Teitl Casgliad: goleuad

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

TELERAU HYSBYSEBU. I Telerau am Hysbysiadau o. natur Pryntf ot Gwerthu Llyfrau, Yn Eisiau, &c.,L:—> -io gair, un wythnos, Is.; dwy eto, Is. 6c.; lair eto, 2s.; 3c. am bob 10 gair ychwanegol yr wythnos. Am brisiau pob math o hysbysiadau eraili ymoheber &'r Argraphwyr SWYDDFA'R "GJLtl &D," ARFON. ø ATHROFA ABERYSTWYTH. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). Prifathraw:—T. F. ROBERTS, M.A., LL.D. Dechreua y 46ain tymor ar iHydref 3ydd, 1917. Parotoir yr efrydwyr ar gyfsr Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o rcrolotiaethan (amryw o fionynt yn gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cynheiir Arholiadau Ysgoloriaeth ar y 18fed o Fedi, 1917. Am fanyliom pellach, ymofyner A— J, H. DAVIES, M.A., Cofrestrydd. — ■■ ■" —11 THE COUNTY SCHOOL, GREEN HILL, TENBY goardinir School for Boys. A thorough modern education. Fregaration for the Universities, the Various Professions. Civil Service and Commerce. Special attention given to Backward Pupils. IDEAL CLIMATE. For Prospectus, &c.. apply to the Headmaster. THE COUNTY SOHOOL DOLGELLEY. (The Dolgelley Crammar School) (Dr. Ellis Endowment, A.D. 1665). Boarding & Day School for Boys EXCELLENT general education and training nrovided, with special preparation fot- the Unvers- itiea, the Civil Service and Commerce. BOARDERS RECEIVED AT THE HEAD- MASTER'S HOUSE. Frr Prospectus, Fees, &c., apply to the Headmaster. Dr. Williams School, DOLGELLEY. Preparation for the Central Welsh Board and Oxford Local Examinations, London and Welsh Matriculation, and University Scholarships. There are three leaving Examinations, tenable at Colleges, which are awarded annuci'ly upon the results of the year's work. The Building and' Grounds are excellently adapted ta secure the comfort and health of the Pupus. A NEW WING was built in 1910 to meet the demand for increased accomodation. A Domestic Science Department has recently been added. TENNIS, CYCLING, and HOCKEY. Inclusive Fees:- BOARDING FEE £ 27 10 s. PER ANNUM. TUITION-£5 5s. For Prospectus, apply to tlhe Headmistress or to the Clerk to the Governors. COLES Y COCLEDD, BANCOR. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). Prifathraw:—Syr H. R. Reichel, M.A., LL.D. TVchreua'r tymor nesaf Hydref 3, 1916. Parotoir gyfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo ■Prii'ysgol Llundain. v Cwrs Meddygol ym Mhrif- vsgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ac arhol- iadau eraill. Rhoir addysg l arbenig mewn Amaoth- vddiaeth fyn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical "Engineering.' Mae yn y Coleg adran normalaidd i athrawon elfenol a chanolraddol. Cynygir nifer 0 ysgoloriaethau, yn amrywiQ mewn ewerth o P,40 i £ 10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaeth- n ii John Hughes yn gyfyngedig i fechgyn aned yn "Sir Ffin neu Sir Caernarfon; Ysgoloriaethau Rich- tird HwjflSes i drigolion M6n, ac Ysgoloriaeth Piercy drieat^ ;-vfl Sir Ddinbvch a Sir Faint. Dechreua r nrWia am danynt Ebrill 17. Ceir pob manylion gan- J. E. LLOYD. MA.. Yl5grifeny"¡ Ciiofreslrydd. UNIVERSITY COLLEGE OF SOUTH WALES & MONMOUTHSHIRE. (C'oleg Prifathrofaol Deheudir Cymru a Mynwy). The Examination for College Entrance Scholar- ShIPS, Craddock Wells' Exhibitions, and County Free ships, Studentships, wUl be held on April 16, 1917, and following days. Application for admission to the Examinations for the Scholarships and Exhibitions must be made to the undersigned on the preser", d form on or before March 19, 1917, from wh on [urther information and prospectuses may be obtained. University College, D. J. A. BROWN, CzLthays Park, Registrar. Cardiff, December, 1916. COUNTY SCHOOL FOR BOYSJ OROVE PARK, WREXHAM. Chairman of Governors: J. E. rOWELL, ESQ., J.P. Headmaster: J. r. DODD, ESQ., M.A. Fine new Buildings, Healthy locality, Laborator- ies, Lecture Room, Workshop, Extensive Grounds, with Pavilion, Pupils have won the Chief Inspector's Gold Medal in the C.W.B. Exam. six times, and bave taken Open Scholarships or Exhibitions at Balliol, New University, Trinity, and Jesus College, Oxford; also at St. John's and Dowing, Cambridge, and at the Welsh Colleges, welsh Matriculation, &c. Careful attention to Subpeets for Business, Civil Service. Boarders received. Prospectus from Head-master. Trelecca College, Talgarth, Breconshire The Home of Calvinistic Methodism. THIS College is conducted by the South Wales Association to give to ALL its applicants for thm MINISTRY a suitable preparation for the MATRICULATION and Theological CoUege Entrance Examinations. NEW AND WELL-VENTILATED CLASSROOMS A STAFF OF THREE TEACHERS IN RESIDENCE. MODERN METHODS, well tested by Experience) SPECIAL ATTENTION to the needs of each Student. Full information may be obtained on application. MISS C. A. DAVIES, B.A., HONS. (CAMB. TEACHERS' DIPLOMA), Wishes to announce that she has taken a partner- ship in a well-established Boarding and Day School, at Eastbourne, and will be prepared to receive pupils from the Principality. EDUCATION UP-TO-DATE AND THOROUGH. HOME LIFE AND EVERY CARE FOR THE HEALTH OF PUPILS. The locality is well-known to be beneficial to (health, he air being a combination of Sea and Downs. Prospectus onaplicatonto- GREENCROFT ELLESMERE, EASTBOURNE. JONAH MORGAN, MUS. BAC. (OXQN). L.T.S.C. BEIRNIAD AC ARWEINYDD CYMANFA- OEDD OAN'U. ARHOLYDD, &c. GWERSI DRWY'R POST MEWN CYNGHAN- EDD, GWRTHPWYNT, CYFANSODDIAD, &c. Cyfairiad,- 16 Henfaes Road. Tonna, Neath CARDIAU DIRWEST A PHURDEB. -0- Dan nawdd y Gymanfa Gyffredinol). Cymhwys i'r amseroedd, wedi eu hysgrifenu gan rai o wyr blaenaf y Dvfundeb. ar y Testynau canlynol (1) Hap-Chwareuon (2^ Yr Eglwys A Dirwest: (3) Cart ref ;(4) Purdeb; (5) Dirwest a Chyihdeithas; (6) Beth ellir wneud A.'r arian? Prisiau:—100 am Is. 200, Is. 9c. 300, 2s. 5c.; 400, 3s.; 500, 3s. 6c.; 1,000, 6s.ffi wedi talu'r cludiad. DROS 30,000 WEDI EU GWASGARIJ YN BARO. I'w cael oddiwrth v PARCH. JAMES TONPq, WAENFAWR. CAERNARFON.

