Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
17 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

HYSBYSIAD. YN A WR YN BAROD, YR AIL RIFYN o HANES Y Rhyfel Ewropcaidd. Pris 3c. Trwy'r post 3 £ G., blaendal. Mae ychydig gopiau eto ar law o'r rhifyn cyntaf, ond gan na argreffir ychwaneg dylid danfon archebion ar unwaith cyn eu gwerthir allan Gellir cael y ddau rifyn yn rhad trwy y post am 7c., blaendal. Bydd y rhifynau hyn, ynghyd a'r rhifyn- au dilynol. yn grynhodeb cyfiawa ac eglur o'r Rhyfel fwyaf a welwyd erioed. brithir yr Hancs âdarluniau ardderchog. PEIDIWCH OEDI-MYNWCHGOPIAU AB UNWAITH. Ar werth gan holl Lyfrwerthwyr.

LLITH TvYM tllKLS

LLITH T"vYM 'tl.l\KLS Ma rhiw le ofnadw lawr sha Kenarth oboti'r kor- wgle. Sna i'n gwbod beth i weid am y bisnes nei wath ma dwy ochor i'r kwestiwn. Ichi'n gweld dima shwt mai'n bod. Ma rhai o'r boys ma sy'n berchen ar y tir bob ochor i'r afon iehe prinni boys y kor- wgle mas, fel na bo nhw'n galler piskota wedin. Nawr ma hinna'n atemt i dori finni hen alwedigaeth sy'n henach bwer na theitl y boys ma i'r tir. Ma rhwbeth yn swno'n od iawn yn y cinnig. Sna i'n leiko gweld hen bethe fel hin yn cal i chucko naill ochor mor Jdiserimoni. Ma rhwbeth yn bert iawn miwn gweld rhen foys yn trafeili a'r korwgle ar i cefen. Ichi fel ta chi'n mind nol miwn diohimig i'r hen hen amscr. I ni'n biw nawr miwn rhiw amser ar garlam willt. Pawb a ffopeth yn trafeili fel y filen a braidd amser i weid bore da wrtn I n gin. Ond ma rhwbeth yn fresh iawn yn rhen alwedigaeth ma. Wel, o'r ochor arall, mai'n debig mai perchen y tir, nol y gifreth pia'r afon hid yr hanner. Hinni iw, ma perchen un ochor yn berchen hid hanner yr afon, a perchen rochor arall yn berchen hid yr hanner arall. Nawr nol hin. sda neb reits i biskota heb ganiatad y perchenogion. Dina'r ddwy ochor i chi, ochodin ffeiten nhw hi mas, ond mi weda i gimint a < hin. Diw e'n blongo fowr i'r dispiwt ma, a mai e hefid. Mai'n debig nol fel wy'n diall, ma amkan y perchenogion ma iw cal rhagor o Bammons lan i ben icha'r afon. Wel, wy'n diall fowr oboti sammons, ond we'n i'n diall rhwbeth oboti frithillod amser we'n i'n hen laskrwt slawer dy. Ramser ny wedd yr afon yn rhidd, a se chi'n y man na, we digon o biskod yn yr afon-eni amount. Widdocb chi shwt? Ram- ser ny wedd rafon yn rhidd i bob un biskotta a dima shwt we rhan iwya yn i gneid hi. Cal rhiw ddisen no ddwy o ffinneni, ne wastifache a'i rhoi nhw lawr dros y nos. Peth cinta'n y bore we'n i'n mind rownd i godi'r gwastfache, a dina le bidde lot yn iawn o biskod braf. Wen, we nhw'n biskod braf hefid- kannibal8 we nhw, y skowndrels na sy'n bitta piskod bach. Ichi'n gweld fel ny we digon o biskod cnaps yn yr afon. Shwt mai erbin heddi. 0 chewch phi ddim piskotta o gwbwl ond a gialen, a ddalwch chi fowr iawn o'r hen gannibals ma a gialen. Wrth fod rhen Ford Konservetors ma yn treial stoppo din bach imhob ffordd i gal ehildin ma nhw'n spwylo'r aion. It wont doo, boys. Ie a nid y jentri iw'r gweitha bob amser ffor hin ohwaifch. Nhw sy'n cal y bai mai'n wir. Ond ma point arall gen i inglin a'r Bord ma. Mi fiodd miting yn Llambed pwy ddwarnod obotTr bisnes. Nawr nid yn amal wy 'run farn a'r parch D. D. Walters. 0 nage, ond wedd e yn lligad i le pan wedd e'n kioko row achos bo nhw'n cinnal y miting yn Llambed. Pwy Bens we yn hinna. Ma boys top y sheer ma yn mofin riwlo'r roost i gid. 'R un peth iw hi gida'r Kownti Kownsil. Ma gang o foys o Abaristwith a'r distrik fel rhiw haid o deekns, a stim iws i neb weid dim gaer yn i herbin nhw. Ma fel ta holl sens y sheer i gid wedi hedfan i Abaristwith. Beth iw'r ots gida nhw shwt ma boys ardal Abarteifi yn dwad i'r mitings. Beth ma nhw peido cinnal y mitings yn Penkader. Mi geise boys Abaristwith a'r distrik draon penigili, a mi allsen ddwad miwn amser. Drichwch shwt ma hi ar foys Abarteifi,-gorffod naill a hirio moto penigili i Lam- bed, ne hirio trap i Gastellnowi a wedin gida'r traen. Ma'r traen yn starto o Gastellnowi am ddeng minnid wedi wyth y bore, ochodin drichwch chi pwy amser ma rheina'n gorffod oodi'n y boro. Ie ejz ar ol codi mor fore a ma nhw, ma nhw'n ffeili lando miwn amser yn y miting wath ma nhw'n gorffod aros biti ddwv awr ar steshon Penkader am draen. A steshon blesant iawn i injoio dwy awr arni iw Penkader hefid. Nawr, chi boys gweilod y sheer, pwt the pwmos down, an dimand yiwr reits. Ichi lawer pomrod o gachgwns. Peidwch gadel i shopwirs. kemists a ffethe felna ich riwlo chi. Be sy'n bod sha LAMBIDDER nawr. Ma rhiw etorom ofnauw na inglin a'r Insti- tiwt. 0 amser bishi ofnadw. Dewis swyddogions am y flwyddin. Yr upper tens fel arfer yn mofin riwlo r stablishmint i hinen, ond mi anghofion ma nid kappel wedd yr institiwt. Mi dreison i gore i roi'r chuck owt i'r riff-raffs, ond ichi'n gweld, ma'r dyn bach erbin heddi yn dachre dihinno, a nid dibs sy'n kownto i gid nawr, nage, a nid penne mowr dy Seel hefid. Hen bentre bach keel a'r diain miwn llawer istir iw Lambidder. Os bidd rhowin yn trcial gneid biwiol- ieth na, jiw lwk owt, mi gewch weld boys y dibs ar i ben e bang fel broga. blwydd ar gefen y broga dwy flwydd. Dina hen elfen gas. Pwy fiodd yn cinnig hanner coranne i rai aaa glirio mas. Ie. gwerthi berth-reit am hanner coron. Ichi'n gweld, mi gas dyi- i eni a rhiddid yn i gesel e, ond dima ginnig werthi'r rhiddid na am hanner coron. Wel wir, stim rhifedd i Fab y Sar gal i werthi am ddeg-ar- higen. Ond mi gas rhen fasheen find i'r skrap-heen, a mi fildwd masheen newi spong a rhiddid yn gresho'r whils ag nid pam-oil. soo i'n gwbod pwy we'r mekanik ddiseinodd y masheen newi, ond plan da wedd ffitto miwn Davisis petent bol-bering regileter. Stim ishe sofft-sop i liwbriketo hwn. Gwd lwk boys, a gobeitho os eith rhen injineers i dinkran ag e, ffeindian nhw'i bisse'n sownd yn y cogs. Nawr te; ma gen i aer inghinta at ROD-MINS SHEER QARFURDDIN- Wy'n cal ar ddiall ich bod chi'n appleio am living wej. Kweit reit mai lads. Twm is with yiw. Sna i'n leiko gweld gweithwr caled gonest a'i ddwrned bach o defibs gleison yn treial seiffro mas shwt top- pith e'r bwlche. Widdoch chi beth wcdodd un rod- man wrthw i. Bachan lawr o ochor Abarteifi wedd e. Nid living wej we nhw'n gal ond deth wej. Wel, dima beth wedodd e,—fod y dibs yn mind i golli yn y rhvgne wedd ar i ddwylo fe. Mi greda 1 i'n rhwydd, wath nid y rhai sy'n gwoitho galetta sy'n cal y dibs. iNoge fel ma gweitha'r modd. Wy'n o-il ar ddiall he-fid ich bod chi'n mind i hala pettisiiwxi miwn am godiad. Thate reit. Ma koppi o'r pctti- shwn gen i. Peidiwch chi a moinjo le ces i e, ond mai e'n bettishwn