Teitl Casgliad: Carmarthen journal and South Wales weekly advertiser

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
14 erthygl ar y dudalen hon
LLITH TWM RELS

LLITH TWM ,RELS Mi ddigwiddes ddwad ar draws coppi o'r pappir na si'n oal i breinto yn Abarteifi, ag wrth ldrich drwyddo mi ddoes ar draws rippert o fiting wedd wedi bod sha Abarteifi. Yr enw ar don y ripport wedd "I imiteto'r Brenin." Hm! Ie. Pert ofnadw. Imiteto'r Brenin pan bo hinni yn digwidd siwto'i pwrpas nhw. Pert ofnadw. Mi idrieiies drw'r list gal gweld pwy a bc-th we'r boys wedd yn y miting. Pimp o breechers, ag apoloji fieirad. ie a we'r apoloji am wn i lawn cistled ag t'n v.e 'no hefid, a jijo wrth y stwff sharadwd. Nawr wy'n ffeili'n lan a diall beth iw amkan y miting o gwbwl. Hinan-imwadiad o achos y rhifel. Rhiw imiteshon o beth ma'r Eglwvswirs yn neid amser timmor Lent. Ichi'r Nonkons yn leiko imiteto'r Eglws, ond dina beth od. imiteto'r petho dwla ichi. Imi- teto'r coler spaniel, yr hat goppa-swps, a rhiw bethe felna. Gwedwch bod dyn yn mind miwn i gal potteled o bop ne soda-watter yn lie throt oi!, beth fidde gida hinni i neid a Uwyddiant y rhifel? Dim skram bit mwy na ta'r breech or yn gwisko'i goler spaniel go whith. ne'i hat a'i phenol mlan. Wedd Jon Devis, Kasl Street yn treial bod yn ffa-t yn i speech. Mi wedorld fod vr iwcha yn y wlad yn f.ilw ar y gweithwirs i roi throt oil finni tro paro r rhifel. Mi wedodd wedin na^| wedd e ddim yn beio'r gweithwirs. achos bo nhw'n gorffod cwrdd a prishe ichel, a dilse nhw gal shar o'r inkreesd pro- ffits. See the point. Ond mi illingodd Jon Devis y gath mas o'r cwd. Mi welodd mai nid gofin we nhw am fod vn T.T.'s o hid. ond dim ond cid a bise'r rhifel vn para. ag wedd e'n shwr wedin bise pwer o nhw ddim yn mind nol at throt oil wedin. Wpl os diw Twm yn nabod cath o gwbwl mi na i'n llw ma cath we hona. a mas o'r cwd doith hi. Nawr diw hinna ddim mwy na llai nag achib mantes ar y rhifel i hwsho mlan bolisi y Temprana Parti. Boys bach, beth ichi tieido bod yn onest obiti hi. a gweid yn blaen ma dina beth iw'r amkan, Odi chi'n meddwl fod y wlad mor dwp nad iw nhw'n gweld trwyddo chi? Ond at sneech Moilwyn Hiws wy am dinni speshal silw. Wedd e wedi cal dispointmint yn y giViillertVlvai. Digon tehvg. Sem heer .01 boy. Wedd e'n falch midde fe fod cimint wpdi dwad at i gili miwn trp we, yn cal i bitta finni gida hinan-injoimint a fflesora. Haff a mo, ol sport. Rho skwint rownd faint o fovs Abarteifi si mas yn wmla dros i gwlad ein gweid petho felna. We gidag e ddim parch na cidimdeimlad a'r Tred" midde fp. Wat a big. meiti. larj. ieigantik, ovur- whelmin. hiwj. gret. thumpin loss! Lwk heer, mei deer ser. no wan wants yiwr rispekt or sim- pnthi. Keep it. The Tred nivver askd yiw ffor it. ochodin stim ishe palli dim na ofinwd ddim am dano. Diw'r Tred ddim yn interffiero dim a dv fisnes di. Yiw do the sem. Ond mi rododd Moilwvn gopsi arni cin diwedd. Mi wedodd fod e wedi bod yn cimhari, ag wedi ffeinjo mas fod mwy yn cal i hala ar throt oil miwn doi fis nag ar grefidd miwn 4 veers. Go lew wir w. See wher the bwt pinshis boys! Ie wyt ti'n meddwl ta ti'n caller stonoo throt oil eithe'r dibs at rilijon. I dont think so. Ma sromrod yn cal i hala at y short o riTiion si'n v wlad nawr yn barod. If. ond mi ansrhofest weid hefid fod mwy o reveniw yn dwad miwn i'r Lliwodreth o wrth throt oil nag o'r rilijiis" bildings miwn 4! yeers. Nid o wrth y Jcrmans ne'r Ostrians we'r perig-1 mwva midde fe, ond o wrth elinion tifiwn v wlad i hinan. Wei wv'n sinni dim fan hin. iT wthgwrs ma Moilwyn yn prwbod mwv am Jermani nag odw i. Ichi'n gweld fies i ddim yn Jermani ariod. Fiodd dim pwer o -feddwl gida fi ariod am Jermans na Jermani na dim sv'n dwad o Jermani. le'r Tred midde Moilwyn wedd y pron "Twpas si'n bitta r wlad fel lca'nser. Thats yiwr opiniwn ser. ond rwthnos nesa ma Twm yn mind i roi darlith ar y pren Iwpas ag yn mind i ddiskreibo'i ganghenne fe. Fidd dim cimint o char] am y ddarlith a ma'r breechers ma'n charjo am ddarlithip, a falle bidd cistal stwff hefid. Mi allwch fentro no bidd y stwff yn wirione. Ma whant ar Twm i roi tip i'r Thai si'n preinto Beible i gofio pan bo nhw'n preinto'r lot nesa i roi hanes y miting anfarwol ma miwn yn Rapokriffa. Ma lot ofnadw o ffus wedi bod sha Gastellnowi oboti'r erli klosing. Cheeff Konstab sheer Abarteifi yn sijesto i jistissed Perrwpal i gaiad y pubs am haff e% past eit y nos. Ar bwy dir we'r bachan ma yn galler sijesto hina. Be si gida'r distrik ma i neid a'r rhifel. Pan ofinwd i Cheeff Konstab tre Kar- furddin-Mistir Moial-o- wedd e am sijesto rhiw altrashion i'r pubs mi wedodd e nag wedd e ddim, fod v lanlords yn obeio'i ordurs e'n reit, a galle fe fanejo'r hisnes heb interffiero dim a'i rhiddid nhw. Odi mo Cheeff Konstab sheer Abarteifi yn ddigon o ddyn i fanejo hen sheer fach wledig ddiniwed fel bin 'r un peth. Faint o gesis o bwzan si'n y sheer gi,i? Joli litl. Boti wsnoth ne rwbeth felni nol, we Petti Shashwn yn Kastellnowi a dima Jon Phillips, mistir y Grammer Skool, yn spowtan dros y kold- watter-briged. 