Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
19 erthygl ar y dudalen hon
LLlrra TWM itELS

LLlrra TWM itELS Wel ma'r kold-watter-briged yn mind i lanhai'r wlad ar un skibbad. Mil-blinniddodd yn streit awei. Veri gwd, pob lwk iddi nhw. Stim pwer o ots gida Twm beth na nhw, wath fidd rhen dinker ddim pwer rhagor dan i pawen nhw. Ma rhen wlad ma wedi mind i gal i rhioli jist yn grwn gida. r box-hats a'r wheitwashd scints. Widdoch chi be sy wedi bod yn ddamnedigeth Iwrop. y Pabiddion. Widdoch chi be sy'n mind i ddamnio Kimri to,-y winoow-rilijon. Fel wy wedi gweld sbo fi jist a bod yn .griglid,-neith hi ddim o'r tro i dreial twyllo'r Hollalliog. Yiw kant cheet him mei ffrends. He kan see yiwr rottn jelus harts. Ie ie, stoppwch chi'r throt oil os dych chi'n mofin, ond « misteko. Nawr gwedwch chi beth nnnoch chi am wlad leiw ar ol stoppo'r throt oil, ond peidwch chi a misteko. Nawr gwedwch dhi beth finnoch chi am Twm, ond wy'n mind i weid i'n marn yn streit fan hin. Wv'n hidio dim o'r d-- beth iw'ch barn chi am beth wy'n skrivenni. Rhagrithio iohi, ond gweid yn streit beth wy'n feddwl odw i. Sharad yn ffein ichi er mwyn hala pobol i gredi bo chi n ddiwiol a ma lies cimdeithas sda chi miwn golwg. Rot. Sna i'n cal un breecher na parsn i'n macko i finni, a sna i am nhw chwaith. Widdoch ohi pam na backo nhw fi finni. Achos bo ffn gweid pethe si ddim yn cid-fini a nhw. Am y deekns,—0 ma nhw i gid yn ffrind i fi,-hinni iw y boys ma sy a'r kap yn ffittc iddo nhw. Reit, nawr te, stop the arjn £ tro bo'r rhifel yn para ontefe. Hm! Lot ma'r drink yn neid inglin a'r rhifel. Vv lddoch chi'r gem. Dim digon o ammunishon wedd gida'r wlad ma yn barod, a nawr i gal kwatto'i hesgeilistra mai'n bwrw bai ar y dablen. Bwrwch y bai yn streit ar ich Lliwodreth si wedi bod yn wasto'r ammunishon sha'r Scnedd ar wharre plant. Os dyeh chi am safio wmla biddwch cbfn barod am ffeit bob amser. Meddiliwch am wlad si'n braggan mai hi iw boss y bid, a pan ma gwlad arall yn mossod arni, 0 sda hi ddim ammuni- shon, na drillie, na Jillad, na dim yn barod! Meddiliwch am hinni. Dima Senedd speshal! Dim bid i wmla a'r gelin yn barod,—ond prigethe sich. Ie wmla am Horn Riwl! Rargol fowr. diolchwoh fod Rwsha a Ffraink a Beljwm yn helpi ne mi geiseoh chi Horn Riwl. Mi .t^eisech chi Sossej Riwl. Lwk heer. we gwlad bach dlawd Beljwm yn fwy parod na chi am amddiffin i reits. Wedd, a mi nath Beljwm beth na neithech chi'r kowards. Mi stop- podj Beljwm y Jermans i find i Ffraink ag i ddwad yn groes l'r wlad ma. Beth neithoch chi? Darllen- wch weddi Lliwelin Williams ar yr amser ny. Mi fiodd e jist a gweitho Kommon Preier i stoppo'r rhifel, ie a KOMMON preier wedd hi hefid-kom- mon iawn. Gweddi dyn heb agor i liged. Wedd e heb gal troadigeth prny. Ichi'r breechers a'r deekna ma yn gweiddi yn erbin stoppo'r rum i Tommis yn y trenshis. Eesi-cher warfer. Nawr, wy'n diskwl gweid rijmint y TEMPERans ffanatiks ma yn cal i start o. Fidd dim ishe rhain wedin yn y wlad ma. Ma lot o breechers yn leiko gweid o'r pilpit shwt dilse Tommi fiw yn y trenshis. Beth ma nhw peido mind mas i DDANGOS y ffordd iddi nhw. Mi all y wlad ma i spario nhwn sweet. Mi eith popeth mlan 'r un peth yn gwmmws. Wharre teg i'r bachan na o Lansteitan,-preecher iw e,—Mistir Jon,—sna i'n gwbod i bwy enwad mai e'n blongo, a stim ots gen i chwaith, idrich ar y dyn odw i. Ond mai e wedi gillwng yr inig fab sy gidag e i joino'r rhifel, ag wedd inte'n folon mind hefid ta nhw i gimrid e. Gwd gem old boy. Ma dy enw di i find lawr ar Rol of Onnar Twm Barek. Wit ti'n shampl fowr i'r westers si yn y pilpitt-e. Mor of yiwr abort is wantid. Ie ond sharad oboti'r bisnes ma o gaiad y bildins a'r eeins wen i. Nawr te, a sharad sens, odich chi'r kold-watter-briged yn credi yn sownd bo chi'n mind i neid daioni wrth neid na. I dowt it veri mutch. Cin mind imhellach, beth ta ni ddim ond idrich am finnid ar gimint o ddibe sy'n dwad miwn i'r Lliwod- reth. O le ma rheini'n mind i ddwad wedin. Smo chi'r kold-watter-briged yn mind i stwmpo pwer mas os wy'n nabod chi'n dda. Boys i chi sy a bwttwne sownd ar y booked le ma'r dibs. Cofiwch ohi ma points iftdi fforna hefid. Mai'n sindod gida fi ehwt bethe dwl iobin weid. Mi weles goppi o'r Fanner Dimbich pwy ddwarnod, a dina le we long storri oboti Jon Philips boss y Grammer Skool. Nawr aharad odw i am dano fe yn ol fel wedd e'n gweid ag nid dim oboti fe fel dyn. Mai'n debig ma hen fachan reial iw e, ond ma boys felni yn apt o weid pethe,—wel,—galwch nhw'n beth finnoch chi. Ond yn ol y Fanner,—a wedith y Fanner ddim bid cas na celwi am Fethotsin. we Jon wedi gweid o flan y justissed fod wan pub yn Kaetellnowi gogifer a ffob 55 o boblogeth. Nawr Jon, mi gimrest ti'r riwl rong wrth weitho'r sum na. Faint o shoppe sy'n tre Kaetellnowi ar gifer y boblogeth. Odi'r shoppe na wedi cal i codi i gid er mwyn poblogeth tre Kas- tellnowi? Cwm on Jon. hav anuthur shot at arth- mitik. Rong anser met. Nid dim ond ar dre Kastellnowi ma Jon yn dippendo am biwpils ie fe. Le ma'r wherthin yn dwad miwn nawr machan i. Ichi'n gweld mor frattiog iw argiwmint^ y kold- watter-briged. Ddala nhw ddim dwr" shach throt oil. Ond a gadel wharre plant fel hin yn lloni, shwt bidde hi ta'r pubs i gid yn cal i caiad. Mind miwn i Temprans Hows i mofin dishkled o de a binnen. Cal i'n troi i rwm mowr a llinie prigethwirs ag adnode ar y wal, shavings pappir yn lie tan yn y grat ganol geia. Diskwl am y te am boti hanner awr sbo chi wedi sithi. Wthgwrs diw'r breechers ma sy'n prigethi Timprans ddim yn gwbod fowr am deni wath nid i'r Timprans Howsis na nhw'n mind i whilo am ogor, ond i rwle lie nag wes Skel of TarrifE" ar y wal. Le ma dinion ifenk yn mind i hala'i hamser wedin. 