Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
18 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

HYSBYSIAD. YN AWR YN BAROD, YR AIL RIFYN o HANES Y Rhyfel Eu/ropeaidd. Pris 3c. Trwy'r post 3G., blaendal. 2 Mae ychydig gopiau eto ar law o'r rhifyn cyntaf, ond gan na argreffir ychwaneg dylid danton archebion ar unwaith cyn eu gwerthir allan Gellir cael y ddau rifyn yn rhad trwy y post am 7c., blaendal. Bydd y rhifynau hyn, ynghyd a'r rhiiyn- au dilynol. yn grynhodeb cyflawn ac eglur o'r Rhyfel fwyaf a welwyd erioed. Britbir yr Hanes a darluniau ardderchog. PEIDIWCH OEDI-MYNWCH GOPIAU AR UNWAITH. Ar werth gan holl Lyfrwerthwyr.

CENHADAETH Y BLAID GYMREIG

CENHADAETH Y BLAID GYMREIG Y mae yn rhyfedd meddwl gymaint. o ffiloreg geir ar hyd colofnau newyuaiaduron Cymreig. Galwyd ein aylw at erthygl o waith Mr. E. T. John, A.S., yn y Tyst am Chwefror lOfed, dan y penawd Y Blaid Gymreig a'i Chenhadaeth Ddyfodol." Gellir tybio oddiwrth yr erthygl hon nad oes neb tufewn muriau Senedd Prydain Fawr yn abl i roddi i Gymru ei hangen ond EFE!! 1 Yr ydym yn hen gynenn-yn boenus o gynefin, bellach a'r gwyr yma gredant eu bod yn apostolion datblygiad, ac yn sefyll wrthynt eu hunain,-yn uwch o'u hvsgwyidau na'u cyd-ddynion. Y mae ysbwrial hunanol yr aelod dros Ferthyr wedi ein digoni am un genedlaeth beth bynag. Ond wele yn awr Mr. E. T. John eto yn dyfod allan fel apostol splits" yr ugeinfed ganrif. Y mae ein gwlad heddyw mewn argyfwng na fu ei Jebyg erioed o'r blaen, ac na fydd byth eto m a obeithiwn. Y mae ymron pob dosbarth a gradd yn Mhrydain Fawr wedi syrthio i line gan wneyd eu rhan yn fendlgedig i osod ysbryd milwrol yr Almaen yn dawel am gyfnod maith, maith. Y mae cleddyfau y man ymraniadau yn. Mhrydain Fawr wedi eu gloewi-nid er lladd ein gilydd, ond er ym- ladd a'r un gelyn mawr cyffredinol. Pan welodd y blaid Geidwadol fod Ymherawdwr yr Almaen a'i fryd ar sathru enw da Prydain Fawr wele Mr. Bonar Law yn anfon at arweinwyr y Llywodraeth: "Don't take any nonsense, strike, and my men are with you." Dyna sylwedd negea yr arweinydd Ceid- wadol; ac y mae'r blaid wedi cadw at ei gair: Y Vhae "men" Bonar Law wedi profi eu hunain yn .c men" yn ngwir ystyf y gair, a phan yr oedd y fam-wlad mewn perygl a gwledydd byohain yn gruddfan dan sawdl haiarn y Keiser, chwarddasant yn rhuadau y "Jack Johnsons" 6 weithfa Krupp, a neidiasant i'r trenches mor. aidigar ag y gwna y Cymry i swyddau cyhoeddus. Pa beth ynte ydyw sylwedd epistol Mr. E. T. John? Cefnogi ein milwyr dewr ar y Cyfandir, anog ei .gyd-wladwyr i fyned allan i ddal breichiau y rhai hyn i fyny? Na choelia i fawr. Nid dyma gynllun corachod hunanol o wneyd enw iddynt. eu hunain. Yn hytrach gwell ganddo bregethu discord pan y mae'r pleidiau wedi eeinio mewn cyd-gord. Mesur Datgyssylltiad ac Ymreolaeth Gartrefol i Gymru sydd gan y Cymro teyrngarol (!) hwn. Pe buasai pawb yr un fath ag ef, nid Ymreolaeth Gartrefol gawsai Cymru yn fuan iawn ond Ymreolaeth Ger- manaidd, ymreolaeth gwaedgwn gwlad y kultur," y wlad fu mor hael a'i "degrees" i weinidogion awyddus. Sylwer ar ei eiriau maleisus: Mae y Mesur Mawr, Mesur Datgyssylltiad, yr hwn a unodd Cymru yn wleidyddol am ddeugain mlynedd, bellach wedi cael ei osod ar ddeddf- lyfrau'r deyrnas. Amheua rhai egwan eu ffydd a ydyw y Mesur yn hollol ddiogel hyd yn oed yn awr. Ofnant y posibilswydd i'r Weinyddiaeth roi ffordd o flaen gelyniaeth gyndyn Mr. Bonar Law neu fradwriaeth Syr Henry Lunn ac eiddilod Ym- neilftuaeth Lloegr." Welo ddarlun o wr eistedda yn Nhy'r Cyffredin i ofalu am ddiogelwch a turefn ein gwlad. Yn bendi- faddeu gwneir i fyny ein Senedd o gymeriadau- wel, hynod iawn a dweyd y Heiaf. "Gelyniaeth gyn- dyn Mr. Bonar Law," a brawdwriaeth Syr Henry Lunn" Dyma'r modd y gwna siarad am fon. eddigion nad ydynt yn i -gwydd bod o'r un farn ag EfF. Piti garw na fuasai i Mr. E. T. John geisio taflu ymaith ran o'i gulni a'i anfoesgarwch cyn an- turio am sedd yn Nhy'r Cyffredin. Wele eto:- Dywedais fod perygl Cymru heddyw yn fwy nag ydoedd ugain mlynedd yn ol. Cariwyd Mesur Cymru drwy'r Senedd, nid yn rhinwedd claiar- ineb Rhyddfrydwyr Lloegr yn gymaint a thrwy ffyddlondeb Aelodau y Werddon a'r Alban. Oni- bai fod yr Alban a'r Werddon o'n plaid, caweai Cymru deitho'r anialwch am ddeugain mlynedd arall cyn cyrhaedd ohoni Wlad Addewid Cydradd- oldeb CrefyddoL" Gofalodd y gwalch beidio dweyd mai drwy gym- orth Pabyddion yr Iwerddon y pasiwyd y mesur. .0 na, wnelai hyny ddim o'r tro, oherwydd fod Ym- neilltuwyr DaEgyssyiltiol Cymru drwy'r blynyddau wedi ceisio pardduo Eglwys Loegr drwy ddweyd ei bod yn rhy Babyddol. Ond ni chlywir dim am hyn yn awr, arn7 fod y blaid eiddigeddus hyn eu hunain wedi syrthio ar wddf Pabyddiaeth a thywallt dagrau crocodilaidd ar fynwes yr Iwerddon Babyddol. Term hapus iawn o eiddo Mr. John ydyw Gwlad Addewid Cydraddoldeb Crefyddol." Yn bendi- faddeu pa le y mae Cydraddoldeb yn dyfod i fewn?? Dim ond mewn enw yn unig. A yw yn debyg y gwna'r Bedyddwyr fforffedio eu bedydd er dyfod yn gyd-radd, neu y Methooistiaid eu rheolau caeth- Phariscaidd, neu'r Annibynwyr oddef eu clymu rhaffau enwadau ereill? Tybed a fuasai arweinwyr enwadau Cymru yn foddlawn dweyd fod yr endod- iaid yn gyd-radd a hwy? Dyma'r ysbwrial sydd wei- ei wthio i lawr i gegau gwerin Cymru drwy'r blyn- yddau—termau nad oes ynddynt fwy o enaid a grym na gair a "signature" Ymherawdwr yr Almaen. Ymreolaeth i Gymru. Ie, mae yn swnio yn bur dda. Ond pa beth olyga? Pa le y saif gwerin Cymru ar ol cael yr ymreolaeth fil-blynycfdol hyn? Nid gofyn wnaf pa le y saif y pot-hunters, ond pa le y saif yr hwn ddeil bwys a gwres y dydd? Bid siwr bydd yn amser da i'r rhai hyny sydd yn edrych allan am swyddau cyhoeddus. Ni fydd amgenach na llywodraeth Gynghor Sirol" ar radjfa eang. G'wyddom o'r goreu sut y mae dan lywyddiaeth y gwastraffwyr hyn. A ydym fel Cymry wedi syrthio mewn cariad a'r 'anghenfil hwn i'r fath raddau ns yr ydym yn barod i osod ein penau ar y plocyn? Dywed Mr. E. T. John ymhellach fel pe i gyfiawn- hau y cri am Ymreolaeth Gartrefol:— Fel enghraifft o'r angen y sydd i Gymru i sefyll yn dyn dros ei hawliau, edrycher ar y Juedd a amlygir i anwybyddu Bwrdd Addysg Canol Cymru-rhagflaenydd Y mreolaeth Gcnedlaethol a sicrhawyd i ni drwy ddygn ymdrcch y diwed Jar rr. Tom Ellis a'i gyd-lafurwyr ymroddedig." I Os nad yw- cynllun yr Ymreolaeth y cyfryw ag a ddug i Gymru well cyfundrefn nag eidrlo ciri hysgolion canol-raddod-wel, a dweyd y lleiaf, gwell bod hebddo. Pa le ceir gwell ysgolion na'r hen ysgolion grammadegol? (grammar schools) yndJynt hwy y magwyd cewri. Yn wir y mae yn chwerthinllyd i'r eithaf clywed i rhai yn bwhwman am Welsh Nationalism, Indepen- dent Government for Wales, &c., &c. Y mae Welsh Nationalism yn burion ar bapur neu ar yr esgyn- lawr, ond rhaid wynebu ffeithiau. Y mae senti- ment yn burion i'r sawl a hoffa ryw basteiaeth o'r fath, ond wedi'r cyfan pa sail sydd genym drou lefain am ymwahaniad oddiwrth :Lo£>,gr? A fedrem ni Gymru fcchan dlawd gerdded ar ein traed ein hunain? Yr ydym oil yn credo gwirionedd yr hen ddihareb, Mewn undeb mae nerfft," ac eto weler "apostol splits'" hwn yn awgrymu am wahanu Cymru oddiwrth Loegr. Welsh Nationalism yn wir Boed i ni fod yn onest ynglyn a'r mater. Ffolineb o'r mwyaf ydyw gwaeddu hyn ar yr esgynlawr tra ar yr un pryd yn credu fawr ynddo. Nid wyf bid siwr am awgrymu nad yw Mr. John o bosibl yn berffaith onest ei hun yn hyn. Nid wyf yn gwybod, ac o ran hyny, nid yw fawr gwahaniaefch genyf. Yr hyn sydd a fynwyf ag ef yw priodoldeb, neu yn hytrach ammhriodoldeb y peth. Cj~etal ei ddwoyd a'i "feddwl,—ond y mae yn ffaith fod yr iaith Gym- raeg, cyn belled ag y mae a fyno hi a'r byd mas- nachol, mor farw a boel mewn arch. Ie, medd rhywun, ond nid masnach yw y cwbL Nage, ond ma&nach yw y ewbl-paa y mae'r gwr ar yr esgyn- lawr neu yn ysgrifenu i'r wasg; ond ewch at y gwr wedyn yn ei fyfyrgell neu ei swyddfa, a chewch weled pa mor gaeth yw i fasnach. Pabam ynte y fath ragrith? Bocd i ni fod yn onept ynglyn a'r mater, a dweyd yr hyn feddyliwn. Ie os hyd yn ood y cyst i ni gael ein galw yn iradwyr fel y daeth i ran Syr Henry Lunn gan Mr. E. T. John.