0 wedd e'n sharad dros ffer plei. Ddim yn ffer ceiad pubs Adpar am hanner awr wedi wyth a pubs ochor sheer Gar o'r dre yn cal agor hid ddeg o'r gloch. Ie. ffer plei wedd gida Jon miwn golwg ontefe Ond mi gas kiwrat y kold-watter briged kold bath gida Siwper Jons. Bachan sownd ar i bwmps iw'r Siwper, a diw mo'r kold- watter-briged na'r throt-oilers yn mind i dinni goes e. Ie, wedd Jon Phillips yn gweid fod rhiw fitings mowr wedi bod miwn TRI lie o addoliad yn y dre ar y bisnes. Ie tri LLE o addoliad. Gwd inuff. Mi wedodd hefid fod rheini'n cinrichioli boti 900 o'r inhabitans. Bad arthmetik agen, Jon. Nol Sensus 1911 dim ond 922 o inhabitans si yn tre Kastellnowi. Nawr we dim bisnes gida eilode Adpar ne' r distriks tifas I voto ar y cwestiwn. Wei, dima 900 wedi backo finni y kold-watter briged o'r dre. Cimrwch nawr te fod 12 yn y dre ddim yn mind i inman. Ma hinna'n gadel 10 i find i'r e.glws. Wat dus the ffeirad set on this point? Am y tri miting fiodd yn y tri LLE o addoliad, faint o werth we nhw??? Faint wedd yn gwbod yn iawn beth wedd dan silw, a mwy na hinni, faint wedd yn hidio bwtwm corn beth we mlan. Faint wedd dan yr impreshon ma rhiw gonsern i dreial stoppo'r rhifel wedd e? Ond dina fe, ma Jon shwr o fod yn sattisffeid nawr, Ma Adpar wedi cal ffer plei. Yn y Petti dwetha mi newidodd jistissed Perrwpal yr amser nol i Jdo- o'r gloch mor bell a ma Adpar yn mind. Cin cwpla, ma gen i gwestiwn i ofin i Jon. Amser y Leisersin,g- Shashwn ddwetha mi dinnodd y pubs leishensis mas am y flwyddin. Mi dalon y prees am • gal agor hid ddeg o'r glooh. Ar bwy dir ma Jon yn mofin cciad nhw am haff past eit? Is that FFER PLEI, Jon? Nawr ma prigethwr yn cal prigethi 52 o ddy Silic miwn blwvddin (heb son am brigethi ar bid rwsnoth, darlithio, arwfn steddfode claddi, priodi. bediddio, areithio, &c., &-c., &c.). Meddiliwch nawr te fod y Lliwodreth yn gweid wrth Mistir Boy- hat na cheith e ddim prigethi dim ond 45 o ddy Silie bob blwvdfiin. Faint o row fise bang? Gwared anwl, mi fise mwy .o shindi na gida Liwsiffer an Cumpni yn Hel. Cweit reit hefid, wath i nrn SUP- POSO biw miwn gwlad ridd.—rhidd i bawb ag nid dim ond I 1"IW sekshon fach o jappeleits. Mai'n debig fod rulW breecher o Lanelli wedi nala kards rownd. i dreial twyJJo rhai i fod yn TT'.s$bo'r rhifel wedi cwpla! Lliw green wedd ar y kards. Ie, greet^. See the point. Ond wy'n credi bise'n well i'r bachan ma yn hitrach na hala'r kards ma i'r Graig i ddwad lawr am drip gal gweld shwt ma pethe'n bod sha'r Graig. ie a Drefach hefid. Falle wedi eithe fe no] i breinto kards Igal rhai i seino "karlad brawdol." Dina be si ishe. "Imrwvmaf yn nerth Duw, ?oo." Pwy Dduw ichi'n meddwl si'n dwad yn agos at ddinion si'n ffeili eid-fiw a'i cid- ddinion. a'i trad yn penole'i gili. Driehwch shwt ma pethe sha'r Graig. Beth iw'r sikret. konffrensis bach si n i cadw nawr? Twm now abowt them. Ma gomrod o of an arnoch chi nawr i gicko mwstwr mas « yn biblik. Dewch chi. mi geith hanes i'ch sikret mitings chi ddwad mas riw Jdwarnod ochodin fidd rhai o chi'n kossi'ch cerne wedin. j o iè, we'n i'n gweid ginne oboti Drefach. Drich wch shwt stex si wedi bod na oboti gwppan Bob Ko!. Rhowch wharre teg i'r hen Bob. Beth iw'r rheswm i'r comiti newid y riwls leni. We mo nhw am i Ko! gal y kwppan te. Sna i'n credi bod gwahanieth gda r bachan rows y kwppan pwv ceise fe. Pam dilse fod gwahanieth gida'r comiti 'te? Wes rhai o chi r jokers keel diened yn jelus achos ma Jurchman iiw Bob. Wharre teg i Merios a'r gweinidog, we nhw'n reit onest ar y bisnes. Ond dina fe, cor petrol1 iw^ y gore. Stim dowt oboti'r bisnes. Tro nesa bo chi'n mind i ginnig kwppan, rhowch lawr ar yr ammode,—" Bob Kol musnt kompeet." Dima'r ffordd rwydda iohi ddw.,d -is o'r miserebl bisnes.