0 midde chi—miwn steddfode, a cwrdde gweddi. ag iskol gan, a thrimmings felna. Hm! I see the point. Mor wurk ffor the nursis. Ie, ag all nob wadi nag iw'r owrdde ma fwy o breedin-grownds am blant trw'r llwyn na holl bubs y griadigeth. Nawr wy am roi un sijestshon bach mas. Ichi'r kold-watter-briged am gal caiad y pubs am 8.30 p.m. er mwyn stoppo'r meddwi. Gwd inuff. Ma Twm Barels am i chithe gaiad ich owrJde i. gid am 8.30 p.m. er mwyn stoppo'r gweithredodd cwilyddis ar ochre'r hewl wrth ddwad adre o'oh cwrdde chi. Son am dablenna men'iffrid i. Os wes emill un yn mind dippin bach yn shonk yn y tai a'r sein, faint o foch ichi'n gadw yn ich twlke. Beth ichi'n feddwl am bin. Rihersal ganni miwn cappel, un o'r boys bleina giJ.a'r canni yn i whislan hi'n sweet yn y kappel, ag wrtb ddod o'r rihersal biti 10.30 p.m., wel shwt biodd hi ar y ffordd gatre rhingto fe ag un o'r ledi singers??? Nawr dima dippin o streit tok ichi. Chi gy wedi gofin am dano. Kleen yiwr own dens owt fferst. Sattan ffeinds sum mischifl stil ffor eidl hands to doC. STEDDVOD DREFACH. Wy wedi clwed ehish fach fod lot ishe i Twm i weid i farn inglin a'r steddvod ma. Wel mi gweda fe, a. hinni'n ddigon plaen. Fel hin ma hi do. IJinne wedd Mel Vois Kompitishon a kwppan arian i'r fferst. Nawr we rhaid i'r kor biddigol i gario ddwywaith o hed cin cal y kwppan. Bob Kol an parti enillodd llinne. Leni mi newidodd y komiti y riwls, a we rhaid i r kor fod o dan hin a hin o ri-f. Mi ath Bob i gistadli dan yr un riwls a Uinne. Parti o Gastellnowi yn i sefill e. Bob an cumpni wedd y gore, ond we gidag e omrod o nimber yn ol riwls leni. Thats the dispiwt. Hoo is to get the preis? Dima wy'n weid. Rhoi'r preis i Gastellnowi, a'r onnen yn drwm ar grwpper comiti Drefach am neid shwt gawl. Wel mi fiea jist a gweid am neid afawt durti wurk, ond weda i ddim o hinni, wath wy'n credi taw yn i twpdra gneithon nhw e. Veri bad wurk boys. Yr un riwls ddilse fod leni a llinne ar bob cifri. Be sy wedi bod sha PENKADER oboti'r korre canni. Wel, we'n i'n digwidd bod sha Penkader nosweth y steddrod a mi glwes i'r ddoi gor yn oanni,-kor y merched ifenk a kor y gwrag- tedd. Gida llaw, shwt newidodd y gwragedd i leeder? Nawr ma'r barnwr wedi oal rhoi i farn ar y ddoi gor, a ma rhiddid i finne i roi e 'to. We'r bawl gidag e i weid wrth y komiti am roi'r dibs i gor y merched ifenk. Winne am i'r piblik roi clod i gor y gwragedd. Nol i'n marn i, we fowr o wahan- iaeth indi nhw. Sna i'n gwbod pwy wl"n arwen un o'r ddoi gor, ond dina fe. wy'n trwbli fowr pwy sy'n arwen. Beth wedd girlàr Bobbi i neid a'r fisnes. Sna i'n gwbod nei. Tawn i'n gwbod pwy wedd yn arwen kor y gwragedd mi wedswn. Wy wedi clwed dippin bach yn rhagor oboti INSTITIWT LAMBIDDER. Nol fel wy wedi clwed ma gryn lot o drwbwl wedi bod na. Ichi'n cofio i fi weid fod dot glass o fim- bers na. Wei, mai'n debig bo fi'n eitha reit. Mi wcdwd wedin fod un klass yn trcial rhwystro'r llall i find mlan a'r gwaith, a bod iaith na sy'n y Dik- shoneri yn cal i hiwso nai Sna in gwbod beth we'r geire iwswd, ond sna i'n leiko gweid stumlin-blox miwn pethe fel hin. 01 wurk togedder wy'n leiko, ond dina fe, S& nag wedd chans i weitho felny, wel, ma'n well gen i beido gweid dim. Pan mai'n dwad yn ges fel hin, y bossis fod iw'r mimbers hena, ag os nad iw'r yung bluds yn bihafio, wel, kleer them owt. Y GOFIED. Ma'n dda gen i weld fod indeb gofied shir Gar- furddin yn fiw o hid. We'n i wedi meddwi bod hi wedi marw pan glwes i storri faoh o ardal Bethlem nagos i Landeilo. Bachan yn mind a ceffil heibo i efel ag yn i bedoli e miwn efel dippin imhellach. We'r bachan yn gweid ma mind a'r ceffil wedd e i ddangos e i rowin we ishe i brinni fe, ond sna i'n gwbod am hinni. Beth benna mai'n debig i'r jeejee ddwad nol heibo efel Wil bach wedi cal i bedoli. Men cwpwl o ddwarnode dima'r un joker yn dwad a pofini i efel Wil ag ishe hoilo pedol. Mi fiodd Wil ddigon o ffool i hoilo hi. Beth we ti peido bwrw'r bedol oboti ben e bachan ta ge gimint a minnidd. Beth am y gof arall wedin. Shwt we hwnw yn pedoli heb wbod shwt we petlicn bod rhing y bachan a Wil. A wedd hi'n tali'r ffordd wn i rr bachan ma bedoli mor bell o gatre. LLANDDEISANT. Stim fowr o amser gida bobol Landdeisant i feddwl am y rhifel, wath mai'n halibaloo gida nhw sha Twmllanne. Radios o'r kwerril i gid iw y breechers a'r deekns clo. Sna i'n gwbod pun o nhw sy'n iawn nag yn rong, ond nol fel we Jak Drefal-dwin yn weid ma wheoh wedd un, a hanner diesen we'r Hall. Wy wedi bod yn meddwl bwcr o weithe shwt ma rhain yn mind i neid ar ol mind i'r nefodd. A odi r ffeit yn mind i find mlan man ny wedin. Wel wth- gwrs wy'n credi mai i'r nefodd a nhw, wath fise nhw fowr o amser yn y man arall wath lwe'r jafol ddim iddi nhw i chucko'r glo oboti ai sarni fe. Lot o grefidd si miwn peth fel hin,-rhai bleina'r jappel am wddge i gili. Wel, fel gallsid diskwl, wedd mo'r dibs yn dwad miwn yn rhiw slik iawn. We nano diskwl iddi nhw ddwad hefid. Ond o'r diwedd we rhaid idrich miwn i'r bisnes. Enw un bachan yn cal i alw mas ffeiv bob. Hwnw'n gweiddi fod e wedi rhoi banner sofren. Postol Ordors wedin yn Jwad miwn a'r breecher yn diolch i'r anominus donor am i help at refengil. Bachan arall yn gweid fod e'n nabod yr hanreiting. Then the band stop pleiing. Hen brid hefid. Nawr pwy grefidd sy miwn pethe fel hin. Dango ma'r bisnes yn wath na un theeater. Bildin arall ddilswn i enwi, ond hwna ddoith i'n meddwi i ginta. Wel te, cin cwpla am rwsnoth wy am roi him iddi nhw sha Twmllanne i ganni. Lie embidis iw Twmllane, Haleliwia. Dima He ma'r grefidd ore, Haleliwia. Nid wes ima rith maddeiant, Stim un rhifedd nag wes Uwyddiant, Ond ma'r jafol miwn gogoniant, Haleliwia. Doed paganied y pegwnne, Haleliwia. Am wir grefidd i Twmllanne, Haleliwia. Cifreth Moses yw y safon, Holi war rhing dwy battalion, Aohos Krist jist mind yn yfflon, Amen, nesa.! Mi ath yn dro fflat ar rhen Drefaldwin rwsnoth wetha. Mi ath lan i Langadok dy LIeen P ak heb gofio dim fod y Rasis wedi stoppo. We Jak k-rhi'n gweid wedi credi bise lot o "fareIs yn moilid ala, ond se chi'n y man na, nid 'barels wedd yn moilid. Dina le wedd merch ifank yn dreivo kart a glo, oitha dreiver hefid, ond dima dJwy ferch ifank arall yn mind mlan at y blak fbussi gal reid. Fel gweitha'r modd ma'r drcsamekers nawr yn kredi'n grit yn yr hobl ekerte. Mi landodd un o'r dd" ar ol crigin o dichan yn san yn d:1; yr. > kart; ond pan ath nimber 2 i find lan, mi ffellodd gal i chwrne at i gili yn deidi, a dima hi'n lando yn y buss a'r pwmps yn yr owir. 0 mowid i dina wichal a gweidJi a etriglan cin oal i bagle o teni, a gwath na'r cwbwl we bachan y ty glass yn watcho. Wirione i, ma rhaid i'r ferch a'r buss i gario iskol yn y buss tro nesa er mwyn safio aksidents lledwith fel bin.