ffcr a gonest. Pcidwch bexo dim. Mi watchith Twm bo chi'n oal ffcr ploi, a mi gew-ch chi wbod pwy fidd yn ich erbin chi, a beth fidd gida nhw i weid. Sna i'n meddwl gweda nhw bwer. Os gna nhw. wel, mi gown sharad 'to wedin. Mi fidd rhwbeth gida'r tinker i weid ar y mattar wedin. Falle bidd gaer bach i weid inghlist rhai o'r mimbers befid. Ond rwsnoth ma, wrth MIMBERS Y KOWNTI KOWNSIL wy am sharad fwya neilldiol, ochodin well i fi droi ati nhw. Now yiw jokers haff a mo pices. Stop yiwr motor kars and fflashi ternowts ffor haff a jiffi or the tinker will upset yiwr konserns. Nawr, ma rod- men y sheer yn hala miwn am godiad. Odi chi'n mind i objekto i'r codiad? Os odich chi. dewch ach rhesimme yn blaen fel dinion gonest a streit, a nid hwrni tioefen y llwyn. Watchwch chi beth fiddwch chi'n loia ticefen. Mi fidd y tinker yn hala skowts mas, an ol sinners wil be punishd. Ichi'n gwbod faint ma'r rodmen yn gal o wejis. Leiksech chi neid i gwaith nhw am i dibs nhw??? Dim moto cars wedin, a hei dinners yn y Bwah a'r Bor's Hed. 0 no, pring oal dinners o gwbwl wedin. Ond nawr, falle bo chi'n meddwl fod y rodmen yn cal rhiw brog mowr ar ich cefen chi, ochodin beth ta ni'n seiffro mas yn rwff shwt ma nhw'n dwad i ben a hi. Os dych chi'n meddwl mod i'n lwo gomrod, rhowch wbod at wans. Peidwch bod yn sliei oboti hma. Wy'n rhoi lawr beth ddilse nhw hala bob wsnoth mor aeos a wy'n galler i spelian hi: — s. c. Rhent 3 0 Treth 0 6 Dillad 2 0 Fflwr J 0 Menin m* 4 0 Liath mm « 1 I Glo 1 6 Caws 1 6 Cig 3 6 Te 1 0 Shwgir ••• 1 Oil a canwillc 0 5 Groseris man ••• 0 6 Loid Jori -•• 0 4 Tottal £ 13 7 Nawr te, skolers y Kownti Kownsil, faint sy nol fan na o gini'r wsnoth ar gyfer "dwarnod glawog"? Sna, i wedi rhoi dim gogifer a casglade dy Seel wath diw'ch hanner chi ddim yn hidio ffeien beth ddaw o'r gweithwr ar ol iddo fe i gicko'r bwcked drian. Peth arall, stim diskwl iddo fe roi yn y casglade dy Seel wath chidig o'i lais geith e yn wianijmint y stablishmints wath pwr dab iw e. Chi sy'n cal y spowtan man 'ny. Wel dina'r doktor wedin. Nid bachan am ddim iw inte, a lie ma plant ma ishe doktor nawr ag lweth, end beth wy'n sharad! Ma cistled i blant gweithwr i find na dilin j" ol i tad a gweitho i'r Kownsils. Nawr te, wy'n gweid mlan Haw. Mi fidd Twm a'i liged yn watcho gal gweld beth fiddweh cEl 'n neid yn y bisnes ma. f Peidwch chi a meio i, os dewch chi i drwbwl. Arnoch chi fidd y bai, wath wy'n gweid mlanllaw. j Lwk owt te! Rwsnoth nesa mi fidd gen i aer i weid oboti jappel Bethlem nagos i Langadok. Dros y brinie towill niwlog, I Garfurddin idrich draw; A wes diddie gwell i eskor 1 Odi livin wej gerllaw? Gwawried bore, Na raid rodmen fexo mwy. Doed yr Indied a'r Barbaried Yn in herbin oil yn lli; Hwrnent yn y Kownti Kownsil, Pointen rodmen oil yn ddu. Swn y frwydir, Glwch cin hir drw holl shir Gar. Ar ol blwyddi hir o dwllwch, Amgilchiade'n cario'n lan; Mai y storom bron a thorri, Caria hon bob peth o'i blan. Llais Cifiawnder, Hi yn inig garia'r didd. Gwawria gwawria. hifrid fore, Ar ddiderfin fagddi fawr; Pan bo'r rhai sy'n gwaski'r gweitbwirs, Oil yn skrechen ar y llawer. Holl Iddewon, Kownti Kownsil call i gid- Chi y swanks broffessa grefidd,- Pocked lawn a dwylo glan; Gnewch gifiawnder, ne ar fenkos, Fe gcwch find yn ddefnidd tan. A daw dwarnod, Y skrechfeidd am ddrop o ddwr. A WURD TO MEI INGLISH FFRINDS. THE WEEKLI RIPPORTER CRITIK. Wat ffunni things we sees in this eer ol wurld. We see ffunni peeples too, an thei ses ffunni things. I was reed a peper the uthur dei as is kold the Weekli Ripporter. He was giv <1 cownt of sum konsart at Landeilo. I dont now wat mek me reed it, but 0 I was laff til I was bad. I leiks to heer a, gwd critik, but I leiks stil beter to heer a ffunni wan. Akordin to the peper it Was a konsart ffor the biniffit of the lokal Teritorials, so he was wat thei kol a pattriotik affer. I dont now hoo the big critik was, an I dont ker a ffat lot neether. Too things was disterb' his brein-boks. Wan was an inturval of ten minnits an akordin to the critik it was veri kold. Pitti. Drop a lein nekst teim ol kock and Twm wil bring yiw an overkot or a oil- stov to keep yiwr korporeshon warm an yiwr blud in gwd temperatchur. Mei deer chan the inturval is gwd. Sippos a blok wants to hav a tug at a iffag, or a drop of neis throt oil. Nekst affter the critik had got kweit kool sum chap kold Mervin Peel givs a resiteshon an My Nabs was not injol this. Wel no, I epos not kos he was shivring. The comiti ot to be ashemd of themselfs that thei was not pwt a stov by the tootsis of the critik. Then he toks a lot of tommi rot with big wurds pwt in ol sheps. He is sei sumthing abowt nedukeshonal and seientiffik. Off kors Twm is onli a pwr ol tinker, and not a great big lcrned chap leik the critik, but I think it will tek a mor nedukeshonal chap to hav enuff seiens to mek bed or tefl of the miksher heer. Ffor mei leiff I kant inderstand wat the boy meens bei "unmistekabl epidemik of coffiing." I sei ol burd, hav yiw ever seen or herd or smelt a "mis- tekabl epidemik of coffing." Wat short of a annimal wood that be? Purraps the konsert comiti wil speshali engej this great big critik to show the chaps of Landeilo how to risseit, and dont fforgit to I let Twm now wen the big affer cums oft so that he can trot rownd an studi the art of risseiting in his Sundei kloths. Purraps too the joker as wil be ripporting that teim wil hav the gwd manners not to show his kards so plein, and to rimimber that it is veri eesi ffor thos as is not wurking or ffeiting or heipin the kos to mek a mug of hisself. Hm! the ffeelins of the odiens was bottld up" bei the ressiteshon. Wat short of a bottl was it boy—Baa or Ginniss or Jonni Wpker. Twm wood priffer the jeniwin likwid in the bottl and not the feelins of the odiens. Twm wood ffeel better affter the oil. Best risapekts an hop the shampl ressiteshon wil exim off scron. Ffrom Greenland's icy mounteins, Ffrom Indya'r coral strand, And Affrik's sunni niggers Cum to Llandeilo land: To lern the resaiteshon Ffrom critik's meiti brein; And that wil them diliver Ffrom his ffist-thumps agein. Y Then iff the clammi breezis Blow o'r LaHdeilo'r Hol, Kweit warm be critik's tootsis, And pleesing1 wil be ol: In vein with lavish keindness The heiher giffta ar strown Ffor sum blokes in ther bleindness, Bow onli to ther own. Wafft, wafft ye winds the stori Of shivring in the Hol; The artists lobs the glori, An critik's up the pol: Nekst teim ther be a konsert, Ffor God's sek mek it warm; An heet it seientiffik, Or critik wil get harm.

