Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
CYFARFODYDD MISOL

yd-swyddogion yn Salem yn y mater hwn, ac ni 4jbeimlai ychwaith fod ei gymhellion personol i ym- uno ag eglwys Ala Road yn ddigon cryfion i beriiddo fod yn barod i ymgymeryd a'r hyn a ofynid i|ido gan jr Cyfarfod Misol. Hysbyswyd ymhellach fod gair Jvedi ei dderbyn hefyd oddiwrth Dr. R. Jones Evans, Penmount, mewn atebiad i'r unrhyw gais a wnaed to yntau. A Datganai ef ei barodrwydd i barhau ei feysylltiad ag eglwys Ala Road- am ychydig fisoedd toar yr amod fod y Cyfarrbd Misol yn y cyfamser n ceisio dwyn yr eghvys o dan ofalaeth fugeiiiol. Perbyniwyd yr hysbysiadau uchod. Galwyd sylw t yr wythnos weddiau, gan y Parch, J. Pdleston ones, M.A. Penderfvnwyd mai yr wytlmos sy n mechreu y SuI, lonawr 7fed, sydd i w chadw genym 1 wythnos weddiau. Cyhoeddwyd canlyniadau v ?leidlei?io ynglyn a swyddogaethau, &c., y Gyfarfod isol am 1917: (1) Livwvddion, Parch. J. Bennett illiams, RA., Mr. R. Parry, Salem, PwHheH. !?. Cynrychiohvyr: 1, I'r Gymanfa Gy?redinol, Teh" T. J. Jones, B.A., Mr. G. Jones, Rhydbach. ¡ I'r qymdeith"füeddlnvrterol, (a) Parch. R. ?. Williams, Mri. W. R Davws. Morfa N.fn, W. ?ughes, Babell; (b) Parch. ? R Roberts, Mri. W. J. oa;vies, Penrhos. G. Roberts, Abererch. (3) Pwyll- t)rau: 1, Trefniadau'r Qyfarfoa Mi,,?,01', l?, ?wen. M.A.. G. Parrv 'Mr! Jones, Tvd- eiliog, G. Hughes R??erts, ?v.,H Edeyrn. 2, Y .rysorfaau: Parchn. T. J. Grimth. R. Jones B.A., ri. J. Grimth. Penneeh.W..Hughe8,E'failn8wvdd. Yr Ysgol Sabbothol. Parchn. G. Parry, J. W. ?ones, B.A., ,Mr. R Lloyd Jones, Trefor, H. Gri- $Ath, A.C., Llithfaen. 4, Dirwest a Phurd-?b ?rchn. R. 0. Williams, W. T. Ellis, B.A., B.D.. ?n. R. 0. Williams (Ap Plenydd), Dr. R. Jonea ?'ans, Pwllheli. 5, Y Cenhadaethau, Parchn. J. Williams, G. Parry Hughes, Mri. D. Ijloyd Hum- h'eys, South Beach, J. R. Owen, Bwlchderwrn. 6; gol Cdynnos, Parchp. J. Pmeston Jo?n6%, M. A., nnett Wiiiiims, B.A." 0. Robyns Owen, Ilheli; 0. Roger Owen, Bwlchderwin. 7, Yr Ad- idau. Parchn. D. Roberts. W. T. Ellis, B.A., D. Mri. F. Buckingham, 1'remadog;J. T. WH- ms, Pistyll (4) Swyddogion Sirot: 1, Dirwest a 'mrdeb. P?rch. W. Jones. M.A.. a Mr. D. Caradog ?ns. Pwllheli. 2, Yr Efrvdwyr, Parch- Morris omas. B. A., ?t Mr. J. T '? Mmas. B. A., a Mr. J. T; Jones, Criccieth. 3, Y ?nhsdaethau. (Parch. J. H. Williams, a Mr. R. L. imth, Rhydbach. 4, Yr Achos?on Seisnig Parch ? T. EHis, B.A., B.D., a Mr. Hugh Pritchard, ?IIheli. 5, Y Drvsor-fa (--?,?,ih?v ,I Parch. G. ?rry. a Mr. Evan Parry, Penmount. 6, Y Gronfa ¡:n.hYciol, Parch. O. Prithard .a Mr. Jonathan ^avies, Y.H. 7, Yr AchosI0n NewyddlOn, Parch.  D. Lloyd, RA.. B.'D. a Mr. G. Hughe Ro- ts, U.H. (5). Cyfarwvddwr Undeb yr Ysgol Sab- t :tho1. Pa.rch. 'D. Ynyr Hughes, B.A. (6\ GofahYr yLlyirelloedd, Parch. T. J. Jones, B.A. Cv- ¡oeddwyd i bregethu, Parchn. H. Han-ies Huhes, 4A Bangor; J. Henry WiHiams. Pcrthmfi,do"i a 1'I\Jones, Conwy. Diweddwyd gan y Parch? D. r.t:j)rts, Abererch.—:D. Poulkesj Roberts (Ysgrifen- ?d). -? ?f FfHnt. i v-.vy' d cl Mr. P. '-?Coedrai, Hydref 30a'n, Llywydd, Mr. G. P. ??kd ?vq r d. s. Dechreuwyd N cvfarfod gan Mr. Daniel ?.'?'ies. Mynydd Isaf. Aml?gwvd cvdymdeimlad a ??ro,d,vr mewm gwaeledd a phrofedigaeth, a threfn wyd Parch. G. Parry William s. M.A., anfon at Mr. ichael Lewis, wedi cyfarfod i damwain, a'r Ys- if6iivdd i anfon at Mr. W. J. "Roberts B.A.. wedi Ili ]?rawd ar faes y rhyfeL Trefnwyd i'r Parch. H?? Davies a Mr. Daniel Evans ymweled a Mr. yPward Peters, un o naenoriaid y lie, i gyflwyno 110n a chydymdeimlad y Cyfarfod Miso? ag ef yn ei ??edd. Rhbddwyd ar yi? ysgrifenydd i anion at ^Qluoedd rhai gollwvd ar faes y rhvfel. Pasiwvd bod yn cyfarwyddo ac yn cymhe!! yr eglwysi i B