LLITH TWM RELS

Mowr iw'r helint am y kwppan I'r Mel Yois, ag am yr arian; Parti Bob si'n cleimo'r cwbwl, Ag yn bwgwth lot o drwbwl. Wfft shwt stex nath y Comiti,— Treial rhwystro Bob i ganni; Ond ma Bob yn ffast a'r filen, A'r Comiti'n sal o'r fargen. Bisnes wael nawd a'r ammode, Heiddi'r onnen ar i oefne: Bisnes wath na gwaith y jafol, Gneid shwt dro a Parti Petrol. Ond ma Bob yn penderfinni Clatcho'r corre penboigili; Whali'r cwbwl oil yn sgirrion, Yn gomiti a chantorion. We'n in silwi ar boater SHEW PENKADER a mi weles enw Ben Ivans Gwastcd-Abbot a J.P. ar ol i enw fe. Dickin bach yn nes mlan mi ddoes at enw T. R. Jones Pantglas. Smo fe'n J.P. te? Pam nawd gwahanieth. Ond miatek wedd e wthgwrs. Ie migtek wir. Ie a mistek nafise J.P. ar 01 enw Charls Loid Weinifor. Ma Charls Loid yn M.A. hefid. Widdech chi ddim o hinni? Ma rhai erill yn cal i digrees. Pam na cheise rhain? Wthgwrs wy'n gwbod nad iw mo'r ddoi ma yn hidio'r hang am sebon a show-off, ond mai e'n dangos yn blaen ich bod chi' n-wel yn kerless 'no. Dango ma'r ddoi m& yn well beth cithrel na'r joli lot erill si ar y poster i gid da'i gili. Ond dina fe-see the point,-kerless- new! Be si'n bod sha jappel PENTEL. Lot o fwstwr clo.Lot o foys yn palli eimmid i seet. Pun a ar y SEET na ma'r bai ne ar seet y Loos Box? Thats the point. Be si'n bod sha kappel Peniel? Hwrni cas a sharad ichel; Beth fiodd nosweth riskoi ganni? Pwy fio'n cario claps 'rol hinni? Ond mai'n debig nid y bechgin We'n gneid mwstwr anghiffredin; Ma nhw'n gweid ma'r pechadiried Y tro yma. wedd y merched. Pam raid simmid seet y crwtied? Nid ar seet ma'r bai /y ffwlied; Peidwch arwen boys 'da'i cliste, Ne fe newch fistek wirione. Os wes rhaid chi boys i simmid, Poppwch miwn i'r seet dan pilpid; Rhowch y tip i'r diakonied Bod rhaid simmid nhwynte hefid. A WURD TO MEI INGLISH FFRENDS. I has jist been teling mei Welsh trends wat I was think of thees eer jokers,—the kold-watter- briged. Thees chaps is the wan hoo showt ffor freedom, and trei to stop evrithing going to a chap's beli except wat thei thinks propper. Thats ir wher the ffreedom cums in isnt it,-ffreedom ffor them to riwl evribodi. Yiw hav ol herd the showt I suppos, The Jermans is not owr enemi, the ¡ Ostrians is not owr enemi, but throt oil is the miserebl sinur." Throt oil stops US ffrom geting inuff ammuniwshon. What dus the US ker how r the ffeit gos. The US are owt to trei an shuv ther litl meen TEMPERans fflag down evibodi's throt, whether thei wants it or no. I dont ker a buttn hoo is a TEMERans man, but wat I sei is let them leev uthur peepls do as thei leiks. Wat reit has wan chap to tel anuthur chap that he MUST drink this and that and NOT drink this and that. Wher dus ffreedom cum in leik this. 0 yes. now I was rimimber that US must have she!s and bwlets ffor the showldiers. Cweit reit. But I wants sumthing too, I I wants to now wher has owr War Offis been that r thei has no bwlets redi, and pripperd ffor the ffeit?? Yes thats the point. Ffer plei ffor ol Winston. He was redi with his Nevi, oltho the pees-velera was kicking up a divI of a row cos he was. lwx affter Jak Tar so wel. Todei Jak is lwk affter US. Now, I dont leik the durti gem of pwting the ffolt of ther sleepiness on throt oil. When the Guvrmint was pleying, and kwarreling abowt Horn Riwl and the Jurch. the Jermans was wurking hard to get plenti of Jak Jonsns redi. Yes, thei | leant get inuff shels. Now I wants yiwr speshal attenshon to wan point, and purrhans that wil giv viw sum keind of a eideea whei we has not got inuff bwlets. Sum teim ago. the Guvrmint was giv ordurs to blaksmiths to mek hors-shoos ffor the Armi. "Wel thei was pei a t-eidi preis ffor them, and the blaksmiths was veri glad to et the job. It was help a litl to pwt sumthing lipi ffor a reini ,lei. The blaksmiths was wurk hard to long in the neit, and do the cwstwmers jobsis in the dei. Wel, c-rri- thing wns go off ffein, and thei was qet plenti of good shoos, but wood yiw beleev it. thei was stop the kontrakts at wans, and hoo yiw think meks the shoos now, not the peepls hoo wil hav to help pfi ffor them. No the kontrakts is sent to Amur- rika. Ff;insi that! to n kuntri hoo seids mor with the Jermans than with us. Hoo nows but that gliimthing leik that was happn with the shels and bwlets. W ei thei is sei that the War Offis was get a offer ffrom a man to supplei plenti of bwlets cheeper than thei was get them now, and was sarantee dilivri, but he was not get a riplei to his leter. And the man was a proper wan too. and wan thei c-od relei on. Yes. and now, throt oilzot to her the blinders of a. sleenin Guvrmint an War Offis. D-- shem. Wel. wat yiw think of Lliwelin Wiliams and Jon Heinds ffeiting leik too kats. Yes, and Lliwelin was not wiling ffor Jon to sei wat he was think of him. Ffansi that. Whei, Lliwelin? has Jon got a lot he cood set. Now lwk heer yiw too sili cheps. iff yiw wants to kick a blwming row. go nn see how Spilers and Bekers an thos chaps mek ther thow- sands an thowsands, and trei an get tll" nwr dab's bred cheeppr. Tojdng abowt mannurs bitween r Mimbers ov Parlamint, show beter mannurs to the retpeiers bei doing sumthing ffor yiwr ffor hunred kwids bei helping pwr dabs in distres. Yes, an hav a, lwk at the wei the retpeiers munni is skwanderd Ion Jerman prisnrs when owr pwr woonded Tommis dent Ilpt enithing leik the leiff. Shem! Shem! i Pwr dabs suns owt ffeitin on blasrgards pc-i, an the Guvrmint treeting the b, Jermans leik prin- sis. But Twm wil hav sumthing to sei to viw too tffeitors when the nekst lekgllwn cums rownd. Iff yiwr War OfEs was not hav shels redi. Twm wil hav his shels redi, and when he wil start let them off ther wil be a hel of a row too. The teim wil cum when ther wil be plein tok, an no shinnani- keting.

Advertising

frj 'J |/ Sunshine is Life and a day in the country is worth more than all the medicinal tonics ever concocted. The RALEIGH THE ALL-STEEL BICYCLE costs little to bay, is easy to ride. is always ready, and is guaranteed for ever. Fitted with Dunlop tyres and Stormey-Archer 3-speed sear. Prices from £ 5/19/6 or 9/4 per month. jj Send a P.s. for Ou SooII ,¡lilt Raltigh. H Carmarthen — J. Tom Jones, 11 and 29, Bridge Street. tt Tenby—Davies Bros., t\ South Street. Points fttr CyeBsta, by Frank Bowdan, .flll/JDi F.R.G.S. is. From fit 1 A gents & Boobtalltl Raleisrh Agents&BookataUr^j|^ Cycle J j' Nottingham. In accord;mce with a Resolution passed by the Cvcle Manufacturers' Association due to the increased cost of labour and material, all prices are advanced 10