MODlOH 0 ABERGWIU

MODlOH 0 ABERGWIU MARWOLAETHAU. Dydd Gwener, Chwefror y 12fed, bu farw yr hynafwraig, Mrs. Griffiths, Penygraig, yn 78 mlwydd oed. Tueddir fel rheol i ddweyd yn dda am y marw bob amser; dywedir hefyd fod yn rh:tld i ddyn farw cyn aieredir yn dda am dano; ond am yr ymadaw- edig hon ni chyfeiliornwn yn y cyferiad yma, o herwydd yr oedd ei bywyd fel aur pur wedi ei buro trwy dan. Hanai o hen deulu enwog a pharchus y Llwyngwyn, ger Pantteg, ao yn yr ardal hono darfu iddi ffurfio ei hun fel mam dduwiol a gwraig rinweddol ar aelwyd Llainbatis. Yr oedd ei di- weddar briod, Mr. Griffiths, yn un o'r dynion hyny y gellir dywedyd am danynt yn ol eymeriad, "Ac ar y graig hon yr adeiladaf fy Eglwys." A phan osodwyd ei harch hithau i gydorwedd gyda'i lweh, ar ol oes o gydweithio yn ddyfal gyda'r bywyd hwn a'r hwn a ddaw, dywedwn fe! y Salmydd, "Felly y rhydd Efe hun i'w hanwyliaid." Rhoddodd sugn i aclwyded gref a rai bach, a'r rhai pydd wedi eu gadael i fyw hyd yma y maentbllyn arianuei choffa da. Ychydig amser yn ol symudodd y teulu o'r Llain, Pantteg, i fyw i Penygraig, Abergwili, a darfu i'r ymadawedig yn yr ardal hon greu ffrydiau a chyfeilHon hoff iddi ei hun, a daliodd i fod yn un o'r meini bywiol a disglaer yn Ebenezer, Aber- gwili, hyd ei chyfle olaf, pryd y cymerwyd hi gan wendid a chyfyngwyd hi, ac yn anf, araf syrthiodd i freichiau angeu, megys i freichiau cwsg, a throdd y cyfan o'i phlaid yn elw diddarfod. Y dydd Mercher canlynol ymgasglodd llu ynghyd i dalu y warogaeth olaf i'w gweddillron, pa un a ddacarwyd yn mynwent Pantteg, hen Facpelah y teulu. Gwas- anaethwyd yn dyner ac hynod effeithiol yn y ty gan y Parch. D. Curwen Davies, Pontargothi; yn y capel gan y Parch. D. Williams, Abergwili; ac ar lan y bedd gan y Parch. J. T. Gregory, Peniel. Ymwroled y rhai sydd wedi eu gadael mewn hiraeth. Dydd Mawrth, y 16eg cyfisol, bu farw Gordon Henton. sef mab Mr. a Mrs. E. Henton. Rose Villa, Abergwili, yn bedair blwydd oed. Yr oedd yr ymadawedig bychan hwn wedi dioddef cystudd hir a chaled. Er mai megis ond blodeuyn bychan oedd ar fin ymagor i wanwyn bywyd, aeth llawer i yst-orm erwyn auafol drosto, a dywedai ei gyfan- soddiad oiddil dan y eyfnewi(I Iadii. narhaus nad oedd v bvwvd yma ddim yn werth iddo cf ei fyw. Y dydd Gwener canlynol daearwyd ei weddillion yn mynwent Ebenezer, pryd y gwnsanaethwvd gan y Parch. D. Williams, y gweinidog, i gvfeiriad iach ac hanus iawn. Yr oedd ei arch feoran ddestlus wedi ei gorchuddio a Wodaudyrch lawer. r hvn j %rwydda fod ei ffryndiau bychain yn anwvlach iddo na dwylaw cystudd. Triged y rhai sydd yn eu hiraeth mewn hedd a chariad ac yn addewidioa yr Arglwydd. Dydd Gwener, y 19eg cyfisol, gosodwyd gweddill- ion baban bychan Mr. a Mrs. Thomas, Bont- Richard-Eynon, tair wythnos oed, i orwedd yn mynwent Rama. "Wele pknt ydynt etifeddiaeth yr Arglwydd, ei wobr ef yw ffrwyth y groth." DYFFRYNOG.

1 HWNT AC YMA

HWNT AC YMA (Gan Teithiwr.") Yr wythnos ddiweddaf daeth i'm rhan i dalu ym- woliad a'r llanerch baradwysaidd hono sydd yn anwyl a hoff i mi, am mai yma y dechreuaeo^1 daith bywyd, ao y mae yr oriau difyr a dreuliasom yma yn dyfod fel llanw i'n cof pan yn ysgriblo y llinellau hyn. Yr hon ysmottyn anwyl yw PONTARGOTHI. Galwyd ni y tro hwn i gynhebrwng y foneddigea garedig, Miss S. Thomas, o westty y Cresselly. Cafodd gladdedigaeth hynod o barchus, prif toneddigion a boneddigesau y wlad yn breeenol. Yr mysg y dorf gwekom Mr. H. Seymour Allen, Cresselly, sir Benfro, a'i oruwchwyliwr, Mr. Jen- kins, a nifer mawr o urddasolion ereill, a welir mewn colofn arall. Yr oedd y plethdorchau yn lluosog a drudfawr, wedi eu danfon o brif bal&sau y fro. Bydd yn chwith yma ar ol yr ymadawedig. Cysured y Nef oi chwiorydd sydd ar ol, a chaffed y brodyr a'u teuluoedd, sydd yn mhell ao agos, nerth i ddywedyd, "Yr Arglwydd a roddodd, yr Arglwydd a gymerodd ymaith; bendigedig fyddo enw yr Arglwydd." Dioddefodd hi yr hon gystudd yn dawel ao amyneddear. Hi oddefodd flin gystuddiau A thrallodion ar y llawrj Ond aeth trwyddynt yn ddiangol I'r trag-wyddol wynfyd mawr; Yno'n fetus hi gaiff wledda Gyda thyrfa gwiad yr hedd, A chydseino buddugoliaeth Ar farwolaeth ddu a'r bedd. Berthynasau hoff, na wylwn, Ond ymdeithiwn yn y bla'n, Nes cael cyrhaedd yno ati, I gydblethu'r nefol gan: Ni raid wedin i'm ymadael Byth o'r dawel breswyl fry; Byth ni dderfydd anthem moliant Dwyfol haeddiant Calfari.