UNDEBYGOFIAID

■■■ UNDEBYGOFIAID Cynhaliodd Undeb y Gofiiaid Sir Gaerfyrddin eu cwrdd chwarterol yn y Park Refreshment Rooms, Caerfyrddin, dydd Sadwrn cyn y diweddaf. Llyw- yddwyd, fel arfer, gan Mr. D. Jones, R.S.S., Felin- gwm. Prif waith y cyfarlod oedd derbyn tanys- grifiadau am y flwyddyn hon, a chafwyd y fraint o dderbyn un aelod newydd. Bu tipyn o ymdrin hefyd ynglyn a chwynion rhai o'r aelodau, pa rai, meddent, sydd yn gweithio o dan y pris, ac awgrym- wyd fod yn rhaid gwneyd apel at y cyfryw. Pen- derfynwyd hefyd fyned ymlaen a'r ymdrechfa bedoli, yr hon a ohiriwyd y llynedd oblegid anghyf- leusderau; a chynhelir cyfarfod eto dydd Sadwrn, Ebrill 24ain, er trefnu ar gyfer yr ymdrechfa. a thaer erfynir ar i bob aelod roddi ei bresenoldeb yn y cyfryw.

LLANPUMPSAINT

LLANPUMPSAINT CLADDEDIGAETH.-Ar ol byr gystudd, bu farw ar y 29ain o'r mis diweddaf Mr. Erasmus Davies, Glan- gwili, yn y plwyf uchod, yn 64 mlwydd oed. Daeth tyrfa luosog ynghyd i dalu y gymwynas ola.f o hebrwng ei weddillion marwol i dyn ei hir gartref yn mynwent Eglwys y plwyf, yn yr un bedd ag y claddwyd plentyn iddo tua blwyddyn yn ol. Gwas- anaethwyd yn y ty gan y Parch. K Davies, gwein- idog Capel Llanpumpsaint. (Methodistiaid), ae. yn yr Eglwys ac ar lan y bedd gan y Ficer (Canon Lloyd) a'r Parch. J. Herbert, Llanllawddog, a dar- llenwyd y llith yn yr Eglwys gan Mr. Pierce, Celynin, yr hwn hefyd a gymerodd ran yn y gwas- anaeth yn y ty- Pregethwyd gan Canon Lloyd yn briodol i'r achlysur, gyda chyfeiriadau tyner at hynawsedd yr ymadawedig fel priod, ei garedig- rwydd fel tad, a'i gymwynasgarwch fel cymydog. Gorphwysed nawdd y nef ar y weddw drallodedig a'r plant ieuainc, ynghyd a'r perthynasau oil, yn eu oolled a'u galar.