LLlTH TWM BAKELS

LLlTH TWM BAKELS Wel, ma'r rhifel yn mind mlan yn rhi slow nawr i fi"'h boddran chi oboti ddi. Gimint a sy'n cal i neid ma rochor ma yn gneid i gwaith yn biwr. Smo Tommis Lloiger ar ol o neid i mark. Ma ffuss ofnadw gida rhai dinion oboti stoppo rum i Tommi yn y trenshis. Ie ie ma hina n olreit, ond beth ichi'r lloi swcki yn wbod am y. leiff mas yn y trenshis. Ma digon haw ichi fisnesan ar ich penole gatre, pan bo chi'n ddigon saff o fwlets Wil, ie ag yn ddigon gwresog. Shwt leiksech chi fod mas yn y trenshis trw'r nos, hid ich hanner yn y dwr a'r mwt. Mi fise hawsach ich trin chi wedin. Gadwch chi'ch hinen y rum yn lloni os dych chi'n dewis, ond yn enw popeth gadwch loni i'r showdwirs. Ma nhw'n gwbod i bisnes yn well na chi. Dina joli gwd thing fise hi ta chi "showdwirs yr eesi chers" ma yn meinjo'ch bisnes ich hinen. Ma ehwr o fod digon o waith da chi. Ne fe dreiwn boint arall te. Cerwch chi mas am snel i'r trenshis a dangoswch i Tommi fod rum yn gneid newid iddo. O na, gweid wrth rai erill ichi n leiko neid, a disgwl i bob un fiw yn ol ich riwls bach keel ich hinen. Ma ishe'r onnen ar lot o chi. Ma lot o chi'n credi gallech chi riwlo r bid i gid, ond ta chi'n cal ich plan, 0 howir bach, dina fid pert fise fe. We'n i'n clwed pwy ddwarnod am un rilijus bilding wedi passo rissoliwshon na we dim rhagor o rum i fod i Tommi. Veri gwd. Ma lot o awdirdod gida chi hefid, a diolch am hini. Ond dima'r point. Sawl showdiwr sy'n blongo i'r bild- ing na? Yes' thats the point. Hanlo showdwirs erill, ond cimrid d-- gwd ker na fidd un eilod yn blongo i'r bilding yn cal mind mas. 0 watch the dibs iw hi gida'ch hanner chi'r takle. Be loial an troo, or shut up ffor God's sek. 'ch hen ragrith a'ch bod mowr chi'n ddigon i hala dyn marw yn dost. Mi halodd Mistir Editur lithir i fi pwy ddwarnod o wrth rhowin wedd yn galw i hinan yn L'n a garai gal gwbod." Sna i'n gwbod pwy we'r joker, ond sna i'n carri gal gwbod pwy wedd e. Dwy'n hidio dim ffeien pwy iw e. Mi ath i lot o drwbwl i glatcho'r gwint. Dyw pethe bach felna ddim yh gneid mwy o effeth arna i na dwr ar gefen hwiad. Dampo dim o'r skin wir w. Pan bo ti met yn mind i skriveni to, paid wasto cimint o bappir ag ink. Paid a gweid dim ond pethe By i boint. Pwy ishe wedd i ti weid ma dinar tro cinta i tri skriveni. Stim ishe i ti weid wrth bostman pan bo hi'n bwrw glaw, ne weid wrth fereh i bod hi D smart. See the point ol boy. Dima sentens od iw hon gida ti. Nid yw Twm yn un o'i lithie yn proffesi i fod e'n ganlinwr i Faff y Sar." Wyt ti'n proffesi hini te? Beth iw dy gwalifikeshons di, met. Y cwbwl allu i gaskli o wrth dy areth di iw dy fod ti'n mind i'r kappel bob dy Seel. Hm! Faint gwtell wyt ti o hini. Beth wyt ti'nyneid yn y kappel, a faint gwell wyt ti ar ol dwad mas. Wyt ti'n mcddwl ei cfi i'r nefodd ar gefen yr assin na,-mind i'r kappel bob dy See!. Lwk heer met, dont mek a mistek. Nid attendans officer iwr Hollalliog. Wyt ti'n gweid wedin ma nid trw argihoiddi'r bid ma'i wella fe. Wel, wel, dima sampl o dy grefidd di. Cer i ddar- llen dy Feibil nenw'r tad, a dachreia brigethi wedin. Wyt ti'n mind i'r kappel bob dy Seel midde ti. Wel mi alii find bob dy trw'r wsnoth hefid clo o ran hini wyt ti'n gal o les na. I bwy ddiben we mab y sar yn prigethi te, ag yn treial argihoiddi'r Ffnrised Wyt ti'n meddwl nvg wedd e'n diall i waith, ne wyt ti'n riw broffwid arall to, fel rhiw Fahomet. Wy'n spckto fod gimint o feddwl da ti am dy binan a Mahomet. Le clwest ti fod Twm yn cal i dali am i lithie? Yn dy ganpel clwest ti hina? Na, mai'n'ddigon o dal i Twm am skriveni i glwed emill i froga fel ti'n skrocben. Wyt ti'n gweid ma ail-adrodd Llwyd o Winedd nes i wrth wcid shwt dilsid messir dinion. Rong agen, ol kock. Dai bacli Krickieth glwes i'n gweid hina, ochodin cer di ato fe i olrain ache'r peth imbellacb. Wyt ti'n gweid ma gweithwr tlawd wyt ti. Dyn helpo dy fistir te. Disk ddod yn wen gweithwr te. Gwaith tlawd nes ti o ges y deekns no, ochpdin stim diskwl gwell da ti wrth dy waith shawns. Ond am dy boiut dwetha di. Ma hwna yn big ordur. Odw, wy'n gweid nag wes dim ishe deckns, a mwy na hini, mi na'i beth na nes ti, mi broova i'n mhoint. Wyt ti'n mpddwl na all ^glws ddim mind mlan heb y waxwurks hin. Gran mistek ol boy. Ond rhog ofan bo ti'n meddwl' na-alla i ddim gneid plan eg- lws, mi na un i ti, ond dim rwsnoth ma, wath wyt ti'n gweid na nid peth allir neid miwn dwy ne daer lein iw hina. Mwy na thebig cei di'r plan rwsnoth nesa, ne'r wsnoth ar ol nv no. Bidd yn amineddgar hid hinni, a chofia find i'r kappel hid hinni, rhog ofan biddi di farw cin dawr plan mas. Beth we hanes yr inkweat na glwes i am deni eha Henllan. Rhiw grwtin bach wedi cal aksident, a pgcthwr wedi bod yn gweitho eli, ne wy'n spekto ma eli wedd e ta beth, shach ma Cherri Blossom Bwt Polish wedd ar y box. ond airim iws mind wrth enwc pethe o gwbwl. Mistek mo-wr iw mind i dreial do'^toria os na fidd dyn yn ddoktor. Jawk, ma doktoried yn gneid digon o flundcrs, ochodin i ni darned gwell o find i dreial patchan. Wv'n edfi, mind I un ty i ofin am ordurs, a dima farela mas tap. Mi wedes faint lidde'r damej am roi'r bachan miwn srwd wurking ordur, ond we g-vvr y ty yn gweid 'hinni'n omrod. Gida. liaw, y minwod sy dinna finicha, ond yn y kes ma y gwriw wedd y boy tyn. Ond i dori'n stori yn fyr, mi ath y bachan tyn ma ingh'id a riparo'r wmbrela i hinan. Sna i'n gwbod pwy glan wedd da fe i helpi e nei, ond mi wn i gimint a hin, na ddalodd y brela ddim glaw wedi hinni. I'r kornel gas e find tap. Pan bo rhwbcth yn rong minweh ddyn reit sy'n diall i neid y job. Ie stoppweh chi, smo hi'n iaeh iawn sha eglws Penkader hefid ond nad iw hi. Beth iw'r cnil na oboti ddowis athrawon ag aroligwr. Dina beth od na allech chi neid rhwbeth felna heb End yn gros ich gin. Ond dina be sy'n hala i i wlyertliin,-rhai yn gweid, O os na newch ehi felca, mi ewn ni at Mistir Hiws Lanhengel. O r babbi's. Rhowch wharre teg i Mistir Hiws, mai ddwylo fe'n Tlawn nawr oboti'r iskol bopdy. Dina gawdel ontefe. Lwk