IY RHYFEL RHWNG TWM BARELS A JOHN GINEVA

I Y RHYFEL RHWNG 'TWM 'BARELS' A JOHN GINEVA' Er cymaint y son sydd am ryfel Ewrop, ac am y "mines" a'r "blockade," a holl alanas y Kaiser ar y mor, ar y tir, ac. yn yr awyr, y mae Hawn cymaint o son, os nad mwy, am y rhyfel sydd rhwng Twm Barels a'r Methots. Y mae ei bregeth Gwrdd Misol Sir Aberteifi yn parhau i bigo pen ac aelodau y CodI gyda'r Cardies, o ffin i ffin o'r sir, a mawr yw yr ysfa, oblegid datguddio campau y pulpud a'r "loose box" yn Gosen, a'r dyfalu sydd ar y gofyniad- au roddir gan Twm, a beth fydd atebion y Tinker. Rhwng pob peth— Mae y Corff fel llestr tyllog, Ar y gerwin for tymhestlog; Twm 'Barels yn gollwng arno, A pheryglus iawn bod ynddo. Mae Twm," medd rhai, "yn gollwng ar y Corff fel y Kaiser a'r Huns ar Brydain ddiniwed." Medd eredl, "Mae Twm yn gollwng ar y Corff fel Prydain ddiniwed ar y Kaiser creulon ao anghyfiawn am drachwantu y cwbl." Modd bynag— Mae Twm 'Barels yn bwrw "shells," Ei "shrapnels" i'r Cwrdd Misol; Bombardia'r Methots a'i "bombshells," O'i Zeppelins wythnosol. A • A sarna r mines ar hyd y mor, A "submarines" cyflafan; Gwae, gwac rr holl Galvinaidd gor, Byth ni chyrhaedda'r hafan. Tymhestlog yw o draeth i draetli, "Torpedoes" Twm yw'r tonnau; A'i lithiau Ilym yn pery aeth fel miniog flaen "bidogaii. Beth ddaw o Evan Ffvnonfair, A Hughes o Rhosygader? Tra mor y Dorff fel marwol bair Rhy hwyr yw dechreu'r pader. Y rhyfel ar y dwr a'r tir, Ac yn ucheldcr awyr; Y Tinker gydag arfau'r gwir Ddirboena Gorff yr Anwir. EDMTGWB.

DIRWEST A LUSI ANN

DIRWEST A LUSI ANN." At Olygydd y CABMAHTHBN JOURNAL. S^c,—Gyda'ch c/uniatad, dymunaf, trwy golofn eich newyddiadur poblogaidd, geisio ateb nodiadau naill-lygad Lusi Ann." Er nad wyf yn gyfar- wydd ag ysgrifenu at y "rhyw deg" (fel y geilw "Lusi Ann" hwy), eto crodaf ei bod yn ddyledswydd arnaf, gan na chefais atob i'r unig gwestiwn osodaia ger ei broil, sef, '"Beth yw ystyr dirwest?" Dywed fod sawr surllyd y gwirodydd yn amlwg yn fy iaith. Dywedaf fy mod yn ddirwestwr, hyny yw, yn ol ystyr briodol y gay, sef cymodrolwr. Mae y Seisineg yn fwy eglur- "Tempera n,e. Rhyfedd fel mae pobl yn ceisio creu Duwinyddiaeth Newydd. Ceisiant ddweyd fod dirwest yn golygu "llwyr" ym- wrthodiad. Wel ynte, pa ddysgoidiaeth yw bon? Yn ol y geiriadur bach sydd genyf, dirwest yw Cymmedroldeb; ac nid yn unig eymmedroldeb gyda'r gwirodydd meddwol, ond ymhob peth sydd yn dal cysylltiad a'r natur ddvnol. Mae llawer o bobl fawr yn credu mai pechod mawr y byd yw yfed gwirodydd meddivol (os oes graddau mewn pechod), ac yna nid oes wahaniaeth pa fodd i fyw, ond bod i fyny a'r rheolau hyn. Faint o'r Gorchy- myni-on ma.int yn gadw? Faint o frawdgarweh sydd ynddynt? Dichon fod y rhan fwyaf o honynt yn mynyciiu y cvfarfodydd ar y Sul, a llawer yn cymeryd rhan flaenllaw yno; ond a ydyw cymmedrol- deb tuagat ereill yn oael lie yn eu calonau? A ydynt yn barod i rodõi help llaw i'r meddwvn svdd yn cysgu yn y ffos? Credaf y bydd llawer yn ceisio myn'd o'r ochr arall heibio. 'Rwyf yn hollol yr un farn a chwi, Miss "Lusi Ann," fod dirwest yn puro moesau, etc., sef dirwest yn ngwir ystyr y gair. Nid wyf yn ysgrifenu at ardal Capel Iwan "yn fwy na rhyw ardal arall, neu Undeb Glanau Ceri, pa rai sydd wedi bod yn gwneyd anel at y Llywodraeth i beidio rhoddi "rum" i'r milwr yn y "trenches," a phethau o'r fath. Carwn wybod gan yr un ddefnyddia gymaint o "soft ap" wrth ysgrifenu hanes r cvfarfodydd i'r "Tivyaide Advertiser," faint o sylw mae eich gofyniadau yn gael ? A ydyw pobl eich undeb i gyd yn llwyrymwrthodwyr? Sonia "Lusi Ann" am esiampl "Czar of Russia" yn gwnerd ffwrdd a phob math o wirodydd medd- wol. Credaf v byddai yn well iddo i wneyd i ffwrdd yn gyntaf a'r caethiwed dan ba un y triga ei drigolion, ynghyd a phethau mwy angenrheidiol yn yr amser presenol; ac i werthfawrogi yr arian oedd yn d'od i fewn wrth hyny. er arbed y gwa- honol drethi. Nid wvf am i ddarllenwyr y JOURNAL i gredu fy mod yn feddwyn; 'rwvf yn hoffi gwel'd baner sobrwydd yn cael ei chwifio drwy'r lie. ond fod y sawl sydd yn ei chwifio yn rhoddi esiamp] wrth hyny. Nid esiampl i beidio myn'd i'r dafarn yn unig, ond mewn gonestrwydd, cymwynasgarwch, etc. Rhag eich blino a meithder, Mr. Gol., terfynaf gan ofyn un cwestiwn i'r undebwyr; oe ydynt yn dwevd fod yfed yn bechod, p'un mwy o bwhod yw estyn glasiaid dros y bwrdd mewn ty tafarn neu ei yfed?—Ydwyf, etc., HEN LANC.