PANTTEG

PANTTEG MABWOLAETH A CHLADDEDIGAETH. Cerdded llwybr y fynwent yn bur ami mae trigolion y fro dawel hon, ac .aelod ar ol aelod yn cael eu tori lawr. Dolur i'n, calon yw nodi marwolaeth ein cy my doges anwyl, Ann Richards, priod Mr. D. Richards, Penllwyngwyn. Dioddefodd wythnos o gystudd caled yn dawel. Boreu du yn hanes ei phriod oedd y 27ain cynfisol, pryd torwyd undeb cyssegredicaf bywyd, a hi ond 37 oed. Y dydd Mercher canlynol daeth lu o bell ac agos i dalu'r gymwynas olaf i un a garent. Gwasanaethwyd yn y ty a'r capel gan y Parch. D. C. Davies, Siloam, Pontargothi, ac ar lan y bedd offrymwyd gweddi daer gan y Parch. D. Williams, Abergwili. Yr oedd y perthynasanu yn rhy luosog i'w henwi. Taened Duw Ei aden dros y ddwy efeillea fach, gan roddi ei nodded i'r tad ieuanc sydd yn ei alar ar ol colli cydmar hawdgar a doeth, a thywallted Ei olcw ar glwyfau hen bererinion y Cwm, a lethir gan hiraeth ar ol eu hunig ferch. Hedd i'w llwch. Pan mae natur yn dadleni Plygion cudd y ddoi a'r bryn; Gwywo wnaeth ynghanol tlysni, Briod hygar Benllwyngwyn: Angeu, pa'm y do'st mor gynar? A oes telyn fud ei thant Gedy yma yn eu galar Priod wr a dan o blant. TEGFAB. LLANYBYTHER. Llongyfarchwn y brawd Mr. T. Hefin Thomas, o Athrofa Caerfyrddin, ar ei lwyddiant yn cipio'r gadair am y bryddest ar "Beddrod y Milwr" yn Eisteddfod Gadeiriol Gwernogle nos Lun y Pasg. Wele yn awr dair cadair yn ei feddiant. Yr oedd amryw yn c.ynyg yn yr ornest, rhai, fel y clywaf, yn feirdd o fri. Cafodd gymeradwvaeth uchel am ei bryddest gan y beirniad. Mae Hefin bellach yn hysbys i gyIch eang fel bardd tlws a lienor gwvch. Dymunwn iddo etc bob llwyddiant i fyned rhagddo yn myd lien ac awen.-("Amious.")

CYNWYL ELFED

CYNWYL ELFED MARWOLAETH.—Dydd Iau, 15fed cyfisol, br farw Mrs. Dinah Davies, Pantyffyii-n. yn 74 mlwydd oed. Er ychydig amser yn ol r ••■r-i'd yn ymgar- trefu gyda'i mab yn Cwmwernen, Lianpumstint, hyd nes daeth ei dydd olaf. Treuliod 1 ei hoes yn ardal Cynwyl, ac yr oedd iddi b-ir.-h mawr irwy yr ardaloedd. Yr hyn a allodd I i t, gwnaeth. Yr oedd yn aelod ffyddlawn gyda'r B^dyc'd.vvr n Cwmduad-. Y dydd Llun canlynol, daeth torf luosog o bell ac agos i gludo yr hyn oedd farwol i fynwent Hermon. Gwasanaethwyd yn y ty gan y Parchn. W. Lewis, Llanpumpsaint; Canoit Lloyd, rheithor Llanpumpsaint, a J. G. Owen, Soar, I'en- boyr. Yn Hermon gan y Parchi. L. I. Davies, gweinidog; D. Richards, Cwmduad, yr tiwn a hre- gethodd oddiar y geiriau, Hon oedd yn Hawn o weithredoedd da," etc. Gadawodd vn -nyd ga:ar bedwar o blant ac amryw wyrion a pherthynasau, a gelfir dwyed, Na roddwyd yn y beddrod du, Ei gwell yn ol ei gallu.

PENCADER

PENCADER GWLEDD A CHAN.—Bu tyrfa o fechgyn a mereJied yn ffyddlon i'r ysgol nos gynhelir yma oddiar y cychwyn, fel y trodd yn llwyddiant mawr y tro hwn eto. Gwnaed llawer cynyg o dro i dro i gadw dar- llenfa a chyrddau dirwestol undebol yn y He, ond i ddim pwrpas; methiant fu pob cynyg; ond y mae'r ysgol nos wedi bod yn llwyddiant mawr o'r cychwyn, ac y mae pob argoelion y pery felly am flwyddi eto, a rhaid yw priodoli ei llwyddiant i raddau mawr i fedrusrwydd ac ymroddiad ei hathraw poblogaidd, Mr. Rhys Eirwyn Rees. Nos Fercher, y 7fed, dar-, parwyd gwledd gan yr ysgolheigion i orphen y tymor yn llawen ac anrhydeddus, a gwahoddwyd Mr. a Mrs. W. D. Evans, Council School; y Parch. J. D. Evans, a Mr. Ben. Rees, i gydlawenhau a hwy ar yr amgylchiad dyddorol. Trefnwyd y byrddau yn brydferth, a huliwyd hwy a chyflawnder o ddan- teithion iach gan y boneddigesau canlynol:-Miss Winnie Davies, Miss Rachel Thomas, a Miss Ellen Rees, yn cael eu cynorthwyo gan amryw ereill. Ar ol gwneyd cyfiawnder a'r trugareddau blaaus, cyn- haliwyd cyngherdd dan lywvddiaeth Mr. W. D. Evans, C.M. Caed anerc.hiadau buddiol a difyr gan y llvwydd, y gwahoddedigion ereill, ogystal a'r athraw, a chann, adrodd, ao areithio doniol gan y disgvblion. Chwa-reuwyd y berdoneg gan Miss L. A. Johns, A.T.C.L. Cynygiwyd diolchgarwch gan Mr. Harry Jenkins, ac eiliwyd ef gan Miss Rachel Thomas, yr hon a adroddodd y ddau englyn oan. lynol Rhown hwre i Eirwyn Rees,—ein hathraw Am weithred haelionus; Huliai swper lwys hapus, 0 de a rhost, nid rhyw us. gi ysgol nos goleu a nerth-gawsom, Yn gyson a phrydferth; Awdwr hoff, trwy ei drafferth Bu i ni yn ben o werth. A thrwy uno o galon i ganu "Hen Wlad fy Nhadau" a "God Save the Kitag," dygwyd i derfyn un o'r cyrddau mwyaf pleserus fu. yn Mhencader erioed. No