heer manijers, beth ichi peido gneid ich gwaith yn reit. A wedoch chi wrth y baclian dan yr Edi- keshon Comiti fod yr iskol wedi i gneid yn reit. 0 thwyllech chi ddim o fe. Ie. a stoppweh hi, ma'r dibs gida chi at riparo'r iskol ond i nhw? Os diw nhw, beth ichi peido gneid ich gwaith ne rhoi'r job i rowin- arall. Y plant a'r teachers sy'n gorffod suffro a nid chi. Ffor shem. Ma'r lladron wye wrth i gwaith sha Benkader o hid. Boys, ichi'n mentro. Twm nows hoo yiw ar. and as shiwer as yiw is aleiv yiwr nems wif be pwt owt. Ma prooffs gida Twm pwy ichi, ochodin lwk owt. Fidda i ddim yn meddwl ddwywaith oboti'r bisnes. Os dych chi am cheeji adverteisment ead- weh chi mlan. Jawk well i chi ddwyn y geir. Mi safith drampan i chi wedin. Ond dina fe, ichi wedi cal warnin. Mi gewch chi wy clwck iiw ddwarnod os na ddiwigiwch chi. Mi fidd nano llinki hwmv, See the point. Wy wedi gweid trw'r blinnidde, os dyche-hi am rowsis a chinnen, a damsgen i gili, v rilijus bildings am deni. Wheitjappel not, in the run with the rili- joopels. Pwy ddwarnod wedd rhen Jak Dre- faldwin yn gweid wrthw i hanes janpol GOSEN, LLANGADOCK. Jappel iw hwn o dan aden Jon Jiniva. Nawr mi ¡ weda i'r hanes wrtho -ebi'n fyr fel gwedodd Jak e wrthw i. Wthgwrs we'n hanes yn un hir iawn gida Jak, ond sda fi ddim amser nawr i roi'r hot akownt fel gwedodd Jak e. We bachan yn eilod yn Gosen os rhiw levn yiers. Y Maer we nhw'n i alw fe, a bachan iwsffwl iawn yn y kappel wedd e hefid do. ] t i.. v »- Fe we'n dachre canni a ffethe felna. Mai'n debig fod y daehrei wr canni yn cal y privilej o ishte yn y loos box. Sna i'n gwbod faint o dal sy am arwen canni, ond ichi'n gweld ma hina'n dal mowr,—cal ishte gida'r heriTried!! Wel, fe ddoith bachan lawr o Landdeisant i Gosen. We hwnw yn un o loos- boxers Landdeisant, ag wthgwrs we rhaid gneid lie iddo fe yn loos-box Gosen. Wy ddim yn gwbod dim shwt fachan iw e, a stim ots hefid wath nid dina'r point dan silw nawr, falle daw hinni to. Ond mor bell ag wy'n gwbod wedd e'n reit ffit i gal lie da yn 'iosen. Ond nawr dima'r point. Nol fel we Jak vedi cal ar ddiall we ffwrwm y loos-box yn mind yn o dm rhing y pack i gid, a ma rhaid i foys y loos- ;x gal lot go lew o le i skwarri mas i korporeshons. .\awr we dim i neid ond clirio'r Maer mas at y da bach. Yn oitha nattiriol we mo'r Maer yn mind i edde hin. Nid beth bach we colli'r ffwrwra sank- tedd. Kwmpo lawr bang o fod yn gurnel i fod yn gopral. Wel mi gollodd y Maer y parade am riw ddoi ne dri dy Soel, gal gweld shwt bidde pethe'n downo. Ond we rhaid cal lie i'r bachan newi, kosted a gosto. Wel, bore dy Seel pwyig a ddoith, ag ar ol y bregeth yn y bore dima senedd fach yn cal i chadw ar y kwee. t.iwn. Nol fel clwodd Jak, dim ond un deekn a'r breecher wedd yn treial y kes. Ichi'n gwbod ma dim ond rhiw un ne ddoi sy'n riwlo'r stablishmints ma fel rhiol. Digon tebig ma'r un peth iw hi sha. Gosen. Nos Seel wedin ddoith, a'r gwenidog yn prigethi. Ar ol iddo fe gwpla mi ofinwd i'r eilode ar,m ar ol. CwrNa pwysig iawn iw'r cwrdd ma finicha, a felna biodd hi'r tro ma hefid. Yn hwn, y jcrwenidog ffesodd y miwsik i hinan. Fe wedodd ma. Ile od iawn iawn iw Llangadok. (Wcdd e ddim pell o'i le fan na hefid). Pan ddoith e ginta i Lan- gadok midde fe, wedd e wedi goligi rhoi tippin o raff Tddi nhw, gan feddwl bise hinni'r plan gore. (Plan rong, ontefe). Ond nawr wedd e wedi gweld fod rhaid iddo fe roi plwk i'r gorden. We pethc gwAhis midde fe yn cal i gncid, mind i dai tafarne a ffethe felna! Ie'r hen stori o hid,—mind i dai tafarne!! Jawk, stim dowt da fi nagc hwna iw pechi yn erbin risbrid glan, wath dina'r pcchod sy'n cal mwya o'i whippo no. Wel i dori'r stori yn fyr, mi wedodd fod koe y Maer wedi bod o'i blan nhw, a bod nhw wodi penderfinni i dori e mas. Mai'n debig i'r Maer ofin am i lithir eilodeth y dy SadwTn ar ol ny, ond ordurs gas e i ddwad nol yn eilod. Nawr te, ma gen i gwpwl o gwestiwne i roi i'r gwenidog, ne i'r prinsippal deekn. Stim ot.s da fi pwy apedith, ond wy'n diskwl i un o nhw. 1. Beth we pechod y Maer? I 5. Odi eilode Gosen i gid yn bir ond y Maer? 3. Faint o'r deekns fiodd yn sharad yn senedd bore dy Seel? 4. Odi'r deckns i gid yn gwbod beth iw y pechod mowr ? 5. Faint o'r eilode fiodd yn sharad yn senedd nos Seel? 6. A ofinwd i'r eilode weid i barn ar y kwcstiwn? 7 Mi dorrwd y Maer mas dy Seel. Shwt doith c'n ddigon pir crbin dy Sadwrn i gal ranrhiJedd o dwad nol i'r bilding? 8. A fise'r Maer wedi cal i dorri mas ta digon o ddibs da ge? 9. Shwt dowd i wbod fod sharad am y kappel yn mind mlan yn y pub. We'n i'n mcaowl fod eilode G-oeen i gid yn T.T.s Pleq exsplein. Wy n mofin apedion os gwedwch fod yn dda. Ma'r ben Jak yn ffond iawn o alw yn Abargor- lech. Sna i'n gwbod pwy attrakshon sy da ge ffor na nei, ond mai e'n cal storiais pert na'n amal. Hanes taer merch ifank wedi bod yn darllen i ffor- tiwn we wedi dicklo fe tro dwetha. Mi atih y taer am drip ar gcfen y cd harn, a mi geson i pleso'n onghiffredin hefid clo. Ferched bach, cimrwch ich ffortiwn fel y daw e. Os wes sponer i fod mi ddaw e digon cloi. Dina beth od ontefe i'r ffortiwn-roeder i hitio hi'n gwmws. 0 rhai kwick i nhw. Pam y caiff llond dwrn o fawrion Dori'r eilod gwan i lawr? Pam caiff dinion gweithgar, tlodion, Sack gan wyr yr arian mawr? Do. fe gawd cawodidd hifrid, Tifodd crefiJd yn y dawn! Cawod hifrid yn y bore, Ac un arall y pridnawn. Cwyd dy babell o wlad 6osen, Gad y seintie wrth eu hun; Cwyd o'r triblith isel towill, Gwna dy drigfan gida dyn. Dos i fan lie mae gwell crefidd, A chifiawnder cidradd drud; Rhag bod ar wastadcdd Gosen, Pan yn ilw'r elo'r byd. Blinest ar fenajeri GOBen, Nid oes yno ond wylo o hid; Os iw'th delyn wedi i chlwyfo, Diolch, yn gifan mai i gid. Ond y mai 'na dorf gariadis 0 dy blaid yn Gosen fawr; Hid nes gwawria cidraddoldeb Mai y dibs yn shinko i lawr. Jist un gaer to os gwelwch chi fod yn dda Mistir Editur. Mi fidd gen i gwpwl o eire i weid wrth weithwirs yr hewl yn shir Garfurddin rwsnoth nesa, ag wrth y Cownti Cownsilors hefid.