YMOSODIACAU ANNHEG MYRDDINFAB j

YMOSODIACAU ANNHEG MYRDDINFAB." At Olygydd Y CARMARTHEN JOURNAL. Syr,—Fel un o ddarllenwyr cyson y JOURNAL, caniatewch i mi linell nou ddwy yn eich colofnau i alw sylw at yr hyn ymddangosodd yr wythnos ddi- weddaf gan y lienor gwyllt, "Myrddinfab." Cyng- hora Eglwyswyr i beidio cynorthwvo Ymneillduwyr drwy brynu tocynau "cyngherddan," etc. Ni wnaf ond nodi un ffaith syml iddo mewn atebiad. Ychydig amser yn ol cynhaliodd Eglwys Loegr gyngherdd, a'r elw i gynorthwyo yr Ysgol Sul. Aeth aelodau yr Eglwys o gwmpas y wlad i werthu tocynau, a chawsant dderbyniad caredig gan buwb—Ymneillduwyr yn ddiwahaniaeth. Noson y cvngherdd a ddaeth. Yr oedd mwyafrif y gynull- eidfa yn perthyn i wahanol enwadau yr ardal. a'r mwyafrif o'r cantorion a'r adroddwyr yr un fath,— y rhai gvmerent ran jr gais a chymhelliad caredig hyrwvdwyr y cyngherdd. Yr offeiriad oedd yn y gudair, ac ar y diwodd diolchodd yn gynhes i'r brodyr a'r chv.iorydd Ymneillduol oeddent wedi cymeryd rhan, am eu caredigrwvdd a'u t^irodrwydd i gynorthwyo. Os myn "Myrddinfab" brfcwtf o wir- ionedd yr hyn a nodais, fo n'i caiff. Eto cvhoerlda "Myrddinfab" yn groch dro ar ol tro fod naw o bob deg o'r rhai sydd wedi vmuno a'r Fyddin yn bresonol f/n Etrlwyswvr. Nid wvf fi, fel "Myrddinfab" ei hun, yn gwybod y ffigyrau ynglyn a'r uchod. ond gwn am y plwyf yr wyf yn byw ynddo fod (nid af i ddweyd naw o bob deg), ond y mwyafrif mawr o ddigon yn perthyn i'r enwad- au Ymneillduol. Hwnw ydyw plwyf Llanarthney, ac os gall, profed "Myrddinfab" yn wahanoL-Yr ekkfoeb, e V. o'i Fao.

AT EIN GOHEBWYR

AT EIN GOHEBWYR Daeth llith "Myrddinfab" ar "Haeriadau Di- sail Gwili, golygydd "Seren Cymru," prif-athraw Ysgol Gwynfryn, Ammanford, a gweinidog yr Efen- gyi, o barth fod Dafydd Davios, Penarth (gynt o Brighton), wedi llorio campwyr cadarnaf yr Eg- lwys dro ar ol tro," i law yn rhy ddiweddar am yr wythnos yma.—Y GOL.

LLWYNHENDY

LLWYNHENDY GWASANAETHAU DEWI SANT.Cynbelir gwaaan- aotliau arbenig yn yr Eglwyø yn y lie yma y Sul a'r Llun nesaf (Chwefror 28ain a Mawrth y laf), er dathlu coffadwriaoth Nawdd Sant Cymru Dowi, o anfarwol goffadwriaeth, a dysgwylir offeiriaid' arbenig i weinyddu yma y Sul a r Lluu. Dyled- swydd pob cenedl yw meithrin ysbr-vd gwladgarol, cenedlgarol, a dyngarol. Gwir fod oenodlgarwch yn eangach na gwladgarwch, gan fod lluaws o'n cenedl tuallan i'n gwlad, yn arbenig yn y oyfnod cyffrous a difrifol presenol; ac. y mae dyngarweh yn eangach drachefn na chenedlgarwch. Dacth Iesu i garu dyn; yr oedd gwaed yr hil ddynol yn rhedeg yn ei wythienau Ef, Mab y dyn-nid mab un dyn, ond mab pob dyn, mab y barbariad, mab y Soythiaid, mab yr Iuddew, mab y cenedl-ddyn. "Felly carodd Duw y byd." Dyfod yma i wneyd y byd yn un wnaeth Iesu. Dyna negea gwyl Dewi yw gwneyd cenedl gyfan-i fod yn unol. Dyma were fawr y rhyfel yma yw gwneyd Prydain i fod yn fwy unol yn erbyn ein gelyn cyffredinol. Yr ydym yn ddifrifol ranedig yn bresenol. Y mae Carson yn "trainio" 50,000 o filwyr yn Ulster bob dydd ar gyfcfr g-wrthsefyll Ymroolaeth yn Gworddon pan ddaw i rym; nid oes yno ond son am frwydrau yn breweddu drwy'r Ynya; ao y mae yr Eglwys yn .gruddfan ei chwynion yn erbyn y Weinyddiaeth am ddwyn ei heiddo, a disgwyl iddi gasglu arian yn eu lie ar adeg rhyfell Credwyf taw dynol fyddai i'r Aelodau Cymreig i ddangos ysbryd mwy caredig at yr Eglwys ar hyn o bryd, gan fod cynifer o feib- ion yr Eglwys allan yn ymladd dros eu gwlad, ac nis gallant hwy gyfranu ar hyn o adeg. Hefyd y mae yr Eglwyswyr wedi rhoddi eu harian yn fawr tuagat y rhyfel. Cyfranodd un Eglwyswr 230,000 tu-igat. gronfa Tynrvsog Cymru, ao y mae yr Eglwys yn gyffredinol wedi dal breichiau y Weinyddiaeth i fyny yn y rhyfelgyrch rhyfeddaf welodd ein gwlad. Credwn y dylai ymddygiadau mor deyrn- garol leddfu cryn llawer ar areithiau a theimladau yr Aelodau Cymreig tuag at fesur y Due o Devon. Credwn mai camsyniad difrifol oedd pasio Ymreol- aeth a'r Dadwaddoliad pan mae'r byd yn gorwedd yn ei waed Ac yn ychwanegol at hyn y fath yn- fydrwydd yw i Mr. John i son ar hyn o bryd am Ymreolaeth i Gymru! Ni fydd hyn ond ffagl arall ar y tanllwyth. Y maç digon o dasg o'n blaen yn bresenol i orchfygu yr ellyllon Ellmynaidd. -y Kaiser a'i glie, yr Huns a'u "guns" dychryn- llyd. Bydded i ysbryd Dewi ddyfod a ni i ysbryd fwy unol, ao yn lie terfysgoedd, "strikes," Social- iaeth, Nihilistiaeth. a Germaniaeth, a phob aeth arall. dyger a choder yr hen wlad yn ei hol. Bydded i goffadwriaeth Dewi Sant i fod yn wyrddlas yn ein gwlad anwvl, a gwresocred yr ysbryd cenedlaethol yn hen Eglwys y Cymry i raddau llawer uwch- Llwynhendy. T. R. Davies.

PANTTEG

PANTTEG MARWOLAETH.-Dydd Llun, Chwefror 16fcd, bu farw y gwr ieuanc Herbert Lloyd, Clyn-yr-eithin, Fehnwcn, yn 24 mlwydd oed. Mab ydoedd i Evan ac Elizabeth Lloyd, Danybank, Llanllawddog. Bu yn dioddef yn hir yn y ddarfodedigaetb, a dioddef- odd yn dawel a distaw. Gadawa wecldw ac un plentyn i alaru ar ei ol. Claddwyd ef y dydd Gwener canlynol yn mynwent Capel Alltwalis; y Parch. Lloyd Jones, B.A., B.D., Pencader, oedd yn gweinyddu. Daeth tyrfa luosog o berthynasau a chyfeillion caredig ynghyd i dalu y gymwynas olaf iddo. Yr oedd y boneddwyr, Mr. Jones, Y.H., Derlwyn Plas; Mr. James, Derlwyn Farm, a Mr. Daniels, Cross Vale, wedl gofalu am ddigon o fwyd i bawb yn yr angladd yn rhodd ac yn rhad yn festri Capel Alltwalis. Diolch yn fawr i'r bonedd- wyr hyn am eu carodigrwydd, ac i'r merched a'r gwragedd oedd yn gweini wrth y byrddau, ac i bawb o'r perthynasau a'r cyfeillion caredig am eu oydymdeimlad. Nodded Duw fyddo gyda'r weddw a'r plentyn bach, a chyda'i rhieni yn Danybank.