I Y TRAETHODYDD

I Y TRAETHODYDD I CYLOHGRAWN OHWARTEROL AT WASANAETH CREFYDD, ATHRONIAETH I A LLENYDDLAETH. t IONAWR, 1917. Cynnwys: Cenedlaetholdeb a Chynnydd. Gan y Parch. D. D. Williams, Lerpwl. Cornelu yr Athrawon. Gan v Parch. W. T. Ellis, B.A., B.D., Porthmado. Wyoming. Gan y Parch. John Hughes, M.A., Lerpwl. Cenadwri Amos. Gan y Parch. Robert Roberts, B.A., Ph.D., Caerwys. Dafydd ab Gwilym arall mewn Rhyddia.eth a Chiiii. Gan y Parch. Evan Price. Ebbw Vale. Dydd yr Arglwydd. Gan y Parch. D. Tecwyn Evans, Birkenheadi. Natur Gwirionedd. Gan y Parch. W. Benjamin, Caerwys. Arglwydd Kitchener. Gan y Parch. T. R. Jones, Towyn. rl,myii: Pwv yw Phaiii? -G,an Arthur ab Dewi. Rhai o Wersi y Rhyfel Presennol. Gan y Parch. Pierce Owen, Rhewl. PRI-S,SWLLT.

Y DRYSORFA

Y DRYSORFA: CVlchgrawn Misol y Methodistiaid Calfinidd. GOLYGYDD: Y PAROH. T. E. JONES, M.A. Cynhwysiad: Eglwys v Duw Byw. Gan y Parch. Evan Rees, M.A. i(Dyfed). Hawl Duw ar Creu Dyn. Gan v Parch. John Owerj, M.A., Caernarfon. Marwnadau Islwyn. Gan y Parch. E. Vaughan Humphreys, Abermaw. Yr Efengyl yn ol loan. Nodiadau ar Faes Llafur Undteb yr YsgoHon Sabbothol. Gan y Parch. J. Puleston J'ones, M.A. Cwestiynau ar v Maes Llafur. Beth yw Crefydd. Cymdeithasfa Troedyrhiw. Nodia-dau y Mis. Y CVonicl Cenhadol. Barddoni^eth ac Amrywion.

Advertising

LIVERPOOL. HUGH JONES AIR MAS Passerge* Agents, BANGOR HOUSE, 19 EARLE ST., fSt. Pauls Sq.) ^^YMUNWN hyebyeu ein cyd-genedl fod tocyiidu i'w cael genyf i bob parth c'r byd p;yda'r oil o'r llinellau a ganlyn- AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, PATAGONIA, neu unrhyw barth arall, am y pris isaf ymhob dosbarth. Ond anfon gair atom cewch y manylion gyda throad y Post. Yr ydym yma er's 32 mlynedd, ac wedi cael pvofiad maith yn yr ameer hwn. Byddwn yn derbyn pawb ar ea glaniad yn y station, yn gwneyd eu buenes, ac yn myned a hwy i'r llong, i'w rhoddi yn y Rooms gyd&'u gilydd. l Ty glan a chysurus i'w derbyn am y nos- waith, 06 bydd eisieu, hefyd i ymwelwjr a'r dref. CARTREF I'R CYMRY ODDI- CARTREF. j INDIVIDUAL r j Communion Cups. 1 FOR LIST OF I Patent' Ideal Outfits and I Samples on Approval I (CARRIAGl FREE), I WRIT1 TO THR MAKERS- I I Townshend Ltd., 1 ? Birmingham. j ,„ r