Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 13 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
YMWELIAD A MYNWY

YMWELIAD A. MYNWY. A'R SYMUDIAD YMOSODOL. Can y Parch. JOHN HUGHES, M.A., Lerpwl. Wedi dychwelyd o un daith, gadewais Liverpool gyda'r tren olaf ddydd Sadwrn, Tac-hwedd lleg, a chyrhaeddais Casnewydd ganol nos, ac yr oedd yr 9 Alderman yn fy n,sgwyl, ac yn fy nerbyn yn groes- awus. Nid oes ond un gyda'r Corif yn Mynwy, ac yn wir yn y Deheudir, fel y gwybydd" darllenwyr y GOLEUAD pwy wrthy Ilythrenau S.N.J. Clud- wyd ft i Gartref Melus," ei breswylfod, mewn. taxi ac fe gerddodd y nos ymhell, ac yn agos at oedfa y ■ J ,Sabbotli cyn huno ohonof. Treuliais Sabboth ded- wydd yn Stow Park, gan bregethu dair gwaith i gynulleidfaoedd da ac astud. Y mae yr eglwys wedi reoli eu capel mewn lie canolog a dymunol, ac ymhen deng mlynedd, gyda bendith y Goruclial a llwyr ymgysegriad yr eglwys i wasanaeth yr Efengyl, fe ddvlai fod yma un o'r addoldai goreu a. berthyn i'r Cyfundeb. Tra hyfryd oedd cy'farfod a, phlant rhai o fy hen gyfeillion yn Dowlais yn y gynulleidfa, ac yn gynorthwy mor syl- weddol i ganiadaeth y cysegr. Yr oedd y canu yn dda, yn llawn o wres Cymreig, a'r holl wasanaeth yn dda, ?-ii Itawz,i o wi,es,, C yitix ?e gwmwl o wlith dros y pulpud. Ac os bydd gwr y pulpud o dan fedydd y gwasanaeth, fe deimia y bobl naws yr rneiniad yn y pulpud. Er mai Cymro oedd yn y pulpud Saesneg, ac na phregethodd ond un Sabbath yn Snesneg wedi dy'chwely'd o'r Gorllewin, bu yr hen Gymraeg yn fwyn dros ben v Sabboth hwn rhoddes fenthyg ei Ilety a'i ITestri i'r Saesneg, ac ni chododd log ain hynny. Nid yn ami y owiia hyny. Mynn fod yn y golwg. fel rheal, ac fel rhyw Jsmael yn jjwatwar, gan ofod ei thrwyn fel hogyn » drwg ai- y ffeiiestv, nes bydd anadl iGwaliaili < jxa- ylu y gwydr. Boddiawn vdoedd ar y Sabboth, Tachwedd 12fed. i droi i'r siding.' oddieithr dvwed- yd ohoni ambell i air ac adnod o'r Ysgrythyrau Cymreig, ac nid oedd hyny yn anerbyniol gan y gyn- ulleidfa. Wedi v Sabboth aetlmm i Dowlais, i gladdedigaeth nn o fy hen ùraidd yn Hermon. a,c un o fy hen gy- feillion, Mr. David Morgan Morlais Street. Da oedd genyf fy mod yn y Deheudir ac mewn cvfleus- dra, i alw ac i v,-d-alaru teuln yn eu profed;p;- net-h. Wrth holi am sefvllfa achos yr Arglwydd, gofidus oedd deall nad oedd rhyw lewyrch mawr arr>o yn Dowlais na Merthyr. ac nad vdvw y Philist- iaid wedi clarfod o'r tir. a bod bwystfil y maes o hyd yn pori yng ngwinlan yr Arglwydd. YN Y BLAENA. Aethum yn fy nÙten o Dowla's i Blaena, lie yr oeddwn i bregethu y noson honno yn yr Hope Hall, un o neua.ddau y Symudiad Ymosodol yn Mynwy. Cyrhaeddaeom trwy y tywyllwch vn brydlawn, a derbyniwyd fi yn frawdol g:m yr Efengvlydd sydd Yn ?ofalu am v waith. 6a yn goÎaluam v gwaíth. Cawsodfl1. gynulleidh (Ida 'yngh,vd, er anfantais yr airseroedd a'r fagcldu fawr, a thebygwn fod twysg-d o'r gynulleidui vn Gvmry o waed os nad o iaith. oherwydd o'r braidd y tybiem y gaFasai cynulleidfa hollol Seisnig wrando fel v gwnaethant hwv. Hawdd iawn ydoedd pre- gethu, er bod yn ddieithr iddynt; yr oedd y canu yn fyw ac yn llawn o galon a mvn'd, a'r gweinidog ei hun y mwyaf gwresog' a pharod ei galon o bawb. Yr oedd efe wrth ddeheulaiv v pregethwr, a'r brawd anwyl, Mr. Davies. o ganel Gobaith. ar ei aswy. ac yn evniorth svlweddol i'r pregethwr anghofio pob dieithrwch, a theimlo ei hun am funud yn gartrefol, fel ag i roddi ohono ei hun i'r bobl. Ni chewch nemawr ddim o bresrethwr heb iddo yn gyntaf deim- 10 Pi hun yn gartrefol yn mysg pobl vr Arglwydd. Cymered y pregethwyr a'r gweinidogion vr -'w- grym. Y mae rhvw oerni a svthni i'w welpd weith- iau yn ein brod.yr y pregethwyr a deuant i'n cyfar- -fc,,vly(ld fcl refrigerators i rewi y cyfarfod. Ni cjdeuaitfc vmlaen fel y rhai svdd vii hoffi eu lie vn mysg pobl yr ArgHvydd, eisteddant mor bell oddi- wrth v set fawr, nc ni fynnant ddvfod i Vinol y babell. fel rhai sydd mewn llawn cvdvmdeimlad a'r gwaith. ac vn disetwyl am ran o gropsiw ac vmborth y teulu: cymerant eu lie yn agos i'r drws. fel Jael yn gwylio Sisera yn ei srwsg. gyda'r moHhw-i a'r hoel, fel pe tae, yn barod i hoel'o y cyfarfod wrth y llawr. Ni w«lsom bethau gw^h-ano] yn .tf-mdd au y Forward Movement; yr oedd vr Efensiylvdd yn e; le. fel v d,71?,i fod nc IT roddodd neb groesaw rmw i'r n"pl-rpthwr diéthr wl.'r sfwpinido^. Mne yr amfAvred.'I hVTl yn galw arnom fel Tweinidogion i ymddatod oddiwrth bob '•liwvmau i ffurfioldeb. ac a \v>b ymwvbydd'.n-eth sydd fel rfn^-h, Vn e'n sori ar. vn pin swdtnchu. Yn Hope Hall. Blftena vn eiii hoedfa vji nwadd-in v Symudiad, ^allwn dirstio yn drlibetru:; fod agwedd ac -sbri,d ef"'ifryl.idd v lir,i,,7rl oedd m-vt-n trofal am v lie. a Mr. Dm- pweiivdog cpel Gobaith, yn Ervn^^thwy sylv-eddol i'r oedfi crynt^.f hon. Gaws-m bro^^n am lv« befyd nad oedd Duw yn nepell oddi\wthvm. C!pv-som ychydig o 