SYNOD INN

SYNOD INN MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH.—Dydd Gwener, Chwefror 12fed, bu farw un o'r hen gymeriadau mwyaf adnabyddus yn Ngheredigion, sef Mr. Benjamin Evans, Mount, yn 81 oed. Y dydd Mer- cher canlynol hebryngwyd yr hyn oedd farwol ohono i gladdfa Brynrhiwgaled. Yr oedd yr ymadawedig yn barchus gan bawb, a hawdd oedd gwybod hyny wrth weled y dorf luosog oedd wedi d'od ynghyd i dalu y gymwynas olaf iddo ar ddydd ei angladd. Gwasanaethwyd ar yr achlysur gan y Parch. D. Jones, ei weinidog. Yr oedd hefyd yn bresenol y Parch. J. Morgans, n-er Llandyssilio, a Mr. J. James, Ddolieroth. Y galarwyr oeddynt—Mr. a Mrs. Evans, Brynsilio; Mr. a Mrs. Evans, saddler, LI any by ther; Mr. a Mrs. Davies, Pencware; Mr. a Mrs. Lewis, Mount; Mr. J. Evans, Mount; Mr. a Mrs. Evans, Synod Stores; Corporal E. T. Evans, Llanybvther; Mr. Enoch Evans. Bwlchygroes; Mr. J. Griffiths, J.P.. Birdlip; Mr. Griffiths, Blaen- cerdin-fach; Miss Evans. Red Lion, Aberaeron; Mr a Mr. Jones. Synod Inn; Mr. a Mrs. Capt. Jones, Awelfa; Mr. a Mrs. Evans, Ffynonrhys; Mri. Evan a Samuel Jones, Caerwedros; a lluaws ereill,

CAYO

CAYO Y GYMDEITHAS DDIWYLHADOL.—Y mae eto un cyfarfod wedi pasio. Darllenwyd ynddo dri phapyr gan dair chwaer icuanc perthynol i'r Gymdeithas; papur gan Miss- Bessie Williams, Frena Lodge, ar "Ieuan Gwyllt"; papur gan Miss Annie Davies, Maesneuadd, ar "Florence Nightingale"; papur an Miss S. A. Davies, Ynysauganol, ar "Ann Gri- ffiths." Gwnaeth y chwiorydd eu gwaith yn pan- molhdwv iawn. Dangosasant iddynt deimlo dyddordeb dwfn yn y gwaith a ymddiriedwyd iddynt, a buddiol iawn oedd gwrando arnynt. Nid oes angen i ni ddywedyd dim am y cvmeriadau enwog hyn; hawliant le pwvsig yn hanes y genedl y per- thynant iddi; ond hwyrach na wyr pawb fod per- thynas i ryw raddau rhwng y tri ag ardal Cayo. Daeth y cyntaf, sef Ieuan Gwyllt, i gyssylltiad a'r ardal trwy fod yn arweinydd Cymmanfa Ganu yr undeb. Am Miss Florence Nightingale, aeth merch ieuanc o ardal Cayo allan gyda hi ymhlith y fintai enwog hono i leddfu poonau y milwyr yn rhyfel y Crimea. Hefyd, brawd o blwyf Cayo, sef Mr. Timothy Thomas, ysgrifenodd lyfr enwog a fu yn foddion i roi cymhorth i Ann Griffiths ffurfio ei chymeriad rhagorol. Parha y cyfarfodydd yn eu bias a'u dylanwad, ao yn atdyniad pob! lawer, ac yn gyfle gwerthfawr ilrieiienetyd dd'od yn gyfar. wyud a chymwynas yr oesau. Y mae ereill yn brysur barotoi ar gyfer cyfarfod pwysig sydd eto i ganlyn.

CASTE LL NEWYDD EM LYN

CASTE LL NEWYDD- EM LYN CLADDEDIGAETH.—Dydd Sadwrn diweddaf, yn mynwent Llandyfriog, claddwyd yr hyn oedd farwol o'r diweddar Miss Ann Rees, Weita Cottage. Gweinyddwyd yn y ty gan y Parch. B. Davies, B.D., Ebenezer, ac yn Llandyfriog gan y Parch. H. Jones, B.A., ficer. Y prif alarwyr oeddynt—Mr. Daniel Rees, Newbridge (brawd); Mrs. Sarah Jones (chwaer); Mrs. Polly Jones (nith), a Uu o berthynas- au eroill. Yr oedd yno angladd mawr a pharchus yn mhob ystyr. Caiodd yr ymadawedig gystudd maith a blin, ond dioddefodd yr oil yn ysbryd y .gwir Gristion, Ii gofaiwyd am dani yn dyner gan ei nith am amser maith. Perchid hi gan gar a chydnabod. Huned mewn hedd. Doed angel da ar fynych dro I wylio man dy feddrod, A hir arosed ar y co Son o'th gymeriad hyglod. A ninnau safwn ger dy fedd I roddi'r olaf ffarwel, Mewn hyder am gael dydd o hedd Dy gwrdd yn ngwiad yr angel. JOHN Y GWAS.

GLYNARTHEN

GLYNARTHEN PRIOt)AS.-Dydd Iau, Chwefror 18fed, yn y capel uchod, unwyd mewn glan briodas Mr. Tom Lloyd James, Capelgwnda, Glynarthen, a Miss Thomas, merch Mr. J. Thomas, adeiladydd, Llechryd. Yn absenoldeb y Parch. J. Davies, yr hwn oedd ar y pryd yn gwusanaethu yn angladd un o'i aelodau, gweinyddwyd y sermoni gan y Parch. D. D. Davies, Beulah, ac yn mhresenoldeb Mr. James Jones, cofrestrvdd. Yn y prydnawn aethant ffwrdd yn y modur am Lechryd. Treubasant eu mis mei tua Caerfyrddin. Cafodd y par dedwydd eu croeaawu gyda chawcdydd o rice, confetti, etc., wrth ddyfod at ac wrth ymadael a'r capel, fel y mae yn arferiad yn mhob lie. Derbyniasant luaws o anrhegion gwerthfawr ar yr achlvsur, fel dangoseg o ddymt/n- iadau da iddynt ar yr adeg ddyddoro] hon yn eu hanes, -oddi wrth en cyfeillion a. u perthynasau. Y mae yn mwriad y cor emu yn y lie i anrhegu y priodfnb gvda rhodd eostus fel cydnabyddiaeth o'i 1 wasaiiacth fel arweinydd y cor am gvfnod o tua deg I; mlvnedd. Dymuinvn bob lwc a dedwyddweh i'r par hapits. CTMMAXFA GAXU.—Bydd vr wyl flynyddol hon i gymeryd He dydd Mercher, Mawrth lOfed. a dis- ■gwvlir yr arweinydd enwog, Dr. Caradog Roberts, Rhoa, ger Ruabon, yma i arwain. Diau y cawn CTMMAXFA GAXU.—Bydd vr wyl flynyddol hon i gymeryd He dydd Mercher, Mawrth lOfed. a dis- gwylir yr arweinydd enwog, Dr. Caradog Roberts, Rhoa, ger Ruabon, yma i arwain. Diau y cawn gjruiBMafa lwy"anuo