Y GOLOFN FARDDOL

Y GOLOFN FARDDOL (Gan "Talfynydd.") PAN WBLAIS MEGAN GYNTAF. Wrth ail-deithio llwybrau Cariad Methaf ganfod adgof blin; Rhos a lili, a briallu, Ddo'nt i'r golwg un ac un: Gwel'd mewn adgof wnaf ddiwrnod Rai blynyddoedd maith cyn hyn, Pan y gwelaia Megan gyntaf Yn "rehearsal" Coedybryn. Teimlais saeth o gawell "Cupid" Yn rhoi brath i'm calon oer; Rhaid oedd h«brwng Megan adref Wrth oleuni gwelw'r Hoer: Syllais yn ei llygaid duon, Cydiais yn ei dwylo gwyn; O! mi deimlais yn fy nghalon Fel na wne's erioed cyn hyn. Dall a meddal ydyw Cariad, Dyna syniad ami un, Dyna hefyd dybiwn innau Cyn i'm gwrdd a'r brydferth fun Bum mewn cwmni rhiain eraill Cyn gwel'd Megan,-Ianaf ferch; Ond nid ydoedd neb o'r rheiny Wedi cyffro dim o'm serch. Etto Megan mewn mynydyn t A'm deffrodd o'm diffrwyth hun; Stafell dirgel yn fy mywyd A ddatglowyd gan y fun Sonied Dafydd am ei Forfudd, Caned Eifion idd ei Fen; Seiniaf finnau glodydd Megan Tra y tyfo gwallt fy mhen. Henllan. GLANCWBBCHIB. Y CWN LLWYNOG. Own doeth geidw'r cyfoethog—a chwn gwych, Yn eu gwedd, cyhyrog; Helwyr wrth reol yw'r haid, A mileiniaid am lwynog. YR EPA. Ystig walch, tra chastiog yw-yr Epa, Mor hapus, llawn ystryw, A phen hen, a chynffon hir,— Dywedir mai'n tad ydyw! Pencader. J. D. EVANS. A

Advertising

"TIZ" Cured my Sore, Tired Feet Oh! Girls Don't have puffed up, aching, perspiring feet or corns Just Try TIZ." II TIZ makes" my feet juat dance." Ah! what relief. No more tired feet; no more burning feet; no more swollen, perspiring feet. No more pain in corns, hard skin, or bunions. No matter what ails your .feet or what under the sun you've tried without getting relief, just use TIZ. TIZ is the only remedy that draws out all the poisonous exudations which puff up the feet; TIZ is magical; TIZ is grand; TIZ will cure your foot troubles so that you'll never limp or draw up your face in pain. Your shoes won"t seem tight and your feet will never, never hurt or get sore, swollen, or tired. Think of it, no more foot misery; no more burning corns, hard akin, or bunions. Get a l/l box at any chemist's or stores, and get instant relief. Get a whole year's foot relief for only Ill!. Think of it! 2 —

CILRHEDYN

CILRHEDYN. DEATH.—On Tuesday of last week the death took place of Mrs. Anna Rees, Penbryn Caradog, at the ripe age of 81 years. During the last few years she was blind, and was confined to her house. The funeral took place the following Saturday at Capel Evan, of which church she was a member. The Revs. W. Davies (Rehoboth) and J. H. Jenkins (rector) offioiated.