No title

DYLED Y GENHAÐAETH. Mewn amryfusedd, dywedwyd mai lOp. oedd cyf- rania.d Mr. Phillip Jones, Anneld Road; dylasai y swm fod yn lOp. 10s. Yr vdys hefyd wedi derbyn y symiau a ganlyn:—Mr. a Mrs. James Hughes, Spel- low Lane, 5p. Mr. a Mrs. Richard Jones, Fount- ains Road', 2p. 2s. Oc. Mr. a. Mrs. I.r. M. Thomas, 33, Lothair Road, 2p. 2s;. Mr. a Mrs. H. E. Wil- liams, 94 Anfield Road, 25p. Rock Ferry, 4p. 19s.; Wigan, 10s. 8c. Libanus, Gorseinion, Sp. 2s. Mr. a. Mrs. II. Jones. 41 Ynvs Street, Port Talbot, 2p. 28.; Ie T. LL, 10s. — (j— G W A HA R D D IAD. Cynhaliwyd Cyfarfod Misol Gorllewin Meirionydd ym Mhenrhyndeudraeth, ddydd Llun. Cynygiodd y Parch. W. M. Griffith, M.A., Dyffryn, benderfyn- iad yn gofvn i'r Llywidraeth lwyr wahardd gwerth- iant a gwnauthuriad diodydd meddwol. Dywedodd Mr. Griffith fod pob gweinidog wedi derbyn cylch- lythyr yn gofyn iddynt anog eu cynulleidfaoejdd i fod yn gynnil. Ond sut y gallent wneud hynny tra'r oedd y Llvwodraeth yn caniatau i'r fasnach feddwol wftstraffu adnoddau'r wlad mewn bwyd ac arian i'r fath raddau? Penderfynwyd anfon copi o'r penderfynidd i Mr. ILiydn Jones, A.S., ac i'r 'Prif Weinidog.