Y GOLOFN fARDDOL

Y GOLOFN fARDDOL (Gan Talfynydd.") I Y DYMESTL. Me'm preswyl yn crynu'n yr ymgyroh, Ac felly mae calon fy mron; A rhed fy holl meddwl i heno Rhwng curiad y storom a hon. Pan gyfyd y storm i ail-daro, Meddyliaf bo'm ty yn d'od lawr, A than ddylanwadau y cyffro Daw llesmair tawelu yn awr. Ar daeniad ei huden mae'r dyinestl Yn oodi yn uchel i'r ne', A phobpeth o tani'n darostwng, Gan orfod rhoi iddi ei 114; Mi glywaf fawr dwrf y corwyntoedd Yn llamu a chroesi y nen, Ar arnynt y merchyg cymylao, Fel llu o ysbrydion uwchben. A'r gwynt d"19 y cloddiau a'r gelltydd, Gan noethu gwendidau y tir, A'u claddu yn meddrod y gauaf, (Daw gwanwyn i'w coffa oyn hir.) Mae'n crwydro hyd eigion y moroedd, A'r ddaear yn ffoi dan ei sang; Ac yno yn di&gyn i'r dyfnder Cynhyrfus i oeru ei phang. Cilio. 6LOBONWR. CADEIRYDD EISTEDDFOD LLANYBYDDER. (Cystadleuol Paro, 1914). Mi welais lawer arwr ar hyd a lied y wlad, A chenais lawor canig faith ar dant fy mamiaitb fad, Ond heddyw yn y gadair, oeir arwr llawn o dan Dros ryddid dyn a hawliau Duw,—gwr teilwng yw o gan. Bu'n arwr yn y Llynges, a medrue gyda'i gledd, Gwr safodd dros iawnderau'i wlad heb frad yn pylu'i wedd; Mawl-eiriau i'r Milwriad a gwyd o'r galon iach,- Ni cheir yn Nghymru decach gwr nag arwr Dolau- bach! Cefnogwr Hen a barddae, a noddwr oelf a chan, Y cerfiwr cain! ei waith o hyd saif yn gelfyddyd. lan; Y Cymro cyfan, cryno,ei waed yn gwrido sydd Dros iaith ei wlad, a'i defion mad, ao addysg rad a rhydd; Haelioni feI yr afon sy'n nifo at y gwan Yn ddiluw fawr o'i galon hael,—braint yw ei gael yn rhan; Mor hapus gweld "Milwriad" rhwng breichiau'r gadair 'nawr,— Mae'r Arglwydd Raglaw barchus wr yn eisteddfod- wr mawr. Mae Cyrnel Davies-Evans, Highmead, fel haul y wlad Yn arllwys gwres, a gwawl, a thes, o hyd o'i fynwes fad. Pob anhwylusdod gilia fel nos o flaen y dydd,- Pan gyfyd ef ei law a'i lais, brasgama trais fel hydd. Mae'r rymus fraich fu'n cydio yn ngharn y llafnlas gledd Yn dal i fyny hawliau can, yn awr ar Iwyfan hedd! A'r gwr fu gynt yn gwrando galwadau corn y gad Yn awr yn gwrando cerddi cain hen eisteddfodau'n gwlad. Hir oes i'r arwr grymus i orphwys hyd ei fcdd Yn nghwmni plant yr awen wir, eu oerddi pur, a'u hedd; Hen ddaear plwyf Llanwenog, lie tyfodd coed ei gryd, A ï eglwys wledig yn ddiau a'u cofia ddyddiau'r byd; a Mac bonedd yn ei gavu, a gwreng yn canu'i glod, A charedigrwydd lond ei dy, sydd yn, ac wedi bod; Boed iddo flwyddi lawer i noddi defion iach Hen wlad ei dadau,—llwydd didrai i wron Dolau- bach. Dyffryn Cerdin. BEN. DAVIES. CAN 0 GLOD I Mr. David Beynon Evans, Bridge House, Aber- 1] bank, Henllan, ar gyfrif y gair da roddir iddo fel "bacon curer." Rhoddir canmoliaeth uchel i'r bacwu yn mhell ac. agos Er gwyched pob bacwn a folir Yn gywrain ar fesur o gan, Er maint yw yr hyn ddaroganir O'i hanes i faw.-ion a man; Ond eto ei hafal a helltir Gan Evans yr Aber yn dda, A'i glod gan bob prynwr fynegir, A cheisio am ragor a wna. Ni raid i Moiganwg or m-oli Rhinweddau cynhefin y cig, Na, Evans yw'r dyn gyda'r Cardi, A'i glodydd nes gartref a drig. Mewn bargen mac'n onest didwrw, A thegwch wir leinw ei fryd; Os da fydd yr ansawdd, ca hwnw Bris goreu y farchnad bob pryd. Mae baewn yr Alx-r mor enwog A baewn un He gan bob llanc; Morganwg neu Mynyw yn 6erchog A ffolant ar faown 'Berbank; Mae'r "process" o'i halltu o'r gore, Wna glendid a gofal oi gael; A blasus gwel'd bwrdd yn y bore Dan faewn yr Aber yn hael. Daw ffermwyr a'u certi heb gwyno I'r Aber a'u llwythi'n ddifreg, Gan wybod y cant yn ddiwyro Gan Evans yr hyn a fo dog; Ei gred ydyw tegweh i'r gweithiwr, A iawnder i'r prynwr bob pryd, Mewn halltu mao eto'n orchfygwr, A'i facwn all sefyll y byd. Am facwn yr Aber yr hola Masnachwyr profiadol eu tras, Y "collier" neu'r labrwr ganmola Ragoriaeth ei riniau a' flas; Mfie crefft ar ei halltu i'w dymher, Mae'n mlaenaf yn marohnad y De, Ie, bacwn yr Aber wna'r ewsmer Yn foddus a lion yn y dre\ Mewn marchnad mae 'mryson am dano, A baewn yr Aber raid gael, Mae'n trcchu pob baewn lie byddo, A'i riniau i reidiau'n ddiffael. 'Does neb am ei newid yn unman, Ei gael raid ar fore a hwvr; Mae'r sleisen ar wyneb y ffreipan Yn dotio y dannedd yn llwyr. Mae myn'd ar y baewn heb bryder, Cytuna a'r cylla yn lan; Mae'r gwrid ar Ion fochau pob ewsmer Yn tvstio geirwiredd y gan. Ie, gartref, neu bant, yn ddiguro Ca baewn yr Aber bob clod, I'r sleisen v ceisir saluto O'i gweled o'r ffreipan yn d'od. CABOI. CYFARCHIAB PRIODASOL I Mi. a Mrs. Steepleton, Llanegwad. Gyflymed deallasant Y wireb fawr ei gwerth, 'R ol rhodio llwybrau cariad, mai "Mewn undeb y mae nerth"; Dwy galon gyda'u gilydd Yng ngwreg mynwesau cun, Ar allor serch fe'u hasiwyd hwy, Ao atth y ddwy yn un. Pan wnaed yr uniad dedwydd 0 flaen yr allor wen, Llongyfarchiadau'r fro a ddaeth Yn gawod ar eu pen; Hon glychau'r Llan a seiniai Eu dvmnniadau da; Llawenydd ddawnsiai fraich ym mraich A'r benyr yn y chwa. Ac atsain per y clychau I'm clyw yn d'od o bell, Fy nghalon fyn i'r ddedwydd ddau Roi bloedd o "Henffych well"; Yng nghwmni cyfarchiadau Y llu cyfeillion mwyn. D-.w iddynt ddymuniadau pur 0 fro y grug a'r brwyn. Dedwvddwch fyddo'n llanw Eu cartref gyda chan, Ac hoender iechyd yro'n mhell Bob cur o'r. liaelwyd lan; Daioni iddynt daener Ar hyd eu llwvbrau'n rhwydd, Wrth fyn'd drwy'r byd. a'u hoes i gyd Dan nodded fluwies llwydd. Angylion bychain ddelo I loni'u cartref mad, Yn feibion ac yn ferched Iti, 'Riin ifath a'u mam a'u tad; Bydd ewpan eu dedwvddyd Bryd hyn yn llawn i gyd Gan winoedd scfh. i miri'r plant, A "lullaby" v eryd. Defnynerl pur fendithion Dau fyd i'w rhan, fel gwlith, Ac an^el hcdd a fo o hyd Yn aros yi eu plith: Pelvdrau cariad wnelo Eu hoes yn hafddydd hir, Gan ymlid pob rhyw gwmwl draw Rbag <ÙlO'U gwybren gfiA 0. J. D. CWN HELA GLANSEVIN. Yn ddiddadl bydd y penillion canlynol i gwn hela Glansevin o ddyddordeb nid bychan i'n darllenwyr, —yn noillduol felly i'r rhai o'r ardaL (Ton-" March of the Mon of Harlech.) Wele enwog gwn Glausevin, Tua'r bt>J.fa wedi oyohwyn; Codwn ninau'n awr i'w dilyn, Drwy, a throa ein tir. D'wod pob ci yn gryf a chroyw, Yn ei osgo Iafn lioyw, Fod y c:vclnaw i gael marw 'N gelain cyn' bo hir. Swn r corn .)'u gorfydd, Deuant hwythau'n ufudd, Miwgig yw i gluatiau'r cwn Cael olywed own y cynydd. Dyma hefyd wyr yr hela', 'N bender fy nol gwel'd y "ddalfa," Y mae agwedd yr olygfo, 'N hardd, rhaid dweyd y gwir. 'Nawr i r "m" daw pawb yn gryno, A'u botasau wodi "shino," Beth fydd lliw y rheina henot 'Nawr mi ddwodai fi. Rhai a'u "Bpardina" wooi'u "bucklo," geffylau jix llawn cyffro, Bryn a dyffryn sydd yn deffro I gad rhan o'r "spree." Rhai yn teunlo'n rhynllyd, Ar y boreu rhewllyd. Betddiaf ddweyd y bydd y rhai'n, Y myn'd yn fain dychrynllyd, Nid ope oieiau dweyd am fwstro, Wedi codi yr hen gadno, Yn yr belfa pawb sy'n uno, Yn yr How a'r Cri. Dyma r own yn cael gorchymyn, Chwilio am yr hon, hen elyn; Ao riiown 'chydig bychan wedyn, Gwelir hwy i ffwrdd, Taliho! medd rbywun yno, Wedi gweled yr hen gadno, Yntau sydd yn gwbl effro 'Nawr i'w liwn a.'u twrdd; Rhaid myn'd trwy afonydd, Echryslawn dir a chorsydd, Ao i'w dilyn hwy yn gloa, F,fallai,-droii y mynydd. Trwy y gwrychoedd,—dros y cloddiau, Dros y g-lenydd, a'r clogwyna. Yn ddifater o fywydau; Cyn eel eto gwrdd. Singer, Lazerus, Cromwell, Leader, Tomboy, Linkboy. Hermit, Harper, Arnynt gallwn roi ein hyder, Byddant hwy yn iawn. Larceny, Speaker, Dryden, Lasher, Botkin, Lecturer, Lovely, Rover, Hofyd sydd yn fodau "clever," Foreu a phrydnawn. Frantic, Gameboy, Comely, Sylvia, Susan, Lively, Ieuainc ydyw rhai o'r rhain, Ond cywrain yn y "party." Harriet, Toll-tale, Welcome, gynes, Conquerer, Laverne a Countess, A hon yno fel brenhines, Yn eu mysg a gawa- Heblaw'r "spree" a'r "sport" o beta. Y mae petliau eraill yma, Gwersi, ao a wir deilynga Gael ein sylw da. Undeb ar y maes a welir, Penderfyniad a ganfyddir, Ac ufudd-dod parod eglur, Uchel barcb a ga. At eu bwydydd eto, Y cynydd pan y llefo, Pob un wrth ei cnw fydd, Yn d'od yn ufudd icTdo; Pan a amser cadno heibio Fe ddaw tymor dyfrgi eto, Maent yn hola yn ddiflino, Auaf oer, a ha". W. MOMAN. LODES FACH PENKADER. 0, wy wedi colli'n sponer, Boo hoo hoo, 0, it meks me crei loik watter, Boo hoo hoo, Merched erill a chariadon, Mali yn wako wrth fodd i calon, Finno bron a thori'n nghalon. Boo hoo hoo. Mi feddiliea cawn briodi Boo hoo hoo, Ond mistek yn wir we hinni, Boo hoo hoo. 'Ma fi heddi heb un cariad, Heb un cissan neis a chlossad, 0 dan olo piwr y lloiad, Boo hoo hoo. JAK DRBFALDWIN. LLINELLAU Ar ymadawiad Miss James, is-athrawes Ysgol Llan- geler am Llanfihangel-ar-arth. Mise Jam sydd wedi 'madael, Athrawes dda oedd hon, Un ddengar yn yr ysg-ol o dan ei gwenau non. Wyth mlynedd bu'n eyfranu I'r plaut ei gwersi byw; Canmoliaeth plwyf Llangelor Mae'r "silver set" yn traethu Y paroh sydd iddi hi; Ei meddwl uwch y ddysglaid Ddaw'n ami atom ni. Serchiadau brwd fydd ati Tra calon dan ein bron; Trigolion Llanlihangel j F'o'n parchu'r eneth hon. CYrAILL. OUSAN. Cusan ir, cyswyn eirias,—wlithyn swil, A than serch o'i gwmpas; Dotia cariad llygatLia Ar fel hoff ei ddifyr flas. YR EHEDYDD. Edn hed ar aden y wawr—a'i gestyll Fry'n y gosteg uwch-lawr; Oï faith daith mawl y doethawr Yn rhaiadr lif grwydra lawr. BORE'R FARN. Forau lif o'r oleurarn !-a. darniad Hirnos teulu'r cwsg-farn; 'E'u cwyd yr utgorn cadarn O'u beddau'n forau i'r Farn, Cilie. SiOBOUWr.