STANDING JOINT COMMITTEES

STANDING JOINT COMMITTEES Cardiganshire A quarterly meeting of the Cardiganshire Stand- ing Joint Committee was held at the Town Lampeter, on Thursday, April 8th, Mr. R. E. Jones, Borth, presiding. The Clerk read a communication from the Home Office with regard to the Criminal Admiaistrarion Act, and suggested the Committee should draw up a uniform scale of fees for justices' clerks. Mr. Willis Bund gave notice that he would prcpose scale of fees at the next meeting, and also a scale of salaries for the clerks. The Finance Committee recommended that the services of Sergt.-Major Fear, Aberystwyth, be con- tinued for the purpose of drilling special constables. The Chairman said the training had answered its purpose. The Chief Constables stated that 283 special constables had joined the Army. He had a list of all -the men, and ho ventured to state that no county in England or Wales could show propor- tionately a better result than Cardiganshire. The recommendation was adopted. The Chief Constable reported that the justices of eight out of the eleven petty sessional divisions in the county had made order; under the power con- ferred upon them by the Intoxicating Liquor Act, 1914, and there was reason to believe that the justices of the remaining divisions would take simi- lar action at an early date. The Finance Committee's report showed that Meesrft. Huggins, Son and Co., Ltd., Bristol, who hold the contract for supplying the police clothing, had -written stating that they were unable to obtain the cloth, and would not be able to do so for another six weeks owing to the enormous demand made upon them by the Government. The Committee had instructed the Chief Con- stable to write to the firm to ask when they would be in a, position to supply the clothing. The Chief Constable reported that the following transfers took place on February 3rd, viz. :-P.S. Dd. Jones, Talybont to Tregaron; P.S. Dl. Thomas, Llanbadarn to Talybont; P.C. Daniel T. Richards, Llanddewibrefi1 to Llanbadarn; P.C. Jenkin Rich- ards, Lampeter to Llanddewibrefi; P.C. Owen Jones, Aberystwyth to Lampeter. Carmarthenshire POLICE AND WAR BONUS. The annual meeting of the Carmarthenahire Standing Joint Committee was held at the County Offioes, Carmarthen, on Tuesday, when, on the motion of Mr. F. R. Nevill, Llanelly, Mr. F. Dud. ley Williams-Drummond was elected chairman. The mover pointed out that Mr. Drummond had done the work well in the past, and he was a man on the spot and a member of the County Council. Acknowledging the honour done him, Mr. Drum- mond thanked the members for the consideration shown him when he previously occupied the chair. He hoped to do his best to carry out the duties to their satisfaction. On the motion of the Chairman, seconded by Lieut.-General Sir James Hills-Johnes, V.O., G.C.B., a vote of thanks was passed to the retiring chairman, Mr. James Phillips, St. Clears. Returning thanks, Mr. Phillips said they all felt proud of their police force, especially in the present national crisis. They had heard a great deal about the treatment meted out to alien enemies in other parts of the country, but he was proud to think that so far as Carmarthenshire was concerned the police had dealt with them all right. Mr. W. J. Williams, Brynamman, asked if the question of granting war bonus to the police had been considered by the Finance Committee. The Chairman said certain separation allowances had been made which would be refunded by the Government. Twenty-five extra policemen had been appointed as the result of the granting of one day's rest in seven, and expenditure had been in. curred in regard to them. The Finance Committee had not considered the question of war bonus. Mr. J. Simlett, Llanelly, said he did not think Carmarthenshire should be behind Glamorgan and other counties where war bonuses had been granted. Mr. W. J. Williams said he was surprised that the Chief Constable's report contained no reference about war bonus for the police. Inoreases had been granted all over the county, and the pay of the police in the lower grades was very small. Replying to Mr. Williams, the Chief Constable stated that an application for war bonus had not been made by the police. The police at Llanelly had held a meeting and had consulted the police in the other divisions. It was the intention about 18 months' ago to make application for an increased scale of pay, but, for different reasons it was de- ferred, and then the war broke out, and the police did not think it advisable, under the circumstances, to submit the application. Since they had held a meeting to consider the question of war bonus. No doubt the men suffered from the increased cost of living, but at the same time they had a reluctance in asking for a bonus, having regard to the fact that everybody was suffering more or less from high prices, etc. For that reason the matter was not brought forward.. No doubt many of the men found it hard to make both ends meet. Mr. Williams said he thought the explanation would satisfy all. Mr. J. Simlett advocated granting a war bonus. Mr. H. Jones-Thomas objected to anything being done in the matter without an application. The explanation of the Chief Constable reflected great credit on the patriotism of the police force. The Chief Constable applied for authority to eia, gage counsel to support a conviction by the Am- manford Court on a charge of aiding and abetting a refreshment housekeeper in opening his premises on Sunday contrary to the Sunday Observance Act. A case had been applied, and stated by the Justices for the opinion of the High Court, and 30 similar charges were held over pending the decision. Lieut.-General Sir James Hills-Johnes said it was very queer that all these people did not observe Sunday. Mr. A. E. DuBuisson explained that Sunday trading prosecutions at Ammanford had been going on for about eight years, and recently a great num- ber of men had been frequenting the refreshment house as customers, knowing perfectly well that they were assisting the man to break the law, ar.d the police thought it advisable to prosecute them as aiders and abetters. The point had not yet been settled, and he thought the police should be allowed counsel. Ti was agreed that counsel be engaged. In his quarterly report, the Chief Constable stated that criminal and other offences dealt with by the magistrates showed a decrease of 89 as compared with the corresponding quarter of last year, the figures being 856 as agair.st 945. Drunkenness showed a decrease of 79. and Sunday Trading an in- crease of 100. Indictable offences numbered 141,- an increase of 54. The number of alien enemies at present in the connty was 65. Notices of resigna- tion had been received from Inspector Evans (St. Clears) and Constable David Evans, the former having served 45 years and the latter 26 years' faithful and efficient service. It was decided to allow the maximum superannua- tion to these officers. j ♦

TRALLWNG BRECONSHIRE

TRALLWNG (BRECONSHIRE) CHURCH RESTORATION.—The parishioners of Trall- wng and their friends have been busily engaged for the last 10 months or so in renovating and painting their Parish Church. Miss Elizabeth A. Williams, one of the eminent ladies of Penpont, presented the church with a beautiful new frontal, super-frontal, and covering for the super-altar. The parishioners and few friends of the late vicar availed themselves of the opportunity to put something in the renova- ted edifice to perpetuate his memory and presented the church with a handsome set of altar brasses, altar desk, credence table and credence Patin. On the face of the altar cross; is the following inscrip- tion :—" To the Glory of God and in loving memory of the Rev. John Williams, vicar of Trallwng for 42 years. Died January 26th, 1914." Altar brasses, desk, credence table and Credence Patin presented by parishioners and friends, Easter. 1915." In the unavoidable absence of the Archdeacon, who is with the troops at Aden, the present Vicar dedicated the new altar cover and new altar furniture to the ser- vice of God on Sunday morning before the second celebration. All were glad to see the aged widow and four of the children present at the dedication service. The church was nicely decorated for the feast by ladies of the church, and the sacred edifice looked beautiful. Mrs. Dobill kindly procured special flowers for the altar vases.

Advertising

-< -"Ø\ y' I JL THE LIQUID BRAZING OF THE Ij ffl Raleigh ensures a perfect joint, so different from the hit-or-miw" method H employed in other bicycles. It ensures strength and safety at every point. V l?f3LOGHj I I THE ALL-STEEL BICYCLE 9 L. (with Dunlop tyres) it full of unique features and is guaranteed for erer. 1 JPRICES FROM £ 5/19/6 OR 9/4 PER MONTH. B r Sen4 < p.& for the Book of the Raleigh. ^Carmarthen—J. Tom Jones, 11 & 29, Bridge Street. Tenby—Davies Bros., South Street. Raleigh Cycle Co., Ltd* PolnU for Oy«U»ta, by Frank Bowdet\ Nottingham. F.R.G.S. Is. Irrom Agenta and Bookstall*. 1"'