Advertising

CY80NDEB Y FFYDD. GAN Y Parcll. J. CYNDDYLAN JONES, D.D. I.-CYFr,,OL 1.: PERSON Y TAD, Pris,-3,. Gc.; gydalr Post, 4s. 2.-CYFROL II.: PERSON Y MAB, Pris,—3s. 6c.; gyda'r Post, 4s. 3.-CYFROL lII.: GWAITH Y MAB, Pris,—3s. 6c.; gyda'r Post,, 4s. C 4.-CYFROL IV.: PEI RSON YR YSBRYD GLAN WAAilH. Pris,—4s. 6c. j gyda'r Post, 5s. I.-INid yw Pryiiu un yn rhwymo i brynu'r lleill. 2.-Ni ddylai un teulu fod heb y cyfrolau hyn. 3.-Dylai pob athraw a blaenor eu meddu er cyf- lawniad effeithial o'u swyddau. 4 —Pwy bynag a ddarlleno y cyfrolau uchod yn feddylg?r a fydd wedi ei ddodrehm yn dda ya yy? athrawiaethau Cristionogol. I'W CAEL O'R BOOK-ROOM, CAERNARFON. Ac oddiwrth yr Awdwr,— WHITCHURCH, CAERDYDD.

Family Notices

GENI, PRIODI, MARW. CENEDICAETHAU. JONES. Rhagfyr 2, yn 69 Bankfield Avenue, Rus holme, Manchester, pried, Mr. Maunce Emyr Jones, ar fab (cyntaf-anedig), ac wyJ r i'r Parch. Sizia Jones, Lolwyn Bay. PRIODASAU. 5, y Parch. T. Bowen Evajis, gweinidog gyd&'r Annibynwyr yn agos i r Amwythig a Hiss Williams, chwaei- Y Parch. John Wilhams, B.A., CanlO. MAR;OLAF-THAU piEl'R?af?r 2, yn VeynoI', Queen's Avenue, fsasr" Davies ,(Athrwyn), gynt 0 Sprin field, Ohio. HUGHES -Tachwedd ?' ?P?" Henry Hug° hes Bryn L wyd., D?yran, yn 82 mlwydd oed. Efe T?r???? ??T? ?? ? C- ?'y?". THOMAS.Rha.gfyr 2, John Thom.a, 4 Lime St LlanaeIhaiarn, ,*vn ? m1wydd oed. H.UGHES.-Rhagfyr 3, Mrs. Hughes, Cennan 5'n mlwydd oed. OWEN.-Rhagfyr 1 Mrs. Catherine Owen, gweddw Owen Owens, Y Briws, Dyffryn Ardu??y' yn 67 mlwydd oed. EVA?S.M?gfyr 2, Edward Evans, Tvddvn v Fenn, H?leeh. yn 69 mlwydd oed. Yr oedd yn flaenor ayddion yn eglwys y Methodistiaid yn y Gwvnfryn Claddwyd ef yn y Gwynfryi. y dydd lau ddyno), y Parch. Richard'Ev? Hailech, a W. Lloyd Griffith, Llanbedr, yn gwaeanaeth u. ^A ES'R^g9'' Robert Da-vies, LIainwe? T}if U Ffe estiniog, yn 61 mlwydd oed. ?n -• 61 mlwydd oed. T?(1137?rrc-11 ei nai, Mr- David Williams, Ivy House, Porthmadog, Mrs. M. Rv, Ty'n y Ffynon, Beddgelert, yn 90 mh?ydd oed. Bu'n aelod? difwich o eglwys M. C. Beddgelert am dros ddeng mlynedd a thrigain. WIL■ LIA,MS.—Wedi gwaeiedd byrr, John Williams, Penybryn, Bethesda.. ROBERTS. Yn yr ysbytty mlwrol, Colchester, Essex, y Gunner W. Roberts, inab Mr. a Mrs. Roberts, Glyddyn, Plas Gwyn, ger PwlUieli, yn 28 mlwydd ced. JONES.—Rhagfyr 5, Joseph T. Jones, prifathro Ys- gol y Cyngor, Rhosgadfan. W ILLIAMS.—Rhagfyr 1, Mary, roerch Mr. a Mrs. John Williams, School .St.] Penrhvndeudraetb yn 24 mlwydd oed. RR,OD.E,iP,,I'S'. Rhag-fyr 9, William Roberts, Braich Melyn, Talysarn, yn 56 mlwydd oed. JONES.—Rhagfyr 6, Mrs. Jones, Brvn En-in, Waenfawr, wedii cystudd maith a, blin DAVIES.— Rhagfyr 5ed, yn 70 mhvydd oed, Mr. John Davies. Rosemary Lane, Binbych (gynt o Lhdiart y Coed, Saron). G-adawa amrvw feib- ion a merched mewn hiraeth ar ei ol. Yr oedd yn aelod ffyddiawn o eghvys M.C'. Capel Mawr, ac yn athraw yn yr YsgoI Sol. Efe. befyd oedd yn gofalu am y cyfariod gweddi undebol Sadwrn, a gynhelu- yn wythnosol yn ysgoldy y Capel Mawr byth er y diwygiad. MORGAN.—Rhagfyr 5, yn Brynllwyd, Amlwch, yn 85 mlwydd oed. Capten Tbom»s Morgan, perch- enog llong iu. Claddwyd yn Cemetry Amlwcb, Rhagfyr 9