CLYWEDIGION CAPEL IWAN

CLYWEDIGION CAPEL IWAN (Gan Hen Lane.") Clywed fod helynt y dwr yn myn'd ar gynydd n gyflym. Good pluck oedd yn y gwr aeth i'r District Council i ddadleu ei bwnc. Ai nid oes digon o ddwr yn y pentref heb gael "stop taps"? Clywed fod rhai yn son am gael "tafol" i bwyso anifeHiaid yn y pentref. Dichon mai gwell fydd defnyddio yr arian sydd wedi trefnu i gael "stop taps" ar y pibellau dwr at amcan felly. cfywed nad oes llawer o lewyrch ar y pwyllgorau eydd yn cael eu cynal yn y pentref, am mai ychydig sydd yn dyfod ynghyd. Beth sydd i gyfrif am hyn, tybed? A oes rhaid cael "Attendance Officer"? Clywed fod llawer iawn o symud i gymeryd He yn y pentref heb fod yn faith. Tybed a newidiant ar eu gwell? I Clywed fod ymdrechfa aredig y plwyf wedi cael ei gohirio hyd y flwyddyn nesaf oherwydd treuliau y rhyfel. Clywed fod llawer yn ceisio adeiladu castelli yn yr awyr, a thrwy hyny mae chwildroadau yn dyfed yn sydyn; a'u cwymp sydd fawr!