IHWKT AC YMA

I HWKT AC YMA (GAN TEITHIWR.") Mae yr wythnos hon guro brwd wrth ddr ws ein swyddfa, a'r newyddion o bob cyfeiriad yn di- lifo i fewn, a chan fod y cwd mor llawn, ymdrechwn astudio y multum in parvo'' yn y llith hwn. 6wn priodi a rhoi i briodas sydd yn ein cyrhaedd yn awr. Yr wythnos ddiweddaf, yn NghaPfJl y j Tabernacl, Llandeilo, unv'yd mewn glan briodas I Mr. George Evans, saer coed, Penybanc, a Miss Hannah Thomas, Danygraig. Gweinyddwyd, yn mhreseno^jleb y Cofrestrydd, gan y Parchn. Stephen -iomas, Siloh, a W. Davies, y Walk. Yn absenold<1^a ei thad, rhoddwyd y wraig ieuanc i ffwrdd gan ei eN ,,chr, Mr. John Thomas, WThitcliffe Stores. I Sior ai gymhares dymunwn bob llwydd, Eu gyrfa mewn bywyd bob dydd fyddo'n rhwydd; Pob bendith fo iddynt, yn rhifo hyd gant, A Hannah yn fuan yn llawen fam plant. LLANFIHANGEL-CILFARGEN. Un boreu yr wythnos ddiweddaf, yr oedd tino- iadau swynol cloch yr Eglwys uchod yn rhoddi ar ddeall i breswylwyr y dosbarth fod rhywbeth neill- duol i gymeryd lie yn ystod y dydd, a buan y oaf- wyd ar ddeall fod Mr. David Morgans, mab hynaf Mr. a Mrs. Morgans, Hendregaradog, Pontar- dawe, i gael ei uno mewn glan briodas a Miss Sarah Thomas, unig ferch Mr. a Mrs. Thomas, Landdu, o'r plwyf uchod. Cylymwyd hwy gan y Parchn. J. A. Williams, rheithor, ao E. Lee Hamer, St. loan, Maesteilo. Bu y wledd briodasol yn nhy rhieni y briodferch, pryd yr oedd y gwahoddedigion yn bur lluosog. ao yn cael eu har- wain a'u llywyddu gan Mr. Morgan John Rhys, Hafod. Cyflawnwyd y swydd o was priodas yn cTdeheuig gan Mr. Morgan Thomas, brawd y briodasferch, a'r forwyn briodas gan Miss May Morgans, chwaer y priodfab. Ymadawodd y par ieuanc yn y prydnawn mewn modur-gerbyd am Gastellnedd, Morganwg, lie y bwriadant breswylio. Pob llwydd iddynt. Boed Dafydd a Mary yn hapus byth mwy, Na fydded un gofid i gwrddyd a hwy; 0 gariad bob amser eu hanedd fo'n llawn, A dedwydd y byddont y boreu a'r nawn. ARWERTHFA'R CWAR. Dydd Llun diweddaf, yn Llandeilo, bu'r arwerth- fa hon, ac y mae cynydd yn ganfyddawy o un farchnad i'r llall; ac am y diweddaf hon gellir dvwedyd, "Ti a ragoraist arnynt 011. Yr oedd yr arwerthwyr, W. a Walter James, yn eu hwyliau goreu, a'r prisoedd yn foddlongar gan bawb. Gwerthwyd eidion i Mr. Jones, Yscayo, ao E36, ao un i'n cymydog o Gaerooed, Llangathen, am 33 punt. Dywedir am bobl dda Llangathen mai "gen- tries" ydvnt. Os perv y prisoedd fel y gwelir uchod. byddant yn gwir deilvngu'r enw. Y MILWYR. Y mae nifer mawr o'r rhai hyn yn aros yn y dref y dyddiau hyn, a bydd yn bleser ao yn hyfryd- weh i sylwi arnynt yn myned trwy eu hymarfer- iadau. ac mae eu hymddygiadau boneddigaidd yn adlewvrchu clod arnynt, ae yn pery i'r lluaws eu cymeradwyo yn fawr. Dydd Gwener diweddaf, bu ganddynt frwydr ffugiol yn ardal y Cross Inn, a. chymerwyd rhan ynddi gan yr ugeiniau. Cawsom ninau y fraint o sylwi arnynt pan ar ein taith, a chludwyd ni ar aden dychymyg i faes y frwydr fawr, lie y mae miloedd yn syrthio y dyddiau hyn wrth wrol frwydro dros eu gwlad a'u brenin. PONTARGOTHI. Cyfnewidiadau lawer sydd i'w ganfod yn y lie prydferth hwn; llawer i wyneb siriol yn eisieu, amryw gyfeillion anwyl a hoff wedi eu symud yn ddiweddar; un genedlaeth a a, a chenedlaeth arall a ddaw yw hi yn hanes y He hwn, fel pob lie arall. Gorfodir ni i adyw'edyd gyda dei.gryn ar ein grudd, Mae'm cyfeillion adre'n myned, 0 fy mlaen o un i un," etc. NANTYPAUN. Yma y gwelsoni ddegau o m ffryndiau hoff, a balch oeddym i gael ymgom a llawer o honynt. Yr oedd acwerthiant ar y tir yn cymerjd lie gan ein cyfaill hoff, Mr. Daniels. Yr oedd y morthwyl yn Haw yr adnabyddus Mr. Ben. Evans, Gwastod Abbott, ao y mae ef the right man in the right place." Yr oedd y meusydd yn diagwyl yn rha. gorol, ac am fod y fastiach yn bur fywioff y dyddiau rhain, yr oedd y prisoedd yn ganmoladwy, ac yn rhagori ar y blynyddoedd o'r blaen. Yr oedd pawb yn disgwyl wrth fodd eu calon yn y wledd ragorol hon.

LLANWENOG

LLANWENOG CLAQDEDIGABTH.—Dydd Sadwrn, yi 24ain o Ebrill, taenwyd cwmwl o b-rudd-der dros yr ardal hon gan y newydd trist am farwolaeth Mrs. Mar- garet Davies, gwraig Mr. Daniel Davies, Ffynnon- ddafras. Yr oedd Mrs. Davies mewn mwynhad o'i chynefinol iechyd hyd y dydd pan y goddiweddwyd hi gan angeu, ac felly yc.hwanegwyd at chwerwedd cwpan galar gan sydynrwydd yr amgylchiad. Merch oedd yr ymadawedig i Mr. a Mrs. D. Leonard, Isfryn, gynt o Fryn Granod, ac fel y gellid disgwyl oddiwrth un wedi ei dwyn i fyny ar aelwyd grefyddol a duwiolfrydig, meddai gymer- iad hardd a dilychwin, a bu ei hoes fer—nid oedd ond deg-ar-hugain oed-fel gardd flodeuog o rin- wedda-u. Trwy waedoliaeth neu briodas, yr oedd yn dwyn perthynas agos a llawer o deuluoedd mwyaf parch us a chyfrifol Llanwenog, Dihewid, a Llan- arth. Dydd Mercher, yr 28ain cynfisol, ymgasglodd torf anarferol luosog 0 gyfeillion ac edmygwyr i hebrwng ei gweddillion marwol i fynwent Bryn- ha'fod, ac i amlygu eu cydymdeimlad dwys a'r teulu. Traddodwyd y bregeth angladdol gan Dr. D. Williams, Capel Noni, yr hwn a dalodd deyrnged uchel o barch i goffawdwriaeth yr ymadawedig. Gweinyddwyd yn effeithiol iawn yn y capel ac ar Ian y bedd gan y Parch. E. Glyn Edwards, Cwrt- newydd. Gosodwyd amryw flodau-dyrch teg ar y bedd gan y gaJarwyr. Yn mhlith y rhai yr oedd yn bresenol—Mr. Daniel Davies (priod); Mr. a Mrs. Leonard (rhieni); y Parch. J. Leonard, B.A. (brawd); Miss A. Leonard, Isfryn (chwaer); Mr. a Mrs. Dalvies, Tyhen, Mydroilyn (brawd-yng-nghyf- fraith a chwaer); Mr. Henry Jones, Motygido, a Mr. John Griffiths, Gorslas; Mr. Daniel Leonard, Dyffryn; Mr. a Mrs. Davies. Rhoslwyn; Mr. Stephen James, Llwynfedw; Mr. Watkin James, Llwvnfedw; Mr. a Mrs. J. Davies, Brynhogfaen; Mr. a Mrs. W. Pughe, Bryngranod; Mr. a Mrs. E. Davies, Rhydyfydrwydd; Mr. a Mrs. Thomas, Gafryw: Mr. a Miss Evans. Tro, Ystrad; Mr. a Mrs. D. Thomas, Llvsfaen; a Mr. a Mrs. J. Davies, Brynsegur. Daeth cwmwl dudew megis Hen Dros heulwen oes ar hanner dydd; Ac i'w hanwyliaid, fcristwch sydd, Fel tywyll nos yn toi y nen." Ond megis eos ber na thaw Yn nyfnder nes. mae angel Duw; Mae ffydd yn dweyd ei bod yn fyw Yn anfarwoldeb Salem draw." CLEDLYN.