CARMARTHEN TOWN COUNCIL

CARMARTHEN TOWN COUNCIL EFFORTS TO GET MORE TROOPS. The monthly meeting of the Carmarthen Town Council was held at the Town Hail on Tuesday night, the Mayor (Mr. John Lewis) presiding. The Clerk read a letter from Mr. Finglah, the borough surveyor, stating that he was now able to get about a little with the help of a pair of crutches, and that he hoped to be able to attend the offioes next week. Head Constable Mayall reported that an outbreak of swine fever had occurred at the Joint Counties' Mental Hospital, and a notice had been served on the Superintendent. The pigs had been slaughtered. Replying to Mr. John Lloyd, the Head Constable stated that there was no order that dealers taking pigs into the market should have a certificate. Mr. Lloyd-It used to be the custom to have a certificate as you enter the market. Those who sell pigs outside the market get scot free. I do not think it is fair. Head Constable Mayall said no pig could leave the market without a license being granted by the I police in respect of it, but pigs could be taken in without a lioense. Mr. W. Spurrell-There is every enoouragement under the system for dealers not to go into the markeb. Mr. Lloyd-Of course. The Mayor—I do not see that we have any remedy for it. Mr. Lloyd said that people even sold pigs outside the market gate, and then cleared away without a lioense. Mr. L. D. Thomas said that on Saturday mornings people sent pigs to various public-houses in order to evade the Order. The Head Constable-And many shopkeepers en- courage them by buying their goods from them. Of I course, I am not referring to you personally, I am speaking generally. The Clerk reported that, as directed, he wrote to Lieut.-General Sir James Hills-Johns and General Sir Henry Mackinnon to ascertain if, when the 4th Welsh left Carmarthen, as presumed they would send more military to Carmarthen in their place. Sir James Hills-Johnes had replied, stating that he was sending on the letter to the officer commanding strongly supporting the Council's application. Gen. Sir Henry Mackinnon wrote stating that it was very probable that the 4th Welsh would be removed from Carmarthen at an early date and placed under I canvas as the billeting season was about to close. It was impossible to say whether military exigencies would necessitate more troops being stationed at j Carmarthen or not. A letter to Sir James Hills- I Johnes, from headquarters at Chester, stated: We will do all we can for Carmarthen, which I person- ally look upon as a very good training place on account of the railway facilities. The Mayor said Col. Lort Phillips had told him that perhaps in a fortnight, the military would be removed, but that in any case about 600 would be sent to Carmarthen in their plaoe. The Clerk read a letter from the Drill Hall Fund Committee, stating that the Mayor of Carmarthen for the time being would be ex-officio representative trustee, and suggesting that an additional trustee be elected on the committee by the Town Council. The Mayor said he told the committee at its meeting last Saturday that he thought Carmarthen were entitled to two extra representatives, and it was agreed that the town should have four repre- sentatives. Three had been appointed—the Mayor for the time being, Capt. de Rees, and Mr. Colby Evans. Another bad to be elected. Sir James Hills-Johnes and Major Dowdeswell were the other two members of the committee as representing' the County Territorial Force Association. Mr. H. S. Holmes was elected on the committee as additional representative. A petition was received signed by over two-thirds of the ironmongers of the town asking the Council to grant them a closing order under the Shops Act to close their shops at one o'clock on Thursdays, 9 on Saturday, and 7 on other days.—The applica- tion was agreed to. 10

CARMARTHENSHIRE BANKRUPTCY COURT

CARMARTHENSHIRE BANKRUPTCY COURT The Carmarthenshire Bankruptcy Court was held at the Carmarthen Guildhall on Tuesday before Mr. Registrar D. E. Stephens. The examinations were conducted by the official receiver (Mr. H. W. Thomas). Luther Davies, Commercial Buildings, Glanam- man, ironmonger, had gross liabilities J6759 Is. 7d., of which £7!X> 18s. Id. were expected to rank for dividend. The assets were estimated to produce JB285 5s. 7d., leaving a deficiency of JB467 12s. 6d. Debtor attributed his failure to bad trade, pres- sure by creditors, and want of capital." Debtor, who is 27 years of age, commenced business at Glan- amman in October, 1b with £30 capital. Prior to 1911 he was employed for 10 years as an assistant at Brynamman. At the date of the receiving order, eight judgments amounting to JE88 13s. 6d. were outstanding and an execution for J619 15s. 3d. was levied on the 18th ult. The household furniture valued at L43, was the property of the debtor's wife. An offer of 7s. 6d. in the £ had been made on behalf of the debtor. This had been accepted by the oreditors. The examination was clpged. Mr. Martin Knoyle, Ammanford, appeared for debtor. Thomas Peters, Bronfryn, Cross Hands, near Llanelly, builder, had liabilities L723 15s. 6d. and assets JE21 14s. Wd. He attributed his failure to "losses on contracts." Debtor had commenced business at Cross Hands in 1907 with one James Thomas. They traded for 18 months as Thomas and Peter, and then Thomas withdrew. He failed to complete four houses at Tumble which he had undertaken to build for £1,110, and the work was taken over in September. 1914. Another contract for £ 1.246 had also been taken over. He feared nothing would become payable under these contracts when completed. The examination was elo«ed. Mr. D. Jennings appeared for debtor.

LLANFYMYDD

LLANFYMYDD On Good Friday, services were conducted by the vicar, Rev. D. Daven Jones, morning and evening, in the Parish Church, but in the Baptist and Methodist places of worship in the morning only. Following their annual custom, the Baptists held a competitive meeting. Mr. Dd. Stephens, Bronwydd, judged the musical part, while Mr. John Harries, Lan, judged the literary part. of the programme. The Vicar held an early celebration of Holy Com- munion at 8 a.m. and again at 11 a.m., with an evening service. On Easter Monday the annual competitive meet- ing was held at Carmel, a little place llibout two miles up the hills. As the members of the congre- gation provide a tea in addition, they always draw a large audience, and this year was no exception. Out of 20 candidates for the post of relieving officer, two are from this parish. The Llandilo councillors are being plagued with canvassers. COEDYBRYN. The proceeds of Ae recent concert held at Coed- ybryn have been forwarded to the National Fund for the Welsh Troops, and Miss H. Rees, Nanty- popty, secretary of the Central Committee, has re- ceived a letter of thanks from Mrs. Lloyd George.

DREFACH

DREFACH SEWING CLASS.—The Dre-fach Sewing Class (in aid of soldiers and sailors), under the presidency of Mrs. Rhydderch, will resume work on Monday evening, April 18th, after a fortnl ght s 'holiday. This class has worked inceissantly since the outbreak of the war with the exception of a. fortnight's holiday at Christmas and a fortnight now. It has turned out dozens of valuable garments, which have been grate- fully received at the various depots of the Welsh troops. The fund for this class has been supplied by a. house-to-houie collection, and a weekly tea given by members of the class and others interested in the work, which brought in an average of 23s. The Cwmmawr Brass Band also gave the proceeds of two performances, which amounted to J64 4s. A grand concert given by the Drefach Glee Society, under the conductorship of Mr. D. Harris, on February 13th, brought in the sum of LIS, which will enable the members of the class to carry on their good work for some time. The whole locality has worked ungrudgingly in this good cause. The following is a brief aocount of what the class has supplied up to date: 135 flannel under-garments, 94 pairs socks, 53 body belts, 170 scarves, 30 pairs mittens, 40 pairs cuffs, 72 pocket handkerchiefs; also cheque of JB6 5s. to 11, Downing-street, London, for the Welsh troops, and £ 2 2s. to the Navy League. The class has also supplied the Belgian refugees with large parcels of warm, useful clothing.