GLYWEDIGION 0 LECHRYD

GLYWEDIGION 0 LECHRYD Yr oeddwn wedi penderfynu er ys talm adael y pentrc-f bychan cynhenllid yn llonydd yn ei gynnen, gan obcithio y caiff y rhyfel ofnadwy hon ryw eff- aith ddymunol ar fcddyliau cul rhai o'r pentrefwyr. Trueni meddwl gymaint sydd i'w cael na wyddant beth vw achos y rhyfd hon, a gwl-eth na hyny, dengys eu hymddygiadau cybyddlyd na phrydcrant ychwaith. Mae y cyfryw druain mewn rhyw ystad isel, ac nid oos dim o ganlyniad yn aflonyddu arnynt. Yn wir, y ffaitih fod enghreifftiau o'r fath o'n cwmpas sydd wedi peri i mi dd'od allan o'm nyth. Oawn yn awr fod pysg'otwyr Llechryd a Chenarth wedi cael cynnyg rhyw gan' punt, neu lai, am eu hawliau 1 wneyd bywioliaeth trwy bysgota "yn y Teifi. Wrth gwrs, nis gellir disgwyl dim arall oddi- wrth y riparian proprietors (?) pwy bynag ydynt. Beth ydynt yn feddwl yw y pysgotwyr? Diolch fod y mwyufrif o'r pysgotwyr yn gwybod lx-th yw ystyr y gair "rhyddid," a bod ganddynt ddigon o asgwrn cefn i ymladd dros eu hiawndcrau. Er hyny. cyfarfyddwn yn wastad a rhai gweiniaid, ac y mae dau o bysgotwyr Llcchryd wedi dyfod by. allan yn eu lliw priodol. Beth mae'r ddau ddyn hyn yn feddwl yw can' punt? Anghrcdadwy braidd yw'r hyn a wna.dynion anwybodus er rmvyn hunan-les. Gyda'ch caniatad, rhoddaf ychydig o awgrymiadau sut i wneyd y defnydd goreu o'ch "capital" an- forth. Prynwch rhai o balasau dyffryn eifi, gyda motor-cars," er mwyn teithio i Lundain pan y bydd eich eisieu i drin materion pwvsig yn West- minster. Tebyg nad oes eisieu eich cynghori i roddi rhan helaeth mewn breweries." Mae rhai o'r casglwyr tuag at y "Belgian Refugee Fund" yn cael eu cyhuddo o wneud hyny er mwyn clotT. Onid yw rhai o drig01ion Llechryd yn ddyddorol? Beth ddaw o'r pentref hwn? Nis gWn i. LISTENER.

Advertising

BORWICK'S COOD AS EVER. so AD"MCE POWDER. TboBMt BAKING POWDSM in tht WorM. T,M;kd BAWNG POWDM ia,do I «

EGLWYSWYR YX CYNORTHWYO Y SECTAU

EGLWYSWYR YX CYNORTHWYO Y SECTAU. At Olygydd y CAJIMAHTHEN JOURNAL. Syr,—Drwg gcnyf hysbysu, trwy golofnau eich newyddiadur poblogaidd, fod rhai o Eglwyswyr Cymru yn cynnorthwyo y Sectau Di-enaid a Maleisus i gario yn mlaen eu "Imchoe." Wrth ein bod yn gwneuthur felly, yr y'm yn rhoddi ergyd i'r Hen ;'am. Yr wyf yn appelio atoch i beidio prynu tocyn nag eu Cyfarfodydd Adloniadol, eu Bazaars, eu feist eddfodau mall, ac yn presennoli eich hunain yn Jyfarfodydd Chwarterol, Hanner-blynyddol, a Blynvddol. "Hands off," dywedaf. Peidiwch eu cynnorthwyo mewn UNRHYW FFURF. Macnt yn rhy ddrwg, yn rhy faleisus, ac yn rhy genfigenus yn erbyn yr Hen Fam. Appel yw yr uchod at weithwyr Eglwysig Cymru. Yr appel nesaf sydd genyf yw tuag at dirfeddian- wyr Eglwysig Cymru. Yr ydych wedi bod yn rhoddi tir (ambell waith yn rhad); pryd arall braidd am ddim, er adciladu eu Bethel, eu Peniel, eu Tabernacl, eu Bethania, etc. Beth yw y canlyniad? Yn rhoddi help yr ydych i ysbeilio Gwaddoliadan a Meddiannau Cyfreithhwn Hen Eglwys y Cymry o yn flynyddol!! Dyma'r diolch yr y'm J wedi gael am ein oaredigrwydd a'n cymhorth.' Fel Eglwvswr, yr wyf yn appelio atoch, yn weith- wyr ac yn dir.feddiannwyr, i beidio rhoddi i'r Sect- au di-enaid a meleieus. gymhorth mewn unrhyw Surf. "O," meddai Annibynwr," "dyma gyf- raith Moses with a vengeanoe." Gwir, dywedaf; ond y mae yn well genyf "gyfraith Moses" na chyfraith Cristionogol" (?) y Sectau man ac eiddigeddus y dyddiau rhain. Hands off, dywedaf.— Ydwyf, etc., MYRDDINFAB,

CLYWEDIGION CAPEL EVAN

CLYWEDIGION* CAPEL EVAN. At Olygydd y CABIIABTHBX JOURNAL. S\'B,—Tynwyd fy sylw yr wythnos ddiwedJaf n y JOURNAL at nodiadau ysgrifenwyd gan "Hen Lane," o dan y penawd uchod. Credaf mai hen lane fydd hefyd, wrth y modd y ceisia argyhoeddi oi hunan. Ychydig o lwyddiant ddaw i gyfarfod un hen lane sydd a sawr surllyd gwirodydd yn amlwg yn ei iaith. A oes ganddo rywbeth i ddweyd am ddirwestwyr Capel Evan heblaw eu bod wedi tynu y tafarndai i lawr? Credaf mai bendith fawr i'r ardal yn gyffredinol yw hyny. Amlwg nad yw yn deall vstyr "Dirwest." Dywedaf mai dirwest yw'r dadblygiad llawnaf ac cangaf yn y cynnedd- fan meddyliol, ac y mae gwirodydd meddwol yn niweidio yn fwy nag un peth yn erbyn eu tyfiant, Nid llawer o pentrefi sydd fel Capel Evan, ymha le yr oedd dau dafarn, ond yn awr heb yr un, a hyny trwy ymdrech galed y dirwestwyr lleol. Ond hawdd deall fod hyn yn ddolur mawr i'r "Hen Lane." Mae ambell un o'r fath yma yn niweidiol iawn mewn cymdeithas, trwy fod llawer i lane ieuanc. yn ceisio eu dilyn, ac yn myned mor bell nes y maent yn cael eu hunain yn feddwon truenus, yn ymdra. baeddu yn y baw ac yn cysgu yn y ffos. Nid wvf yn dweyd na allom fod yn fwy diwyd gyda'r gwaith. Diolch fod y Llywodraeth yn awr yn codi yn erbyn y gwirodydd, ac y mae amryw o'n bytMiaoedd yn awr yn ddirwostwyr trwvadl. Gresyrt na fuasai Llywodraeth Lloegr yn dilyn esiampl Rwssia, pa rai sydd wedi gwneyd i ffwrdd a phob math o wirod- ydd meddwol. "Good example, Czar of Rwssia, yn amser y rhyfel bresenol, ac yn fforffedio miliyn- au o dreth oedd yn d'od i fewn oddiwrtho. Mae dirwest yn ychwanegu llwyddiant Cristionogaeth, puro moesau y wlad, a. chredaf ei bod yn ddyled- swydd arnom i geisio codifyny y do ieuanc yn ddir- westwyr trwyadl er mwyn gwella yr oes a ddel. Hvderaf y bydd hyn yn symbyliad meddwl i'r hen lane i welcdei gamsynied.—Ydwyf, etc., LOSI ANX. «