ABERGWILI

ABERGWILI CLADDEDIGAETH.—Claddwyd yn mynwent Eglwys y Plwyf, dydd Ian, y 29ain o Ebrill, weddillion marwol y diweddar Mrs. Elizabeth Lewis, Parky- sein, yr hon a fu farw yn mlodau ei dyddiau, ond yn 28ain oed. Cymerwyd y gwasanaeth yn v ty gan y Parch. D. Williams a'r Parch. u. J. Harries, Ahergwili; yn yr Eglwys ac. ar lan y bedd gan y Parch. G. J. Harries. Cvdymdeimlir yn ddwfn a'r perthvnasrui, y rhai sydd yn awr yn galaru ar ei hoi, ac hefyd a'i hanwyl. briod, yr hwn sydd yn awr wedi ei adael wrtho ei hun. ei anwyl briod a'r oil o'i blant wedi mvned o fewn ychydig amser i'w gilydd i wlad yr addewid." BURIAL.-An old inhabitant of Abergwili. in the person of Mrs. Elizabeth Thomas. Brynbach, Llan- llwch, was buried on Thursday, the 22nd ult., at Abergwili Parish Church. The large attendance testified to the great respect with which she was held. The Revs. G. J. Harries. Abergwili, and M. Gellv. Llanllwch, officiated. DEPARTURE.—On Wednesday, 21st iilt., our re- spected stationmaster, Mr. Jones, and his family, leoft Abergwili for another sphere. During the three years he was at Abergwili. Mr. Jones won the esteem of all by his genial and obliging manner. Mr. Jones is succeeded by Mr. Jarman, of Llanwrtyd Wells.

Advertising

i As a Safe, Permanent and Warranted Cure for Pimples, Scrofula, Scurvy, Bad Legs, Skin and Blood Diseases, and cures of all kinds, we can with confidence recommend CLARKE'S WORLD. FAMED BLOOD MIXTURE. Of Chemists every- whore,

LLANFIHANGELARARTH

LLANFIHANGEL-AR-ARTH DEATH.—The death took place on Tuesday, the 27th ult., of Jack Williams, aged four years, who parsed away at Station House, Llanfihangel-ar-arth, the residence of his uncle and aunt. The little one had suffered much pain during his illness of about five weeks, and finally succumbed from an attack of abdominal tuberculosis, in spite of careful nursing. The funeral took place on Saturday last, the mortal remains being conveyed for interment to Trofilan Card., New Quay Road Station, by the 11 a.m. train. The mourners were Mr. Benjamin Williams (father); Mr. Williams, Cefnbysfawr, Silion (grand- father) Mr. and Mrs. John Evans, Station House, Llanfihangel-ar-arth (uncle and aunt); Mr. and Mrs. Dan. Jone.s, Aberayron (uncle and aunt); Mr. David Jones, Troedyrhiw (grandfather); Mr. and Mrs. Davies, Troedyrhiw (uncle and aunt); Miss Mary Williams, Llettyrgog Mr. and Mrs. George, Gwyn- fryn (uncle and aunt) Mr. and Mrs. John Evans, Dolbwba (uncle and aunt); Mrs. Morgans, Cwmcafan (aunt). Among the floral tributes were some from the following:—From "Sorrowing Father' Uncle and Aunt, Llanfihangel-ar-arth; Uncle and aunt, Troedyrhiw; Uncle and Aunt, Aberayron; and others. The Revs. J. T. Hughes, vicar of Llan- fihangel-ar-arth, officiated at the house, while the Rev. R. M. Davies, vicar of Ystrad, Card., assisted by the Rev. J. Edmunds, rector of Trefilan, con- ducted the services at the church and graveside. The former also preached a touching funeral sermon. —Sincere sympathy is extended to those left to mourn for Mrs. Margaret Evans, wife of Mr. Timothy Evans, The Stores, Pontshaen, who died on Wednesday, the 28th ult., after a lingering illness, at the age of 41 years. Deceased, who was the daughter of Mrs. A. Evans, Post Office, Llanfihangel- ar-arth, was well known and highly respected in the district, and had endeared herself to a large circle of friends by her amiable disposition. She leaves a husband and two sons, besides other relatives. The funeral, which took place on Saturday last, was one of the largest seen in the district for some time, interment being at St. John's Church, Pontshaen. The Rev. J. T. Hughes, vicar of Llanfihangel-ar-arth, conducted the service at the house. The funeral procession was met en route by a large number, and St. John's Church was filled to its utmost capacity. An impressive service was held here by the Rev. J. T. Hughes, E. D. Henry, vicar of Llandyssul, and E. J. Davies. curate. The former preached an eloquent sermon, while the hymn, Mae'n hyfryd meddwl ambell dro," Gwel uwchlaw cymylau amser," and "0 fruniau CaersaIem," were sung. The hymn, Gwel uwchlaw cymylau amser," was the favourite hymn of the deceased. The "Dead March in Saul was rendered by the organist, Mrs. Brig- stocke, Camnant Hall. The mourners were:—Mr. Timothy Evan, The Stores, Pontshaen (husband); Mr. John Richard Evans and Mr. David J. Evans, The Stores, Pontshaen (sons); Mrs. A. Evans, Post Office, Llanfihangel-ar-arth (mother); Miss Evans, Rose Villa. Llandyssul (aunt); Mr. W. J. iivans, Post Office, Llanfihan.gel-ar-arth, and Mr. E. J. Evans, Chepstow (brothers); Mrs. J. B. Price, Ton Pentre; Miss May John, Porth, and Mr. Morgan John, M.E., Ynyybwl (oousins). There were a large number of beautiful floral tributes, including the following from:—" A sorrowing husband and the two boys Mother and Brothers I I; Auntie Mary and Cousins May and Sis." Annie, Peggy and Johnny" (niece and cousins); "May and Catherine" (cousins); Miss James, Llwynmartin; Mrs. Evans, Llwynrhydowen; Miss Richards, Tan- graig. FARMER'S BAD BARGAIN.—A Llanybyther farmer, John Williams of Brynelo, was at the Llanfihangel- ar-Arth Petty-sessions on Wednesday in last week fined £ 5 8s. on a charge of buying a military over- | coat, and ordered to return the article to the military authorities. Defendant bought the coat, which was brand new and stated to be worth 28s. 6d., from an absentee private of the 3rd Welsh for 16s. Defen- dant pleaded ignorance of committing any offence. The Clerk (Mr. Roy Evans) said that he had ren- dered himself liable to a fine of E20 and treble the value of the coat, or two months' imprisonment. DEATH.<—It is our painful duty to record the death of Mr. Thomas Evans, Llwynfedw, Llanfi- hangel-ar-arth, and late of Dol-gwilvm, Llanfihangel- ar-arth, which occurred on Friday last, 30th ult. He was 84 years of age, and had for some years lost the use of his limbs as the result of an accident. He leaves a widow. The funeral took place at Llanfihangel-ar-arth Church on Tuesday, when the Re'v. J. T. Hughes officiated. This is the third death recored in this district during the past week.