COEDYBRYN

COEDYBRYN CONCBBT.—On Good Friday evening at the Coedy- bryn Council School, Mrs. E. O. Jones, Llangpunllo Rectory, presided over a successful concert, the prooeeds of which were to provide comforts for tue Welsh troops. The entertainment, which was car- ried out by the young people of the neighbourhood with Miss Rees, Nantypopty, as secretary and Mis* A. EliaB, Maesllyn, as treasurer, attracted a large audience. The proceedings were commenced by a pianoforte solo given by the capable and promising young accompanist, Mr. Tim Jones, Blaenwaun. The other items were contributed by the following: —Mr. D. James, Ffynoncripil; Mr. Theophilus J ones, Blaenbowy; Mr. E. Dayies, Penralltybie; Messrs. E. Reea, Nantypopty, and D. James Rees, Nantygwilan; Mr. E. Lewis, Tregroes; Mr. T. Davies, Fronlas; Miss Annie Thomas, Cwmmins; Mr. Theophilua Jones. The humorous farce ("The Bobbies' Courtship) created great amusement, anu *■ was much appreciated by the audience. The drama- tis personto were: R. M. Jones, Erookfield; A. Thomas. Cwmmins; H. Rees, Nantypopty; S. M. Jones, Brookfield; A. Elias, Maesllyn; C. Blias, Maeellyn; J. Evans, Bryn Farm; E. Rees, Nanty- popty; T. Evans, Ffynonwen; S. Jones. The litev. E. O. Jones, M.A., Llangunllo, proposed a vote of thanks to the artistes, who voluntarily rendered their services towards the good cause. Mr. Thomas, A.C., Bronllya, propoaed on behalf of the committeo a most hearty vote of thanks to the lady president for conducting the entertainment in such an able manner. The concert was brought to a close by Mr. Davies, Fron- las, who oonducted the audience in singing the National Anthem,

LLANDILO

LLANDILO COUXTY COURT.—Before Judge Lloyd Morgan at Llandilo on Thursday, David Evans, Ivy Bush, Llandebie, sued George Williams, a police-constable, of Swansea, for the return of a cheque for JE14, sent him for the purchase of a horse. Mr. Noyes was for plaintiff, and Mr. Hurley for defendant. It was stated that plaintiff sent defendant the cheque to buy a horee, and the cheque was endorsed by the defendant and cashed in July last. Plaintiff had neither received the horse nor a return of the money. Defendants explanation was that after the horse was bought it was commandeered by the 6th Welsh Regiment, but turning out to be unsuitable was impounded and sold. Mr. Hurley suggested that defendant merely acted as plaintiff's agent, and passed the endorsed cheque over to the owner of the horse. His Honour adjourned the case for defen- dant's attendance. RECOGNITION SERVICES.-In connection with the settlement at Llandilo of the Rev. Edmund Wil- liams as pastor of Ebenezer Church, recognition services were held on inursday in last week. Ser- vices were delivered by the Rev. J. R. Evans, Llwynhondy. At the afternoon meeting Mr. J. Lewis, Ammanford, presided. xiie oall on behalf of the church was given by Councillor Evan Davies, and the Rev. Edmund Williams felicitously re- sponded. Councillor J. H. Rees welcomed him on behalf of the church. The services were very largely attended. LEGAL SucCEss.-Among the names of the success- ful candidates at the recent intermediate examina- tion of the Law Society appears that of Mr. D. Edwin Davies (formerly of Newport) and now articled to Mr. J. C. Edmunds, solicitor, Llandilo.

PENCADE8

PENCADE8 EISTBDBFOD.-A successful eisteddfod was held under the auspices of Moriah Baptist Church at the Old Congregational Chapel, Pencader, the president being Mr. Thomas Jones, C.C., and the conductor thef Rev. D. J. Evans. The adjudicators were Mr. H. H. Evans, Cardigan, and the Rev. W. Lewis, Llanpumpsaint. Accompanist, Miss L. Johns, A.L.C.M., A.T.S.C.; secretary, Mr. John Jones', Pleasant View Stores; treasurer, Mr. Tom Jones, Mount Pleasant. The following were the awards:- Solo for children under 10: 1st, Margaret Hannah Jones, Llaine; 2, Dillis Eirwen Johns, Dyffryngwen. Solo for children under 12: 1st, divided between Rosy Jones, Marshland Villa, and D. Bowen Davies, Maesyberllan; 2nd, divided between DJli Eirwen Johns and Sally Evans, Spring. Recitation for chil- dren under 12: 1st, Evan Thomas Davies, Bryn- seison. Solo for girls under 15: 1st, divided between Maggie Evans, Spring, and Rosy Jones, Marshland Villa. Boys' solo, under 15: 1st, David Bowen Davies, Maesyberllan. Recitation, under 15: 1st, Evan Thomas Davies. Tenor solo: 1st, Evan Lewis, Station-road. Baritone solo: 1st, Jack Johns, Dyffryngwen. Soprano solo: 1st, Miss Beattie Richards, Glendale. Solo, over 40: Divided between Sam Jones, Llwyncelyn, and T. Williams, Crosslan. Penillion singing. T. Jones, Blaenbowi, Cilrhedyn. Sentence: Divided between Tom Davies, Brynelm, Llangeler, and T. Jonee, Blaenbowi. Englyn: J. Davies, Penrhywdilfa, Gwernogle. Poem: Divided between Derwenydd Morgan, Pencader, and T. Hefin Thomas, Gwenog View, Llanybyther. Cham- pion solo for ladies: Miss Jennie Jones, LlandyssiJ. Champion solo for men: Divided between David Rees, Glantalog, Pencader, and Michael Davies, Saron. Duett: Miss Jennie Jones and Miss Nellie Richards, Llandyssul. Quartette: David Rees and friends. Octette: Divided between parties con- ducted by Tom Jones, 7, Davies-street. and David Rees, Glantalog. Mixed choir: Moriah (conducted by Daniel Evans, Spring). Male voice: Moriah (conducted by Daniel Evans). MUSICAL SUCCES8.-Master Idris Daniels, Gwen Cottage, is to be heartily congratulated upon his succes.5 in securing the first prize of one guinea in tho boy's soprano solo competition at the Mountain Ash Semi-National Eisteddfod on Easter Monday out of 18 competitors. This is not the first occasion for him to prove himself a winner at semi-nationals. He also secured the first prize in the boy's soprano competition fit Tregaron last August, and has won numerous prizes at different local eisteddfodau. He is only 13 years of age.—Miss Beatie Richards, Glendale. secured first prize in the open soprano competition at Pontyeates out of six competitors. The Peneaderian-, should be proud of their little singers. Both are members of St. Mary's Church.