AT ElM GOHEBWYR

AT ElM GOHEBWYR S.E.—Eich can i law. Yr ydym bob amser yn barod i roddi pob chwareu teg i bob plaid ddweyd cu barn, ond nid ydym yn barod i gyhoeddi ysbwrial o'ch bath cbwi. A ydych yn gweled tegweh mewn dwyn i fewn politics yn cich can pan nad yw y testyn yn galw am hyny Os ydych yn orcdu y medrweh wneyd defnydd o'n colofnau i odwyn politics i fewn yn y dull llechwraidd a geisiweh, yr ydych yn gwneyd camgymcriad. Y mae croesaw bob amser i ysgrifau neu ganeuon gonest, boed ban. 3r awdwr fel y bo, ond da chwithau ewch a'ch trwyth rywle arall y tro nesaf, a chynghorem chwi i beidio gwneyd ym- gais tuagat fod yn glyfar. Nid yw y Golygydd ddalled ay mynnech gredu oi fod. "Un a garai wybod."—Paham na ddarfu i chwi gadw at. y rhoolau drwy ddanfon eich enw a'ch cyr. eiriad priodol? A oes arnoch gywilydd o hono, neu Yr ydych yn anghywir pan yn dweyd fod llith- iau Twm yn dwyn "pres po lew" iddo. Ai chwi sydd yn rheoli'r swyddfa hon ac a ydych chwi yn gwybod yn well na ni ein hunain? Ond er mwyn boddloni eich cywreinrwydd di-alw-am-dano dywedwn wrthych eich bod chwi neu'r sawl a ddvwedodd wrthych yn gelwyddog. Ysgrifena Twm ei lithiau am ei fod yn hoff o'r gwaith, a gwaith da a wna hefyd pe ond tynu allan ambell hen gadnaw o'i ffau fel y darfu y tro hwn. Yr ydym wedi danfon eich llythvr yn uniongyrehol at Twm. a chredwn oi fod yn hollol alluog i ymgymeryd a'r gorchwyl o ateb eich bath chwi. Byddwch cystal a chadw at y rheolau y tro nesaf a bydd croesaw i chwi.—GOLYGYDD. —

LLWYNHENDY

LLWYNHENDY TBEXGHOLIAD. — Dydd Llun diwe Idaf, Chwefror lleg, eynhaliwyd trengholiad ar achos a ffurf marw- olaehh Mr. W. Roberts, Llwvnhendv. Cafodd y dyn anffodus hwn ei ladd drwy ddamwain, a brofodd yn angeuol iddo ar unwaith. drwy i gareg fawr dunell o bwvsau syrthio ar ei ben yn nglofa y Glyn- ea v Llun blaenorol. Cvnhaliwyd trengholiad man- wl iawn gan Mr. W. Brodie, Is-sirydd Sir Gaer- fyrddin. Y Parch T. R. Davies ydoedd foreman y Jury. Claddwvd gweddillion marwol Roberts dran- oeth y trengholiad, dydd Gwener. Claddedigaeth fawr o holl weithwyr y lofa. angladd ddwys. Gwein- yddwyd yn ddifrifol gan y Parch. T. R. Davies, gan appelio at v dorf am ystyried mwy am eu Jiwedd. YMWELIAD Y LLKW.—Y Parch. Idew Morris, Pen. ygam. ydoedd supply y Tabernacl dyJd Sul. Dy- wedir ei fod vn bregetiiwr poblogaidd ac yn ganwr o fri. Y mae y Tabernacl wedi bod heb weinidog er ys blwyddyn, ac yn awr yn dechreu Hygadu am y gwr goreu fel pregcHhwr i lanw y pwlpud.

StLOHrABEMAR

StLOHrABEMAR RHUFAIN."—Mwynhawyd gwledd eithriadol gan gynulleidfa fawr yn V lie uchod nos lau, Chwefror lleg, Inn y traododwyd darlith gan weinidog yr eglwys, y Parch. J. Sulgwyn Davies, ar y testyn a nodwyd. Bu am dros awr a haner yn desgrifio yn fyw a dvddorol rhai o brif olvgfeydd "y Ddinas Dragwyddol." lIe y bu ar ymweliad ychydig flyn- ydda 11 yn ol. Olrheiniodd hanes nifer o adfeilion mawreddog ac hynafol yn ol i'r caddng pell, cyn i wawr gyntaf Cristionogacth dori ar gopaon y "saith Bryn," ar ddinas farmor binaclog ar lanau yr afon Tir. Llanwvd y gadair yn fedrus, fel arfcr, gan- Mr. Jenkin Williams, Clive-plaee. Y GOBEITHI/O.—BU y Parch. W. Cynog Williams yn Siloh nos Fercher, y lOfed cyfisol, yn traddodi araeth ar "Ddifrod y Fasnach Feddwol" ger bron cvnulliad lluosog o bob! ieuainc gan mwyaf. Traeth- odd yn nerthol ac argyhoeddiadol fel y medr ef wneyd. Daeth 42 yn mlaen i arwyddo yr ardystiad dirwestol mewn canlyniad. Cychwyn da i'r Gobeith- lu sydd wedi ei sefydlu yma ynte.

CAPEL DEWIj

CAPEL DEWI CYFARFOD ADBODDIADOL.—NOS Fawrth, Chwefror y 9fed, darfu i aelodau yr Ysgol Sabbathol y capel uchol gynhal eu cyfarfod. yn cynwys adrodd a chanu, eleni etc. pryd y darfu y plant i fyned trwy eu gwaith mor llw.yddianus ac yr oeddent yn haed;lu canmoliaeth uehel. Etholwyd Mr. 0. Thomas, Penyglog, yn gadeirydd, a Mr. T. Davies, Panty- beelw, yn arweinydd. Awd yn mlaen yn ol y drefn ganlynol :rnawd, John Webster: anerchiad. gan y Cndeirwld; adroddiad. Irene J. Jones. adroddiad, Gwladys V. Jones; unawd, Tom J. Jones; adrodd- iad, Miriam Jones; dadl, S. A. Jones a Lizzie Cur- son; ton, gan Gor y Plant; adroddiad. Maggie M. Jones; adroddiad, Sarah Curson; unawd, Irene J. Jones; adroddiad, Isaac J. Jones; unawd ar y "mouth-organ," J. Stamper; adroddiad, Tom J. Jones; dadl. Mary Davies a'i chyfeillion: ton, J. Webster a'i gvfeillion; adroddiad, Gladys V. Jones; unawd. Eleazer Thomas: adroddiad. John Curson: ton. Cor y Plnn^: adrcddiad. Joseph ster.; adroddiad, I. J. Jones: ton. Tom Williams a'i barti; dadl, Lctitia Williams a Mary Davies; ad- roddiad, Irene J. Jones: unawd, J. Webster: ad- roddiad, John Curson; dadl, T. J. Jones a Sarah Curson; deunwd, Rty Evans a J. Curson; adrodd- iad, John Goldsmith; adroddiad, Mary Jane Jones; unawd. J. Webster; adroddiad, Maggie Curson; ton, Tom Williams a'i barti; danl. M. A. Williams a M. Davies; dcuawd. T. J. a Irene J. Jones: :tc1- roddiad. Miriam Jones: deuawd, Tom 1 M. A. Wil- liams; darllen adnod ar y pryd, goreu, Miriam Jones; unawd. Maggie Curson: unawd. M. A. Wil- liams; adroddiad, John Webster: un twd, M. Cur- son; unawd nr y "mouth-organ. John Stamper; ton, Cor y Plant. Ar ol v diolchiadau arferol. di- wedwyd trwy gann Hen Wlad fy Nhadau. y Cadeir- I ydd yn arwain. Teimlad pawb oedd "Melus, moes eto:"