PEHCADER

PEHCADER REHBARSAL.—On Sunday last, the Congregational- ists of the district met at Gwyddgrug to rehearse the music 'for their festival on Whit-Monday. There was a good attendance, and the singing, under the baton of Mr. Tom Thomas, L.V.C.M., Pencader, augured well for a very successful meeting at Allty- walis on Whit-Monday. MUSICAL SUCCESSES.—Congratulations are extended to Miss Beattie Richards, "Glendale," Pencader, on winning the soprano solo at Cwmdwyfran on Thurs- day, (29th ult.. and also to Mr. Dd. Davies, Quarre, on getting a share of the prize for pennillion singing which was divided at the recent Llandyssul eistedd- fod. The first prize for the soprano solo at this eis- teddfod was divided between Miss Beattie Richards and Miss Jennie Jones, Llandyssul, while Mr. Dd. Rees, Glantalog. Pencader, secured first prize for the baritone solo. SHOW AXD DRAMA.—A full account of the show and the Welsh drama, "Jac Martin," which were held on Wednesday, May 5th. will appear in next week's JOURNAL. EISTSDDFOD.—A very successful eisteddfod was held at the old Congregational Chapel, Pencader, on Easter Monday, in connection with the Tabernacle Chapel, Pencader. The chairman was Rev. T. Lloyd Jones, B.A., B.D., Pencader; while the con- ductor was Rev. Ben. Davies, Capel Seion, Llan- dygsul.. The adjudicators were: Mr. Haydn Morris, Cross Hands (music), and Rev. Ben Davies (recita- tions, etc). The Misses Kate and M. A. Jones, Cross Lane, and Mr. D. H. Lewis, Sunny Hill, acted as accompanists. The success of the eistedd- fod was due to a large extent to the untiring efforts of the secretary, Miss Jane James, Emlyn Villa, and the treasurer, Miss M. A. Jones, Cross Lane. The following were the awards:-Male Voice Party, "Away to the Forest": 1, Mr. David Rees, Glan- talog, and party. Ladies' Choir, "Clychau Aber- dyti"; 1, Miss Jane James and party. Children's Choir, "Y Lili": Divided between Pentre Lloyd Choir (conducted by Miss Lilly Davies) and Davies' Street Choir (conducted by Miss Daisy McNally). Quartette, "Plant y Werin. dewch i ganu' Mr. David Rees, Glantalog, and friends. Duett (open): Divided between Messrs. David Rees and Jack Evans and Messrs. David Evans and Jack Evans. Baritone solo: Divided between Mr. David Rees and Mr David Evans. Tenor solo: Mr. Jack Evans, Coynant, Llanybyther. Novice solo: Mr. Dan Davies, Glandwelly. Penillion: Divided between Mr. David Davies, Quarre, and Mr. Tom Evans, P,VnTf^es- Sol° (girls under 15>: Miss Daisy McNally; 2, Miss Lilly Davies. Solo {boys under 15): 1, Master D. T. Davies, Maesyberllan; 2, Master E. T. Davies. Brynseison. Solo (children under 10): 1, Annie Thomas, Felin. Gwyddgrug; 2, Annie Rees. Glantalog. Solo (for those who have not won a prize more than 4s.): David Evans Penoadftr. Englyn: Rev. J. D. Evans, Pencader. Recitation: Mr. Dan Williams, Pencader. Recita- tion (children under 15): E. T. Davies, Brynsaeson. Recitation (children under 12): 1. E. T Daries Brynsaeson; 2, L. M. Davies, Llanfryn. Recita'- tion (under 10): 1 and 2. divided between Gwladvs Davies, Brynsaeson; L. M. Davies, Llanfryn, and Elsie Enoch, 9, Davies'-street. Wit: Divided be- tween Tom Evans, Glynfaes, and J. Stephens, Gwas- Hdmawr, Llanpumpsaint. Six questions on general knowledge: James Davies, Gwylfa. Letter from a soldier to his sweetheart: Mr. I J. Williams, Bala Bangor, and Mr. D. Derwenydd Morgan, Pencader Recitation (open): Mr. Daniel Rees, College Houle, Pencader. WEIGHING OF STOCK.-Efforts are being made to improve the present system of weighing stock, by which farmers and other? bring- their stock to be weighed at all hours. In future, it is suffiested +hat stock should be brought to be weighed between the hours °f 9 a.m. and 1 p.m. Bv adopting this metjiod all concerned will experience greater con- venience. DEATH.-On Friday. 30th ult.. the death tool- place of Mrs. M-.rv Williams, wife of Thomas Wil- liams, Glandwr, Pencader. She was 40 vears of acre, and had only been complaining for 'a sharf. time. but succumbed eventually from an internal comnlaint. She was a native of Drvslwyn, to which place the hod", was removed for interment on lliesdav last. Sincere sympathy is extended to the sorrowing husband in his sad bereavement.

