, and University Scholarships. There are three leaving Examinations, tenable at Colleges, which are awarded annually upon the results of the year's work. The Bulling and' Grounds are excellently adaptoo t» secure the comfort and health of the Pupus. A 1NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased accomodation. A Domestic Science Department has recently i been added. j TENNIS. CYCLING, and HOCKEY. Inclusive Fees, BOARDING FEE S27 10s. PER ANNUM. TT-TITIONi-25 5s. For Prospectus, apply to the Headmistress or to the Clerk to the Governors. COLEG Y COCLEOP, BANGOR. i fUn o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). PrifathrawSvr H. R. Reichel, M.A., LL.D. Dech r' e na'r tymor nesaf Hydref 3, 1916. Parotoir ar gvfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai 0 eiddo PrifvHo-ol Llundain. v Cwrs Meddysol ym Mlirif ysgolion Llundnin. Edinburgh a Glasgow, acarhol- iadan eraill. Rhoir addysg arbeniar mewn Amaeth- ? t vddiaeth fvn cvnnwys triniaeth coed) ac Engineering.' Mae yn y Coles adran normalaidd 1 n nf.b rMwoTt Pif,,nol a chanolraddoI. Cynygir nifer o vsgoloriaethau, yn amrywio mewn mverth o p,.to i £ 10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaeth- an tTohn Hughes vn gyfyngednrl fechgyn a-ned vn Sir Fftn neu I Sir Gaernarfon; YsgoloriaethauRich- ard SM??s i dr?oHon Mon. ac Ya?on?thJ?y ?? MODERN METHODS, weU willted by Experience* SPECIAL ATTENTION the needs 01 each SPB 7.3 the neadis ol eaeb Student. Full information may be obtained on application. MISS C. A. DAVIES, B.A., HONS. (CAMB. TEACHERS' DIPLOMA), Wishes to announce that she has taken a partner- ship in a well-established Boarding and Day School, at Eastbourne, amd will be prepared to receive pupils from the Principality. EDUCATION UP-TO-DATE AND THOROUGH. HOME LIFE AND EVERY CAIiii FOR THE HEALTH OF PUPILS. The locality is well-known to be beneficial to (health, Ahe air being a combination of Sea and Downs. Prospectus on apnlicaton to- GREENCROFT ELLESMERE, EASTBOURNE. i v JONAH MORGAN, MUS. BAC. (OXQN). L.T.S.C. BEIRNIAD AC ARWETNYDD CYMANFA- OEDD CAMJ. ARHOLYDD, &c. GWEBiST DThWY'R POST MEW CYNGHAN- EÐD. GWRTSPWYNT, OYFANSODDIADL &c.. Cyfoiriad, M Hanfa-p* Road. < Tonna, Neath CARDIAU DIRWEST A PHURDEB. Dan nawdd y Gymanfa Gyffredinol). Cymhwys i'r amseroedd, wedi eu hysgrifenu gan rai o wyr blaenaf y L;fundeb, ar y Testynau canlynol: (1) Hap-Chwareuon; (2) Yr Eglwys a. Dirwest; (3) Cartref; (4) Purdeb; (5) Dirwest a Chymdeithas; (6) Beth ellir wneud a'r arianf Prisiau:—100 am 1:s.; 200, Is. 9c.; 900, 2s. 5c. 400, 3s; 500, 3s. 6c.; 1,000, fe.ffi wedi talu'r cludiad. DROS 30,000 WEDI EU GWASGARU YN BARO. I'w cael oddiwrth y PARCH. JAMES JONES, WAENFAWR, CAERNARFON. ADRODDIAD CASGLIAD YR UGEIN- FED GANRIF. Yn cynwys Anerchiad at Zalwyai y Cyfundeb, Hanes y Symudiad, ynghyda Rhestr o'r Tanys- grifwyr a'u rhodflWn. Cyfro' ddestlus, f.36 tudalen. Pris cyhoeddedig— 2s. 6c.; i'w chael yn awr am 6c. Cludiad nil cOIpi, 6c. Anfoner archebiom i- D. O'BRIEN OWEN, Y Llyfrfa, Caernarfon. PWY SYDD AR DU YR ARGLWYDD." PWY SYDD AR DU YR ARGLWYDD." Galwad ddifrifol ar bob aelod crefyddol i ystyried ei rwymedigaethau vnglyn fi'r F,%snach Feddwol. '> Ramphled cyhoeddedig gan Y PARCH. T. POWELL, CWMDAR, ar gais Cymdeithasfa Methodistiaid Calfinaidd De- heudir Cymru. Dvlai fod yn llaw pob Methodist."—Y Parch. Rees Evans, yng Nghymdeithasfa Llanwrtyd. I'w gael oddiwrth yr awdur, Cwmdare, Aberdare. Pris :-1 copi, ile. 12, 10c. 50, 3s. 3c,; 100, 6s. 500, 27s. 6c. 1,000,508. Y cludiad ar 12 ac uchod yn rhad. Priodol i'w wasgaru gan eglwysi ym mysg en haelodau, yn rhad, neu am ei bris. LIVERPOOL. HUGH JONES A'R MAS Passerger Agents, BANGOR HOUSE, 1. EARLE ST., OSt. Paulo Sq.) YMUNWN hysbysu ein c-yd-genedl fod tocyiiau i'w cael genyf i bob parth p.'r byd gyda'r oil o'r llinellau a Ranlyt1- AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, PATAGONIA, neu unrhyw barth arall, am y pris iflaf ymhob dosbarth. Ond anfon gair B atom cewch y manylion gyda throad y Post. Yr ydym yma er's 32 mlynedd, ac wedi cael p/ofiad mait.h yn yr ameer hwn. Byddwn yn derbyn pawb ar eu glaniad yn y station, yn swneyd eu buenes, ac yn myned a hwy i'r llong, i'w rhoddi yn y Rooms gyda'u gilydd. l Tv elan a chysurus i'w derbyn am y nos- waith, oe bydd eisieu, hefyd i ymwelw?f &'r dref. CARTREF I'R CYMRY ODDI- CARTREF. g wiu, j !ND!VtDUAL J ? Communion Cups. t rou LIST 0)1 I' Patent Ideal Outfits and I Samples on Approval a (CABRIAGB FREE), I I J W)uT8 TO THB KAXBB J Towns hend Ltd., 1 I Birmingham. J ..——