Advertising

SASSIWM LLANIDLOES, Mehefin 20-22;1916., Y GWASANAETH ORDEIHIO Gyda Darluniau. I'w gael oddiwrth y PARCH. R. W. JONES, ABERANGELL, MONT. Prig"3c*, trw,y, y Post, c., j| 0>^<>^<>^<>^^<>^<>2cT*~ MA X y Cymalau a'r j|t^\ )? ? Cefn, Pilæ, a fef W f A A A Poen Pen yn ?J ??.?\ ifi u am. Yn hoUol &j\ f!/??? W H analluog i ddi- ? ML y ? lyn fy ngalwed m I j kl Wigaeth. Ma? 4|| il||f r\ V0: ? HUGHES's i| f yk ? B L 0 0 D ? t x\ J ji ? PIU 8 yn 1 \\? 0 A fy iwhau yn ?-?'?  ? V) Vt H gydym iawn." a?*? ?? i|( o Mae pobl o bob rhan o'r wlad yn tysMo I kl allu neillduol y Pills byn er adferu dioddel? V A wyr o Glefydau y Croen, Poen Cefn, Gwyn, U ? evon, LumbaV, Piles, CorSrwymedd, a y VV Blmder&u y Uroen, Afu, Cylla, &'r Aren- it ivi aa 0 ? 3E?ja:03030?nE? FBAWS1 U AxmrxrBBrx?. 0 0 HWY A WNANT BROFI EU MAWS W ? GWERTHMEWNYCHY.DIGAMSER. ?  Ar werth gan Chemists a Stores am Is 3c 6 3s., a 5a (gan gynwya y War Tar?. Gofyner N ? am "HUGHES's bLCOD PILLS" \) A gofaler gveled y Trad? Mark, sef Ilun '1 ?) ? Galon, fel iva 0 Pt ar bob blwcr. Heb hyn nid yw yn iawn. M Na thwyller chwi i gymeryd dim arall, ar.1 0 danfoner ei gwerth mewn stamps neu P.O. \) at y JACOB HUGHES, M.P.8.,L.M. g fy MANUFACTURING CHEMIST, fy PENARTH. CARDIFF. )'F ei danfonir (poat free) gyda throed y port. H ><=><>x<><>