CAPELYWIG

CAPEL-Y-WIG CYFABFOD DIBWESTOL.—Cynhaliwyd cyfarfod dir- wcstol "Cndcb Dyffryn Cranog" yn y lie uchod nos Fercher, Chwefror 3ydd, pryd y daeth nifer luosog o bobl yr ardal ynghyd drwy'r dymhestl arw. Dech- reuwyd y cyfarfod drwy weddi gan Mr. D. James, Penarfach. Llvwyddwyd y cyfarfod .gan Mr. John Davies, Lletty Cymro, yn ddeheuig a medrus. Aeth- pwyd drwy raglen faith a dvddorol, yn cynwys yn benai adroddiadau. deuawdau, dadleuon. triawd- au, ac unawdau gan y plant. Ychydig o bobl mewn oed gymerodd ran, ond cafwyd adroddiad cryf gan Sioronwv, "Tragwyddol a Diderfyn" (Islwyn), ac hefyd canodd benniliion tarawiadol i'r achlysur. Hefyd cor o Granog. dan arweiniad Mr. T. Parry, Nantymawr, a chan gan gor merched y Wig, dan arweiniad Miss S. A. Davies, Garnwythog. Cafwyd noson hwylus. a gobeithio yr erys bendith gyfocth- og yr Arglwydd ar lafur ac ymdrech y plant a'r bobl ieuainc. Yn ddiau y mae cyfarfodydd o'r nod- wedd ymn. yn werth amhrisia

LLANWRDA

LLANWRDA Dymunwn yru gair o gydymdeinilad a. Mr. a Mrs. Davies, Dderwenfawr, Llanwrda, ar ol colli en hunig ferch fechan, yr hon oedd ncwydd basio arholiad llwvddiannus iawn. Cafodd gladdedigaeth hynod o luosog a thywysogaidd. Cafwyd gw)a

SALEM

SALEM MARWOLAETH.—0 un i un cyll yr ardal ei hen phreswylwyr. Gwag yw eu lie, ac nis gellir ci lanw. Bu hen fro Troedyraur yn nodedig am ei chymeriadati gwrciddiol, ond fel y cilia y rbai hyn lleiha y nifer, gan na chyfyd neb i gymeryd cu rnentyll. Y mae'r do bresenol yn rhy debyg i'w gilydd. Ni pherthyn iddynt y gwreiddioldeb a nod- weddai yr "hen fechgyn." Hen gymeriad gwreidd- iol, ac un a fawr hoffid gan bawb oedd Mr. Griffith Evans, Troedyraur-fach. Ymadawodd ef nos Sab- both. Ionawr yr 31ain, yn pi 68 mlwydd oed, a rhoddwyd ci weddillion i orwedd yn mynwent ei hoff eglwys yn Salem y dydd Merchcr canlynol. Gweinyddwvd gan y Parch. J. Green, B.A., gwein- idog, i'r hwn yr ocdd gan yr ymadawedig barch mawr. Sacr coed oedd Griffith wrth ei alwedigaeth, ac yr oedd yn eithriadol o fedrus mewn amryw ganghenau o honi. Eu yn aelod ffyddlon yn Salem am dros 40 mlynedd. ac yn athraw llwyddianus yn yr Ysgol Sul. Teimla ei ddosbarth yn chwithig o'i golli. Gadawa. weddw a dwy ferch i alaru ar ol ei ol. ac estvnwn iddynt y cydymdeimlad mwyaJ. Nid rhyfedd i dyrfa fawr ddyfod i daln iddo y gym- wvnas olaf. Nid oedd gan neb air gwael i ddweyd am cin hen gyfaill. :1111 nad oedd ef fyth yn dweyd yn isel am neb. Addurnir y "man fechan" a dwy bleth-dorch hardd.—1:11 oddiwrth Mr. G. Lloyd Wil- liams-ei hen feistr; a'r Hall oddiwrth y teulu. Hun yn dawel, gyfaill addfwyn, Ar ol oes o ddiwyd waith; Ti wnest hau per flodau Gwynfa, Dyfant-y dyfodol maith: Gwyrdd o hyd fydd d'enw genym, Pawb am danat ddwodant dda Ti, am neb ddywodaist ddrygair, Ffarwel enyd, ffrj-nd, Ta," Ta

TALOG1

TALOG 1\ MARWOLAETH.— Cyfnodir am farwolaeth Albert Griffiths, Penrhallt, Trawscoed, Talog, yr hwn a hunodd yn yr Iesu dydd Mercher, Ionawr 27ain, pan oedd dim ond wedi cyrhaedd yr oedranu o 18 mlwydd oed. Nid oedd ond megis dechreu ei yrfa. yn y byd pan cypiodd yr Arglwydd ef i ffwrdd oddi wrth ei waith at ei wobr yn y nef. Cafodd gystudd hit a blin, ond dioddefodd yr holl yn amyneddgar hyd y oreu r wawr," ac yr oeddwn yn meddwl pan yn ranu'r emyn, pe buasai ef yn y dyrfa. y buasai yn uno'r gan mor llawen a neb. ond yn y nef y cana ef yn awr. Yr oedd ci angladd yn un o'r rhai mwyaf a wphvyd yn Talog. Cafodd ei arch ei haddwisgo a blodau. Gadawodd ar ei 01 dad a mam, brawd a thair chwaer. Cysurwch fam, cysurwch dad, Rhoi cam i'r net wimeth ef, Ac yno mae efe yn awr Yn uno'r anthem gref. Er colli oi gwmni yma, Caiff gwmni'r addwyn Ceri, Ac yn ei fynwes gwelwn ef Yn iach heb unrhyw boen. H.P.W.