LAMPETER

LAMPETER Miss HAHFORD'S MAJORITY.—There were great rejoicings at Falcondale, Lampeter, on Wednesday, April 28th, when Miss Mary Amabel Harford, only daughter of Major J. C. Harford and of the late Mrs. Harford, Falcondale, attained her majority. The proceedings—curtailed owing to the war—com- prised a picnic and presentations. The Falcondale family has been connected with the town of Lam- peter for over half a century. Mr. J. C. Harford married in 1893 Miss Blanche Amabel Raikes. daughter of the late Right Hon. Henry Cecil Raikes, who held the office of Postmaster-General in Lord Salisbury's Administration. There were three children-one daughter and two sons. One of the sons, Second-Lieutenant Harford, joined the South Wales Borderers last autumn. The death of Mrs. Harford at an early age was a severe blow to the town, for she was an active social worker. Mr. Harford was one of the promoters of the Lampeter- Aberayron Light Railway, and one of the first public functions performed by Miss Harford was to cut the sod for the new line near Glandennvs. She is vice-president of the Lampeter Nursing Associa- tion. A large party had assembled for the occasion, among them being :-Major Harford. Lieutenant J. 'Harford. Miss Colby Ffynone: Misses Methuen; Mr. and Mrs. Roger Lloyd; Miss Gwvnne; eto. Miss Harford was the recipient of many valuable presents, a.s she is very popular, and is known far and wide for her kindness, especially in connection with the Girls' Friendly Society in the town, over which her devoted mother presided for many years, and whose loss is felt keenly bo this day. May Miss Harford be blessed with a long life is the sin- cerest wish of all—rich and poor. Many messages' of congratulation were received during the day ST. DAVID'S COLLEGE.—The students of St. David's College returned after their Easter vacation on Friday, resuming their studies on Saturday in preparation for the June examination, when the final men fvill leave for good. The number of students in residence at present is 83. many having joined the Army, while others do not keep term, but will present themselves at the examination. PUBLIC HOUSES AXD RESTRICTED HOURS.—A few days ago, the magistrates decided that public nouses in the borough should not start business until 10 a.m. on week days, and the closing hour was fixed at 10 p.m. On Saturday, a special meet- ing of magistrates was held at' the Town Hall, when Mr. A. R. T. Jones presided, to receive a de- putation on behalf of the publicans, appealing that the. restriction of hours should be repealed during Thursday, Friday, and Saturday. May 6, 7 and 8, when the annual Dalis fair will be held. The magistrates extended the privilege sought for. WELSH GUARDS.—Mr. Evan Davies. son of Mrs. Mary Davies, Barley Mow, a member of the Glamorganshire police, stationed at Pontardawe has joined the Welsh Guards, and has gone to join the battalion at the White City, London. The new guardsman is a stalwart young man. and all his friends wish him every success. Prior to joining the Glamorgan force, Mr. Davies was a faithful member of the Lampeter special police. DALIS FAIH.— Preparations are being 1ttde for the renowned Dalis Fair. No one can foretell whether it will be as successful as usual or not. but there is reason to believe that the horsed will not be so numerous as usual, as good and serviceable horses are scarce. Last year, a large number were bought by foreign dealers from Germany, Belgium, France, Holland, etc., and no one thought that 3ueh a terible war would break out so soon. We must hope for the best, and next week a detailed report will be published in the JOURNAL. SUNDAY SCHOOL EXAMINATION.—The following have passed the Sunday School examination of the Lampeter and District Congregational Union of Sunday Schools:—Standrd I., maximum 6n: Rachel Hilda Davies, Soar. 58; May Rirhards, do., 55; John Llewelyn Griffiths, do., 51; Betty Evana, do., 47; Maggie Jones, do., 43; Letitia Herbert, do. 43: Maggie Richards, do., 40; William Idris Jones, do., 39; Mary Evans, Lianfair. 57; William Thomas Jones, do., 54; Maggie Evans, do.. 51; Evan James Williams, do., 49; Nancy Jones, Bethel, 53; Bessie Pasterfield, do., 52; David Tom Evans, Llangybi, 50; Tommy John Lloyd, Cellan, 58; John Morgan, do., 57; Bessie Jones, do., 57; Deelis Pugh. do., 49; Henry Owen, Emmaus, 52. Standard II., Maximum 80: Tom Jones, Soar, 58; Mary Jones, Lianfair, 78; Annie Mary Davies, do., 72: Ivor Enoch Jones, do., 55; Martha Jane Lloyd, Cellan, 78; David Morgan, do., 75; Charlie Davies, do., 61. Standard 3, Maxi- mum 80: Gwenllian Jones, Soar, 76; Mary Eleanor Griffith, do., 72; Henry Bright Richards, no 69; Margaret Jane Williams, do., 67; Anita Lewis, do., 63; Mary Anne Evans, Llanfair, 74; Catherine Mary Evans, do.. 74; Gwenllian Evans, do., 70; Margaret Ceridwen Davies, do., 67; Mary Richards, do.°64; Alfred Williams, Bethel, 75; Dora Thomas, do., 70; Gwenllian May Davies, Cellan, 79; Trevor Jones, do., 79; Mary Anne Lloyd, do., 78; Katie Jones, do., 70; John Hywel Morgan Davies, Emmaus, 66. Standard IV., Maximum 80: Jane Jones, Bethel, 76; Mary Florence Williams, do., 75; Elias homas, do., 70; Daniel Davies, do., 64; John Davies, do., 60; Standard V., Maximum 100: Margaret Jane Davies, Bethel, 91; John Samuel Jones, do., 87; John Samuel Williams, do., 87; Mary Eleanor Davies, do., 84; Ma.gdalene Hughes, Llangybi, 91; Elizabeth Anne Edwards, do., 91; Edward Llewelyn Edwards, do., 89: Hannah Blodwen Jones, do., 88; Elizabeth Lilian Hughes, do., 87: Tim Andrew Jones. Cellan, 98; John William Jones, do., 97; Anne Jane Jones, do., 97; Eleanor Jones, do., 90; Nancy Davies, do., 72. Standard Vx., Maximum 100: Jennie Jones, Cellan, 96; Joseph Alun Jones, do., 96; Johnny Jones, do., 94; Rachel Davies, Bethel, 66. The examiner was the Rev. D. James, Rhydybont. THE WAR. His many friends will be sorry to learn that Lieutenant John Walters, of the Dublin Fusiliers, has been wounded in the Dardanelles. The lieutenant is a native of Llanycrwys, and a nephew of Mrs. Walters, landlady of the Temperance Hotel, and was some years ago in the employ of the Welsh Church Press Company at Caxton Hall. He has been in the Army for about eight years. and served in Egypt prior to his well-deserved promotion. We wish him a 6pcedy recovery. RECBT. ITING. It is. said that a recruiting officer will visit the town on Saturday for the purpose of inducing young men to join the Armv. MEDICAL INSPECTION.—During this week, the chil- dren at tho elementary schools have been examined by the county medical officer. G.F.S. CONCERT.-Un,ler the auspices of the local branch of this society, a grand concert was given at the Memorial Hall on Monday evening in aid of the w ^ross and Ambulance Society. Miss Annie Hughes, with her usual kindness", undertook the training of the G.F.S. candidates, who took a very prominent part in the evening's entertainment. Considering that with three exceptions, all were amateurs, the performances were excellent, and gave every satisfaction. The following* was the pro- gramme:-Part 1: Chorus, "Where go the Ships," • candidates; song and chorus, EX ve ken John French," Sarah Evans; action song," "The Invalid Dolly," Ithwen Roberts and junior candi- dates; song Thine,Mr. Bodycombe action song, t iv/r lg A i^zie Davies> Zybeth Jonej, Jane Mary Owen and Thetis Thomas; sketch, The. Doll's Election," Cissic James, Sally Davies and Clil-issi.e Jones; violin solo, Mr. Rees, St. David's College; chorus, "Good-bye, Pretty Swallow," Junior Candidates. Part 2: Drill. "The British *lag, ;Senior Candidates; song and march, "The ^aiSe^' „ ah Evans; song. Mr. Fletcher, St. David 3 College; humorous duette, "County Court- ship," Lizzie Davies and Howard Lewis: so r). Somewhere a voice is calling." Mr. D. B. Wil- liams: action song, The Ambulance Maid," Sarah h.vans, Lizzie Davies and Thetis Thomas; song, Give my thy heart," Mr. Bodycombe. Dramatic sketch, in two scenes. Something Awful." Characters: Lady Horton, Sarah Evans; Dorren (her daughter). Lai Evans; Cook, Lizzie Davies; Mary (housemaid), Zabeth Jones; Nurse, Thetis Thomas- Sarah (kltel)cumaid), Jane Mary Owen: chorus, The Three Flags," G.F.S. candidates; finale, God ► ave the King." A good sum was realized. DEPARTURE.-Mr. W. Arnold Davies, solicitor has received a commission as second lieutenant in the Royal Engineers, and left Lampeter this week for ^Northampton. We wish him everv success. TOWN COUNCIL VACANCY.-Through the death of the late Councillor Josiah Jenkins, a vacancy was fhTfl U|1 +th! Tr°W" Coimci.1- and was decided that the last day for nominations would be Tuesdav, h!ityi >,Dr S Bankos-Pi'1ce was nominated, but he withdrew*, and as no one else was nominated by the appointed time the seat is still vacant.