NEW QUAY

NEW QUAY FU.NFRAL.-Thek funeral of John James, No. 11, High-terrace, Now Quay, took place on Tuesday, February lOuj, tho officiating ministers were-in the house, Rev. Gwillm Williams, B.A., and at the graveside, Rov. E. Lloyd, B.A., and RoT. D. Evans, B.A., the interment being at Llanllwohaiarn grave- yard. Deceased had died on Friday, February 12t, at the ago 0[-66, and had been ailing for a few months proviously. His funeral was largely attended by tho men of Now Quay, and there were also pre- _sent some from Rhydlewis and Llangranog where he had spent the earlier part of his life. Deceased has left a widow and a daughter (Mrs. James, Ficton- terrace) to mourn their loss. DEATH.—The death of Elizabeth Williams, No. 12, Rock-street, occurred on Friday night, February 19th. Deceased had attained tho mature age of 77 years, and had been lingering for a considerable number of months. The funeral took place on Tuesday, Feb- ruary 23rd, at Llanllwohaiarn graveyard. MEETINC.Tho local Urban District Council held a moeting on Friday night, February 20th, to discuss the celebration of St. David's Day. It was decided to have flags maide and sell them from Id. up to 2s. 6d. Tho proceeds aro to go towards the fund of tho Welsh Regiment. M USICAL. -The local Male Voico Party is busily practising for competition at the eisteddfod which is to be held at Crugiuu, near Plump. The piece is "Away to the Forest." PRF--&-NTATION.-iNIr. Thomas Evans, the late North Mail postman, wishes to convey his gratitude to all the friends who so kindly contributed towards his testimonial, and esneoiallv the friends who moved in the matter. The sum of a was handed over to Mr. Roderick by the treasurer, the Rev. R. D. Hughes, Bethel.

Advertising

rHrARCHERaCWllI PliiSMsll :¡": ""r" Facsimile of Onc-Ounce Patfit. Archer's Golden Returns Tk* NtiMUw OL Imp* Isebac". c. 1'