Y

Y (Gan Talfynydd.") DEIGRYN HJRAETH Ar fedd Elenor Ann Diivu s (Nancy), anwyl blentyn Mr. a. MtH. J. E. Davies, Rodney-street a Beacfi- strect, Abertawe, yr lion a hunodd yn yr Iesu ar y dydd cyntaf o Awst, 1914. Ar lwch ei bedd ua sanged troed, Ni sangodd hon ar neb erioed. Tre-fn Rhagluniueth, 0 mor ahhawdd Ei esoo11;o j'dyw hi; Yn y dwys amgylchiad yma Mae yn dywyll iawn i ni. Os am ganfod pa, mor ddyrus Hyn yn enghraifft i chwi hod, Fod eich anwyl blentyn "Nancy" Yn y bedd yn wyth mlwydd oed! Fel hardd lili yn mhlith blodau Ydoedd "Nuncy"' yn y byd; Yn ein golwg ni syndod Fod ei hoes mor fyr mewn hyd; Pan oedd Nalur werdd yn gwenu, Dail yn hongian ar y coed, Einioes Nancy a fachluJqdd Pannad oedd ond wyth mlwydd oed. Chwi, berth'nasau, gwnewcli dawelu Dan yr ergyd, dyna'r drefn, 'R Arglwydd rhodd-odd yn y dechreu, Fc I cyrnerodd hi drachefn; North a gaffoch i foddloni Yn 'mhob storom sydd i dd'od, Er mae'n anhawdd rhoddi Nancy Yn y bedd yn wyth mlwydd oed. Draw mi'i gwela-f gyda'r dyrfa, Yn ei chartref tawel clyd, Uwch gelynioji o bob fia( ,;r, Cweh gofidiau'r ani il fyd; Yno chwareu dannau'r delyn, Fel pe buasai yno 'rioed, Dedwydd, dedwydd ei scfjllfa Yn y nef yn wyth miwydcl oed. Ofer disgwyl, anwji deulu, Cael eich Nancy fach yn ol, Er i'eh wylo dagraLi.n chwerw, Ni dd iw do byth col. Y mae wedi hedeg ymaith At yr Iesu yn ddioed, t Lie mae'n cam! heb un gofid, Er had yw ond wyth mlwydd oed. Trwm oedd edrych gorwedd, Wedi arigeu wneyd ci waith; Cofio am yr adeg ymOl. Wnewch-, berth'nasanu, amser maith; Gwel'd ei dodi yn'ei amdo Angcu ï mynodd dun ei drped, Ac arch yn ddigon tawel. Rowd i pan yn Myth mlwydd oed. Ffarwel, nhad, rhoddi Yn y tywyll wely nridd Ffarwel fy msm, paham yr wyhveh? Deuaf eto'r lan rhyw ddvdd; Ffarwel ty mvftwd liainvl ehwiorydd, Dyma'r lie dedwydda Diolch yr i'm grolli'i- ddaear. I Cefais nef yn wyth mlwydd oed. | Aberta-wc. L. P. TaoMijB. Y FROXFRAITH YN MIS CHWEFROR, 1915. Ton y fronfraith ar y brigyn Sydd i'm heddyw 11 llawn o swyn; Oer yw'r hin a llwm yw'r ddaear, f Kid oes ddalen ar y llwyn; Eto'n foreu, gyda'r wawrddydd, Ar dystawrwydd bro a bryn, Clvwaf odlau ton soniarus. PWJ all beidio gwrando'n syn? Ar frig onen fawr sy'n foelen > Tincia. newydd am ddydd gwell, Pan gaiff ei changhenau'u gwisgo, A r dydd hwnw ddim yn rnhell. Can y fronfraith yn mis Chwefror Er dadebru anian oer, Tystia rod yr haul yn enrtHl, A byrhau y nos i'r lloer. Lion yw llais y fronfraith dirion, Ffydd a gol-w-tith geir gan hon, Gauaf du ar fyned heibio, Haf yn dechreu gwenu'n lion; BIO(Jau'). oira wedi ymddangos, Blodau'r haf yn gwthio'r pridd, Yn v fan fo welir anian A phrydferthweh ar ei grudd. Os yw'r Keiser bttloh hunanol, A'i swyddogion brwnt eu brad, Yn gwneyd gauaf oer i lawer, Ac am gongcro pob rhyw wlad, Mae y fronfraitb yn prouhwydo Gwanwyn hyfryd ar 01 hyn, Pan ddaw dewrion flodau Cymru 'R Ian o'r llwch yn berffaith wyn. Dyner fronfraith, dos i ganu Odlau -g-ob.-iith uiveb pob man, Lie mae rhyfel wedi bylohu, A gwneyd ffydd y lleill yn wan; Can am wanwyn adgyfodjad Pan ddaw'r teulu eto 'nghyd, Can am fyd heb unrhyw Gaiser, Can am fyd yn haf o hyd. Swynol fronfraith, dysg i ninau Ddeiliaid Prydain, fawr a man Os yw'r tywydd heddyw'n oeraidd, Ac vstormydd gwaeth o'n bla'n, Godi'n ffydd i "Brton y Bywyd," Ac i ganu odlau lion; Canfod gwlad tu draw i'r &fon Heb un gauaf byth yn hon. Brechfa Rectory. T. J. RF.GRGITS" MAESYBO;S-T, (Cyd-fuddugol yn EisteddM Maesybont, Rhagfyr 1914). Hoff Facsybont! mor fwyn dy wedd, Mor llawn o hedd pob bwthyn, Mewn dirgelwch rhag pob looe, Ti god waist foes dy fechgyn: Dysgaist iddynt, gan ac engivn, Dysgu'r emyn wnest i'th blant; Maent yn hoffi pobpeth Cymru, Maent yn moli Dewi Sant. Fe ddaeth atsam dros y bryniau Fod eu heisiau, fechgyn mad; Bellach gwelwn lu o'r llanciau, Dan yr arfau'n myn'd i'r gad: Gwell yw angeu na chywilydd, Dyna arwydd G walia wen; Cofiant ddifrod y Cyfandir, Ni oddefir Prussia :n ben. Aeth dy fecbgyn cywir galon I beryglon dros eu gwlad; Diogelant rha.g y difrod Hen fythynod mam a thad: Nid yn hoffi'r ymdrech waedlyd Oedd dy ddiwyd fechgyn lion; Ond yn teimlo'u dyled^wyddau,— Hyn a losgai yn mhob man. Mwyn i'r beohgyn wttli'r brwydro, Fydd cael rhodio Bano-y-llyn; Gyda rhywrai fu yn wylo Gynt wrth chwifio r cadach gwyn Plant yr ysgol a'u banerau, A'r hen famau ddont pryd hyn; I'w croeaawu i'r hen gartre', Ger y pentro ar y bryn. Gwenffrwd, Cross Hands. J. JOJJES. BYDDIN ARGLWYDD KITCHENER. Blaenoriaid yr Aimaen a'u tracitwaat, A'u syohed am rotldi sar/iad; Trwy rym eu magneiau a'u grymant, Sy'n ceisio goresgyn ein gwlad: Yn sydyn y clywaom eu taran, Yn rhuo trwy'r awyr ar mor; A'r gwynt wrtli ei gludo yn yngan, Fod gelyn a'i gledd wrth ein dor. Ymroddodd ein dewr Arglwydd Kitchener. I frwydro dros iawnder ein gwlad; Fe chwythodd yr udgorn iiiewn amser, 0! deuweh Frythoniaid i'r gad; Ceir miloedd yn ateb yr alwad, I geisio rhoi gormea dan draed; Ac atal yr Ellmyn a'i iadrad,- Mae'r cewri yn fyw yn ein gwaed. Ymgododd yn fyddin urddasol, 0 fechgyn gwladgarol i gyd; A lleda'i atlraaiau'u foddWaol, A llanwa'r gofynion o hyd': Er cvmaint y gofyn am ddewrion, Does trai ar y llifo i'r gad; Mue'r meibion o wirfodd eu calon, Am ymladd dros ryddid eu gwlad. 0 fyddin! bydd son am dy gychwyn Mewn oesau sydd eto i dd'od; Ymrestru dan gwmwl y ddryohin, I dderfydd, tra daear, dy glod: Bydd parch yn nyfodoi dy hanes, Rhydd Ewrop it' le mewn coffhad; Ac yn dy ymdrechion wyt adnes, I hawl ac anrhydedd dy wlad. Hendre. REEs D. REES. YSGOLDY NEWYDD Y CYGHOR, LLAND YriSUL. Uwchlaw'r ddolenog Deifi, Yr harddaf fan erioed, Ysgoldy gwych y ¡¡('fl, A'r graig o dan dy droed; Yn golofn o'r awyddfryd Am addysg sy'n oin tir- Yr hen ddyrcbafol ysbryd FU'll Nghymru* oesau hir. Yn dda gwnaed dy gyfodi Ar iachus, uchel fan, Yn hyn arwyddlun roddi 0 ddysg yn dwyn i'r lan; 0 ddysg sy'n oaru dtmio Y corff a meddwl iach; A dysg, fel mae'n gnleuo Meddyliau ein rhai bach. Ysgoldy gwyrt) dy weled A gwyd feddyliau lu o fewn y fron o barthed I gyflwr oesau fn; Yr anhawsderau diffaeth A brofwyd lawer oes Yn Nhyssul, a dysgeidiaeth Yn gorfod cArio'i chroes. Ond fe arth yr amser hwnw Byth i ddychwelyd mwy; Caiff ailwedd dy&g ei chadw Yn awr yn llaw y plwv'; A chyfrif wneir o'r plentyn Distadlaf yn ein rnysg, 'Does neb rhy dlawd i'w dderbyn I mewn i deml dysg. Ysgoldy gwych gwiw i ni Wrth edrycli ar dy wedd, Ad-alw enwau'r cewri Yn awr sydd yn y lwdd; Y cewri lafuriasant Mor ddewr ar ran oin plant, Mewn tlodion oesau aethant Dros ben plwyf Tyssul Sant. Yn crogi bo'u darluniau O fewn dy furiau heirdd; A nher farddouol eiriau Ein doethion wyr a'n beirdd: Ffvnorwll ysbrydoliaeth Barhaol fyddant hwy. Yn enyn gwladga.r afiaeth Yn nghalon plant y nl'.vj- Dyffryn Cerdin. BEX. DAVIES.

Advertising