LLAHYBYTHER

LLAHYBYTHER PROPERTY SALE.-At the Town Hall, Llanvbvther, ""jJi'3: Messrs Price and Davies offered'for sale a semi-detached villa known as Derlwyn. It was sold to Mr. David Thomas, Powel House, for £ 230 Manoravon was ptirchased by Mrs. Anne Davie*' Bontdolau, for £ 230. Messrs. D. Lloyd and Son' Lampeter, acted for the vendors.

Advertising

MrsWilkins^new Costume "It's simply jealousy, my dear," said Mrs. Wisehead. "Because Mrs. Wilkins, with three children to provide for, has a new costume with one of those full out skirts, whereas you, with only two mouths to feed, can't afford to do away with your hobble, is no reason why you should suggest that she's getting into debt. Besides, I know exactly how she managed it." "Of course," said her visitor, It it doesn't interest me a bit, but "Of oourse not," said Mrs. Wisehead. "But do you know what she calls her new costume- No ? Well then, she says it's her PUDDENA oostume." A good name, too. It does make her look rather like a Perhaps," replied Mrs. Wisehead. But the real reason is that if it hadn't been forPUDDENA she wouldn't have got it." Her plan was this: What with the war, etc.. she found her butcher's bill getting out of handf So one dinner time, she tried serving a plain pudding as a first course to take the edge off the family appetite. But it didn't work well." Then she tried *the other way round. She told the kiddies that there was a delioious PUDDENA pudding to follow the meat. Well, my dear, she found the butcher's bill go down with a run. And PUDDENA pudding oomes ever so muoh cheaper than meat, and is more wholesome for the ohildren as well." "And whatever is PUDDENA?" II PUDDENA, my dear," said Mrs. Wisehead, is a perfect boon to housewives. With a packet of PUDDENA, oosting 3id" and the list of delightful reoipes it contains, one can always be sure of a light, wholesome and delioious pudding having all the nutritive and appetising qualities of ordinary boiled puddings, with none of the stodge., 11 "No, I don't know exactly what PUDDENA is made of—but it is prepared by BIRD'S, the Oustard people, and that is sufficient guarantee of its goodness. I am never without PUDDENA myself. I find it the most useful and economical thing a housewife can buy. It saves a heap of trouble and worry, and gives a heap of satis- faction." Don't forget-30. at all grocers. Get 2 packets, you are sure to want them. PUDDENA,' made by BIRD'S."

LLANODEUSANT

LLANODEUSANT TEA AND ENTERTAINMENT.—The young people of this locality spare no efforts in remembering the bravo who bear the hardships of the battlefield, and in connection with the Literary and Debating Society, they enhanced their efforts by organizing a most successful social tea and entertainment, which was held at the Counoil School on Friday evening, April 16th. An excellent spread was provided. The tables. which were very tastefully decorated, were presided over by Miss Jane Agnes Jones, Cilbryd- wen; Miss Penry. Council School, Miss Morgan W ernfawr. and Miss Pritchard, Talsarn. After the tables had been cleared a concert was held, over which Mr. Bowen, M.I.H., the new schoolmaster, presided. Mr. T. 1. Griffiths, the old schoolmaster, was also present. Programme:—Recitation. Miss Elsie Davies, Ty'r Brich; solo. Miss Davies, Aber- llechach; quartette, Miss Lewis and friends: solo. Miss Roderick. Talsarn: octette Mr. Morgan Jones and friends; solo. Miss Bessie Williams, Ty Newydd; penillion singing. Mr. Bowen. p.choolmaster (encoredl (he had composed penillion to the social); solo, Mr. Smith, of London; quartette. Miss Roderick anJ friends: solo. Miss May Davies, Aberllechach; octette, Friends (conductor, Mr. Tom Morgans): solo. Mr. Smith; octette, Mr. Morgan Jones and friends: humorous wng, Mr. Bowen. schoolmaster, Clwyda yn ty ni (encrred); solo. Mr. Smith. A vote of thanks was proposed by Mr. Tom Morgan to the ladies for doing their work so well, and to Mr. Bowen for conducting in such an able manner. The motion was carried unanimously. The meeting was brought to a close by the singing of the English and Welsh National Anthems. Miss Morgan, Pencrug, taking the solos.

LLANDYSSUL

LLANDYSSUL AccIDENT.-On Friday, the 23rd ult., whilst nego- tiating the turn from the New Road into the main street, a motor-car belonging to the Rev. E. D. Henry, vicar of Llandyssul, collided with the G. W.R. Co.'s motor lorry returning from N. w Quay. Fortu- nately the occupants of both vehicles escaped injury, but the vicar's car was somewhat damaged. This turning is a very dangerous one, and something should be done at once list a serious mishap occur. ('ATTLE MART.—Leading agriculturists of the dis- trict have decided to establish at Llandyssul a monthly cattle mart, the opening mart being fixed for Tuesday, May 11th. This decision was come to at an mfluentially attended meeting held at the Wilkes' Head Hotel, Mr. David Thomas, Cwmhyar, presiding. The Chairman pointed out that what was wanted was more co-operation among farmers. They must agree to bring all live stock to the mart and refuse to sell at home to dealers. To ensure success they should hJvC' a written guarantee from each one to that effect, and should impose a penalty for breach of the conditions. Mr. D. Howell Thomas (of Messrs. Lloyd and Thomas), Carmar- then. did not see the need of going to any great expense until they saw how the movement was going to turn out. They would have to face a great deal of opposition from the local dealers, who now had the trade in their own hands.— Mr. S. Owen (Co-operative Stores) was appointed secretary to the association, and Mr. D. Thomas. Cwmhyar. chairman and treasurer. Mr. D. Howell Thomas gives his services free at the start. An executive committee was appointed to carry out the arrangements. Mr. John Evans, Wilkes' Head Hotel, has offered the use of a field. INQUEST. Dr. Lloyd, Tregaron, deputy coroner. conducted an inquest into the circumstances attend- ing the death by drowning of Frances Mary Davies (22), of Gwardafolog Farm, Pontshan, near Llan- dyssul, on Saturday last. Mrs. Davies, mother of deceased, said that on Friday she took a cup of tea to deceased, who was ill in bed, about 10 a.m. She had been complaining of pains in the chest for about a fortnight. She had not been strong since she was 18 years old.—Ellen Davies, deceased's sister, said that about 12 mid-day she went upstairs to see how her sister was, but found that she was not in her room. Witness searched the house and premises in vain. She informed the other members of the household.—Dd. Davies, a brother, said he went to the field to search for his sister, thinking she might have gone to look after the lambs. He saw his sister's cap, clogs and shawl on the edge of a pool in tow quarry, and came to the conclusion that she was fit the water. He then returned for assistance to search the pond. Some neighbours came at once and dragged the pool, which was about 18 feet deep. and eventually found the corpse. Information was then given to P.C. Young, Llandyssul.—The jury returned a. verdict of Suicide during temporary insanity." The Rev. E. 0. Jenkins, foreman of the jury. expressed sympathy on his own behalf and that of the jury. with the family. The Coroner associa- ted himself with the remarks.